ลายมืออายุยืน 80-90 ปี

คนที่เป็นหมอดูลายมือจะได้รับคำถามนี้เสมอ "อายุยืนไหม..??"

ลายมือเส้นชีิต ลายมือเส้นสมอง ลายมือเส้นใจ

1.เส้นชีวิต   2.เส้นสมอง   3. เส้นจิตใจ

การดูว่าจะอายุยืนหรือไม่ ให้ดูเส้นชีวิตเป็นหลัก  และดูเส้นสุขภาพหรือเส้นพุธประกอบด้วย

ผมนำตัวอย่างลายมือคนที่มีอายุยืนมาให้ดู 2 ท่าน

ลายมือ อ.ปรีชา  แดงบุบผา  อ.ปรีชา แดงบุบผา อ.ธนพงศ์

          ลายมือท่านอาจารย์ พ.อ.พิเศษปรีชา  แดงบุบผา ท่านสอนวิชา หัตถศาสตร์ อยู่ที่มูลนิธิสามาคมโหรแห่งประเทศไทย  ในพระสังฆราชูปถัมภ์มายาวนาน ปัจจุบัน (ปี พ.ศ.2553)ท่านอายุครบ 88 ปี ผม เองในฐานะศิษย์เก่าก็ได้เข้ารับพรในวันไหว้ครูประจำปีเมื่อวันที่  25 ก.ค.2553  ท่านยังแข็งแรงสายตาดี  ควาามจำดีมาก สอนลูกศิษย์  และรับพยากรณ์ลายมืออยู่เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ที่ มูลนิธิสมาคมโหร ฯ

           สังเกตลายมือที่เส้นชีวิตท่่านจะลากจากขอบมือไปจนถึงเส้นสร้อยข้อมือแรก  ไม่ขาด ไม่แตก ไม่เป็นเกาะ ไม่เป็นลูกโซ่ เส้นชัดเจน คมชัด สวยงามตลอดทั้งเส้น (ดูลายละเอียดเส้นหลักในมือ) เส้นพุธก็มีลักษณะดีเช่นเดียวกัน

         

        อีก 1 ตัวอย่างลายมือ คุณแม่ผมเองครับ ปัจจุบันท่านอาย 90 ปี ยังแข็งแรงเดินไปไหนมาไหนได้  และความจำยังดีมาก สายตาดี สื่อสารกันได้ตามปกติ

  

ผมนำภาพมือ ขวามาข้างเดียวนะครับ  (มือซ้ายก็มีเส้นลักษณะเดียวกัน)  จะสังเกตได้ว่าเส้นชีวิตยาวจนกระทั่งถึงสร้อยข้อมือเส้นที่ 1  และเส้นพุธก็ยาวไปถึงเนินพุธ (ใต้นิ้วก้อย)

       ดังนั้นคนที่จะอายุยืนยาวหรือมีอายุยืนเกิน 80 ได้ เส้นชีวิตจะต้องยาวถึงสร้อยข้อมือ  และมีเส้นสุขภาพที่ดี  อย่างคุณแม่ผมท่านมีอายุยืนและมีอายุครบ 90 ปีแล้วในปี 2553 ท่านก็ยังแข็งแรงอยู่มาก  ไม่เคยเจ็บป่วยเล็ก ๆ น้อย หรือใหญ่ ๆ ใด ๆ เลย

       อนึ่ง  เสนชีวิตที่จะบอกได้ว่าอายุยืนหรือไม่นั้นก็จะเป็นต้องดูประกอบกับเส้นอื่น ๆ ด้วยเช่นกัน  เช่นเส้นวาสนา เส้นสุขภาพ เส้นหัวใจ และเส้นสมอง เป็นต้น  อ่านความเห็นเรื่องเส้นชีวิตเพิ่มเติมจาก ท่านอาจารย์ พ.อ.พิเศษ ปรีชา  แดงบุบผา

บทวาม 4 มารที่ทำให้อายุสั้น

แม้น ว่าลายมือจะบอกว่าอายุยืน  แต่ถ้าคนนั้นเดินหลงทางเข้าไปเป็นเพื่อนกับมารทั้ง 4 ก็จะทำให้อายุสั้นได้ มาดูว่ามารทั้ง 4 มีอะไรบ้าง


4 จอมมารที่มนุษย์ชอบเข้าใกล้ที่สุดและหลงใหลที่สุด เพราะ 4 จอมมารนี้มีมนต์ขลังแรงมาก สามารถทำให้ผู้คนลุ่มหลงจนถอนตัวไม่ขึ้นตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

มีวีรบุรุษผู้เก่งกล้าสามารถนับไม่ถ้วนที่ต้องตกอยู่ใต้อำนาจของจอมมารทั้ง 4 นี้

4 จอมมารเป็นอุปสรรคขวางกั้นการบรรลุผลต่างๆ จงอย่าได้ประมาท 4 จอมมารนี้คือ
1. สุรา
2. กามราคะ
3. สมบัติ
4. โมหะ

ขอนำเรื่องฤทธิ์เดชอำนาจของ 4 จอมมารมาเล่าโดยย่อดังต่อไปนี้ เพื่อเป็นอุทาหรณ์เตือนสติเตือนใจให้ทุกคนค่ะ

