บทที่ 1 (6) นิ้วมือผสม(นิ้วสารพัดประโยชน์)

 นิ้วมือผสม(นิ้วสารพัดประโยชน์)

ลักษณะทางกายภาพ นิ้วจะมีลักษณะผสมกันหลายรูปแบบหรือมาจากหลายลักษณะของนิ้วก็ได้ แต่จุดเด่นที่สังเกตได้ชัดเจนคือเล็บมีหลายแบบในแต่ละนิ้ว อาจกลมมนจะปรากฏในนิ้วหัวแม่มือ นิ้วชี้ นิ้วก้อย เล็บสี่เหลี่ยมจะปรากฏใน นิ้วกลาง เล็บใบพายจะปรากฏในนิ้วนาง หรืออาจจะสลับอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้

ลักษณะทางความคิดและอุดมคติ จึงมีอิทธิพลกับการคิดและการตัดสินใจรวมถึงการกระทำของเจ้าของนิ้วมือแบบนี้นี้กล่าวคือเป็นคนที่สนใจหลายอย่างในเวลาเดียวกัน  เป็นคนชอบเรียนรู้และศึกษาหาความรู้หลากหลาย  แต่ก็มักจะไม่มีอะไรเด่นหรือพิเศษเฉพาะด้าน  หากทำงานโดยทั่วไปก็จะไม่มีผลเสียอะไรกับเป็นลักษณะดีคือชอบอาสา เป็นผู้รู้พอสมควรและทำได้หลายเรื่องมากแม้ผลอาจไม่ดีนักแต่ก็หวังผลได้    แต่หากเป็นเรื่องเฉพาะทางแล้วก็มักจะไม่เด่นชัดอาจผิดพลาดเสียหายได้


1.นิ้วมือรูปสี่เหลี่ยม(นิ้วทำประโยชน์)

2.นิ้วมือรูปกรวยปลายนิ้วกลมมน(นิ้วศิลป์)

3.นิ้วมือเรียวแหลม ปลายนิ้วเรียวแหลม (นิ้วคนทรง)

4.นิ้วมือข้อโปน(นิ้วนักปราชญ์)

5.นิ้วมือรูปใบพาย(นิ้วแห่งความจำเป็น)

6.นิ้วมือผสม(นิ้วสารพัดประโยชน์)