บทที่ 1 เริ่มเรียนรู้ลายมือจากมือตัวเอง

นิ้วมือบอกอะไรกับเจ้าของมือได้มากและเป็นความจริงที่พิสูจน์ได้

 

ชุดสือกาเรียน เรียนลายมือได้ด้วยตัวเอง

 เรียนรู้อย่างตั้งใจ ท่านจะดูลายมือได้อย่างมืออาชีพ

โดย อ.ธนพงศ์  หลักนครพล


คลิกดู ตัวอย่างคลิปเรียนลายมือด้วยตัวเอง


 

นิ้วมือบอกอะไรกับเจ้าของมือได้มากและเป็นความจริงที่พิสูจน์ได้ เริ่มต้นพิสูจน์จากมือตัวเอง

      นิ้วมือบอกนิสัย นิ้วมือบอกถึงกระบวนการทางความคิดและวิธีการตัดสินใจ  เจอหน้ากันยกมือไหว้หรือทักทายสวัสดีกัน คนที่ศึกษาและเรียนรู้ลักษณะของนิ้วมือและลักษณะมืออย่างเข้าถึงและเข้าใจดีแล้ว จะสามารถรู้ถึงนิสัยใจคอ ความคิด การตัดสินใจของบุคคลที่เราทักทายกันได้เลยทีเดียว  ท่านสามารถพิสูจน์ข้อเท็จจริงดังกล่าวนี้ได้ด้วยตัวเอง โดยเริ่มต้นที่มือตัวเองก่อน และดูนิ้วมือคนใกล้ตัวอีกสัก 1-2 คนที่มีลักษณะนิ้วที่แตกต่างจากนิ้วมือเรา หรือยิ่งมากก็ยิ่ง ดี แล้วท่านจะเข้าใจและเข้าถึงว่าศาสตร์ในการดูลายมือเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์ได้  เปรียบเทียบให้เห็นภาพในเชิงประจักษ์ใครก็ตามที่เป็นชาวสวนและปลูกมะม่วงไว้สัก 6 สายพันธุ์ตั้งแต่ต้นยังเล็ก  หากเขาใส่ใจดูแลดีต่อเนื่องเมื่อเวลาผ่านไปต้นมะม่วงแต่ละพันธุ์เติบโตจนกระทั่งได้เก็บเกี่ยวผลกินและขายได้   ถ้าวันหนึ่งเขาเดินไปตลาด หากมีใครนำมะม่วงทั้ง 6 สายพันธุ์จากสวนอื่น ๆ หรือจากที่ใดก็ตาม  ใส่รวมคละกันในตระกร้าใบใหญ่สักสายพันธุ์ละ 10 ผล (รวม 60 ผล) เมื่อเทออกจากตระกร้ากองรวมคละกันไว้ให้เขาแยกกอง จาก 6 สายพันธุ์ท่านไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาจะได้มะม่วง 6 กองกองละ 10 ผล ตามชนิดและสายพันธุ์ได้อย่างถูกต้อง  แถมยังบอกได้ว่าพันธุ์ไหนรสชาดเป็นอย่างไร  และบอกรายละเอียดแยกย่อยลงไปได้อีกว่า แต่ละพันธุ์ที่แยกกองออกไปแล้ว 10 ผล ผลไหนในกองนั้นคือผลที่ดีที่สุด  หากมองหยั่งลึกไปกว่านั้นอีก จะเห็นถึงภูมิปัญญาที่ซ่อนอยู่ในตัวเขากล่าวคือ อย่าว่าแต่ผลของมะม่วงแต่ละพันธุ์เลยที่เขาจำแนกแยกออกได้  แม้แต่ลำต้น ใบ หรือดอก เขาก็ดูเป็นและแยกออกหรือเห็นความแตกต่างได้ด้วยตาเปล่า  นี้คือข้อเท็จจริงในเชิงเปรียบเทียบว่าการที่คนเรามีลักษณะมือและลักษณะนี้ิวที่แตกต่างกันนั้นเป็นการแยกประเภทและชนิดตามธรรมชาติที่มีนัยยะซ่อนอยู่อย่างเป็นเหตุเป็นผล

