Articles

ลายมือรัก ลายมือหย่าร้าง

ลายมือรัก ลายมือหย่าร้าง

ในมือคนเรามีหลายเส้นหลายตำแหน่งที่บอกหรือบ่งชี้ได้ว่าชีวิตคู่ของเขาจะดำเนินไปอย่างไร  สุขสมหวัง  หรือบาดหมางหย่าร้าง ดูลายมือเนื้อคู่ ดูได้หรือไม่ ดูตรงตำแหน่งไหน  เส้นสมรสคือเส้นลายมือที่บอกได้ว่าชีวิตรักชีวิตคู่จะเป็นอย่างไร เส้นสมรสบอกได้ว่าจะหย่าร้าง เส้นสมรสบอกได้ว่าจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข เส้นสมรสบอกความเป็นไปของชีวิตสมรส อย่างไรก็ตามต้องดูเส้นอื่น ๆ ประกอบกับเส้นสมรสด้วย เป็นต้นว่าเส้นใจ  เส้นสมอง เส้นอุปถัมถ์ตรงเนินอังคารต่ำ   แต่ในบทความนี้ โปรดอ่านและดูตัวอย่างเส้นสมรสต่อไปแล้วจะได้พบความจริงบางอย่างที่ท่านยังไม่เคยทราบมาก่อนเกี่ยวกับเส้นสมรสในลายมือ

 

  ทัชมาฮาล เอกตำนาน แห่งความรักซึ้งสลัก ในใจชน คนเล่าขานปราสาทหิน ทรงคุณค่าแห่งพลังรักที่สร้างสรรค์

ความรัก เป็นเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิตมนุษย์

หากปราศจากความรักแล้วโลกมนุษย์จะยังคงอยู่หรือไม่

   ความรักคือพลังสร้างสรรค์และทำลาย  หากรู้จักนำความรักไปใ้ช้ให้เกิดพลังในทางสร้างสรรค์ก็จะเกิดพลังและความสงบสุขกับโลกมนุษย์  แต่ตรงกันข้ามหากนำพลังของความรักไปใช้ในทางทำลายหรือรักบางอย่างเพื่อทำลายบางอย่างก็จะเกิดความวิบัติต่อมวลมนุษย์และโลกอย่างมหันต์ 

   สังคมเล็ก ๆ เริ่มที่ครอบครัวจะอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขได้ก็ต้องเริ่มจากความรักเป็นเบื้องต้น  จะเห็นการเข่นฆ่าหรือทำลายกันจากเรื่องความรัก ความหึงหวง ความไม่เข้าใจในรักก็มีมากในสังคมมนุษย์  มีอะไรในมือบอกได้บ้างหรือไม่ว่าคนคนนั้น จะมีความรักที่ดีหรือไม่ดี  หรือจะมีการดำเนินชีิวิตเกี่ยวกับความรักและครอบครัวเป็นอย่างไร

   

 "ถือไม้เท้ายอดทอง กระบองยอดเพชร"  คำอวยพรในการครองรักครองเรือนที่ได้ยินกันจนชินหู

แต่บางคู่เวลาผ่านไปที่เรียกได้ว่า "ก้นหม้อข้าวยังไม่ทันจะำดำ" ก็แยกทางร้างรา  ฤาว่าเป็น พรหมณ์ลิขิตจริง ๆ  ลายมือบอกอะไรได้หรือไม่

           ได้ทราบแล้วเกี่ยวกับลายมือรักที่สมหวังหรือรักในอุดมคติ ลองมาดูตัวอย่างลายมือแบบต่าง ๆ เกี่ยวกับความรักที่ไม่สมหวังแบบต่าง ๆ บ้างนะครับ

 

