Articles

การผ่าตัดเปลี่ยนลายมือ

คนญี่ปุ่นฮิตศัลยกรรมกรีดเส้นลายมือใหม่ เปลี่ยนชีวิต

เรื่องเล่าเช้านี้      23 กรกEาคม 2556

 
ข่าวแพร่สะพัดกันมากว่า คนญี่ปุ่นฮิตศัลยกรรมกรีดเส้นลายมือใหม่ เปลี่ยนชีวิต
สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคมว่า ญี่ปุ่นกำลังหันมานิยมแฟชั่นใหม่เพื่อหวังเปลี่ยน โชคชะตาชีวิต ด้วยการศัลยกรรมเส้นลายมือ หลังจากที่ผ่านมาชาวญี่ปุ่นต่างเชื่อถือในเรื่องดวงผ่านลายมืออย่างกว้างขวาง


 จากข่าวการผ่าตัดเปลี่ยนแปลงลายมือดังกล่าวนี้ ผมได้รับคำถามจากหลาย ๆ ท่านที่ไปดูลายมือแบบพบกัน  ว่าถ้าผ่าตัดเปลี่ยนลายมือแล้วผลตอบรับจะเปลี่ยนไปในทิศทางของการเปลี่ยนแปลงของลายมือหรือไม่  ผมก็ตอบไปตามหลักการที่ควรจะเป็นว่าใดๆ ในโลกนี่้การเปลี่ยนแปลงก็มักจะเกิดขึ้นได้จากธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงก็มี 2 ลักษณะคือที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงลายมือด้วยการผ่าตัดด้วยเลเซอร์ก็เข้าข่ายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการกระทำโดยมนุษย์


 

สักเส้นลายมือ เพิ่มเส้นลายมือ เปลี่ยนเส้นลายมือแล้วดีจริง (จริงหรือ?)

 

คลิปแนะนำการเปลี่ยนแปลงลายมือ เลเซอร์เปลี่ยนลายมือ(เพื่อการศึกษา โปรดใช้ วิจารณญาณ )

แนะนำการเปลี่ยนเส้นลายมือ 3 คลิป

    

 


 


 ลิขิตชีวิตได้ด้วยตัวเอง เปลี่ยนลายมือเปลี่ยนชีวิต

การเปลี่ยนแปลงลายมือได้ด้วยตัวเอง (ไม่ต้องผ่าตัด)

คลิกอ่าน คู่มือเปลี่ยนแปลงลายมือด้วยตัวเอง

 


       ลายมือในอุดมคติที่มีความสมบูรณ์พร้อม 3 เส้นลายมือแห่งความสำเร็จ(เส้นที่ควรมีหรือเพิ่มเติมถ้าไม่มีอยู่เดิม)  มาดูกรณีตัวอย่างลายมือจริง

 สามเส้นหลักที่กล่าวถึงก็คือ 1.เส้นวาสนา(มาจากเนินจันทร์) 2.เส้นอาทิตย์ 3.เส้นพุธ  ถ้า 3 เส้นนี้ยาวได้มาตรฐาน มีความคมชัดสวยงาม สีสดใส ไม่แตก ไม่ขาด  ไม่เป็นเกาะ ประกอบกับเนินในมือได้มาตรฐาน(คลิกดูเนินในมือที่ดี-เสีย)  เส้นหลักมีความสมบูรณ์ ก็รับรองได้ว่าเจ้าของมือดังกล่าวจะประสบผลสำเร็จในการดำเนินชีวิตได้อย่างแน่นอน

ภาพที่ 1

มือซ้าย เส้นวาสนาอุปถัมภ์-เส้นวาสนาช่วย(เริ่มจากเนินจันทร์)

ภาพที่ 2

มือขวา เส้นอาทิตย์เด่นดีมาก  เส้นพุธเด่นดีมาก

ขอ ขอบพระคุณท่านเจ้าของมือที่อนุญาตให้ใช้ลายมือนี้เป็นต้นแบบเพื่อการศึกษา และเผยแพร่เป็นวิทยาทาน(ท่านประกอบธุรกิจ 6 อย่าง ที่ประเทศเยอรมันนี -ท่านขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เปิดเผยชื่อจริง)

ผม ได้รับโทรศัพท์..เป็นเสียงผู้หญิงท่านบอกว่าโทรมาจากเยอรมัน  และขอบคุณที่ผมพยากรณ์ส่งคลิปพยากรณ์และตารางพยากรณ์ทั้งแบบรายเดือนและรายปีไปให้ หลังจากสอบถามทักทายแนะนำตัวแล้ว..ท่านกล่าวว่าลายมือบอกอะไรได้ขนาดนั้น เชียวหรือที่ผมพยากรณ์ไปท่านว่าตรง 90-95  %  ผมก็ขอบคุณท่านไปและเรียนให้ท่านเจ้าของมือทราบว่าถ้าเส้นลายมือชัดเจนหรือ เส้นใดๆ ที่ปรากฏอยู่มันชัดเจนในมือก็จะได้รับผลพยากรณ์ที่ชัดเจนตามนั้น เพราะลายมือก็คือแผนที่ที่บอกตำแหน่งความเป็นมาและความเป็นไปของชีวิตของแต่ละ คน.....ท่านเล่าประวัติทั้งที่สำเร็จและไม่สำเร็จเสียยาวนาน อันที่จริงผมก็จำได้ในเรื่องหลัก ๆ พอสังเขป ก็เลยขอให้ท่านได้สรุปย่อๆ เป็นการเขียนส่งทางอีเมลล์ให้อีกครั้งหนึ่งด้วยท่านก็ยินดี และ ที่สำคัญท่านอนุญาตให้นำลายมือไปใช้ประโยชน์เพื่อการเรียนรู้และเผยแพร่ได้ เพราะท่านเห็นว่ามันน่าทึ่งมากและควรจะได้อนุรักษ์และให้คนรุ่นหลัง ๆ เรียนรู้ศึกษาศาตร์ความรู้ นี้ไว้  ขออนุญาตนำเรื่องที่ท่านได้บอกเล่ามากล่าวเพียงย่อ ๆ ว่าท่านเกิดมาจากครอบครัว ที่ยากจนในชนบทและมีชีวิตที่ยากลำบากมาก แต่ก็ไม่เคยยอมแพ้โชคชะตาหรือยอมจำนนต่อคำว่าบุญวาสนา  พยายามดิ้นรนขนขวยต่อสู้ทุกวิถีทาง จนกระทั่งมีวันนี้ วันที่มีที่ยืนในสังคมที่พร้อมไปด้วยความสำเร็จ  ความมั่นคง ครบด้าน 

  ผมมีความเห็นเพิ่มเติมอย่างนี้นี้นะครับ คนเราจะรวยหรือจน สำเร็จมากน้อยดูได้จากลายมือก็จริงอยู่  แต่มีข้อแนะนำเพิ่มเติมว่า  แม้ลายมือจะบอกว่ารวยหรือประสบผลสำเร็จได้  หากเจ้าของมือดูดายไม่นำพาขนขวยความร่ำรวยหรือสำเร็จก็ไม่เป็นไปตามลายมือหรืออาจเป็นไปได้แต่ก็ไม่มากเท่าที่ควร  ซึ่งตรงกันข้ามกับคนที่ลายมือบอกว่าจะประสบผลสำเร็จและร่ำรวยเช่นมือนี้  เจ้าของมือไม่ได้นั่งรอหรือเฝ้ารอแต่เร่งลงมือทำอะไรที่เป็นรูปธรรม และมีความมานะพยายามตามหลักธรรมของความสำเร็จคืออิทธิบาท 4 และหลักธรรมฆราวาสธรรม 4 รวมถึงหลักธรรมของหัวใจเศรษฐี  เขาจึงมีวันนี้ได้โดยดุษฎี

การวิเคราะห์พอสังเขป มาดูว่าอะไรคือความสำเร็จจากเส้นในลายมือนี้

มือซ้าย คือเส้นวาสนาที่เกิดจากเนินจันทร์ (3-1)ถือเป็นเส้นวาสนาในอุดมคติคือเป็นเส้นวาสนาอุปถัมภ์หรือวาสนาช่วย เส้นคมชัดสวยงามยาวต่อเนื่องเข้าถึงเนินเสาร์(3-2)ที่ได้มาตรฐาน(อ่านเพิ่มเติมความหมายของเนิน) และมีแยกเป็น V ถึง 2 ตำแหน่ง (Vคือ Victory = ชัยชนะ การเข้าถึงเป้าหมายและความสำเร็จที่ตั้งเป้าไว้)

มือขวา มีเส้นลายมือในอุดมคติอีก 2 เส้นคืเส้นอาทิตย์กับเส้นพุธ กล่าวคือ เส้นอาทิตย์เกิดจากตำแหน่งกลางมือพื้นที่ราบอังคารสูง-เนินปัตตานิ (1-1) เส้นสดในคมชัดยาวต่อเนื่องผ่านบริเวณพื้นที่เนินลับ เนินญาณ เข้าถึงเนินอาทิตย์-เนินสำคัญ (1-2) ที่ได้มาตรฐาน  เส้นดังกล่าวนี้เจ้าของมือจะได้รับอิทธิพลด้วยเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เฉลียวฉลาด ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  รวมถึงเป็นผู้ที่มีความโชคดีที่ได้รับโอกาสหรือเครดิต่างๆ ที่สำคัญคือเข้าถึงเป้าหมายและความสำเร็จตามที่หวังหรือตั้งใจไว้ ทั้งความสำเร็จที่เป็นเกียรติยศ ชื่อเสียง เงินทอง   อนึ่ง ในมือนี้มีเส้นพุธ ที่เด่นมาก ตำแหน่งเกิดจากเส้นชีวิน (2-1) มีความคมชัดยาวต่อเนื่องขึ้นถึงเนินพุธโดยสัมผัสเส้นใจใต้เนินพุธ(2-2) หมายถึงเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีมาก เป็นผู้ที่มีพลังกาย พลังสมองขอบเรียนรู้ศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ธุรกิจการงานต่างๆ จึงมีความเจริญก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่องมั่นคงดี

ตัวอย่างลายมือที่คล้ายกันแต่ไม่ประสบผลสำเร็จ เพราะเหตุใดจึงเป็นอย่างนี้น

มือบางมือมือเส้นวาสนาคล้ายกัน มีตำแหน่งเกิดบนเนินจันทร์ แต่ลากขึ้นไม่ถึงเนินเสาร์  ผลก็คือล้มเหลวหรือไม่ประสบผลสำเร็จ