    คนที่มีนิ้วมือสั้น กับนิ้วมือยาวจะแตกต่างกันทั้งกระบวนการความคิด การตัดสินใจและการกระทำหรือการลงมือปฏิบัติ คนที่นิ้วมือยาวมีความละเอียดและไตร่ตรองมากกับเรื่องใด ๆ การตัดสินใจมักจะช้า  การกระทำจะลงไปในรายละเอียด  ส่วนคนที่มีนิ้วมือสั้นการคิดและการตัดสินใจมักจะไปในทิศทางเดียวกันและรวดเร็ว  คิดเร็วทำเร็ว  ตัดสินใจด้วยอารมณ์ และขาดในรายละเอียดเมื่อลงมือทำ  นิ้วมือแต่ละนิ้วล้วนมีความสำคัญและบอกถึงอุปนิสัยได้อย่างเด่นชัด  คนที่มีหัวแม่มือสั้นและมีลักษณะปุ้มคนที่อยู่ใกล้หรือคบหาเขาต้องระมัดระวังด้วยเหตุว่าเมื่อเขาโกรธแล้วท่านอาจหลบไม่ทัน  และคนที่มีหัวแม่มือแบบนี้ก็ต้องฝึกควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้  ไม่เช่นนั้นจะเส้นโลหิตในสมองแตก  ผมพบหลายรายแล้วจึงอยากฝากเตือนกันไว้

"สี่หน้าท่าทางที่แสดงออก   การกระทำที่มีจุดประสงค์บางอย่างหรือซ่อนเร้นบางอย่างอาจสามารถปกปิดได้ด้วยการฝึกฝนหรือการแสดงออกอย่างแนบเนียนของใครบางคน แต่ลักษณะมือและเส้นสายลายมือคือความจริงที่ปรากฏอยู่และไม่อาจปกปิดความจริงเหล่านั้นได้"

จำแนกนิ้วมือออกเป็นได้เป็น 6 แบบ และ 6 แบบนี้จะแยกคนได้ด้วยลักษณะนิสัย  กระบวนการทางความคิดและการตัดสินใจตามลักษณะนิ้วมือ ซึ่งนิ้วมือก็มักจะสัมพันธ์กับลักษณะมือด้วยเช่นกัน  โปรดติดตาม

อันดับแรกเลยที่ท่านจะต้องทำความรู้จักคือนิ้วมือของท่านเองว่าอยู่ในกลุ่มของนิ้วมือประเภทใดใน 6 ประเภทนี้  จากนั้นจึงค่อยไปสังเกตว่านิ้วคนในครอบครัวคุณและคนที่คุณรู้จัก อยู่ในกลุ่มนิ้วมือประเภทใด  เมื่อแยกได้ชัดเจนแล้วก็เริ่มแอบเก็บข้อมูลและสังเกตอย่างจริงจังว่าคนที่มีนิ้วมือแต่ละประเภทเหล่านั้น มีบุคลิคและนิสัยใจคอ การคิด การตัดสินใจ และการประพฤติปฏิบัติตนเป็นไปหรือสอดคล้องกับที่ให้ไว้ในบทความต่อไปนี้หรือไม่  แล้วท่านจะได้รับคำตอบที่น่าทึ่งและน่าศึกษาในลำดับต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องลักษณะมือ เนินในมือ และเส้นต่าง ๆ ในมือ

 

1.นิ้วมือรูปสี่เหลี่ยม(นิ้วทำประโยชน์)

นิ้วมือรูปสี่เหลี่ยม นิ้วสี่เหลี่ยม

2.นิ้วมือรูปกรวย(นิ้วศิลป์)

นิ้วมือรูปกรวย ปลายนิ้วกลมมน

3.นิ้วมือเรียวแหลม(นิ้วคนทรง)

นิ้วเรียวแหลมปลายนิ้วแหลม

4.นิ้วมือข้อโปน(นิ้วนักปราชญ์)

นิ้วข้อโปน นิ้วนักปราชญ์

5.นิ้วมือรูปใบพาย(นิ้วแห่งความจำเป็น)

นิ้วใบพาย เล็บใบพาย

6.นิ้วมือผสม(นิ้วสารพัดประโยชน์)

นิ้วผสม เล็บผสม


คลิกอ่าน เรียนรู้เพิ่มเติมความหมายของ 5 นิ้วมือคนเรา


มือและโครงสร้างของมือ คือพื้นฐานแรกที่ต้องเรียนรู้ลายมือ

ภาพที่ 1 โครงสร้างหลักหรือองค์ประกอบของฝ่ามือ