Articles

วิธีลดขนาดภาพ

การย่อขนาดภาพด้วย Photoshop

การลดขนาดภาพก็เพื่อการโหลดภาพได้รวดเร็วขึ้น

การลดขนาดรูปภาพเพื่อใช้ประกอบเว็บไซด์ หรือ การ resize มีวิธีการง่ายๆ ดังนี้

1. เปิดไฟล์ภาพที่ต้องการแก้ไข ด้วยโปรแกรม photoshop

2. เลือกเมนู  Image > Resize Image

Read more: วิธีลดขนาดภาพ

หัตถ+โหราศาสตร์ 1,699 บาท

หัตถ+โหราศาสตร์ไทย 1,699 บาท

 

 

ดูลายมือพยากรณ์ลายมือ+โหราศาตร์ไทย  1,699 บาท

(ดูได้ทั้ง แบบพบกัน หรือทางเนท-ไลน์)

พิเศษเน้นเจาะลึก การลงทุน การก่อตั้งหรือการเริ่มต้นกิจการงานใด ๆ

เลือกได้จาก 2 แบบพยากรณ์

  การพยากรณ์ตามแบบ หัตถ+โหราศาตร์ท่านจะได้รับ ข้อมูลพยากรณ์ ดังนี้

      เฉพาะทางเนท ทางไลน์ 

แบบ A เป็นการดูดวงจากลายมือ การพยากรณ์ทั้งหมดมาจากลายมือ ใช้วันเดือนปีเกิดนำมาประกอบเพื่อนับอายุและช่วงเวลาพยกรณ์ของแต่ละเดือน แต่ละปีเท่านั้น

แบบ B เป็นการดูดวงจากลายมือ การพยากรณ์ทั้งหมดมาจากลายมือ แต่จะมีกรณีเลือกคำพยากรณ์ทางโหราศาสตร์เข้ามาผนวกอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งจำเป็นต้องใช้วันเดือนปีเกิดที่ตรง เวลาเกิด  และสถานที่เกิดด้วย จึงจะแม่นยำ


 

ดูลายมือได้ 2 ช่องทางคือ   (คลิกอ่าน ข้อมูลส่วนตัวเพื่อประกอบการพยากรณ์ลายมือ)

  กรณีเลือก +โหราศาสตร์ วันเดือนปีเกิดต้องแน่นอนและที่สำคัญเวลาเกิดต้องตรงด้วย ครับ

1.ดูลายมือทางอินเตอร์เนท (ส่งข้อมูล email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

2.ดูลายมือทางไลน์(ส่งข้อมูทางไลน์  Line ID:handhoro99)   

 

   โทร.09 2494 5445 ,08 9533 9903


 

วิธี พยากรณ์ลายมือ 1,699 บาท

 ท่านจะได้รับข้อมูลพยากรณ์ของแต่ละท่านดังนี้

    

ตัวอย่างพยากรณ์ลายมือ คลิปที่ 1 ลักษณะมือกับอาชีพการงาน 1/5
https://youtu.be/0oOBRdUKPaY


ตัวอย่างพยากรณ์ลายมือ คลิปที่ 2 คุณภาพเนินในมือ      2/5
https://youtu.be/yc08xx-MqPY


ตัวอย่างพยากรณ์ลายมือ คลิปที่ 3 เส้นหลัก เส้นรอง ฯ  3/5
https://youtu.be/sTO_TlQGPMU

ตัวอย่างพยากรณ์ลายมือ คลิปที่ 4 สรุปภาพรวม ดี เสีย    4/5
https://youtu.be/WHRyZ8chOek

ตัวอย่างพยากรณ์ลายมือ คลิปที่ 5 ตอบคำถาม    5/5
https://youtu.be/SVUqeOKxjzQ

 


หัวข้อพยากรณ์ในคลิปที่ 1 - 5  จะครอบคลุมดังหัวข้อต่อไปนี้


1.บุคลิก นิสัยใจคอความเป็นตัวตน จุดเด่น จุดด้อยของตัวท่าน


2. การงาน อาชีพที่เหมาะกับชะตาชีวิต ความเจริญก้าวหน้า

 เส้นลายมือหลัก/เส้นลายมือรองและเส้นเสริม/เส้นวาสนา เส้นอาทิตย์ เส้นอุปถัมภ์

    เส้นหลักในมือ เปรียบ ให้เห็นภาพก็เหมือนเมล็ดพันธุ์หรือพืชพันธุ์ที่ปลูกลงในดิน (ดิน=มือและเนินในมือ) ส่วนเส้นรองหรือเส้นเสริมในมือก็เหมือนน้ำ เหมือนปุ๋ย  รวมถึงอุปกรณ์เครื่องทุ่นแรงต่าง ๆ ที่นำมาช่วยสนับสนุนการเพาะปลูกให้ง่ายและรวดเร็วขึ้น   พืชพันธุ์ดี(เส้นหลักในมือดี) ปลูกในดินดี(เนินในมือดี) มีน้ำท่าอุดม  มีปุ๋ยดี มีเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการปลูกและดูแลรักษา (เส้นลายมือรองและเส้นเสริม) องค์ประกอบเหล่านี้ดีก็ได้ผลดีตามปกติตามที่ควรจะเป็น   แต่จะให้ดีมากขึ้นไปอีกคือเรื่องของโชคและโอกาสที่ดี (เส้นวาสนา เส้นอาทิตย์ เส้นอุปถัมภ์) เพราะคนไม่มีโชคหรือโชคไม่ดีปลูกได้ดีเก็บเกี่ยวได้เต็มที่ แต่ราคาขายไม่ดีมีผลกำไรน้อย  ดังนั้นคนที่จะได้รับผลสำเร็จและร่ำรวยได้มากว่าคนอื่นจะต้องมีเส้นวาสนา เส้นอาทิตย์ และเส้นอุปถัมภ์ที่ดีอยู่ในมือด้วย