 ภาพที่ 3

 มีคำถามว่า 1.หากมีการเติมเส้นวาสนาเข้าถึงเนินเสาร์ของมือซ้ายความสำเร็จจะมาได้อย่างแน่นอนหรือง่ายกว่าจริงหรือไม่

               2.แล้วการเพิ่มเส้นจากตำแหน่ง 1-ข ให้ขึ้นไปถึงเนินเสาร์ทำได้หรือไม่โดยให้มีความคมชัดเหมือนเส้นลายมือเดิมที่ลากจากตำแหน่ง1-ก ขึ้นไป 

            

 ภาพที่ 4

 ในมือขวาก็เช่นกัน มือนี้เส้นวาสนาเริ่มต้นดีแล้ว แต่เสียดายว่าขึ้นไปไม่ถึงเนินเสาร์  และมีเส้นอุปสรรคตัดเส้นวาสนาค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตามหากเส้นวาสนามีการเชื่อมต่อช่วงที่ขาดคือระหว่างเส้นสมองกับเส้นใจเป็นแนวเส้นเดียวกัน  ชีวิตของเจ้าของมือนี้ก็คงเปลี่ยนไปตามอิทธิพลของเส้นวาสนาในอุดมคติตามลายมือในภาพที่ 1 หรือไม่คงต้องมีคนที่มีศรัทธามากพอที่จะลงมือพิสูจน์   เหมือนกรณีคนญี่ปุ่นที่เราได้ทราบได้เห็นกันตามสื่อต่างๆ


      ผมได้รับคำถามจากหลาย ๆ ท่านที่ไปดูลายมือแบบพบกัน  ว่าถ้าผ่าตัดเปลี่ยนลายมือแล้วผลตอบรับจะเปลี่ยนไปในทิศทางของการเปลี่ยน แปลงของลายมือหรือไม่  ผมก็ตอบไปตามหลักการที่ควรจะเป็นว่าใดๆ ในโลกนี่้การเปลี่ยนแปลงก็มักจะเกิดขึ้นได้จากธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของ มนุษย์ การเปลี่ยนแปลงก็มี 2 ลักษณะคือที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงลายมือด้วยการผ่าตัดด้วยเลเซอร์ก็เข้าข่ายการเปลี่ยน แปลงที่เกิดจากการกระทำโดยมนุษย์

จากประสบการณ์จริง การเปลี่ยนแปลงลายมือจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม อาจมีผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผมเป็นหมอดูลายมืออาชีพมาหลายปี เคยเห็นคนที่ได้รับอุบัติเหตุเป็นแผลเป็นบนฝ่ามือ  หากตำแหน่งแผลเป็นไปทับเส้นใดๆ ก็จะมีผลกระทบกับเจ้าของมือตามอิทธพลของเส้นที่ถูกกระทบหรือทำลาย เช่นกรณีเส้นสมองถูกตัดขาดหรือมีลักษณะที่เสียหายหรือไม่สมบูรณ์ตามปกติที่ ควรจะเป็น ก็มักจะมีปัญหาเกิดขึ้นกับเจ้าตัวทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม  รูปธรรมคือความเสียโฉมหรือผิดรูปร่างบนเส้นสมองและความเปลี่ยนแปลงของลักษณะ มือ  นามธรรมคือผลกระทบตามอิทธิพลของเส้นสมองเป็นต้นว่าการใช้เหตุผล  การคิดอ่าน คุณภาพทางสมอง การตัดสินใจต่างๆ มักไม่ปกติเหมือนเดิม หรือแตกต่างไปจากเดิม  รวมถึงสุขภาพทางสมองก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยอีกทางหนึ่ง  ทั้งนี้ความมากน้อยหนักเบาก็ขึ้นอยู่กับบาดแผลที่เกิดขึ้นว่ากระทบหรือทำลาย เส้นสมองของมือนั้น ๆ มากน้อยเพียงใด  ถ้ามากก็มีผลมาก  ถ้าน้อยก็มีผลไม่มากนักสรุปแล้วก็คือผลที่จะเกิดตามมาก็หนีไม่พ้นหลักการ ซึ่งจะอธิบายความเพิ่มเติม พร้อมยกภาพลายมือมาประกอบดังตัวอย่างประกอบ ดังต่อไปนี้

1.การเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรม

 เส้นลายมือที่มีลักษณะไม่สมบูรณ์ ปัญหาก็มักจะเกิดกับเจ้าของมือตามความหมายของเส้น

ภาพที่ 1-1

ภาพที่ 1-2

ถ้าหากมือนี้มีเส้นชีวิตที่เปลี่ยนไปตามตัวอย่าง ทั้งเส้นชีวิต และเส้นวาสนา  ชีวิตก็จะเปลี่ยนไปตามอิทธิพลของเส้น

ภาพที่ 1-3

ภาพลายมือ 1-1 และ 1-2 คือกรณีตัวอย่างเส้นลายมือที่มีปัญหาหรือมีผลกระทบส่งผลในทางไม่ดีให้กับเจ้าของมือ   หากสามารถเปลี่ยนแปลงลายมือหรือลายมือของมือนี้เป็นตามเส้นที่ลากใหม่ตามภาพลายมือ 1-3  ชีวิตก็จะเปลี่ยนไป จากความไม่แน่นอนในการดำเนินชีวิตก็จะมั่นคงขึ้น(เส้นชีวิตไม่ขาด มีความต่อเนื่อง) ความสำเร็จในด้านทรัพย์สินหน้าที่การงานมั่นคง(เส้นวาสนายาวต่อเนื่อง ไม่ขาดไม่แตก ไม่เป็นเกาะ) นอกจากนั้นเจ้าของมือนี้จะมีความสุขความเจริญก้าวหน้าจากภาระกิจหน้าที่การงานที่ทำหรือการได้รับการยอมรับนับถือหรือได้รับความสำคัญ (เส้นอาทิตย์แยกขึ้นจากเส้นวาสนา)  ที่กล่าวมาโดยย่อ ๆ นี้คือได้รับอิทธิพลจากเส้นที่มีมาแล้วตามธรรมชาติ(สมมุติว่าเส้นมีมาอย่างนี้อยู่แล้ว)   แต่ถ้าไม่มีมาตั้งแต่แรก(เหมือนภาพ 1-1และ ภาพ 1-2) การเปลี่ยนแปลงลายมือหรือทำให้เกิดขึ้นใหม่โดยการสร้างหรือผ่าตัดดัดแปลงจากฝืมือมนุษย์นั้น(การศัลยกรรมเปลี่ยนแปลงลายมือ) โดยการทำให้เส้นลายมือเปลี่ยนใหม่เป็นเหมือนลายมือในภาพ 1-3 ความเปลี่ยนแปลงในทางนามธรรมจะส่งผลเหมือนลายมือที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติดังที่กล่าวแล้วนี้หรือไม่  อย่างนี้คงต้องมีคนกล้า และมีความศรัทธามากพอที่จะพาตัวเองเข้าไปให้หมอศัลกรรมที่มีฝีมือจัดการเปลี่ยนแปลงให้ แล้วก็มาดูมาศึกษาพิสูจน์กันต่อไปว่า ชีวิตหลังจากเปลียนแปลงลายมือมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในทางบวกตามอิทธิพลของเส้นที่สร้างขึ้นใหม่ได้หรือไม่  อย่างไร...???


 

ตัวอย่าง เส้นชีวิตและเส้นวาสนาที่สมบูรณ์และให้คุณกับเจ้าของมือ

ที่ว่าเส้นวาสนาสมบูรณ์คือเส้นคมชัด ไม่แตก ไม่ขาด  ไม่เป็นเกาะ  มีความยาวต่อเนื่องขึ้นไปสัมผัสเส้นใจที่ตำแหน่งใต้นเนินเสาร์ และที่สำคัญสีของเส้นจะต้องมีความสดใสเป็นธรรมชาติตลอดเส้น(ไม่มีจุดดำ แดง หรือหมองคล้ำ) จึงจะไดัรับอิทธิพลด้านบวกจากเส้นวาสนา  หากเนินเสาร์อิ่มเต็มด้วยก็ยิ่งดีมากเป็นทวี ได้ผลดีแน่นอน

กรณีเส้นวาสนาตัดผ่านเส้นใจขึ้นไปในเนินเสาร์ก็ยังถือว่าดีอยู่ แต่กลับเป็นเรื่องไม่ดีหากเส้นวาสนาลากผ่านเนินเสาร์เข้านิ้วกลาง(มากไป มีได้มาแต่ก็เสียไป เป็นทุกข์กับสิ่งที่ทำ ที่มี ที่เป็น หรือทำไม่หยุด หยุดไม่ได้)  ส่วนกรณีเส้นวาสนาลากลงไปในช่องนิ้ว(ช่องสิ้นเปลือง-ระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วกลาง) มีเหตุปัจจัยที่ต้องใช้จ่ายหมดเปลืองทำให้มีความทุกข์หรือเดือดเนื้อร้อนใจเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองอยู่ร่ำไป

2.การเปลี่ยนแปลงที่เป็นนามธรรม

มีหลักธรรมของพุทธศาสนาที่จะนำมาประกอบการอธิบาย ให้เห็นเป็นสัจธรรมอยู่ 2 หลัก  

     หลักที่ 1 คือปฏิจจสมุปบาท อธิบายถึง การเกิดขึ้นพร้อมแห่งธรรมทั้งหลายเพราะอาศัยกัน, การที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันจึงเกิดมีขึ้น เช่น ทุกข์เกิดขึ้นเพราะมีปัจจัย 12 เรื่องเกิดขึ้นสืบ ๆ เนื่องกันมาตามลำดับ อธิบายความโดยย่อพอเข้าใจได้ก็คือทุกสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นมีผลกระทบทั้งทางบวกหรือทางลบจะต้องมีเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องยึดโยงกัน ใดๆ จะเกิดขึ้นและดำรงไปได้หรือสิ้นสุดลงได้ก็ล้วแต่มีความเกี่ยข้องเชื่อมโยงกันมีเหตุจึงมีผล

