ดูลายมือบำรุงวัดในชนบท

ขอเชิญ...ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทำบุญสร้างศาลาการเปรียญ

วัดธาตุ โพธิ์ทองพระครูบุญหริต เหมิโก
เจ้าอาวาสวัดบ้านโคกเต่า (วัดธาตุโพธิ์ทอง)
บ้านโคกเต่า ต.นาข่า อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม

ธนาคาร ธกส. เลขที่บัญชี 146-2-93839-4 สาขาอ.วาปีปทุม

ธนาคารทหารไทย. เลขที่บัญชี 438-250527-1 สาขาอ.วาปีปทุม

ในนามวัดบ้านโคกเต่า(ธาตุโพธิ์ทอง) โทร.0833547304

       

      พระ อาจารย์บุญหริต เหมิโก  ท่านได้สนใจเรื่องทางธรรมมาตั้งแต่เด็ก และปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาตลอด  บวชเป็นสามเณร และเป็นพระไม่ลาสิกขาจนกระทั่งได้เป็นเจ้าอาวาสวัดสืบต่อมาจนปัจจุบัน  วัดที่อยู่นี้ก็เป็นวัดชนบท เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ จำได้ว่าสมัยเด็ก การจะเดินทางเข้าเมืองต้องใช้เวลาเป็นวัน ๆ รถราสมัยนั้นเป็นเรื่องลำบาก  ไฟฟ้าไม่มีใช้ เดินทางขนย้ายยังใช้เกวียนเป็นหลัก  ทุกวันนี้ก็ดีขึ้นแต่ก็ยังคงเป็นวัดเก่าแก่และขาดทุนทรัพย์ในการบำรุงรักษา  รอแต่ผู้ศรัทธาบริจาค หรือทำผ้าป้าไปถวาย ปีหนึ่งก็จะมีสักหน 

      พระ อาจารย์บุญหริต เหมิโก ท่านเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนตั้งแต่สมัยผมยัง เด็ก เรียนที่วัดแห่งนี้ ซึ่งมีคุณครู 1 คน สอนชั้น ป.1 - ป.4  จบชั้นเรียนประจำหมู่บ้านผมก็ได้มีโอกาสเข้าไปเรียนต่อที่ตำบล  จากนั้นก็ไปเรียนที่อำเภอ และได้เรียนที่กรุงเทพฯลำดับสุดท้าย  จนได้จบปริญญาตรี สายบริหาร เอกวิชาการบัญชี  ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองกรุงประกอบอาชีพและธุรกิจมาหลายอย่าง แต่เหมือนฟ้าลิขิตที่ทำไมผมจึงได้สนใจในศาสตร์พยากรณ์ลายมือมาตั้งแต่เด็ก ๆ และเรียนรู้ศึกษา และผมได้ให้คำพยากรณ์ตั้งแต่อายุประมาณ 19 ปี ผมสังเกตว่าชีวิตของแต่ละคนมีวัฏจักรวนเวียนเป็นไปตามแผนที่ชีวิต  โดยเริ่มสังเกตจากมือตัวเองและคนใกล้ชิด และสิ่งที่จะเกิดขึ้นมักจะเเป็นไปตามนั้น บางอย่างเป็นเรื่องดีเราก็ส่งเสริมให้เกิดผลดีตามนั้น  ส่วนอะไรที่เป็นเรื่องไม่ดีเรื่องไม่ปลอดภัย เราก็ระมัดระวังตัว และป้องกันเสีย เหตุหนักก็จะผ่อนเป็นเบา

   หากท่านได้บริจาคทำบุญไปยังเลขบัญชีของวัดดังกล่าวแล้ว  กรุณาแจ้งมายังผม  พร้อมกับส่งภาพลายมือของท่านไปยังทางเมล handhoro@gmail.com (คลิกดูวิธี การส่งลายมือ) ผมจะดูลายมือและให้คำพยากรณ์เหมือนกับท่านได้ จ่ายเงินค่าพยากรณ์ให้ผมโดยตรง  และขออนุโมทนาสาธุกับท่านที่ได้สละทรัพย์เพื่อการช่วยเหลือผู้อื่น และสังคม ด้วยพลังศรัทธาและบุึญกุศลที่ท่านได้ทำกระทำในครั้งนี้  ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย  คือพระพุทธ พระธรรม พระสงค์ จงดลบันดาลและคุ้มครองให้ท่านและครอบครัว จงปลอดภัยจากภัยพิบัติต่าง ๆ และเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย 4 ปะรการ คือ อายุ วรรณะ สุข พละ  ทุกท่านทุกประการเทอญ.