เส้นลายมือหลัก(เส้นชีวิต เส้นสมอง เส้นจิตใจ)

เส้นหลักในมือของท่าน
   - เส้นชีวิต

    -เส้นสมอง

   -เส้นใจหรือจิตใจ 

อธิบายพอสังเขป: **-เส้นวาสนาหรือ โชคลาภ ทรัพย์สินเงินทอง หน้าที่การงาน ความเชื่อ ความสุขหรือทุกข์  เป็นเส้นช่วยเสริมหรือเส้นพี่เลี้ยงเส้นชีวิต (ความหมายเส้นวาสนาขาดจากกันหรือเลื่อมกันหมายถึงย้ายหรือเลี่ยนแปลง/ถ้ามี เส้นตัดขวางคือมีอุปสรรค มีความเสียหายหรือขาดทุน/ เส้นวาสนาขาดหาย  ไม่มีเส้นต่อหรือมารองรับหมายถึงธุรกิจหน้าที่การงานหยุดชะงัก ล้มเหลว-ช่วงอายุหรือเวลาดังกล่าวต้องรอบคอบในการดำเนินชีวิต  ไม่ควรลงทุนเพิ่ม ต้องประคองสถานการณ์ให้ดี  สุขภาพร่างกาย  การเดินทางก็ต้องระมัดระวังอย่าใจร้อนเร่งรีบจะเสียหาย)

อธิบายพอสังเขป: **-เส้นอาทิตย์หรือ เส้นวาสนาเส้นที่สองหรือเส้นพี่เลี้ยงเส้นวาสนาหรือเรียกอีกอีกอย่างหนึ่ง คือเส้นสำคัญ  สื่อถึงความฉลาด ความรู้ความสามารถ การเข้าถึงศิลปะ การได้รับเกียรติยศ ชื่อเสียง เงินทอง ความโด่งดังหรือเป็นคนสำคัญ เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับของผู้อื่น การได้รับมรดก โชคลาภหรือลาภลอย ทั้งนี้ต้องอยู่ในเนินอาทิตย์ที่เหมาะสม(ไม่นูนสูงเกินไป แต่ก็ไม่แฟบแบนมากนัก) ไม่มีเส้นตัดขวาง จึงจะได้ผลสมบูรณ์ตามอิทธิพลของเส้น
(อ่านเพิ่มเติมเรื่องมือซ้ายมือขวา)

 3. โชคลาภ วาสนา นำพาชีวิตให้สุขสบายในบั้นปลาย

 4. ความรัก คู่ครอง

    อนึ่งชีวิตรัก  ชีวิตคู่ หรือเรื่องการครองรักครองเรือนเป็นเรื่องละเอียดอ่อน  เป็นเรื่องของจิตใจและเป็นเรื่องระหว่างคนกับคนบางอย่างก็อยู่เหนือการควบ คุม ซึ่งก็มีเหตุมาจากหลาย ๆ ปัจจัย    จึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้และศึกษากันและกัน
อ่านบทความเรื่องความรักเพิ่มเติมได้ที่- คลิกอ่าน รักแท้คืออะไร
 หรือคู่รักต้องมีหลัก 5 .ย.ในการครองรักยืนยาว  คลิกอ่านเพิ่มเติม- คลิกอ่าน 5 ย.ครองรักยืนยาว

 5. การเงิน ความร่ำรวย  ชื่อเสียง


 6. โอกาสที่จะเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อทำงาน/ท่องเที่ยว/ศึกษาต่อ
   อนึ่งการเดินทางยังหมายถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ชีวิตคุณส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง หรือการปรับปรุง หรือการพัฒนาต่าง ๆ ให้ดีขึ้น นั่นหมายถึงความสำเร็จจากการเดินทางอีกอย่างหนึ่งด้วย
 7. ปัญหาสุขภาพ โรคประจำตัว เหตุการณ์ที่ต้องระวัง
     อย่างไรก็ตามจะต้องไม่ประมาทในการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขอนามัย ที่ว่าด้วย อาหาร อากาศ อารมณ์ และการออกกำลังกาย  การบริหารเวลา  การจัดการชีวิตให้มีความเหมาะสมย่อมได้เปรียบเมื่ออายุมากขึ้น  สุขภาพดี จึงดีกว่าความร่ำรวยใด ๆ    ทุกอย่างเกิดขึ้น คงอยู่เวลาหนึ่งและถึงเวลาก็เสื่อมทรุดเป็นธรรมดา  แต่เราก็สามารถชะลอและปรับปรุงให้มีคุณภาพและสมรรถภาพได้ด้วยตัวเราเอง หากไม่ดูแลปรับปรุงก็ย่อมเสื่อมทรุดเร็วกว่าเป็นธรรมดา –อ่านเพิ่มเติมลายมืออายุยืน และวิธีดูแลสุขภาพที่ถูกต้องได้ที่ - คลิกอ่านลายมืออายุยืน

   8.เดือน ปีหรือช่วงทีเหมาะสมกับการเริ่มต้น เช่นการวิ่งเต้นย้าย, ลงทุนประกอบกิจการ, การเสี่ยงโชค
ดู รายละเอียดตามตารางพยากรณ์ (ท่านสามารถอ่านคำพยากรณ์โดยภาพรวม ๆของแต่ละรอบคำพยากรณ์  ซึ่งพยากรณ์จากเนินในมือตามเดือนที่จรไปถึง  คำพยากรณ์ดังกล่าวท่านสามารถนำไปพิจารณาประกอบการดำเนินชีวิตและการตัดสิน ใจ   อนึ่งในตารางพยากรณ์รายเดือนพร้อมได้ระบุเหตุการณ์สำคัญที่จะเกิดขึ้นในแต่ละช่วงเดือนพยากรณ์   จะมีให้เฉพาะท่านที่พยากรณ์แบบ  999 บาท)
   9. คำถามพิเศษที่ท่านต้องการทราบ ถามมาก่อนหรือหลังรับคำพยากรณ์แล้วก็ได้.......
   ------
จบการพยากรณ์