ลายมือเส้นสมรสรักล้ม

ดูลายมือเส้นสมรส ลายมือรักล้ม-ชีวิตคู่ล้ม


   คำว่า "ล้ม" นำไปบวกเข้ากับคำใดจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลัง หรือรวมกับเรื่องใด ๆ ก็มักจะมีความหมายในทางไม่ดีทั้งนั้น การงานล้ม เดินหกล้ม ล้มเลิก ล้มเหลว....หรือหากนำมารวมกับคำมงคลก็ทำให้คำนั้นเสียอีกเช่นกันเป็นต้นว่า สมรสล้ม ซึ่งตรงข้ามกับสำเร็จ  หรือสมหวัง

 

ดูลายมือเส้นสมรสในลายมือแม้จะเป็นเส้นเล็ก ๆ สั้น ๆ บนเนินพุธ หากเส้นสดใส ไม่แตก ไม่เป็นเกาะ ไม่เป็นโซ่ก็สบายใจได้ระดับหนึ่งว่าเรื่องคู่จะมีปัญหาน้อยหน่อย (ยังเบาใจไม่ได้ ต้องดูเส้นอื่น ๆ ประกอบ ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว 3 ตัวอย่าง) ตำแหน่ง a-aคือเส้นสมรสที่ล้มหรือโค้งลงไปทางเส้นใจ ลำพังการที่เส้นสมรสล้มหรือลากลงก็มีปัญหาในเรื่องชีวิตคู่อยู่แล้วเป็นเบื้องต้น ส่วนใหญ่เท่าที่พบที่เห็นจะอยู่กันด้วยความขัดแย้งในหลายเรื่อง ตั้งแต่เรื่องส่วนตัว หน้าที่การงาน ญาติพี่น้อง แต่ก็จำเป็นต้นอยู่ต้องทนด้วยภาระหน้าที่หรือความจำเป็นหรือมีเงื่อนไขบังคับให้ต้องอยู่ต้องทน เข้าทำนองอยู่ทนเพราะทนอยู่ แต่ถ้ามีตำแหน่งอื่นประกอบหรือชี้ชัดก็จะรู้ว่าปัญหานั้นหนักหนาถึงขั้นเลิกราหรือไม่ ดังกรณีตัวอย่างในมือนี้มีเส้นชีวิตขาดซ้อนตรงตำแหน่ง b-bสื่อถึงว่าชีวิตคู่มีโอกาสขาดจากกันด้วยความขัดแย้งแบบทะเลาะเบาะแว้ง และมีความเป็นไปได้สูงเกิน 50 %ตำแหน่ง c-cสื่อถึงอีกหนึ่งปัญหาของการใช้ชีวิตคู่ว่าด้วยความสัมพันธ์ฉันผัวเมียเป็นอีกหนึ่งปัญหาหลัก จะสังเกตเห็นสีที่ไม่แจ่มใส และเนินศุกร์(เนินครอบครัว) มีลักษณะเป็นตระแกรงหรือตาข่าย

     ใครก็ตามมีเส้นลายมือปรากฏตามตำแหน่งที่กล่าวมาแล้วนี้เพียงตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใดก็ตาม  ชีวิตคู่ดำเนินไปด้วยความยากลำบาก แต่ถ้าหากมีครบทั้ง 3 ตำแหน่งตามลายมือที่นำมาแสดงเป็นตัวอย่างนี้ก็ยากที่จะก้าวข้ามหรือหลีกพันกับคำว่าชีวิตคู่ล้มเหลว.


