กรุณาติดต่อ อ.ธนพงศ์ คลิกไปที่เวปใหม่ได้  คลิกที่นี่

ดูลายมือพบกัน โดย อ.ธนพงศ์  หลักนครพล


ลายมือมี 3 เส้นหลัก,เส้นลายมือ 3 เส้น

  3 เส้นหลักในมือคนเรา  คืออะไร บอกอะไรได้บ้าง

เส้นสายลายมือบอกความเป็นไปของชีวิตอย่างละเอียด ก่อนอื่นในการที่จะมาเริ่มดูเส้นในมือ ต้องเริ่มจากดูลักษณะมือ เพราะ รูปมือต่าง ๆ -มือ 7 แบบ หรือ 7 ประเภทมือมนุษย์ บอกอุปนิสัยของเจ้าของมือ  นิ้วมือ (นิ้วทั้ง 5) บอกถึงความคิดและการตัดสินใจ  เนินในมือ (9 เนินในมือ) บอกถึงความอุดม ความสำเร็จของเจ้าของมือที่มาจากรากฐานเดิมรวมทั้งที่จะเป็นไปในอนาคต ส่วนเส้นในมือคือแผนที่ชีวิตที่แสดงผลความเป็นไปของชีวิต หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะแสดงผลแต่ละวัน เดือน ปี ที่เกิดขึ้นไม่ว่าที่ผ่านมาแล้ว ปัจจุบันที่เป็นอยู่ และที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

1.เส้นชีวิต (The Vitality Line or the Life Line) บอกเกี่ยวกับการดำรงชีวิต การดำเนินชีวิต  รวมถึงสุขภาพทางร่างกายและรวมความรวมถึงร่างกายจากคอมาลำตัวมาถึงขาและเท้า  ลักษณะเส้นชีวิตที่ดีคือ เส้นคมชัด ไม่หนามาก สีสดใส ยาวลงไปถึงสร้อยข้อมือ หากปลายแยกเป็นปากซ่อมก็บอกถึงฐานะทางอสังหาริมทรัพย์ การเงินและความมั่นคงในชีวิตได้อย่า่งแน่นอน ตำแหน่งการเกิดของเส้นชีวิตปกติทั่วไปจะอยู่กึ่งกลางระหว่างง่ามมือ(ระหว่างหัวแม่มือกับเส้นรัดข้อนิ้วชี้ แบ่งพื้น ที่ ระหว่างเนินอังคารต่ำกับเนินพฤหัส (9 เนินในมือ) หากเกิดสูงไปทางนิ้วชี้-เนินพฤหัสก็จะมีคุณลักษณะของชีวิตไปอีกอย่าง ซึ่งต่างกันกับคนที่มีเส้นชีวิตเกิดต่ำลงมาทางเนินอังคารชีวิตจะยากบำบากกว่า

       เส้นชีวิตกับเส้นสมองคนส่วนมากจะเกิดติดกัน  แต่ก็มีคนจำนวนหนึ่งที่เส้นเกิดแยกจากกัน ห่างมากห่างน้อยก็บอกความเป็นตัวตนและการตัดสินใจของคนนั้น ๆ ได้อย่างชัดเจนอีกด้วย

ส้นชีวิตที่ดีมีคุณภาพสื่อถึงการดำเนินชีวิตที่ต่อเนื่อง ไม่มีอุปสรรค หรือเปลี่ยนแปลงขึ้น ๆ ลง ๆ มาก  สุขภาพร่างกายแข็งแรง "ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ" น่าจะเป็นความหมายหลักของเส้นชีวิต เพราะสุขภาพดีคือพื้นฐานของความสุขของชีวิตเลยที่เดียว


คลิกอ่านเพิ่มเติม