เงิน ค่าพยากรณ์ของท่าน ส่วนหนึ่งจะได้นำไปบริจาค ให้กับวัดหรือองค์การการกุศล หรือผู้ด้อยโอกาส   จึงขอ อนุโมทนาสาธุกับท่านที่ได้สละทรัพย์เพื่อการช่วยเหลือผู้อื่น และสังคม ด้วยพลังศรัทธา และบุญกุศลที่ท่านได้ทำกระทำในครั้งนี้  ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย  คือพระพุทธ  พระธรรม  พระสงค์  จงดลบันดาลและคุ้มครองให้ท่านและครอบครัว จงปลอดภัยจากภัยพิบัติต่าง ๆ และเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย 4 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุข พละ  ทุกประการเทอญ.
ธนพงศ์  หลักนครพล


   ดูลายมือได้อย่างไรบ้าง

ดูลายมือทางเนท - ทางไลน์

 

ดูลายมือโดยพบกัน


 

ตารางเปรียบเทียบ แบบ 499.- กับ 999.-

        ดูลายมือ-วิธีพยากรณ์ลายมือ 499 บาท

   ดูลายมือ-คลิกอ่านวิธีพยากรณ์ลายมือ 999 บาท


 

   แนะนำ หัตถศาสตร์ + โหราศาตร์ไทย

  หัตถ+โหราศาสตร์ 1,699 บาท

เลือกแบบ A  ดูลายมือ+ตาราง12 เดือน + ตาราง 12 ปี

เลือกแบบ B  ดูลายมือ+ตาราง12 เดือน + พยากรณ์โหราศาสตร์ไทย

 

หัตถ+โหราพยากรณ์ 1999 บ.  หัตถ+โหราศาสตร์ 2,199 บาท

  เลือกแบบ เต็มได้ครบ 2 ศาสตร์  ดูลายมือ+ตาราง12 เดือน + ตาราง 12 ปี+พยากรณ์โหราศาสตร์ไทย

 

ตารางพยากรณ์ 12 เดือน 12 ปี

 

ตารางพยากรณ์ 12 เดือน 12 ปี

 

 

  • ตาราง 12 เดือน + ตาราง 12 ปี มีเฉพาะพยากรณ์แบบ 1,699.- บ. (เลือกอย่างเดียวระหว่างตาราง 12 ปี หรือ พยากรณ์โหราศาตร์ไทย) คลิกอ่านเพิ่มเติม

 

 


 

 ตารางพยากรณ์ล่วงหน้า 12 เดือน (เนินเดือนพยากรณ์ในผ่ามือ)

              การพยากรณ์ลายมือสามารถแบ่งช่วงพยากรณ์เหตุการณ์ต่างๆ ออกได้เป็น 12 เดือนและ ในแต่ละเดือนก็แบ่งออกเป็น 4 สัปดาห์  แต่ละสัปดาห์ก็มี 7 วันเหมือนปฏิทินทั่วไป  ดังนั้นการพยากรณ์ลายมือจึงสามารถบอกเหตุการณ์ออกเป็น รายสัปดาห์ รายเดือน ได้  ส่วนรายละเอียดที่จะแบ่งช่วงดังกล่าวนี้ ท่านที่ได้มาเรียนมาศึกษาพยากรณ์ลายมือหลักสูตรมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็นแบบเรียนโดยไปพบกัน  หรือจะเป็นแบบเรียนเนท-ทางไลน์  ก็จะสามารถแบ่งช่วงพยากรณ์ในมือ บอกเหตุการณ์เป็นรายสัปดาห์ รายเดือนได้  โดยมีหลักดังนี้

1.การแบ่งช่วงเนินในมือออกเป็น 12 เดือน(รูปที่ 1)

     ลากเส้นสมมุติตรงช่องนิ้วในแนวตั้ง 3 ช่อง  และแบ่งตามแนวนอน 3 ช่อง  ตามต้วอย่าง รูปที่ 1

รูปที่ 1


2.การนับช่วงเดือนตามช่อง จะได้ 12 ช่อง (รูปที่ 2) เริ่มจากเดือนเกิดที่เนินจันทร์ นับช่วงไตรมาสที่1 เดือนที่ 1,2,3 ใต้นิ้วก้อย(เนินพุธ) ช่วงไตรมาสที่2 คือเดือนที่ 4,5,6 ใต้นิ้วกลาง(เนินเสาร์)  ช่วงไตรมาสที่ 3 คือเดือนที่ 6,7,8 ใต้นิ้วนาง(เนินอาทิตย์)  ช่วงไตรมาสที่ 4 คือเดือนที่ 10,11,12 ใต้นิ้วชี้(เนินพฤหัส)

รูปที่ 2

3.การกำหนดเนินและความหมายของ12 เนิน( 12 ช่อง) รูปที่ 3  โดยให้นำความหมายของเนินของแต่ละเนินมาประกอบเพื่อการพยากรณ์ เชื่อมโยงกับเส้นที่เกี่ยวข้องและความหมายของเนินในมือที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมว่าด้วยเรื่องการวิเคราะห์ลายมือขั้นสูง  แต่ในหัวข้อนี้จะกล่าวเพียงวิธีแบ่งเนิน และความหมายของเนินทั้ง 12 เนิน เพื่อเป็นพื้นฐานในการนับอายุจร 12 เดือน ของแต่ละเดือนพยากรณ์

รูปที่ 3 

4.การกำหนดช่วงวันเริ่มต้นและสิ้นสุดพยากรณ์12เดือน 12 เนิน (รูปด้านล่าง 5 ภาพตาราง)