   หลักที่ 2คือสัจจะหรือความจริง ในโลกนี้มีความจริงอยู่ 2 ระดับ คือ
ความจริงระดับสมมุติ และความจริงระดับปรมัตถ์   
 มนุษย์ส่วนใหญ่จะเข้าใจเพียงความจริงระดับสมมุติจากภาษาเท่านั้น ได้แก่ บัญญัติชื่อต่าง ๆ เช่น คน สัตว์ วัตถุ และความเป็นเจ้าของสิ่งเหล่านั้นทั้งโดยชื่อและโดยความรู้สึก เช่น นายดำ แมว เงินของฉัน ลูกของฉัน เป็นต้น เป็นความจริงที่ต้องขึ้นกับการอ้างอิงและเปรียบเทียบ ซึ่งรู้จักกันเฉพาะในกลุ่มชนบางกลุ่มที่ใช้ภาษาเดียวกัน วัฒนธรรมเดียวกันเท่านั้น จะใช้กับต่างกลุ่ม ต่างภาษา ต่างวัฒนธรรมไม่ได้
    ส่วนความจริงอีกระดับหนึ่ง คือ ความจริงระดับปรมัตถ์ ปรมัตถ์นี้จะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกลุ่มชน สถานที่ หรือยุคสมัย อดีตนับตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ไฟเคยให้ความร้อนและเผาไหม้อย่างไร ในอนาคตจนถึงโลกถูกทำลาย ไฟก็ยังคงให้ความร้อนและเผาไหม้ตลอดไป
คำว่าไฟเป็นจริงเฉพาะในหมู่คนไทย ต่างชาติจะเรียกอีกอย่างหนึ่ง แต่ความรู้สึกร้อนจะเป็นสากลสำหรับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดทั้งคนและสัตว์ เมื่อถูกไฟจะรู้สึกว่าร้อน ความร้อนเป็นความจริงระดับปรมัตถ์ของไฟ
เนื่องจากมนุษย์มีความเข้าใจติดอยู่แค่ระดับสมมุติ ซึ่งสื่อกันด้วยภาษา และจำเป็นต้องมีคน สัตว์ วัตถุขึ้นอ้างอิงด้วย ดังนั้น คนส่วนใหญ่จึงยึดมั่นโดยไม่รู้ตัวว่า  ภาษาเป็นความจริง คิดว่าคน สัตว์ วัตถุ มีจริง จนกระทั่งไม่มีใครนึกถึงความจริงระดับปรมัตถ์ที่แฝงอยู่

จากหลักธรรมทั้งสองนี้คงเป็นข้อสรุปได้โดยอาศัยหลักความจริงระดับสมมุติและระดับปรมัตถ์แยกแยะความจริงได้ และมองเห็นความเชื่อมโยงกันตามหลักปฏิจจสมุปบาท แล้วก็จะสามารถเห็นได้ว่าความเปลี่ยนแปลงที่เปลือกหรือความเปลี่ยนแปลงเพียงอย่างหนึ่งอย่างใดที่เป็นเพียงรูปธรรมจะส่งผลหรือเป็นผลสมบูรณ์ในทางนามธรรมได้ยาก ความสำเร็จหรือความล้มเหลวใดๆ ย่อมมาจากหลายเหตุปัจจัยที่ล้วนแต่ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนจึงจะเกิดขึ้น.


 เปลี่ยนลายมือด้วยการเลเซอร์หรือผ่าตัดเปลี่ยนลายมือ

ผมในเคยได้รับการสอบถามอยู่บ่อยๆ เกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนเส้นลายมือ หรือขอคำแนะนำว่าควรเปลี่ยนเส้นลายมือเป็นแบบใดจึงจะทำให้ชีวิตดีขึ้น ผมก็ได้แต่อธิบายในหลักการว่าความเปลี่ยนแปลงใดๆ มันก็ต้องมีองค์ประกอบหลาย ๆ อย่างดังทีี่ได้เขียนอธิบายมายืดยาว อย่างไรก็ตามก็ยังมีหลายท่านต้องการที่จะเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงลายมือด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม เช่นการเลเซอร์ลายมือ  การผ่าตัดเปลี่ยนหรือเพิ่มเส้นลายมือ บางคนบอกว่าจะบินไปทำที่ญี่ปุ่น ขอให้เพิ่มเส้นให้หน่อย  บางคนบอกจะไปปรึกษาแพทย์ที่ประเทศไทย(มีรับทำอยู่เช่นกันครับ)ขอให้ขีดแนวเส้นให้ด้วยว่าควรเพิ่มเส้นไหน  หรือลดเส้นไหน  ผมก็เขียนเพิ่มเส้นให้และแนะนำถึงความหมายเส้นต่างๆ ที่เพิ่มให้ ดังตัวอย่างคลิปที่แนะนำ

  คลิปแนะนำการเปลี่ยนเส้นลายมือ 3 คลิป

 

จดหมายจากเจ้าของลายมือที่ผมอ้างถึงในคลิป ว่าชีวิตประสบผลสำเร็จ

 เรียน  อ.ธนพงค์ ที่เคารพ
    ขอบพระคุณอาจารย์มากที่ได้พยากรณ์ลายมีอให้  ชึ่งไม่น่าเชี่อเลยว่าลายมีอคนเราสามารถบอกได้ถึงความสามารถความสำเร็จ
สมหวังและบรรลุเป้าหมายในชีวิตได้  ตลอดจนโรดภัยใข้เจ็บ  ท่านอาจารย์ดูได้แม่นยำและละเอียดมาก พร้อมทั้งพยากรณ์รายเดีอนรายปี
   ดิฉันได้ได้ฟังและอ่านคำทำนายจากท่านที่ได้พยากรณ์มาทั้งหมดชึ่งได้ประโยชน์สำหรับการดำเนินชีวิตในทางที่ไม่ประมาทและรู้ผิดถูกชั่วดีเป็นผลดีต่ออนาคตมาก ตามที่ได้คุยกับท่านทางโทรศัพท์ ดิฉันได้อนุญาตให้ท่านนำลายมีอพยากรณ์ของดิฉันเผยแพร่ทางผ่านทางเว็บไชต์เพี่อเป็นวิทยาทานเพี่อเป็นแรงบันดาลใจให้บุคคลทั่วไปได้เรียนรู้ในการใช้ชีวิตและต้องสู้ขยันมุ่งมั่นตั้งใจ เพี่อความสำเร็จและค้นพบจุดหมายของชีวิตชึ่งไม่ใช่เรี่องยาก  ถ้าเราเป็นคนที่ไม่มั่วเมากับอบายมุกชี่อสัตย์ต่อตัวเองและผู้อี่นรับผิดชอบหน้าที่การงานที่ทำและเป็นคนดีมีจริยธรรมช่วยเหลีอผู้อี่นที่ด้อยก่วาตามที่พอทำได้ ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จ 

ให้อาจารย์ดำเนินการได้เลย แต่ดิฉันขอสงวนประวัตและชี่อจริง และชี่อเล่นให้ท่านหาชี่อสมมุตเอา
และดิฉันขอสงวนคำทำนายรวมทั้งคำถามทั้งหมดเอาไว้เพราะไม่สะดวกที่จะเปิดเผยได้ แต่ในการวิเคราะห์เส้นลายมีอต่างๆนั้นท่าน
สามารถทำได้  หวังว่าคงจะได้ประโยนช์ ในการเรียนรู้
     ท้ายนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ในสากลโลกจงปกป้องคุ้มครองอาจารย์และครอบครัวให้พ้นจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงตลอดจนอาชีพและหน้าที่การงานก็ขอให้เจริญก้าวหน้าด้วยเทอญ


              โดยความเคารพ/คนไทยไปเยอรมัน

 

ชีวะประวัติ พอสังเขป
      จากชีวิตชนบท ที่ต้องทำไร่ทำสวนและเลี้ยงสัตว์  ช่วยพ่อแม่เพี่อความอยู่รวดของครอบครัว แต่ก็ไม่มีสิ่งไดที่ก้วาหน้ามากนักเพราะชีวิตการเกษตรบางปีก็พอได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย  บางปีก็ขาดทุนแต่พ่อแม่ก็สามารถส่งเสียให้ลูกได้มีการศึกษาทุกๆคน แต่ชีวิตของดิฉันเป็นคนที่ชอบแสวงหาประสบการณ์เรียนรู้สิ่งไหม่ๆ คิดและตั้งใจไว้ว่าสักวันชีวิตเราคงจะดีกว่านี้ ดิฉันจึงต้องออกจากบ้านมาด้วยวัยที่ยังน้อยมากแต่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ดิฉันจึงมีโอกาสไปเรียนทำอาหารเอเชียที่ ฮ่องกง  ขั้นพี้นฐาน เพราะเวลาที่น้อยจึงรีบเก็บเกียวความรู้และประสบการณ์ ประมาญ ปีเศษ ดิฉันก็กลับมาเมี่องไทย

เปิดขายอาหารตามสั่งแต่ก็ไม่ค่อยประสบผลสำเร็จเพราะเพี่อนร่วมงานไม่ให้ความร่วมดีเท่าที่ควรประกอบกับตัวดิฉันเป็นคนที่เผด็จการมากไปจึงเป็นเหตุให้หยุดกิจการไป แต่ชีวิตดิฉันไม่เคยหยุดอยู่กับที่พยายามดิ้นรนต่อไป จนได้ไปทำงานอยู่กับร้านอาหารที่ ประเทศอังกฤษ ชึ่งเป็นร้านอาหารยุโรปปนเอเชีย ชึ่งทำให้ดิฉันมีโอกาสเรียนรู้เพราะด้วยความที่เป็นคนที่ชอบศึกษาเกียวกับงานเหล่านี้  ใช้ชีวิตการเรียนรู้ได้ประมาญเกีอบ 2ปีก็กลับเมี่องไทยตอนแรกก็คิดจะทำกิจการเกียวกับครัวเอเชียและยุโรป  แต่ทางบ้านก็ไม่สนับสนุนเพราะพ่อแม่ก็กลัวว่าจะเจ็งเหมีอนเดิมก็เลยไม่ให้โอกาสแต่
ดิฉันก็ไม่เคยท้อแท้พยายามให้กำลังใจกับตัวเองเสมอและไม่คิดโทษใครที่ไม่ให้โอกาสจึงพยายามหาประสบการณ์ให้กับชีวิตเรี่อยๆพยายามจับงานทุกอย่างที่คิดว่าพอทำได้เพราะดิฉันคิดเสมอว่าจะต้องมาเรียนรู้เกียวกับกิจการ เค้กและเบเกอรี จึงได้มีโอกาส เดินทางไปประเทศเยอรมัน ใช้ชีวิตอยู่ที่เยอรมันและได้ทำธุรกิจที่ตั้งใจและพยายามทำมาทั้งชีวิต คีอรับจัดงานเลี้ยงนอกสถานที่ เช่นงาน สัมนาและเลี้ยงต่างๆ ตลอดจนงานแต่งงานและงานเลี้ยงสังสรรค์ที่อย่าง และรับสั่งทำอาหารไทยเอเชีย  ยุโรปและขนมเค้กในเทศการต่างๆ  ด้วยความที่เป็นคนชอบพลิกแพรงดัดแปลงสร้าวสรรค์อาหารแปลกๆใหม่เพี่อเอาชนะคู่แข่งชึ่งไม่ใช่เรี่องง่ายแต่ด้วยความตั้งใจและพรสวรรค์ที่ทำให้ประสบผลสำเร็จได้ เพราะต่างชาติย่อมมองเห็นว่า
คนเอเชียไม่มีความสามารถแต่ปัจุบันนี้ก็เป็นที่น่าพอใจ ที่ฝรั่งยอมรับในฝีมีอ 