บทความลายมือสื่อความรัก คลิกอ่าน

ลายมือรักต่างรสนิยม

ลายมือรักร้างลา-เลิกรา

ลายมือรักล้ม-ชีวิตคู่ล้ม

ลายมือรักที่เป็นไปไม่ได้

ลายมือเนื้อคู่กันหรือไม่

---------------------

 แนะนำบทความ การเลือกคู่ครอง การครองชีวิตคู่

 

  การเลือกคู่ครอง

 
 การครองชีวิตคู่

 

ลายมือรักต่างรสนิยม

ลายมือรักต่างรสนิยมหรือทัศนคติไม่ตรงกัน


หลายคู่ที่ชีวิตรักต้องจบลงด้วยการเลิกทางร้างรา หากจะต้องอยู่กันไปก็เพราะความจำเป็นบางอย่างหรือเงื่อนไขบังคับ ลายมือสื่อได้ตั้งแต่แรกเห็น  เส้นลายมือโดยเฉพาะเส้นใจที่เป็นอย่างนั้นหรือใกล้เคียง ดังรูปภาพประกอบ ใครมีเส้นในมือเป็นแบบนี้ผลก็จะแสดงชัดขึ้นและมากขึ้นจนเป็นอุปสรรคกับการมี ชีวิตคู่   ซึ่งเรียกภาษาให้ทันสมัยใหม่หน่อยก็คือทัศนคติที่ไม่ตรงกัน

 


หลายคู่ที่ชีวิตรักต้องจบลงด้วยการเลิกทางร้างรา หากจะต้องอยู่กันไปก็เพราะความจำเป็นบางอย่างหรือเงื่อนไขบังคับ ลายมือสื่อได้ตั้งแต่แรกเห็น  เส้นลายมือโดยเฉพาะเส้นใจที่เป็นอย่างนั้นหรือใกล้เคียง ดังรูปภาพประกอบ ใครมีเส้นในมือเป็นแบบนี้ผลก็จะแสดงชัดขึ้นและมากขึ้นจนเป็นอุปสรรคกับการมีชีวิตคู่   ซึ่งเรียกภาษาให้ทันสมัยใหม่หน่อยก็คือทัศนคติที่ไม่ตรงกัน

 

ในวงกลม a จะสังเกตเห็นเส้นใจหยุดลง  และมีเส้นใจเกิดซ้อนขึ้นในอีกชั้นหนึ่ง   คนที่มีเส้นใจแบบนี้มักจะมีทัศนคติที่แตกต่างจากคนปกติโดยทั่วไป  การตัดสินใจไม่แน่นอน  มีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์สูงและเกิดขึ้นแบบกะทันหัน เป็นอย่างนั้นอยู่บ่อย ๆ  หรือมักจะเป็นคนที่มีความคิดความเชื่อในเรื่องลึกลับซับซ้อนที่อธิบายยาก  การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ยิ่งเป็นเรื่องยากกว่า  การใช้ชีวิตคู่จึงเป็นเรื่องยากลำบากตามมา ในที่สุดก็ต้องแยกทางร้างรา ด้วยเหตุที่ว่ารสนิยมหรือทัศนคติไปกันไม่ได้
 อนึ่งถ้าเส้นใจในเป็นดังที่กล่าวมานี้แล้วยังมีชีวิตกับเส้นสมองแยกกันหรือเกิดห่างกันมาก (ในวงกลม b ) ก็ยิ่งเป็นการซ้ำเติมสถานการณ์ให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  การใช้ชีวิตคู่มักจะจบลงอย่างรวดเร็ว ดังคนโบราณท่านกล่าวไว้ “ก้นหม้อข้าวยังไม่ทันจะดำ” (คำพังเพยเปรียบเทียบ-คนโบราณหุงข้าวด้วยถ่านด้วยฟืน ก้นหมอจะดำด้วยเขม่าควันไฟ)


บทความลายมือสื่อความรัก คลิกอ่าน

ลายมือรักต่างรสนิยม

ลายมือรักร้างลา-เลิกรา

ลายมือรักล้ม-ชีวิตคู่ล้ม

ลายมือรักที่เป็นไปไม่ได้

ลายมือเนื้อคู่กันหรือไม่

---------------------

 แนะนำบทความ การเลือกคู่ครอง การครองชีวิตคู่

 

