กรุณาติดต่อ อ.ธนพงศ์ คลิกไปที่เวปใหม่ได้  คลิกที่นี่

ดูลายมือพบกัน โดย อ.ธนพงศ์  หลักนครพล

 มือชนิดที่ 3.มือใบพาย(Spatulate Hand) มือแบบนี้ก็พัฒนาการเพิ่มมาจากมือสี่เหลี่ยม เป็นมือที่ได้รูปสวยงาม นิ้วยาวมีเล็บเป็นรูปใบพาย และมือก็เป็นรูปใบพาย แบ่งออกเป็นพายบน กับพายล่าง พายบนคือส่วนบนทางด้านนิ้วมือก้วางกว่าส่วนล่าง(ฐานมือ)   พายล่างคือส่วนล่าง(ฐานมือ) กว้างกว่าส่วนบน

มือใบพาย(Spatulate Hand) มือแบบนี้ก็พัฒนาการเพิ่มมาจากมือสี่เหลี่ยม

รูปลักษณ์ ของมือ หรือลักษณะมือ
รูปมือคล้ายใบพายคือปลายอีกด้านหนึ่ง
กว้าง อีกด้านหนึ่งแคบกว่า แบ่งเป็น 2 แบบ
1.กว้างทางด้านโคนนิ้วมือแต่ทางฐาน มือแคบก็ได้
2.กว้างทางฐานมือแต่ทางฐานนิ้วแคบ

คลิกอ่านเพิ่มเติม