ด้วยความที่เป็นคนที่ขยันต่อสู้ชีวิตทุกรูปแบบจึงไปทำงานเกียวกับการเกษตรที่ถนัดอีกงานหนึ่งเพี่อเป็นอาชีพเสิรม โดยทำอยู่กับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ชึ่งเป็นงานสวนที่รับทำ ตกแต่งจัดสวนดอกไม้ต้นไม้และพืชเมืองหนาวชึ่งทั้งหมดนี้ ล้วนเป็นความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานด้วยความอดทนต่อสู้ทุกสถานกราณ์เพราะชีวิตไม่ได้โรยด้วยกรีบกุหลาบแต่ด้วยความ
ขยันและใช้สติปัญญาบางครั้งต้องทำงานวันละ  สิบสี่ สิบห้าชั่วโมง แต่ต้องทำเพี่อให้ชีวิตบรรลุถึงเป้าหมาย ที่ตั้งใจเอาไว้

ดิฉันหวังว่าคงจะเป็นข้อคิดได้บ้างไม่มากก็น้อยขอให้ทุกคนสู้ๆๆ และทำงานที่สุจริต ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆๆคนที่คิดสู้ชีวิต ขอให้ประสบผลสำเร็จ ทุกๆคน

 จาก คนไทยไปเยอรมัน


 

หนังสือคู่มือเรียนลายมือจากมือจริง

พร้อม DVD ประกอบการเรียนการสอน

โดย อ.ธนพงศ์  หลักนครพล

*******************************************************************************

ลายมือบอกอะไรได้บ้าง    

      

         ลายมือคือแผนที่ชีวิตที่บันทึกไว้ในฝ่ามือ จะเปรียบเทียบได้กับลายแทงที่บันทึกรายละเอียดเพื่อการเดินทางหรือการค้นหาทรัพย์สมบัติที่บันทึกไว้  มีสัญลักษณ์มากมายบันทึกไว้ในลายมือ เพื่อบอกเตือนให้เจ้าของมือได้ทราบถึงเส้นทางเดินหรือแผนที่ชีวิตที่จะ ดำเนินไปในอนาคต   รูปลักษณ์ของมือ นิ้วมือ ขนาดของมือ ความแข็งหรือนุ่มของมือ เนินในมือ เส้นและเครื่องหมายต่าง ๆ ในมือ ทั้งหลายเหล่านี้รวมเป็นแผนที่ผืนใหญ่ที่บันทึกทางเดินชีวิตของเจ้าของมือ ไว้ เพื่อให้เจ้าของได้เดินทางไปตามเส้นทาง ซึ่งจะมีทั้งดี หรือไม่ดี ในช่วงชีวิตหนึ่ง ๆ เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่บันทึกไว้จะปรากฏขึ้นตามช่วงอายุ   ซึ่งหาก เจ้าของมือสามารถอ่านแผนที่หรือสัญลักษณ์เหล่านั้นได้  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือร้าย  ก็สามารถจัดการหรือแก้ไขได้ล่วงหน้า 

อ.ธนพงศ์  หลักนครพล

คู่มือเปลี่ยนเส้นลายมือด้วยตัวเอง

เปลี่ยนลายมือด้วยตัวเองได้หรือไม่? อย่างไร ?  วาสนาสร้างได้หรือไม่?


สัมมนาเปลี่ยนลายมือ เปลี่ยนชีวิต

 รวมพลัง 3 ศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตเข้าสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน 

 จริง-ความเป็นแชมป์ไม่สามารถเข้าถึงได้ทุกคนเพราะอันดับที่ 1 มีเพียงหนึ่งเดียว

โอกาส-เข้าถึงความสำเร็จมีไว้ให้กับทุกคน เพียงแต่เป็นความสำเร็จในแบบของตัวเอง

มาเริ่มต้น-ค้นหาตัวเองและก้าวไปสู่ความสุขความสำเร็จในแบบฉบับที่เรากำหนดเอง

หนังสือคู่มือ ลิขิตชีวิตได้ด้วยตัวเอง  เปลี่ยนเส้นลายมือเปลี่ยนชีวิต


 

หนังสือขายดีติด อันดับ 1 Bestseller  คลิกที่นี่เพื่อสั่งซื้อ

 

หนังสือคู่มือ ลิขิตชีวิตได้ด้วยตัวเอง  Pocked Book

เปลี่ยนเส้นลายมือเปลี่ยนชีวิต

แนะนำ 4 วิธีการเปลี่ยนเส้นลายมือ

 

 คู่มือลิขิตชีวิตได้ด้วยตัวเอง ตำราเปลี่ยนลายมือ เรียนลายมือ

 ราคา 329.- บาท

  สั่งซื้อหนังสือได้แล้วตั้งแต่บัดนี้(ค่าจัดส่ง 70.-บาท รวมเป็น 399.-)  

 ปกหน้าหลังสี่สี กระดาษอาร์มันอย่างดี
เนื้อในกระดาษกรีนรีด ขาวดำ
พิมพ์ดิจิตอล เข้าเล่มไสกาวอย่างดี

ส่งมอบทางไปรษณีย์ หรือรับเองได้ที่สำนักงาน ตั้งแต่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

 โทร.09 2494 5445, 08 9533 9903

 ID:handhoro99


 

 เนื้อหาในหนังสือ แบ่งเป็น 3 ส่วน

 

 

เปลี่ยนลายมือด้วยตัวเองได้หรือไม่? อย่างไร ?  วาสนาสร้างได้หรือไม่? หนังสือเล่มนี้มีคำตอบ


 สัมมนาเปลี่ยนลายมือ เปลี่ยนชีวิต

 สัมมนาเปลี่ยนลายมือ เปลี่ยนชีวิต

 บรรยากาศ ในงานสัมมนา เปลี่ยนเส้นลายมือเปลี่ยนชีวิต


 2.จำหน่ายในรูปแบบ  Ebook ขนาด A5 จำนวน 213 หน้า

คู่มือเปลี่ยนเส้นลายมือด้วยตัวเอง  ราคา 219.-บาท

 

สั่งซื้อ Ebook ได้ที่  http://goo.gl/SzHSw0

เปิดรับชำระเงินและดาวน์โหลดได้ ตั้งแต่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

ลิขิตชีวิตได้ด้วยตัวเอง


เป็น หนังสือคู่มือที่สามารถเข้าถึงได้ 3 ทางคือ อ่านเอง(หนังสือคู่มือPocketbook) หรือสแกนผ่าน QR CODE ซึ่งจะมีสรุปบทเรียนแต่ละบทที่ไม่ต้องอ่านเอง เพียงแต่เปิดฟังเสียงทบทวนแต่ละบท(Audio Book)  หรือจะเปิดดูได้ทั้งภาพและเสียงจากคลิปวีดีโอ(Vidio Book)

     เรียบเรียงจากประสบการณ์จริงในการเปลี่ยนแปลงเส้นลายมือให้กับตัวเอง และแนะนำให้ผู้สนใจที่มาปรึกษาว่าจะเปลี่ยนแปลงลายมือได้หรือไม่ ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าได้ผลจริงในทางปฏิบัติ  ตัวท่านเองก็สามารถเปลี่ยนแปลงลายมือตัวเองได้ เปลี่ยนเปลงเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ท่านกำหนดไว้  ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องใด ๆ ก็ตาม เป็นต้นว่า สุขภาพ ความสุข ความสำเร็จ  ความร่ำรวย ความมั่นคงมั่งคั่ง  เพียงแต่ท่านตั้งใจศึกษาทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ (อ่าน  ฟัง หรือดูในวิดีโอ) แล้วนำไปปฏิบัติตาม  ผลสำเร็จตามที่หวังหรือตั้งเป้าไว้จะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านได้อย่างแน่นอน.


 

  คู่มือเปลี่ยนเส้นลายมือ


เส้นลายมือเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ เกิดเพิ่มหรือหายไปได้หรือไม่

 

 ถาม?  เส้นลายมือเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ ?  เส้นลายมือเกิดเพิ่มขึ้นใหม่ได้หรือไม่ ?  เส้นลายมือเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มขึ้นได้อย่างไร?  คนเราสามารถเปลี่ยนแปลงเส้นลายมือตัวเองได้หรือไม่

 ตอบ   เส้นลายมือในมือเราเปลี่ยนแปลงได้แน่นอน  ไม่ว่าจะเป็นการเกิดเพิ่มขึ้นใหม่ หรือเส้นที่มีอยู่แล้วเปลี่ยนแปลงทิศทางของเส้น  หรือแม้แต่บางเส้นที่เคยมีอยู่แล้วหายไป  

 การเปลี่ยนแปลงลายมือเส้นเพิ่มขึ้น  เส้นลานมือเปลี่ยนแปลงทิศทาง หรือการลดเลือนลง.. หายไป เกิดได้จากหลายเหตุปัจจัย  บางเส้นเพิ่มหรือลดลงเลือนหายไปด้วยตัวเราเอง  บางเส้นเปลี่ยนแปลงด้วยพลังจากภายนอกหรือเหตุปัจจัยตามสิ่งแวดล้อมหรือธรรมชาติ (ควบคุมไม่ได้) บางเส้นเปลี่ยนได้เพราะการกระทำหรือการเปลี่ยนแปลงของตัวเราเอง (ควบคุมให้เป็นไปตามเป้าหมาย กำหนดทิศทางได้)   หรือแม้แต่การศัลยกรรมเลเซอร์เพิ่มเส้นลายมือ

 ในที่นี้จะให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนลายมือด้วยตัวเราเอง  เพราะตัวเราเองสามารถกำหนดหรือมีส่วนร่วมเพื่อการเปลี่ยนแปลงลายมือได้อย่างแน่นอน    ต่อไปนี้คือขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงลายมือที่จะเกิดขึ้นจากการกำหนด เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่เราต้องการ  ดังนั้นจึงต้องจำเป็นที่จะต้องศึกษาหรือทำความเข้าใจว่าเส้นลายมือแต่ละเส้นมีความเชื่อมโยงกับร่างกาย(สรีระ – Body, Physical) , สมองความคิด  (จิต- Brain, Think) , ใจ(หัวใจ ความรู้สึก อารมณ์ –Heart, Mind) ของคนเราอย่างไร   เมื่อได้ทำความเข้าใจกับโครงสร้างทั้งหมดแล้ว การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ โดยเราเป็นผู้กำหนดหรือควบคุม เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเห็นผลในการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว


 

เส้น ลายมือไม่ได้ปรากฏบนฝ่ามือของมนุษย์อย่างไม่มีสาเหตุ มันเกิดขึ้นมาจากอิทธิพลของสวรรค์และจากลักษณะเฉพาะตัวของมนุษย์แต่ละคน”จากหนังสือของท่าน อริสโตเติลที่เขียนบันทึกไว้เกี่ยวกับลายมือมนุษย์อริสโตเติล (Aristotle)นักวิทยาศาสตร์ และนักปรัชญาผู้ยิ่งใหญ่ของกรีกโบราณ ท่านเป็นลูกศิษย์ของเพลโต (Plato) อริสโตเติลท่านยังเป็นอาจารย์ของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช

    อริสโตเติล (Aristotle) สนใจศึกษาศาสตร์หลากหลายสาขารวมถึงหัตถศาสตร์  ท่านได้บันทึกไว้ในหนังสือเกี่ยวกับมือมนุษย์ว่า “มือเป็นอวัยวะของอวัยวะ เป็นเครื่องมือของเครื่องมือ”   การรับรู้ทางสัมผัสจากมือสามารถทดแทนประสาทการรับรู้ที่สำคัญทั้ง 5 ที่รับรู้ได้จาก หู ตา จมูก ปาก ใครก็ตามที่ตาบอด หูหนวก เป็นใบ้ รวมทั้งไม่สามารถดมกลิ่นได้ หากมือของเขายังสมบูรณ์อยู่ เขาจะรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกได้ด้วยการใช้มือสัมผัส มือคืออวัยวะที่ทำหน้าที่แทนอวัยวะเหล่านั้น 

 หากยอมรับกันว่า"ดวงตาคือหน้าต่างของดวงใจ"ก็คงไม่แปลกถ้าจะบอกว่า "มือคือหน้าต่างของสมอง" ก็คงมีคำถามว่าจะเป็นไปได้อย่างนั้นหรือ ..? ถ้า หากสังเกตเพิ่มเติมจะเห็นว่าสมองกับมือทำงานสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งจนแทบจะ เป็นอัตโนมัติ มนุษย์เราควบคุมหรือสั่งการใดๆ ผ่านมือได้อย่างมหัศจรรย์ การชี้นำ การแสดง การทำงาน จากสิ่งที่เป็นพื้นฐานไปสู่ความละเอียดซับซ้อนมาก ๆ  หรือจากเรื่องที่อ่อนโยนสู่ความเข้มแข็ง .หรือโหดร้าย..

 


 

โครงสร้างเส้นลายมือเชื่อมโยงกับสรีระ

ลายมือกับอวัยวะในร่างกาย ลายมือเชื่อมกับสมอง

มาทำความเข้าใจเส้นลายมือเส้นหลัก 3 เส้น  ซึ่งแต่ละเส้น  จะชี้ให้เห็นคุณภาพ  บอกได้ถึงข้อเด่น ข้อด้อย ของของอวัยวะที่เกี่ยวข้องได้ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามนาม 

1.เส้นสมอง (Brain, Head) ความคิด จินตนาการ การเรียนรู้ สติปัญญา ความฉลาด (โดยรวมนี้ขอให้คำย่อว่า" จิต" สื่อถึงความคิด-thought, การคิด-thinking)

  ลายมือเส้นสมองดีมาก

ที่เป็นรูปธรรมคือศีรษะและสมองที่อยู่ในกะโหลกศีรษะ สุขภาพของสมอง  ที่เป็นนามธรรมคือการรับรู้จาก อายตนะ (รูป รส กลิ่น เสียง มองเห็น สัมผัส)  คุณภาพสมอง  สติปัญญา การรับรู้  ความคิดอ่าน  การเรียนรู้  ศักยภาพทางสมอง  กระบวนการคิดหรือลำดับแง่คิด  หรือความเกี่ยวข้องความเจ็บป่วยหรือข้อด้อยที่มีต่อสมอง  (สรุปรวมความคือ การรับรู้ด้วยอายตนะ 6 ทั้งภายในและภายนอก คือ ตา-รูป, หู-เสียง, จมูก-กลิ่น, ลิ้น-รส,  กาย-โผฏฐัพพ ะ , ใจ-ธรรมารมณ์)

2.เส้นใจ(Heart, Mind) อารมณ์ ความรู้สึก ใจ  จิตใจ  จริต  มโน (โดยรวมนี้ให้คำย่อว่า " ใจ" คืออารมณ์- Emotion,
ความรู้สึก-Feeling )

ลายมือเส้นใจมีพลังดีมาก

 รูปธรรม   นามธรรม

ที่เป็นรูปธรรมคือหัวใจ การทำงานของหัวใจ ที่เป็นนามธรรมคืออารมณ์ –(ธรรมารมณ์คือ อารมณ์ที่ใจรู้ หรืออารมณ์ที่เกิดทางใจ สิ่งที่ใจคิด ความคิด จินตนาการ สิ่งที่ใจเก็บมาคิด ที่เป็นอดีต ปัจจุบัน อนาคต แล้วหน่วงดึงมาเป็นอารมณ์ หรือสิ่งที่เกิดขึ้นในใจ สัมผัสด้วยใจ  หรือความเกี่ยวข้องกับสุขภาพของหัวใจ

3.เส้นชีวิต(Body, Physical) กายภาพ โครงสร้างทางร่างกาย

  ลายมือเส้นชีวิตดีมาก

ที่เป็นรูปธรรมคือโครงสร้างทางร่ายกาย  รูปร่างหน้าตาที่มองเห็นทางกายภาพ ที่เป็นนามธรรมคือความแข็งแรงทางร่างกาย   ความต่อเนื่องของการดำรงชีวิต  การดำเนินชีวิต  สุขภาพทางร่างกายที่เกี่ยวกับโครงสร้างต่างๆ ของร่างกาย

3 เส้นหลักนี้เป็นเสมือนเสาร์หลักหรือหลักยึด เปรียบได้กับโครงสร้างที่เป็นฐานรากของชีวิตทั้งที่เป็นรูปธรรมนามธรรมของแต่ละคน  หาก 3 เส้นหลักนี้สมบูรณ์ แข็งแรง (เส้นยาวได้มาตรฐานตามสัดส่วนของเส้น  เส้นคมชัด  ไม่ขาด ไม่แตก ไม่เป็นเกาะ ไม่เป็นโซ่ สีของเส้นสดในไม่คล้ำ ไม่ช้ำหมอง) ก็เป็นหลักประกันว่าการดำเนินชีวิต การเข้าถึงเป้าหมายและความสำเร็จต่างๆ ดีแล้วถึง 50 %  แต่จะสรุปอย่างนั้นเลยก็อาจขาดความสมบูรณ์ในส่วนประกอบที่เป็นฐานหลักไปอีกอย่างนั้นก็คือเนินในมือซึ่งก็เปรียบเสมือนดินหรือพื้นที่  ที่เสาร์หลักปักลงไป หากเนินในมือดีคือสมบูรณ์ได้สัดส่วน สีสดใสผนวกเข้ากับเส้นหลักที่ดีทั้งสามแล้ว ก็รับประกันได้ว่าเจ้าของมือนี้เป็นผู้ประสบผลสำเร็จในชีวิตได้เกิน 50 %  ที่เหลือก็เป็นการสร้างเพิ่มด้วยตัวเองหรือการได้โอกาสเข้ามาแบบพิเศษซึ่งจะเรียกอีกอย่างคือวาสนา โชค ลาภ  ตรงนี้แหละคือสิ่งที่เรากำลังจะสร้างเพิ่ม หรือปรับเปลี่ยนให้เป็นไปตามที่เรากำหนดให้ได้มากที่สุด  ซึ่งก็มีหลายเหตุปัจจัยที่ต้องเรียนรู้ศึกษาประกอบเพื่อการเปลี่ยนแปลง  ดังจะได้ขยายความในลำดับต่อไปนี้

 การวิเคราะห์ภาพรวมว่ามือใดๆ จะประสบผลสำเร็จหรือไม่นั้น หากจะดูแต่เพียงลายมือโดยไม่สนใจว่าฐานเดิมหรือฐานะเดิมเป็นอย่างไร  ดูจากลายมือเท่านั้นก็จะรู้ได้ว่าเจ้าของมือจะประสบผลสำเร็จในการดำเนินชีวิต ร่ำรวย  มั่นคงหรือไม่  ต้องดูเส้นลายมือเส้นรองอีกอย่างน้อย 3 เส้นประกอบกัน คือ 1.เส้นวาสนา  2.เส้นอาทิตย์ 3.เส้นพุธ  ซึ่งสามเส้นรองนี้คือเส้นที่จะจำแนกหรือบ่งบอกได้ว่าเจ้าของมือจะประสบผลสำเร็จได้มากน้อยแตกต่างกับผู้อื่นได้เพียงใด  หาก 3 เส้นหลักประกอบกับเนินในมือดีแล้ว และมี 3 เส้นรองที่สมบูรณ์  ก็รับประกันได้ว่าเจ้าของมือไปถึงเป้าหมายที่ต้องการได้ในระดับที่เรียกว่าหวังผลได้ 70-80 %   ซึ่งก็ถือว่ามากและดีเยี่ยมแล้วเพราะในความเป็นจริงแล้วทุกชีวิตย่อมมีอุปสรรค  ทุกชีวิตย่อมมีกรรมเป็นของตัวเองไม่ว่าจะกรรมเก่า กรรมใหม่ก็ดี   จึงไม่มีใครที่จะสมบูรณ์ได้ดังใจถึง 100 %  

 

ตัวอย่างมือที่มีเส้นหลัก เส้นรองครบ และชีวิตจริงก็ประสบผลสำเร็จมั่นคงดีมาก

ลายมือเส้นหลักสมบูรณ์ดีมาก 

ชีวิตจริง เจ้าของมือนี้เป็นหญิงไทยต่อสู้ดิ้นรนไปใช้ชีวิตในต่างแดนและในที่สุดประสบผลสำเร็จอย่างมากมาย  มีกิจการหลายอย่าง บางอย่างก็เป็นอันดับ 1 ในเยอรมัน

3 เส้นหลัก

1.เส้นใจมีพลัง เข้าถึงพฤหัสทั้งสองมือ หมายถึงมีพลังใจเข้มแข็ง มีความต่อเนื่องในการควบคุมอารมณ์ให้ไปถึงเป้าหมาย  