ตัวอย่างการจัดทำตารางพยากรณ์สำหรับ 1 ท่านที่เข้ามาพยากรณ์ลายมือ

คุณ dream  มาพบและขอรับพยากรณ์ ในวันที่  1 ก.ค 2557

แจ้งวันเดือนปีเกิด คือ
วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2511


ทำการตรวจสอบกับปฏิทิน 100 ปี ได้ข้อมูลวันเกิดคือ

วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2511
ตรงกับวันจันทร์
ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๑ ปีวอก จ.ศ.1329

หาวันเกิดในปีปัจจุบัน

เดือน ๑ ปี 2556 คือ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2556
เดือน ๑ ปี 2557 คือ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2557หาเดือนที่ใกล้เคียงเพื่อเริ่มต้นกำหนดวันพยากรณ์ คือ
เดือน ๘


ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๘ ปีมะเมีย จ.ศ.1376
ตรงกับวันพุธ
วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2557
ก็เริ่มกำหนดวันพยากรณ์ จากวันขึ้น ๖ ค่ำเดือน ๘ เป็นเดือนเริ่มต้นพยากรณ์ ที่ ๑  คือวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2557
จากนั้นก็เป็นเดือนการพยากรณ์ที่ ๒ คือวันขึ้น ๖ ค่ำเดือน ๙ เริ่มพยากรณ์จากววันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2557
ทำอย่างนี้ ไปเรื่อย ๆ จนครบ 12 เดือน นับจากช่วงที่เจ้าตัวเข้ารับคำพยากรณ์  ส่วนเหตุการณ์พยากรณ์ต่างๆ ก็ว่าไปตามเส้นที่เห็น
และความเกี่ยวข้องต่าง ๆ ตามหลักการเชื่อมโยงของเส้นลายมือกับเนินในมือ  


 


 

ตาราง พยากรณ์ล่วงหน้า 12 ปีพยากรณ์จากลายมือ


รอบพยากรณ์ 1-14 ปี

รอบพยากรณ์ 15-28 ปี

รอบพยากรณ์ 29-42 ปี

 

          "การเริ่มต้นดี มีชัยไปกว่าครึ่ง" เป็น คำพูดที่เป็นจริงทุกยุคทุกสมัย  การเริ่มต้นใด ๆ จึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง(ฤกษขึ้นบ้านใหม่ ฤกษออกรถใหม่ ฤกษแต่งงาน...)  หากมองเข้าไปให้ลึกถึงการถือฤกษยามของคนโบราณแสดงถึงการบอก นัยยะ ของการเริ่มต้นว่าเป็นเรื่องสำคัญ  การเริ่มต้นให้ถูกกาละ เทศะ (ถูกต้องตามกาลเวลา และเทศกาล) เป็นเรื่องสำคัญ แต่ละคนเราก็มีช่วงขาขึ้น หรือช่วงขาลงที่แตกต่างกันไป  ซึ่งในลายมือจะบอกได้ว่าช่วงเวลาใดคือช่วงเวลาขาขึ้น และ เหมาะสมกับการเริ่มต้นใด ๆ ก็ตาม  การเริ่มต้นไม่ถูกช่วงถูกเวลาก็ไม่ต่างอะไรกับการเริ่มเพาะปลูกต้นไม้ในช่วง หน้าแล้งนอกจากธรรมชาติจะไม่ช่วยแล้วยังซ้ำเติมให้ขาดการเจริญเติบโตงอกงาม  หากจะดูแลให้เติบโตได้ก็ต้องใช้เงินทองหรือทรัพยากรใด ๆ ที่มากเกินไป  แต่ถ้าใครก็ตามที่ทำการใด ๆ ให้ถูกที่ถูกเวลา ถูกต้องตามกาลที่เหมาะสมแล้ว  ก็ไม่ต่างจากการปลูกต้นไม้ลงดินที่อุดมในช่วงเริ่มต้นของฤดูฝน จึงย่อมหวังผลได้  การดูลายมือแบบเจาะลึกเพื่อการเริ่มต้นให้ถูกช่วงถูกเวลาก็จึงไม่ต่างอะไรกับการนำต้นไม้ใหญ่ปลูกลงดินที่อุดมเมื่อฤดูฝนเริ่มต้น (ประเทศไทยเราก็ถือฤกษในวันพระราชพิธีวันพืชมงคลหรือวันแรกนาขวัญ)

ตัวอย่างตารางพยากรณ์เพิ่มเติมที่เพิ่มเข้ามาในการพยากรณ์แบบ 1,699.- และ 1,999.- คือนอก จากท่านจะได้รับตารางพยากรณ์เป็นรายเดือนล่วงหน้าไป 12 เดือนแล้ว  ท่านยังจะได้ตารางเพิ่มอีก 1 แบบคือตารางพยากรณ์ช่วงสำคัญและเหมาะกับการเริ่มต้น แบบรายปีหรือช่วงปี แบ่งเป็น 12 ปี  จะใช้ประกอบการตัดสินใจในการเริ่มต้นธุรกิจหรือการเริ่มต้นใ ด ๆ ได้อีกทางหนึ่ง

 

ตัวอย่างตาราง 12 ปี พยากรณ์จากลายมือ(ตารางเปล่าพอสังเขป)

 

 

อ.ธนพงศ์  หลักนครพล


 

ลายมือ

 

ดูลายมือได้อย่างไรบ้าง

ดูลายมือทางไลน์-เนท

 

ดูลายมือโดยพบกัน


  

ตารางเปรียบเทียบ แบบ 499.- กับ 999.-

        ดูลายมือ-วิธีพยากรณ์ลายมือ 499 บาท

   ดูลายมือ-คลิกอ่านวิธีพยากรณ์ลายมือ 999 บาท


 