  การเลือกคู่ครอง

 
 การครองชีวิตคู่

ลายมือเส้นสมรสรักร้างลา

ลายมือรักร้างลา เส้นสมรสรักร้างลา


การใช้ชีวิตคู่ที่มีแต่ความสุขสงบ ร่มเย็น อยู่กันไปจนกระทั่งแก่เฒ่า เป็นความปรารถนาสูงสุดของทุกผู้ทุกนาม เส้นในลายมือบอกได้ว่าจะเป็นเช่นนั้นได้หรือไม่ โดยทั่วไปแล้วหากเส้นหลัก ๆ สมบูรณ์ดี ไม่ขาดไม่แตก ไม่เป็นโซ่หรือเกาะก็พอมั่นใจได้ระดับหนึ่ง แต่ถ้าเส้นหลักในมือไม่สมบูรณ์และเนินที่เกี่ยวข้องกับความรักหรือครอบครัวไม่สมบูรณ์แล้วชีวิตคู่ย่อมไม่เป็นไปดังที่หวังหรือตั้งใจไว้

lev-2w

เส้นหลักในวงกลม a-1 มีเส้นแยกหรือเรียกอีกอย่างว่าเส้นจาก แยกออกจากเส้นชีวิตไปทางเนินอังคารต่ำ ในมือใครมีเส้นดังกล่าวก็เป็นไปได้ว่าจะต้องจากคู่ครอง ตั้งแต่เบาสุดคือจากกันด้วยความจำเป็นหรือด้วยภาระหน้าที่การงาน มากกว่านั้นก็จากลากันไป หรือาจจากกันตลอดไปในภพภูมิอื่นก็เป็นไปได้ , ส่วนต่ำแหน่ง a-2 คือเส้นชีวิตที่ขาดหรือไม่ต่อเนื่องในตำแหน่งเนินอังคารต่ำก็สื่อถึงปัญหาหรือการขาดจากกันของชีวิตคู่ด้วยเช่นกัน ส่วนต่ำแหน่ง b จะสังเกตเห็นเส้นใจใต้เนินพุธเป็นรูปเกาะโซ่ตลอดแนว สื่อถึงความไม่สบายใจหรือปัญหาเกี่ยวกับความรักว่าด้วยเรื่องคู่ทำให้จิตใจไม่สบายอย่างมาก ส่วนต่ำแหน่ง c ตรงเนินศุกร์-เนินครอบครัว จะสังเกตเห็นความไม่สดใส รวมถึงมีตำแหน่งที่ยุบหรือบุ๋มลงไป นั่นหมายถึงครอบครัวมีปัญหาไม่ราบรื่น

ใครก็ตามมีเส้นลายมือปรากฏตามตำแหน่งที่กล่าวมาแล้วนี้เพียง 1 หรือ 2 ตำแหน่ง ใน 4 ตำแหน่งที่เห็นนี้ ก็เป็นข้อบ่งชี้ที่มากพอสำหรับการพยากรณ์ว่าชีวิตคู่มีปัญหาถึงขั้นแยกทางร้างลา


 

บทความลายมือสื่อความรัก คลิกอ่าน

ลายมือรักต่างรสนิยม

ลายมือรักร้างลา-เลิกรา

ลายมือรักล้ม-ชีวิตคู่ล้ม

ลายมือรักที่เป็นไปไม่ได้

ลายมือเนื้อคู่กันหรือไม่

---------------------

 แนะนำบทความ การเลือกคู่ครอง การครองชีวิตคู่

 

  การเลือกคู่ครอง

 
 การครองชีวิตคู่

 

 

ลายมือรักที่เป็นไปไม่ได้

ลายมือรักที่เป็นไปไม่ได้
        ความ รักแม้จะเป็นเรื่องของอารมณ์ แต่สุดท้ายก็ต้องประกอบด้วยเหตุผล  ระหว่างสองอย่างนี้ต้องผลัดกันนำและตาม  บางครั้งอารมณ์เป็นผู้นำ  บางครั้งเหตุผลเป็นผู้นำ  แต่อย่างไรเสียถ้าไม่รู้จักผสมผสานระหว่างเหตุผลกับอารมณ์แล้ว ความรักมักเป็นไปไม่ได้  ลายมือบอกได้ว่าใครคือคนที่ใช้อารมณ์นำเหตุผล ซึ่งในที่สุดความรักก็มักจบลงด้วยความเป็นไปไม่ได้