2.เส้นสมองมีคุณภาพดีทั้งสองมือ มือขวาเส้นสมองสั้นไปหน่อย ตัดสินใจเร็วไป บางอย่างอาจไม่รอบคอบหรือผิดพลาดได้

 3.เส้นชีวิต  ยาวต่อเนื่องเข้าถึงเนินหลักทรัพย์ดีมาก พลังชีวิตหรือชีวิตดีมีพลังมาก  การดำเนินชีวิตมีความต่อเนื่อง  สุขภาพร่างกายแข็งแรง

 3เส้นรอง

1.เส้นวาสนามาจากเนินจันทร์ ในมือซ้ายเป็นลักษณะที่เรียกว่าวาสนาช่วย วาสนารวยเร็ว  ส่วนมือขวาวาสนาลงมือทำลำบากแต่สำเร็จ 

2.เส้นอาทิตย์ในมือขวายาวชัดเจนดีมาก  ความสำเร็จนั้นเด่นดัง สำคัญ เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

3.เส้นพุธในมือขวาสมบูรณ์ เกิดจากเส้นชีวิตยาวต่อเนื่องเข้าถึงเนินพุธ  การสร้างกิจการ การลงทุนจะมีความสำเร็จและมีความต่อเนื่อง  มีความฉลาดในการลงทุนค้าขาย  สุขภาพแข็งแรงแรงดีมาก

ตัวอย่างมือที่มีเส้นหลัก เส้นรองครบ สมองอัจฉริยะ ไอคิว 140

 ลายมือไอคิว 140

ชีวิตจริง เจ้าของมือนี้เป็นเด็กหญิงลูกครึ่งไทย-สิงคโปร์ อายุ 5 ขวบ เป็นเด็กอัจฉริยะ ทดสอบไอคิวได้ 140

3 เส้นหลัก

1.เส้นใจมีพลัง เข้าถึงพฤหัสทั้งสองมือ หมายถึงมีพลังใจเข้มแข็ง มีความต่อเนื่องในการควบคุมอารมณ์ให้ไปถึงเป้าหมาย แต่เส้นอาจไม่คมชัดนัก สื่อถึงปัญหาทางอารมณ์ รวมถึงสุขภาพทางหัวใจก็ต้องให้ความสำคัญ  

2.เส้นสมองมีคุณภาพดีทั้งสองมือ ยาวต่อเนื่องคมชัด สีสดใน โค้งลงเล็กน้อยสวยงาม จึงมีความอ่อนโยนและเข้าถึงศิลปะได้เป็นอย่างดี

3.เส้นชีวิต  ยาวต่อเนื่องเข้าถึงเนินหลักทรัพย์ดีมาก พลังชีวิตหรือชีวิตดีมีพลังมาก  การดำเนินชีวิตมีความต่อเนื่อง  สุขภาพร่างกายแข็งแรง

3เส้นรอง

1.เส้นวาสนามาจากเนินจันทร์ ในมือซ้ายเป็นลักษณะที่เรียกว่าวาสนาช่วย วาสนารวยเร็ว  ส่วนมือขวาเป็นเส้นวาสนาทีเกิดจากเส้นสมองหมายถึงความคิด ความรู้ที่คิดสามารถสร้างความสำเร็จให้เป็นทรัพย์ หรือชื่อเสียงเงินทองได้ (มีปัญญาเป็นทรัพย์)  

2.เส้นอาทิตย์ในมือขวายาวชัดเจนดีมาก  ความสำเร็จนั้นเด่นดัง สำคัญ เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และมีลักษณะเป็นอาทิตย์โชคลาภด้วย  จึงมีโอกาสดี ๆ ที่ทำให้สำเร็จมีชื่อเสียงและร่ำรวยได้แบบไม่ยากนัก  

3.เส้นพุธในมือซ้ายเกิดบนเนินพุธ มีลักษณะแตกเป็น Y และ V จึงเป็นเส้นพุธที่พิเศษสื่อถึงว่าเจ้าของมือจะเป็นผู้มีพรสวรรค์ในเรื่องศิลปะ การพูด การแสดง  การสื่อสาร หรือความรู้ในเชิงวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ดี  จะนำมาซึ่งความสำเร็จทั้งชื่อเสียงและทรัพย์สินเงินทอง


ความไม่พร้อม ไม่สมบูรณ์ ของเส้นหลัก เส้นรอง ทำให้ชีวิตขาดพร่องไม่สมบูรณ์ และต้องการการเปลี่ยนแปลง

ลำดับความไม่สมบูรณ์ของเส้นที่ต้องการการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

1.เส้นหลัก  เส้นรอง  ที่สมบูรณ์ดีแล้วแต่มีเส้นตัด ชีวิตก็มีปัญหามีอุปสรรค

2.เส้นหลักเส้นรอง ขาดตอน ขาดเหลื่อม  เส้นประหรือไม่ต่อเนื่อง

3.เส้นหลัก หรือเส้นรอง  มีลักษณะเป็นโซ่  เป็นเกาะใหญ่ หรือเกาะเล็ก

4.เส้นหลัก เส้นรอง มีแต่ไม่สมบูรณ์ หรือมีแต่ลักษณะเสียเช่น เส้นย้อน  เส้นไม่มีทิศทาง

5.เส้นหลัก เส้นรอง  บางเส้นไม่มี

วิธีปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง(กรณีตัวอย่าง)

เส้นลายมือที่มีข้อด้อยทั้งหมดนี้(5ลำดับ) มีวิธีแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้  ส่วนผลสำเร็จตามความหมายหรืออิทธิพลของเส้นนั้น ๆ จะได้มากน้อยขนาดไหน ขึ้นอยู่กับหลายเหตุปัจจัย  รายละเอียดจะมีในงานสัมนาและคู่มือที่เป็นรูปเล่ม  กรณีตัวอย่างลายมือที่จะต้องปรับเปลี่ยน

3 เส้นหลักที่ไม่สมบูรณ์

เพิ่มเส้นลายมือ เปลี่ยนเส้นลายมือ เส้นชีวิตขาด

จะแก้ไขได้อย่างไร

เพิ่มเส้นลายมือ เปลี่ยนเส้นลายมือ เส้นชีวิตขาด

เส้นชีวิตขาดมีความหมายอย่างไรหรือมีผลกระทบอย่างไร จะแก้ไขได้หรือไม่

เส้นชีวิตขาดมีความหมายอย่างไรหรือมีผลกระทบอย่างไร จะแก้ไขได้หรือไม่

เพิ่มเส้นลายมือ เปลี่ยนเส้นลายมือ เส้นชีวิตขาด เส้นใจไม่สมบูรณ์

วาสนาขาดจะไแก้ไขได้อย่างไร

 

วาสนาขาดกลางมือจะต่อเส้นวาสนาให้ไปถึงเส้นใจได้อย่างไร

เพิ่มเส้นลายมือ เปลี่ยนเส้นลายมือ เส้นชีวิตขาด เส้นวาสนาขาด

เส้นในมือมากมาย มีทั้งดีและเสีย  จะแก้เส้นที่เสียหรือทำให้เส้นลดลงได้หรือไม่


 

วิธีเปลี่ยนเส้นลายมือด้วยตัวเอง

เปลี่ยนลายมือด้วยตัวเองได้หรือไม่? อย่างไร ?  วาสนาสร้างได้หรือไม่?


 

กำหนดการสัมมนาเปลี่ยนลายมือเปลี่ยนชีวิต คลิกอ่านเพิ่มเติม

วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 17-18 ตุลาคม 2558

 

ค่าอบรม 10,000.- บาท ลดพิเศษเฉพาะปี 2558

  เหลือเพียง 5,999.-บาท

 

สถานที่จัดสัมมนา S.D. Avenue Hotel

 

"เปลี่ยนลายมือ เปลี่ยนชีวิต"

 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเปลี่ยนชีวิตให้มีความสุข ความสำเร็จ อย่างยั่งยืน

 ด้วยพลัง 3 ผสาน เปลี่ยนเส้นลายมือให้ตัวเอง

หัตถศาสตร์ + พลังจิตใต้สำนึก + Money Magnet Management เปลี่ยนลายมือเปลี่ยนชีวิต


 

 

 

 

กำหนดการสัมมนาเปลี่ยนลายมือ

กำหนดการสัมมนาเปลี่ยนลายมือเปลี่ยนชีวิต

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับ บุคคลทั่วไป ไม่จำกัดเพศ  วัย ขอเพียงแต่มีเป้าหมายและปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่ความสำเร็จ ความมั่นคง และมีความสุข อย่างยั่งยืน 


 ลิขิตชีวิตได้ด้วยตัวเอง เปลี่ยนลายมือเปลี่ยนชีวิต

 

"เปลี่ยนลายมือ เปลี่ยนชีวิต"

          ๑ คำถาม มีหลายคำตอบที่ถูกต้อง
          ๑ เป้าหมายมีอีกหลายวิธีที่จะไปให้ถึง
          ๑ ความสำเร็จย่อมประกอบกันขึ้นจากหลายความสำเร็จ

          และนี่คืออีก
          ๑ วิธีที่จะทำให้ท่านได้คำตอบในการเดินทางไปสู่เป้าหมาย
และเข้าถึงความสำเร็จดังที่ได้ตั้งใจไว้

 มาลิขิตชีวิตตัวเองด้วยพลัง 3 ผสาน เปลี่ยนลายมือเปลี่ยนชีวิต

หัตถศาสตร์ + พลังจิตใต้สำนึก + Money Magnet Management 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเปลี่ยนชีวิตให้มีความสุข ความสำเร็จ อย่างยั่งยืน


เส้นลายมือเปลี่ยนแปลงได้ หรือไม่.??  อย่างไร .??   


วิธีเปลี่ยนเส้นลายมือด้วยตัวเอง เปลี่ยนได้อย่างไร 1/2 

  

วิธีเปลี่ยนเส้นลายมือด้วยตัวเอง เปลี่ยนได้อย่างไร 2/2  

 


 

 

 เพื่อให้การสัมมนานี้ได้ผลจริงในทางปฏิบัติ

จึงจำเป็นต้องจัด 2 วันติดต่อกัน

 

 วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 17-18 ตุลาคม 2558

 

 (2 วัน) เวลา 9:00 - 16:30 น.