   แนะนำ หัตถศาสตร์ + โหราศาตร์ไทย

  หัตถ+โหราศาสตร์ 1,699 บาท

เลือกแบบ A  ดูลายมือ+ตาราง12 เดือน + ตาราง 12 ปี

เลือกแบบ B  ดูลายมือ+ตาราง12 เดือน + พยากรณ์โหราศาสตร์ไทย

 

หัตถ+โหราพยากรณ์ 1999 บ.  หัตถ+โหราศาสตร์ 2,199 บาท

  เลือกแบบ เต็มได้ครบ 2 ศาสตร์  ดูลายมือ+ตาราง12 เดือน + ตาราง 12 ปี+พยากรณ์โหราศาสตร์ไทย

 


หัตถ+โหราศาสตร์ 2,199 บาท

 

หัตถ+โหราศาสตร์ 2,199 บาท

 

 

  เลือกแบบเต็มได้ครบ 2 ศาสตร์  ดูลายมือ + ตารางล่วงหน้า 12 เดือน

+ ตารางล่วงหน้า  12 ปี + พยากรณ์โหราศาสตร์ไทย

 

 

 ตารางล่วงหน้า  12 เดือน และ 12 ปี  + คำพยากรณ์ทางโหราศาตร์

 ตามรายละเอียดต่ไปนี้

โหราศาสตร์ไทย โดย อ.พงษสรรค์ ธรรมสรรค์

 


 

(ดูได้ทั้ง แบบพบกัน หรือทางเนท-ไลน์)

พิเศษเน้นเจาะลึก การลงทุน การก่อตั้งหรือการเริ่มต้นกิจการงานใด ๆ

 

ดูลายมือได้ 2 ช่องทางคือ   (คลิกอ่าน ข้อมูลส่วนตัวเพื่อประกอบการพยากรณ์ลายมือ)

1.ดูลายมือทางอินเตอร์เนท (ส่งข้อมูล email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )

2.ดูลายมือทางไลน์(ส่งข้อมูทางไลน์  Line ID:handhoro99)   

 

   โทร.09 2494 5445 ,08 9533 9903


 

วิธี พยากรณ์ลายมือ 2,199 บาท

 

ท่านจะได้รับข้อมูลพยากรณ์ของแต่ละท่านดังนี้

 

  •     1.วีดีโอคลิปพยากรณ์ 5 คลิป

ตัวอย่างพยากรณ์ลายมือ คลิปที่ 1 ลักษณะมือกับอาชีพการงาน 1/5
https://youtu.be/0oOBRdUKPaY


ตัวอย่างพยากรณ์ลายมือ คลิปที่ 2 คุณภาพเนินในมือ      2/5
https://youtu.be/yc08xx-MqPY


ตัวอย่างพยากรณ์ลายมือ คลิปที่ 3 เส้นหลัก เส้นรอง ฯ  3/5
https://youtu.be/sTO_TlQGPMU

ตัวอย่างพยากรณ์ลายมือ คลิปที่ 4 สรุปภาพรวม ดี เสีย    4/5
https://youtu.be/WHRyZ8chOek

ตัวอย่างพยากรณ์ลายมือ คลิปที่ 5 ตอบคำถาม    5/5
https://youtu.be/SVUqeOKxjzQ

 


หัวข้อพยากรณ์ในคลิปที่ 1 - 5  จะครอบคลุมดังหัวข้อต่อไปนี้


1.บุคลิก นิสัยใจคอความเป็นตัวตน จุดเด่น จุดด้อยของตัวท่าน


2. การงาน อาชีพที่เหมาะกับชะตาชีวิต ความเจริญก้าวหน้า

 เส้นลายมือหลัก/เส้นลายมือรองและเส้นเสริม/เส้นวาสนา เส้นอาทิตย์ เส้นอุปถัมภ์

    เส้นหลักในมือ เปรียบ ให้เห็นภาพก็เหมือนเมล็ดพันธุ์หรือพืชพันธุ์ที่ปลูกลงในดิน (ดิน=มือและเนินในมือ) ส่วนเส้นรองหรือเส้นเสริมในมือก็เหมือนน้ำ เหมือนปุ๋ย  รวมถึงอุปกรณ์เครื่องทุ่นแรงต่าง ๆ ที่นำมาช่วยสนับสนุนการเพาะปลูกให้ง่ายและรวดเร็วขึ้น   พืชพันธุ์ดี(เส้นหลักในมือดี) ปลูกในดินดี(เนินในมือดี) มีน้ำท่าอุดม  มีปุ๋ยดี มีเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการปลูกและดูแลรักษา (เส้นลายมือรองและเส้นเสริม) องค์ประกอบเหล่านี้ดีก็ได้ผลดีตามปกติตามที่ควรจะเป็น   แต่จะให้ดีมากขึ้นไปอีกคือเรื่องของโชคและโอกาสที่ดี (เส้นวาสนา เส้นอาทิตย์ เส้นอุปถัมภ์) เพราะคนไม่มีโชคหรือโชคไม่ดีปลูกได้ดีเก็บเกี่ยวได้เต็มที่ แต่ราคาขายไม่ดีมีผลกำไรน้อย  ดังนั้นคนที่จะได้รับผลสำเร็จและร่ำรวยได้มากว่าคนอื่นจะต้องมีเส้นวาสนา เส้นอาทิตย์ และเส้นอุปถัมภ์ที่ดีอยู่ในมือด้วย

เส้นลายมือหลัก(เส้นชีวิต เส้นสมอง เส้นจิตใจ)