1. มารสุรา
ทุกคนมักเข้าใจว่าสุราหรือเหล้าทำจากธัญพืช คิดว่าดื่มแล้วคงไม่เป็นไร ซ้ำยังจะเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย มีการนำไปเป็นเครื่องเซ่นไหว้เจ้าและภูติผีเทวดา บางคนแย้งว่าการดื่มเหล้าเป็นการกระตุ้นประสาท ทำให้เลือดลมไหลเวียนแรงขึ้น เป็นเพราะไม่รู้ถ่องแท้ถึงโทษภัยของการดื่มเหล้า (ให้ไปดูผู้ที่เป็นโรคตับแข็ง ถามด้วยนะคะว่า เป็นแล้วยอมรับได้มั้ยว่าเป็นโรคตับแข็งเพราะกินเหล้า ดีไหมล่ะ)
ผู้ที่ชอบดื่มเหล้ามักเมาเป็นประจำ เมื่อเหล้าออกฤทธิ์ก็เกิดอารมณ์ขวาง สะสึมสะลือ ครองสติไม่อยู่ พูดเอะอะโวยวาย จนเป็นเหตุนำไปสู่การทะเลาะวิวาท หรือบางครั้งใช้อารมณ์เหล้า ถือไม้ไปทำร้ายเข่นฆ่าผู้อื่น สร้างความเดือดร้อนแก่ตนและครอบครัวก็มีไม่น้อย กล่าวได้ว่า สรุาสามารถทำให้คนเสียสติ ล้วนมีสาเหตุมาจากสุราทั้งสิ้น

2. มารกามราคะ
ทุกคนต่างชอบเข้าใกล้ กามราคะร้ายกาจยิ่งกว่าคมดาบ กามราคะสามารถทำลายผู้คน ผู้ใดเข้าใกล้จะทำให้สูญเสียพลัง ทำให้ผิดศีลธรรม ทำให้อายุสั้นเพราะกามราคะ (ประพฤติผิดในกาม) ทำให้ครอบครัวไม่สงบสุข สามีภรรยาแตกร้าว ทำให้เกิดการหึงหวงจนเข่นฆ่ากันหรือฆ่าตัวตายก็มีไม่น้อย

3. มารสมบัติ
บุคคลจะมีสมบัติมากหรือไม่ต่างได้ถูกลิขิต (กำหนด) ไว้แล้ว ใช่ว่าดิ้นรนแล้วจะได้ การมีสมบัติมากก็ใช่ว่าจะโชคดี ในอดีตตอนที่บ้านเมืองเกิดกลียุค ครอบครัวที่ร่ำรวยมักถูกคนอิจฉาจนเกิดภัยแก่ตัว เพราะมักถูกพวกโจรคอยดักปล้นจี้จนบางครั้งถูกทำร้ายจนบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ก็มี
ถ้ามีสมบัติมาก เก็บไว้ให้ลูกหลานก็ไม่แน่ว่าลูกหลานจะสามารถเก็บรักษาไว้ได้เสมอไป ถ้าเอาแต่ลุ่มหลงสุรานารี สิ่งอบายมุขใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่าย ไม่ทำงานทำการ การมีสมบัติมากกลับเป็นการเพาะเชื้อแห่งความหายนะ หรืออาจเป็นสื่อแห่งภัยพิบัติได้
ขอแต่เพียงให้เป็นคนซื่อ มีคุณธรรม ไม่ดิ้นรนแสวงหาจนเกินไป ลูกหลานย่อมมีบุญวาสนาของเขาเอง ไม่จำเป็นต้องเป็นวัวควายเพื่อลูกหลาน ปกติให้รู้จักประหยัด พออยู่ไปได้ก็พอ จงจำไว้ว่าพอมัจจุราชมาหาเมื่อไร ถึงมีทรัพย์สมบัติมากมายเพียงใดก็มิอาจพาไปได้แม้แต่น้อย มาตัวเปล่าไปตัวเปล่า อย่ามุ่งหวังในทรัพย์อันไม่ชอบธรรม ควรถือว่าทรัพย์สมบัติเป็นของนอกกาย แล้วจะไม่ถูกมารสมบัติร้อยรัดจนเกิดความทุกข์

4. มารโมหะ
จิตอารมณ์ของคนควรรักษาไว้ให้ดี พึงรู้ว่ายามอารมณ์สงบระบบไหลเวียนโลหิตก็จะเป็นไปตามปกติ ยามเสียอารมณ์ระบบไหลเวียนโลหิตก็จะผิดปกติ อารมณ์เป็นหนึ่งในสามสิ่งประเสริฐ (สติ ลมปราณ พรหมจรรย์) ของมนุษย์ ถ้าผิดจากนี้แม้แต่น้อยก็จะสูญเสียพลังเดิม ผู้คนมักมีความไม่สงบสุขเนื่องจากไม่มีการรักษาอารมณ์ ทำให้เกิดโมหะ คือธาตุไฟ เป็นอันตรายต่อตับและอวัยวะต่างๆของร่างกาย เป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยและอายุสั้น
ลองย้อนดูคนที่ได้รับความเดือดร้อนเพราะสาเหตุไม่สามารถระงับโมหะชั่ววูบ จนทำให้เกิดการรบพุ่ง เพราะโมหะทำให้เกิดการล้มตาย และเมื่อมีโมหะสุดขีดจนฆ่าตัวตาย หรือโมหะเป็นเหตุทำให้สามีภรรยาแตกแยก และโมหะตัวนี้สามารถทำให้พี่น้องเกิดการวิวาทบาดหมาง ด้วยเหตุนี้มารโมหะจึงเป็นอันตรายต่อคนไม่น้อยทีเดียว

สุรา กามราคะ สมบัติ โมหะ ด่านทั้ง 4 นี้ ผู้ บำเพ็ญธรรมจะต้องผ่าน (ปลง) ให้ได้ อย่าให้ถูกครอบงำโดยเหล่าจอมมารดังกล่าวมา จึงจะถึงแก่นธรรมโดยง่าย นักปฎิบัติไม่ควรประมาท เผลอเมื่อใดเป็นถูกจู่โจมเล่นงานทันที ขอให้พึงสังวรณ์