 

ค่าอบรม 10,000.- บาท

 

  ลดพิเศษเฉพาะปี 2558 เหลือเพียง 5,999.-บาท

 

(รวม 2 วัน พร้อมอาหารกลางวัน บุพเฟ่ท์นานาชาติ +2 คอฟฟี่เบรค)

 รับจำนวนจำกัด เพียง 50 ท่าน เท่านั้น

 
     คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม บุคคลทั่วไป ไม่จำกัดเพศ  วัย ขอเพียงแต่มีเป้าหมายและปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่ความสำเร็จ ความมั่นคง และมีความสุข อย่างยั่งยืน

    คุณสมบัติสนับสนุน ขอให้เป็นผู้ที่มีความรัก ความหวัง  ความกระตือรือล้น ความเชื่อมั่น และต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเอง

ฟรี  4 ท่าน (ที่ขาดทุนทรัพย์)

    เพื่อสนับสนุนผู้ประสบปัญหาในการดำเนินชีวิต ธุรกิจการงาน จึงให้สิทธิสัมนาฟรี  4 ท่าน คือ

  • 1 คู่(ชาย+หญิง) ที่มีปัญหาชีวิตคู่ครอบครัว ไม่สามารถแก้ปัญหาชีวิตคู่  และปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตคู่ครอบครัวให้กลับมาเป็นปกติมีความสุขและมั่นคง
  • 1 ท่านที่ประสบปัญหาในการดำเนินชีวิต ธุรกิจการงานไม่ประสบผลสำเร็จ
  • 1 ท่านที่มีปัญหาสุขภาพเจ็บป่วยไม่ทราบสาเหตุและรักษาไม่หาย

 รวมพลัง 3 ศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตเข้าสู่ความสุข ความสำเร็จอย่างยั่งยืน 

 จริง-ความเป็นแชมป์ไม่สามารถเข้าถึงได้ทุกคนเพราะอันดับที่ 1 มีเพียงหนึ่งเดียว

โอกาส-เข้าถึงความสำเร็จมีไว้ให้กับทุกคน เพียงแต่เป็นความสำเร็จในแบบของตัวเอง

มาเริ่มต้น-ค้นหาตัวเองและก้าวไปสู่ความสุขความสำเร็จในแบบฉบับที่เรากำหนดเอง


หัวข้อสัมมนาและวิทยากร คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 วิธีเปลี่ยนเส้นลายมือด้วยตัวเอง

 

 คู่มือเปลี่ยนเส้นลายมือด้วยตัวเอง


 

 กำหนดการและหัวข้อสัมมนา ฯ ที่ S.D. Avenue Hotel

 S.D. Avenue Hotel โรงแรม เอส.ดี อเวนิว

คลิกดูสถานที่ แผนที่เดินทาง S.D. Avenue Hotel

 

วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2558  (หัตถศาสตร์ + พลังจิตใต้สำนึก)


ภาคเช้า พบกับ    อ.ธนพงศ์  หลักนครพล   

หัตถศาสตร์เชื่อมโยงกับชีวิต

     08:30 - 09:00  ลงทะเบียน

     09:00 - 10:30  โครงสร้างของเส้นลายมือ เส้นหลักเส้นรองในมือ เนินในมือ ข้อเด่น ข้อด้อยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต 

  

     คอฟฟี่เบรค  15 นาที

     10:45 - 12:00  เส้นลายมือเส้นหลักๆเกี่ยวข้องกับชีวิตของแต่ละคนอย่างไร
                          เส้นลายมือเพิ่มขึ้นหรือหายไปมีผลอย่างไร
                          การเพิ่มเส้นหรือเปลี่ยนแปลงเส้นลายมือทำได้อย่างไร
     12:00 - 13:00  พักรับประทานอาหารกลางวัน(ฟรี บุพเฟ่ท์นานาชาติ)

ภาคบ่าย พบกับ   อ.มงคล  ศรีทองพิมพ์
         13:00 - 15:30  พลังชีวิต  พลังจิตใต้สำนึก
                     ค้นหาพลังชีวิต พลังจิตใต้สำนึกของตัวเองและนำไปใช้ได้อย่างไร


          

     คอฟฟี่เบรค  15 นาที

     15:45-16:30  สรุปความเชื่อมโยงหัตถศาสตร์เข้ากับจิตใต้สำนึก โดย อ.ธนพงศ์  หลักนครพล

---------------------------------------------------------------------------------------------------

วันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2558  (หัตถศาสตร์ +Money Magnet Management)ภาคเช้า พบกับ     อ.ธนพงศ์  หลักนครพล   

จุดเด่นและจุด้อยของเส้นลายมือเป็นอย่างไรและเพิ่มลดได้อย่างไร
         08:30 - 09:00  ลงทะเบียน

     09:00 - 10:30  เส้นลายมือที่สมบูรณ์และมีจุดเด่นเป็นอย่างไรเปรียบเทียบกับลายมือที่มีข้อด้อยที่ต้องแก้ไข
                         แนะนำวิธีแก้ไขข้อด้อยของแต่ละเส้นแต่ละตำแหน่ง  เช่นเพิ่ม  ลด  เปลี่ยนทิศทาง สร้างเส้นใหม่(กรณีไม่มีเส้นเดิม)

           คอฟฟี่เบรค  15 นาที
     10:45 - 12:00 กรณีศึกษาและถามตอบปัญหา
           
     12:00 - 13:00  พักรับประทานอาหารกลางวัน(ฟรี บุพเฟ่ท์นานาชาติ)

ภาคบ่าย พบกับ      อ.นิธิศ มหาวรรณ Master V - Millionaire coach /

Millionaire coach - NLP, TMT, C.Ht,PLRT, ICF Coach

     13:00 - 15:30   Money Magnet Management


                  คุณได้รับสิทธิ์ ความสำเร็จ  ความร่ำรวย เดี๋ยวนี้เพราะว่าความรวยคือวิทยาศาสตร์
                   
                "ความรักจะแสดงออกได้ชัดเจนมากที่สุดในรูปแบบของการให้  คนที่ไม่มีสิ่งใดจะให้นั้นบกพร่อง
                บกพร่องต่อความเป็นสามี, พ่อ ในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง คุณจะได้รับการเติมเต็มด้านร่างกาย พัฒนาด้านจิตใจและตื่นรู้ทางจิตวิญญาณจากการใช้ประโยชน์จากวัตถุ"
                               
           คอฟฟี่เบรค  15 นาที
     15:45-16:30  สรุปความเชื่อมโยงหัตถศาสตร์เข้ากับจิตใต้สำนึก+Money Magnet  โดย อ.ธนพงศ์  หลักนครพล และปิดการสัมมนา


 

แจ้งจองลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้แล้วตั้งแต่บัดนี้

ปิดรับสมัครการจองก่อนการสัมมนา 2 สัปดาห์

เพื่อรับข้อมูลภาพลายมือมาตรวจสอบเป็นพื้นฐาน

และเตรียมความพร้อมให้แต่ละคนก่อน

(คลิกดูข้อมูลการส่งภาพลายมือ)


 

 

 


 ฝากหรือโอนเงินค่าสัมมนาได้ที่บัญชีและธนาคารที่ท่านสะดวก

กรุณาโอนเงินเข้าบัญชี       คุณนภัสสร  แจ่มเจริญ       โอนเงินทางเนท คลิก เลือกธนาคาร

                 Miss.Napatsorn  Chamcharoen

ธ.กรุงเทพ -ออมทรัพย์   สาขาซอยอารีย์ 
บัญชีเลขที่ 127-089 994-9
ธ.กสิกรไทย -ออมทรัพย์  สาขาย่อยบิ๊กซี วงศ์สว่าง
บัญชีเลขที่ 779-204 486-1
ธ.ไทยพาณิชย์  (ออมทรัพย์  สาขาพหลโยธิน) 
บัญชีเลขที่ 014 -270 990-0
ท่านสามารถโอนเงินผ่านระบบ Paypal โดยชำระเงินถึงemail:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

และแจ้งการโอนเงินไปทางemail: handhoro@gmail.com  หรือ แจ้งทาง smsได้ที่ 09 2494 5445 หรือ 08 9533 9903


   หมายเหตุ

 รับชำระเงินผ่านระบบ PAYPALท่านสามารถโอนเงินผ่านระบบ Paypal โดยชำระเงินถึงemail:handhoro@gmail.com


 

ชีวิตเปลี่ยนแปลงได้ใน 150 วัน

(ตั้งจิต + ใส่ใจ) + ลงมือกระทำ = สำเร็จ

 

เปลี่ยนความคิดได้ใน 7 วัน

เปลี่ยนสมองให้เป็นคนสำเร็จได้อย่างไร


จากผู้หญิงที่เคยมีรอบเอว 39 นิ้ว ปัจจุบันรอบเอว 28 นิ้ว

พร้อมกับน้ำหนักที่หายไป 15 กิโลกรัม


มารู้จักกับ NLP กันก่อน

เทคโนโลยีนี้ ได้พัฒนาขึ้นเมื่อประมาณ 30 ปีมาแล้ว โดย
ศาสตราจารย์ ริชาร์ด แบนด์เลอร์ และผู้ช่วย ดร. จอห์น กรินเดอร์
แห่งมหาวิทยาลัยซันตาครูซ ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
และโด่งดังเป็นพลุแตกในสหรัฐอเมริกา และแพร่ไปทั่วโลกอย่าง
รวดเร็ว
เป็นคำที่ใช้กันแพร่หลายในหมู่นักจิตวิทยาคลินิก นักจิตบำบัด
จิตแพทย์ นักพัฒนาศักยภาพ นักเจรจาต่อรอง นักการตลาด
นักขาย และนักพูดโน้มน้าวใจ

NLP ย่อมาจากคำว่า Neuro - Linguistic Programming

Neuro หมายถึง ระบบประสาทหรือระบบสมอง
เทคโนโลยี NLP ถือว่า มนุษย์รับรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว ผ่าน ตา หู
จมูก ลิ้น และสัมผัส แล้วแปลความหมายผ่านกระบวนการคิด
โดยจิตสำนึก และจิตใต้สำนึก แล้วกระบวนการคิดนี้ จะไปกระตุ้น
ให้ระบบประสาทหรือสมองทำงาน ก่อให้เกิดการแสดงออก
ทางอารมณ์และพฤติกรรม

Linguistic หมายถึง วิธีการที่มนุษย์ใช้ภาษาเป็นเครื่องมือ
ในการตอบสนองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นการใช้ภาษาไปแปล
ความ แล้วสื่อความไปยังตัวเองและบุคคลอื่น
เทคโนโลยี NLP พบว่า ถ้อยคำที่คุณคิดและพูด มีผลต่อ
พฤติกรรมของคุณโดยตรง