เส้นหลักในมือของท่าน
   - เส้นชีวิต

    -เส้นสมอง

   -เส้นใจหรือจิตใจ 

อธิบายพอสังเขป: **-เส้นวาสนาหรือ โชคลาภ ทรัพย์สินเงินทอง หน้าที่การงาน ความเชื่อ ความสุขหรือทุกข์  เป็นเส้นช่วยเสริมหรือเส้นพี่เลี้ยงเส้นชีวิต (ความหมายเส้นวาสนาขาดจากกันหรือเลื่อมกันหมายถึงย้ายหรือเลี่ยนแปลง/ถ้ามี เส้นตัดขวางคือมีอุปสรรค มีความเสียหายหรือขาดทุน/ เส้นวาสนาขาดหาย  ไม่มีเส้นต่อหรือมารองรับหมายถึงธุรกิจหน้าที่การงานหยุดชะงัก ล้มเหลว-ช่วงอายุหรือเวลาดังกล่าวต้องรอบคอบในการดำเนินชีวิต  ไม่ควรลงทุนเพิ่ม ต้องประคองสถานการณ์ให้ดี  สุขภาพร่างกาย  การเดินทางก็ต้องระมัดระวังอย่าใจร้อนเร่งรีบจะเสียหาย)

อธิบายพอสังเขป: **-เส้นอาทิตย์หรือ เส้นวาสนาเส้นที่สองหรือเส้นพี่เลี้ยงเส้นวาสนาหรือเรียกอีกอีกอย่างหนึ่ง คือเส้นสำคัญ  สื่อถึงความฉลาด ความรู้ความสามารถ การเข้าถึงศิลปะ การได้รับเกียรติยศ ชื่อเสียง เงินทอง ความโด่งดังหรือเป็นคนสำคัญ เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับของผู้อื่น การได้รับมรดก โชคลาภหรือลาภลอย ทั้งนี้ต้องอยู่ในเนินอาทิตย์ที่เหมาะสม(ไม่นูนสูงเกินไป แต่ก็ไม่แฟบแบนมากนัก) ไม่มีเส้นตัดขวาง จึงจะได้ผลสมบูรณ์ตามอิทธิพลของเส้น
(อ่านเพิ่มเติมเรื่องมือซ้ายมือขวา)

 3. โชคลาภ วาสนา นำพาชีวิตให้สุขสบายในบั้นปลาย

 4. ความรัก คู่ครอง

    อนึ่งชีวิตรัก  ชีวิตคู่ หรือเรื่องการครองรักครองเรือนเป็นเรื่องละเอียดอ่อน  เป็นเรื่องของจิตใจและเป็นเรื่องระหว่างคนกับคนบางอย่างก็อยู่เหนือการควบ คุม ซึ่งก็มีเหตุมาจากหลาย ๆ ปัจจัย    จึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้และศึกษากันและกัน
อ่านบทความเรื่องความรักเพิ่มเติมได้ที่- คลิกอ่าน รักแท้คืออะไร
 หรือคู่รักต้องมีหลัก 5 .ย.ในการครองรักยืนยาว  คลิกอ่านเพิ่มเติม- คลิกอ่าน 5 ย.ครองรักยืนยาว

 5. การเงิน ความร่ำรวย  ชื่อเสียง


 6. โอกาสที่จะเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อทำงาน/ท่องเที่ยว/ศึกษาต่อ
   อนึ่งการเดินทางยังหมายถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ชีวิตคุณส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง หรือการปรับปรุง หรือการพัฒนาต่าง ๆ ให้ดีขึ้น นั่นหมายถึงความสำเร็จจากการเดินทางอีกอย่างหนึ่งด้วย
 7. ปัญหาสุขภาพ โรคประจำตัว เหตุการณ์ที่ต้องระวัง
     อย่างไรก็ตามจะต้องไม่ประมาทในการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขอนามัย ที่ว่าด้วย อาหาร อากาศ อารมณ์ และการออกกำลังกาย  การบริหารเวลา  การจัดการชีวิตให้มีความเหมาะสมย่อมได้เปรียบเมื่ออายุมากขึ้น  สุขภาพดี จึงดีกว่าความร่ำรวยใด ๆ    ทุกอย่างเกิดขึ้น คงอยู่เวลาหนึ่งและถึงเวลาก็เสื่อมทรุดเป็นธรรมดา  แต่เราก็สามารถชะลอและปรับปรุงให้มีคุณภาพและสมรรถภาพได้ด้วยตัวเราเอง หากไม่ดูแลปรับปรุงก็ย่อมเสื่อมทรุดเร็วกว่าเป็นธรรมดา –อ่านเพิ่มเติมลายมืออายุยืน และวิธีดูแลสุขภาพที่ถูกต้องได้ที่ - คลิกอ่านลายมืออายุยืน

   8.เดือน ปีหรือช่วงทีเหมาะสมกับการเริ่มต้น เช่นการวิ่งเต้นย้าย, ลงทุนประกอบกิจการ, การเสี่ยงโชค
ดู รายละเอียดตามตารางพยากรณ์ (ท่านสามารถอ่านคำพยากรณ์โดยภาพรวม ๆของแต่ละรอบคำพยากรณ์  ซึ่งพยากรณ์จากเนินในมือตามเดือนที่จรไปถึง  คำพยากรณ์ดังกล่าวท่านสามารถนำไปพิจารณาประกอบการดำเนินชีวิตและการตัดสิน ใจ   อนึ่งในตารางพยากรณ์รายเดือนพร้อมได้ระบุเหตุการณ์สำคัญที่จะเกิดขึ้นในแต่ละช่วงเดือนพยากรณ์   จะมีให้เฉพาะท่านที่พยากรณ์แบบ  999 บาท)
   9. คำถามพิเศษที่ท่านต้องการทราบ ถามมาก่อนหรือหลังรับคำพยากรณ์แล้วก็ได้.......
   ------
จบการพยากรณ์


