บทที่ 1 (5) นิ้วมือรูปใบพาย(นิ้วแห่งความจำเป็น)

นิ้วมือรูปใบพาย(นิ้วแห่งความจำเป็น)

ลักษณะทางกายภาพ ส่วนมากจะอยู่ในมือแบบใบพาย   นิ้วมือจะเป็นรูปกรวยโคนนิ้วอิ่มเรียวขึ้นไปปลายนิ้ว แต่ตรงข้อบนสุดช่วงปลายนิ้วจะมีลักษณะใบพายคือแบนออก  เป็นมือที่สวยงามซึ่งผสมผสานระหว่างมือนิ้วปลายแหลมกับนิ้วรูปกรวย และมักจะมีเล็บเป็นรูปใบพายด้วยเช่นกัน ลักษณะมือและนิ้วมือแบบนี้เรียกอีกอย่างว่ามือแห่งความจำเป็น
 ลักษณะทางความคิดและอุดมคติ ของนิ้วรูปใบพาย เป็นคนที่มีจินตนาการหลากหลาย  ตื่นตัวตลอดเวลา ขยันขันแข็งเอาการเอางาน ชอบคิดชอบทดลอง  บางครั้งทำไปทั้งที่ยังไม่เข้าใจดีนัก  คนที่มีมือและนิ้วใบพายจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมาก เฉลียวฉลาด ตอบสนองหรือจัดการกับปัญหาได้ทุกสภาวะ จึงเป็นมือที่มีความคล่องตัวสูง สามารถเป็นได้ทั้งผู้คิดค้นและนักปฏิบัติและมีพลังขับเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่อง และทุกที่ทุกเวลา จึงได้รับสมญาอีกอย่างว่ามือแห่งความจำเป็น


1.นิ้วมือรูปสี่เหลี่ยม(นิ้วทำประโยชน์)

2.นิ้วมือรูปกรวยปลายนิ้วกลมมน(นิ้วศิลป์)

3.นิ้วมือเรียวแหลม ปลายนิ้วเรียวแหลม (นิ้วคนทรง)

4.นิ้วมือข้อโปน(นิ้วนักปราชญ์)

5.นิ้วมือรูปใบพาย(นิ้วแห่งความจำเป็น)

6.นิ้วมือผสม(นิ้วสารพัดประโยชน์)