Programming  หมายถึง กระบวนการปลูกฝังวิธีคิด วิธีใช้ภาษา
และการเคลื่อนไหวทางร่างกาย เพื่อสร้างสภาวะจิตและรูปแบบ
การคิดใหม่ที่ทรงพลัง อันจะส่งผลต่อการแสดงออกทาง
ร่างกายที่ดีเลิศ เป็นการเปลี่ยนโครงสร้างการคิดและอารมณ์
ในรูปแบบใหม่ ที่จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ยอดเยี่ยมในทุก ๆ ด้าน
ของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การเรียนรู้
การประเมินค่า และเพิ่มประสิทธิภาพความจำ เปรียบเสมือน
การลบโปรแกรมตัวตนคนเดิมที่ไม่มีประสิทธิภาพออกไป แล้ว
ลงโปรแกรมใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมลงในสมอง

หากจะนิยาม NLP เสียใหม่ ให้สั้น เป็นข้อ ๆ ได้แก่

1. ศิลปะและศาสตร์ในการติดต่อสื่อสารแบบหวังผลเลิศ
2. กุญแจแห่งการเรียนรู้ที่ทรงพลัง
3. เคล็ดลับสู่เป้าหมายสำหรับทุก ๆ สิ่งที่ต้องการในชีวิต
4. คู่มือสำหรับพัฒนาระบบการคิด ระบบประสาทและสมอง
5. เคล็ดลับสู่ความสำเร็จชั่วข้ามคืน
6. เทคโนโลยีผ่าตัดพฤติกรรมด้านลบ และสร้างตัวตนใหม่

เทคโนโลยี NLP จะกล่าวถึงหลัก ๆ ดังนี้

1. วิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

ระหว่างคุณกับคนรอบข้าง หรือเรียนรู้วิธีสร้างมิตรภาพ
กับกลุ่มคนที่คุณอยากจะเป็นพวกเดียวกัน และเรียนรู้วิธี
ปฏิเสธที่นิ่มนวลในทุกสถานการณ์ คุณจะเรียนรู้ภาษา
กาย เพื่อเข้าถึงจิตใจและอารมณ์ของคนที่ต้องการจะ
ติดต่อสัมพันธ์ด้วย

2. การใช้ประสาทสัมผัส

เพื่อล้วงรู้อารมณ์และจิตใจของบุคคลอื่น ทันทีที่คุณได้
เห็น สีบ้าน อาหารที่คนอื่นรับประทาน เสื้อผ้าที่สวมใส่
เสียงที่พูด หรือกลิ่นน้ำหอมที่ใช้ ก็สามารถเข้าใจคน ๆ
นั้นได้ทะลุปรุโปร่ง

3. วิธีการคิดแบบหวังผลลัพธ์

เป็นวิธีการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการวางแผน
ที่ไม่มีวันล้มเหลว

4. การยืดหยุ่นกับวิธีการเพื่อบรรลุเป้าหมาย

หากคุณทำบางสิ่งบางอย่างไม่ได้ผล หมายความว่า คุณ
ต้องเปลี่ยนวิธีการไปเรื่อย ๆ คุณจะเรียนรู้เทคนิคความสำเร็จ
โดยวิธีการถอดแบบอย่างเป็นขั้นตอน จากคนที่ประสบความ
สำเร็จในอดีต

5. การสะกดจิตตนเอง

เทคโนโลยี NLP มีความโดดเด่นในเรื่อง การสะกดจิต
ตนเอง เพื่อเป็นคนใหม่ เช่น การเลิกบุหรี่ เลิกติดสุรา
ลดความอ้วน เลิกนิสัยผลัดวันประกันพรุ่ง สามารถทำได้
สำเร็จภายในเวลาเพียง 1 ชั่วโมง ด้วยวิธีการง่าย ๆ และ
เป็นการเปลี่ยนอย่างถาวร

6. รูปแบบพฤติกรรม

ชุดปฏิกิริยาที่ระบบประสาทออกคำสั่งให้ร่างกายทุกส่วน
ทำงานให้สอดคล้องกับความคิด เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์
ทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงใดช่วงหนึ่ง เช่น คนโกรธจะ
มีอารมณ์แบบหนึ่ง ก็จะมีชุดปฏิกิริยาเกิดขึ้นทางร่างกาย
เป็นการเฉพาะ เช่น หัวใจเต้นแรง กล้ามเนื้อเกร็ง
หายใจถี่ ความดันโลหิตสูง กระเพาะบีบรัด หายใจสั้น
ไม่ทั่วท้อง ขณะที่คนดีใจ หรือมีความสุข ก็จะมีชุด
ปฏิกิริยาอีกแบบหนึ่ง ซึ่งไม่เหมือนกัน NLP จะสอนให้
ควบคุม แก้ไข และพัฒนาอารมณ์ทุก ๆ อย่าง ให้ทำงาน
ตามที่ต้องการ

NLP ถูกนำไปใช้ในการรักษา ผู้ป่วยทางจิต หรือการบำบัด
ผู้มีอาการทางอารมณ์ในระดับต่าง ๆ ผู้สิ้นหวัง เด็กเรียน
หนังสือไม่เก่ง ผลการเรียนตกต่ำ นักกีฬาอาชีพที่มีผลงานไม่ดี
อาการนอนไม่หลับ เครียด ทำงานไม่มีประสิทธิภาพ คน
ล้มเหลวทางธุรกิจ คนขาดเป้าหมายในชีวิต เป็นต้น และมีการ
นำไปใช้ในการประกอบธุรกิจ การตัดสินใจ การกีฬา การทำงาน
การเงิน การรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ผู้ที่ต้องการสร้างผลงานที่
โดดเด่นเป็นเลิศ และอื่น ๆ

เครดิต  http://www.oknation.net/blog/surasakc/2009/01/17/entry-1ทำไม?...จึงควรต้องนั่งสมาธิ คลิกอ่านเพิ่มเติม


 

 

ประโยชน์ของการสวดมนต์ การนั่งสมาธิ

ทำไม?... จึงควรสวดมนต์ หรือนั่งสมาธิ


ผลึกน้ำ+เสียงสวดมนต์ (Water Crstal And Positive Feeling)

ในเมืองจีนมีคำกล่าวว่า ถ้าเรายืนด่าต้นไม้ 7 วัน ต้นไม้นั้นจะยืนต้นตายในไม่ช้า ถ้าพูดคุยด้วยวาจาไพเราะ ต้นไม้นั้นจะงอกงาม เพราะพลังความคิดในคำพูดนั้นจะส่งพลังด้าน­บวกหรือด้านลบต่อต้นไม้ ในประเทศญี่ปุ่นก็มีความเชื่อว่าคำพูดมีพล­ังงานแห่งจิตวิญญาณจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวด­ล้อม ดร.มาซารุ อิโมโตะได้ทำการทดลองเปิดเพลงให้น้ำในแก้ว­ฟัง โดยเลือกเพลงที่แตกต่างกันออกไป จากนั้นนำไปแช่แข็งเพื่อใช้กล้องกจุลทรรศน­์ส่องดูผลึกของน้ำว่าเป็นอย่างไร ที่เลือกน้ำมาทำการทดลองเพราะร่างกายมนุษย­์มีน้ำเป็นองค์ประกอบอยู่มากถึง 70% ดังนั้นผลกระทบที่เกิดกับน้ำในแก้วย่อมมีผ­ลต่อน้ำในร่างกายเราได้เช่นกัน 


 

 


 

 วิธีเปลี่ยนเส้นลายมือด้วยตัวเอง

 


  คู่มือเปลี่ยนเส้นลายมือด้วยตัวเอง

 คู่มือเปลี่ยนเส้นลายมือด้วยตัวเอง


ส่งภาพลายมือวิเคราะห์ก่อนสัมมนา

 

        เพื่อให้แต่ละท่านได้ทราบถึงจริต นิสัย  และข้อมูลพื้นฐานของตัวเอง รวมถึงจุดเด่น จุดด้อยในลายมือ จะได้นำมาเป็นข้อมูลประกอบในการตัดสินใจ เพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เข้าสู่ผลสำเร็จ ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากที่สุด (อ.ธนพงศ์  จะวิเคราะห์ลายมือให้เป็นรายบุคคล สื่อสารทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนเข้าคอร์สสัมมนา-จึงควรส่งภาพลายมือล่วงหน้าอย่างน้อย 3 สัปดาห์)

        หลังจากการสัมนาจบลงแล้ว  ท่านจะสามารถนำความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องลายมือ เรื่องพลังจิตใต้สำนึก  และพลัง N L P  ไปกำหนดทิศทาง สร้างพลังในการเปลี่ยนแปลงเส้นลายมือ เพิ่มหรือลดเส้นลายมือ ให้เกิดผลในการเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่เป้าหมายและความสำเร็จได้อย่างแน่นอน.


 

ภาพลายมือจำนวน 10 ภาพที่จะต้องส่งเพื่อประกอบการวิเคราะห์ลายมือ ก่อนการสัมมนา

 ส่งภาพลายมือไปที่

 email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 หรือ line ID:handhoro99 

 

 

 ภาพหลังมือซ้าย (ภาพที่ 1)
 ภาพฝ่ามือซ้าย (ภาพที่ 3)  ภาพฝ่ามือแบบซูมซ้าย (ภาพที่ 5)
 ภาพหลังมือขวา (ภาพที่ 2)
 ภาพฝ่ามือขวา (ภาพที่ 4)
 ภาพฝ่ามือแบบซุมขวา (ภาพที่ 6)
   
   ความหนาของมือ (ภาพที่ 7-8)
 

 

ภาพที่ 7-8 ควรถ่ายให้เต็มมือตามตัวอย่างนี้(ทั้งมือซ้ายและมือขวา)

 

 

ภาพที่ 9-10 ตำแหน่งเส้นสมรสริมมือ(ใต้นิ้วก้อย-เนินพุธ)ทั้งซ้ายขวา ก็เป็นอีกตำแหน่งที่จำเป็นต้องได้ภาพชัด

 

ลายมือเส้นสมรส   

 

ข้อแนะนำภาพลายมือแบบขยายที่สมบูรณ์ครบถ้วน  จะต้องประกอบด้วย  ตามตัวอย่าง ทั้งสองมือ

 

ภาพแบบขยายมือซ้าย

 

 

ภาพแบบขยายมือขวา

 

 

 


 

"เปลี่ยนลายมือ เปลี่ยนชีวิต"

 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเปลี่ยนชีวิตให้มีความสุข ความสำเร็จ อย่างยั่งยืน

 ด้วยพลัง 3 ผสาน เปลี่ยนเส้นลายมือให้ตัวเอง

หัตถศาสตร์ + พลังจิตใต้สำนึก + NLP เปลี่ยนลายมือเปลี่ยนชีวิต


 

 คลิกดูรายละเอียดและกำหนดการสัมมนา