เงิน ค่าพยากรณ์ของท่าน ส่วนหนึ่งจะได้นำไปบริจาค ให้กับวัดหรือองค์การการกุศล หรือผู้ด้อยโอกาส   จึงขอ อนุโมทนาสาธุกับท่านที่ได้สละทรัพย์เพื่อการช่วยเหลือผู้อื่น และสังคม ด้วยพลังศรัทธา และบุญกุศลที่ท่านได้ทำกระทำในครั้งนี้  ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย  คือพระพุทธ  พระธรรม  พระสงค์  จงดลบันดาลและคุ้มครองให้ท่านและครอบครัว จงปลอดภัยจากภัยพิบัติต่าง ๆ และเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย 4 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุข พละ  ทุกประการเทอญ.
ธนพงศ์  หลักนครพล


 

   ดูลายมือได้อย่างไรบ้าง

ดูลายมือทางเนท - ทางไลน์

 

ดูลายมือโดยพบกัน


 

ตารางเปรียบเทียบ แบบ 499.- กับ 999.-

        ดูลายมือ-วิธีพยากรณ์ลายมือ 499 บาท

   ดูลายมือ-คลิกอ่านวิธีพยากรณ์ลายมือ 999 บาท


 

   แนะนำ หัตถศาสตร์ + โหราศาตร์ไทย

  หัตถ+โหราศาสตร์ 1,699 บาท

เลือกแบบ A  ดูลายมือ+ตาราง12 เดือน + ตาราง 12 ปี

เลือกแบบ B  ดูลายมือ+ตาราง12 เดือน + พยากรณ์โหราศาสตร์ไทย

 

หัตถ+โหราพยากรณ์ 1999 บ.  หัตถ+โหราศาสตร์ 2,199 บาท

  เลือกแบบ เต็มได้ครบ 2 ศาสตร์  ดูลายมือ+ตาราง12 เดือน + ตาราง 12 ปี+พยากรณ์โหราศาสตร์ไทย

 

โหราศาตร์ไทยพยากรณ์

โหราศาตร์ไทยพยากรณ์

ให้การพยากรณ์โดย

อ.พงศ์สรรค์   ธรรมสรรค์

อ.พงศ์สรรค์   ธรรมสรรค์

อ.พงศ์สรรค์   ธรรมสรรค์

 

อ.พงศ์สรรค์   ธรรมสรรค์  หัตถ+โหราพยากรณ์


 

อ.พงศ์สรรค์   ธรรมสรรค์

 

ตัวอย่างการพยากรณ์ จริงที่จะได้รับสำหรับ 1 ท่าน

 

คำอธิฐานก่อนดูดวง

สำหรับผู้มาดูดวง(เจ้าของดวง)
ตั้งสมาธิเมื่อจิตสงบแล้วให้ ระลึกถึง เจ้ากรรมนายเวรและอธิฐาน
“ขอให้เจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้า ช่วยเปิดกรรมของข้าพเจ้าที่มีต่อกันให้กับโหรผู้นี้ และชี้แนะทางที่ถูกต้องเพื่อแก้ไขกรรมที่เคยมีต่อกัน และขอเชิญท่านร่วมอนุโมทนาบุญ ในครั้งนี้ด้วยเทอญ


สำหรับนักพยากรณ์
ตั้งสมาธิเมื่อจิตสงบแล้วให้ ระลึกถึง เจ้ากรรมนายเวรของเจ้าชาตาและอธิฐาน
“ขอดูกรรมที่มีต่อกันระหว่างเจ้าชาตาและเจ้ากรรมนายเวรของเจ้าชาตา ช่วยเปิดกรรมและชี้แนะทางที่ถูกต้องเพื่อแก้ไขกรรมที่เคยมีต่อกัน และขอเชิญท่านร่วมอนุโมทนาบุญ ในครั้งนี้ด้วยเทอญ


 

 


 อธิบายความหมายที่เกี่ยวข้องกับการพยากรณ์

 

 

คำพยากรณ์ จะครอบคลุมทั้งหมด ตามหัวข้อต่อไปนี้
1.การเงิน
2.การงาน
3.ครอบครัว  ความรัก
4.โชคลาภ


คำจำกัดความที่เกี่ยวข้องกับการพยากรณ์
12 ภพที่เกี่ยวข้องในดวงชาตา การพยากรณ์ด้วยโหราศาสตร์
ภพที่ 1    ตนุ     คือภพที่ลัคนาสถิต เป็นภพตั้งต้นในดวงชาตา ซึ่งความหมายหลักคือตัวเจ้าชาตาหรือชีวิตของเจ้าชาตา วาสนา พฤติกรรมการดำเนินชีวิตของเจ้าชาตา บุคลิกภาพการแสดงออก             สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย เป็นต้น
ภพที่ 2     กดุมภะ    เรื่องราวเกี่ยวกับการเงิน หลักทรัพย์ รายได้ สิ่งที่สะสม ภาวะทางการเงิน เป็นต้น
ภพที่ 3    สหัสชะ เรื่องราวที่เกี่ยวกับเพื่อนฝูง สังคม การติดต่อ ข่าวคราว การเดินทางระยะใกล้  เป็นต้น
ภพที่ 4    พันธุ     เรื่องราวที่เกี่ยวกับ พ่อแม่ ญาติ อสังหาริมทรัพย์ มารดา พาหนะต่างๆ  ความผูกพัน ถิ่นฐานบ้านเกิด เป็นต้น
ภพที่ 5       ปุตตะ    เรื่องราวที่เกี่ยวกับเด็กๆ บุตร บริวาร ผู้ใต้บังคับบัญชา สิ่งใหม่ๆ การศึกษาเล่าเรียน เป็นต้น
ภพที่ 6     อริ    เรื่องราวที่เกี่ยวกับ การเจ็บป่วย อุปสรรคขัดขวาง  การยัดแย้ง ความยุ่งยาก เดือดร้อน อุบัติเหตุ  การแก้ไขปัญหา ความมานะพยายาม ความอดทน การต่อสู้            ดิ้นรน เป็นต้น
ภพที่ 7      ปัตนิ    เรื่องราวที่เกี่ยวกับการร่วมมือกัน การร่วมชีวิตกันความรัก คู่สมรส สามีภรรยา การร่วมหุ้นลงทุน หรือธุรกิจ  เป็นต้น
ภพที่ 8      มรณะ     เรื่องราวที่เกี่ยวกับอันตราย ความตาย ความเจ็บป่วย สุภาพ การสูญเสีย การพลัดพราก การ    ตกงาน โยกย้าย  เงินทองที่เสียไป  ลาภผลจาก มรดก เงินประกัน เป็นต้น
ภพที่ 9       ศุภะ     เรื่องราวที่เกี่ยวกับครรลองชีวิต คุณงามความดี เกียติยศชื่อเสียง บิดา ความดีงามด้านการศาสนา ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม เป็นต้น
ภพที่ 10     กัมมะ     เรื่องราวที่เกี่ยวกับ อาชีพ หน้าที่การงาน การกระทำ ลักษณะเครื่องมือในการทำงาน นายจ้าง สถานที่ในการทำงาน เป็นต้น
ภพที่ 11     ลาภะ     เรื่องราวที่เกี่ยวกับ การมีโชคลาภ ความสำเร็จ โอกาสชีวิต เหตุการณ์ที่สมหวังตามความปรารถนา  เป็นต้น
ภพที่ 12     วินาศ    เป็นภพสุดท้ายแห่งลัคนา  เรื่องราวที่เกี่ยวกับเหตุการณ์เหนือความคาดหมาย  กะทันหัน ไม่รู้ตัว การปิดบังซ่อนเร้น ผิดหวัง ฉาบฉวย กลอุบาย การเป็นบุคคลบงการอยู่เบื้องหลัง คน        แปลกหน้า  เป็นต้น


