บทที่ 1 (4) นิ้วมือข้อโปน(นิ้วนักปราชญ์)

 นิ้วมือข้อโปน(นิ้วนักปราชญ์)

ลักษณะทางกายภาพ  มือโดยรวมจะมองเห็นเส้นเอ็นที่หลังมือ นิ้วมีลำข้อนิ้วโปนมองเห็นชัด เป็นมือของนักปราชญ์

ลักษณะทางความคิดและอุดมคติเป็นผู้มีพรสวรรค์ในการคำนวณและการใช้เหตุผล มีความสามารถทางด้านปรัชญาและอภิปรัชญา   มีหลักในการคิดและการกระทำ ชอบการตรวจสอบและพิสูจน์ความจริงที่เป็นรูปแบบหรือวิชาการ   มีความเชื่อและความศรัทธามากโดยการซึมซับทางศีลธรรม(คนที่มีนิ้วสี่เหลี่ยม มือสี่เหลี่ยมจะไม่สนใจมากนัก)   มีความคิดและชีวิตที่เป็นอิสระ  มีความสามารถชี้นำคนอื่นหรือสังคมได้อย่างเหมาะสม และเป็นมือที่มีความเพียรพยายาม มีระเบียบวินัย ยึดถือขนบธรรมเนียมประเพณี  รักความจริง  ความยุติธรรม  เป็นผู้มองการณ์ไกลและวางแผนล่วงหน้า  มีความสามารถในการปกครอง ยึดหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัด  ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด ทำทุกอย่างด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ยึดความมั่นคงและปลอดภัยไว้ก่อนเป็นสำคัญ     เป็นผู้นำครอบครัวที่ดีและอบอุ่น   รักครอบครัวและพวกพ้อง  มีแนวคิดหรือมีความโน้มเอียงไปทางแนวอนุรักษ์ ยึดถือประเพณีหรือรูปแบบโบราณ


1.นิ้วมือรูปสี่เหลี่ยม(นิ้วทำประโยชน์)

2.นิ้วมือรูปกรวยปลายนิ้วกลมมน(นิ้วศิลป์)

3.นิ้วมือเรียวแหลม ปลายนิ้วเรียวแหลม (นิ้วคนทรง)

4.นิ้วมือข้อโปน(นิ้วนักปราชญ์)

5.นิ้วมือรูปใบพาย(นิ้วแห่งความจำเป็น)

6.นิ้วมือผสม(นิ้วสารพัดประโยชน์)