100 0587-123w

    ลายมือตามตัวอย่างนี้เป็นกรณีศึกษา มีตำแหน่งที่นำมาประกอบ 3 ตำแหน่งคือ a,a1 สังเกตเส้นใจกับเส้นสมองที่เกิดห่างกันมากกว่า 1 ซ.ม.  ท่านใดไม่ว่าชายหรือหญิงหากเส้นทั้งสองเกิดห่างกันอย่างนี้มักเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่น หรือมั่นใจในตัวเองสูงมาก กล้าคิดกล้าทำ กล้าตัดสินใจ (ในมุมคิดมุมมองของต้วเอง)  รวมถึงเป็นคนกล้ารับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองได้ตัดสินใจหรือกระทำลงไป (ใจนักเลง)  กรณีดังกล่าวนี้มักจะมีปัญหากับการใช้ชีวิตคู่เป็นอย่างมาก  เพราะจะไปควบคุมหรือชี้นำมากเกินจนคนที่อยู่ด้วยไม่มีความสุข  หนักเข้าก็ทนไม่ไหว  สุดท้ายความรักก็มักเป็นไปไม่ได้  ส่วนตำแหน่ง b คือเป็นเส้นที่แยกออกจากเส้นชีวิตตรงตำแหน่งเนินอังคารต่ำตำแหน่งนี้เรียกว่าเส้นจาก  ท่านผู้ใดมีเส้นดังกล่าวนี้ก็มักจะมีเหตุให้ต้องจากกันกับคู่รักคู่ครอง เริ่มตั้งแต่เบาไปหาหนัก เช่นจากกันด้วยภาระหน้าที่การงาน  หรือเหตุจำเป็นใด ๆ ก็ตาม  หนักขึ้นมาอีกก็จากด้วยเหตุปัจจัยที่ต้องแยกทางร้างรา  หนักที่สุดก็จากไปอยู่ในภพภูมิอื่น  ส่วนตำแหน่ง c เนินพุธหรือเนินเรื่องคู่  ในมือนี้หรือมือใด ๆ ก็ตามไม่มีเส้นสมรสหรือเส้นบอกลักษณะของการสมรสปรากฏให้เห็นเลยก็มักจะมีชีวิตสมรสที่ไม่ราบรื่น  หรืออาจไม่ให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตคู่

      การใช้ชีวิตคู่หรือการดำเนินชีวิตคู่อย่างมีความสุขนั้นเป็นความปรารถนาสูงสุดของทุกคน ซึ่งเรื่องที่ปราถนาสูงสุดนี้ก็มีคนจำนวนหนึ่งที่เข้าถึงและได้สัมผัส ซึ่งถือเป็นรักในอุดมคติ แต่ก็มีคนจำนวนมากที่มีชีวิตคู่ที่เป็นไปไม่ได้  ด้วยหลายเหตุปัจจัยหากดูลายมือประกอบแล้วก็ล้วนมีตำแหน่งในลายมือที่สื่อถึงความเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ 


บทความลายมือสื่อความรัก คลิกอ่าน

ลายมือรักต่างรสนิยม

ลายมือรักร้างลา-เลิกรา

ลายมือรักล้ม-ชีวิตคู่ล้ม

ลายมือรักที่เป็นไปไม่ได้

ลายมือเนื้อคู่กันหรือไม่

---------------------

 แนะนำบทความ การเลือกคู่ครอง การครองชีวิตคู่

 

  การเลือกคู่ครอง

 
 การครองชีวิตคู่