 ประวัติ   อ.พงศ์สรรค์ ธรรมสรรค์

   ประวัติโดยสังเขป
    จบปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต และทำงานในโรงพยาบาลด้านรังสีมาตลอดซึ่งลักษณะการทำงานต้องเป็นเหตุเป็นผลพิสูจน์ได้  ปี 2532 ทำงานใน รพ.แถวๆพญาไท ย้ายไปทำงานที่ รพ.เอกชนในจังหวัดภูเก็ต ประมาณปี 2535 เช้าวันหนึ่งหลังจากลงเวรดึกมา ไปเดินเล่นชายทะเล มีชายสูงวัย นั่งดูดวงเพียงลำพัง ด้วยตัวเองมีเรื่องไม่สบายใจ จึงเข้าไปพูดคุยโดยไม่ได้คิดถึงเรื่องการดูดวง พูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไปมา ในที่สุดให้ชายชราดูดวงให้ จึงเป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสดูดวง ต้องประหลาดใจที่คำพยากรณ์ เป็นเรื่องที่เราไม่เคยบอกใคร แต่กลับมีคนที่เราไม่รู้จักนั่งตรงหน้าบอกเรา ได้อย่างถูกต้อง
    นั่นเป็นจุดเริ่มต้นในการศึกษาศาสตร์ด้านการพยากรณ์ ด้วยหนังสือเล่มแรก และเล่มต่อๆไป จากนั้นก็ได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้จากครูบาอาจารย์ ในศาสตร์ ต่างๆ ทั้ง เลขศาสตร์ , 78 ภาพพยากรณ์, การตั้งชื่อ ลายเซ็น เมื่อศึกษาแล้วพบว่า รู้สึกคุ้นเคยกับหัตถ์ศาสตร์และโหราศาสตร์กว่าศาสตร์พยากรณ์อื่นๆ และจากสถิติที่ได้ทดสอบ พบว่า ทั้ง2 ศาสตร์ ดวงของคนเรามักจะโน้มตามกันดีร้ายไปด้วยกัน
     ปี 2538 ถึงปัจจุบัน ทำงาน รพ.ในจังหวัดชลบุรี มีงานพิเศษด้วยการจัดรายการวิทยุ ไปด้วยทำร้านอาหารเล็กๆไปด้วย สิ่งหนึ่งที่สงสัยมานานคือทำไมจึงมีปัญหาเรื่องเรียนมาตลอดตั้งแต่เด็กๆ เมื่อมีความรู้จึงได้มาศึกษาดวงตัวเอง พบว่า ดาวพฤหัส ๕ ในพื้นดวง ได้ตำแหน่ง ประ หมายถึงการทำเพื่อคืน นำความรู้ไปช่วยเหลือผู้อื่น การพยากรณ์การกุศลจึงมีเป็นระยะ เช่น ที่วัดแม่ชีไทย แถวๆศาลายา เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ได้มีโอกาสไปร่วมทำบุญด้วยการดูดวงรายได้ทั้งหมดมอบให้วัดแม่ชีไทยทั้งหมด และได้พยายามหาความรู้ใส่ตัวอยู่เสมอ  ทุกวันนี้ จึงโน้มตามดวง ด้วยการลงเรียนต่อปริญญาโท MBA (กำลังศึกษาต่อ)   ในมหาวิทยาลัยในจังหวัดชลบุรี ทำงานไป เรียนไป รับพยากรณ์ไป เพราะเรารู้ว่า พื้นดวงของเราเป็นอย่างนี้ รู้จักโน้มตามดาว รู้จักโน้มตามเส้นลายมือ ก็เสมือนหนึ่งโน้มไปตามจังหวะชีวิต และรู้จักความทุกข์แต่ต้องไม่เป็นทุกข์ เท่านี้ก็มีความสุขกับชีวิตได้แล้วครับ.
-------------------------------------------------------------
   เปิดรับพยากรณ์ได้ทุกวัน ที่สำนักงาน อ.ธนพงศ์  หลักนครพล

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  http://goo.gl/651mgu

Page 1 of 6