ผลวิเคราะห์สแกนลายนิ้วมือรู้ได้ถึง IQ EQ AQ CQ

ผลวิเคราะห์สแกนลายนิ้วมือ ทราบถึงอัจฉริยะภาพพหุปัญญา 10 ประการ

ค้นพบพรสวรรค์ ความถนัดความสามารถเฉพาะทางเพื่อเลือกสายการเรียน

เลือกอาชีพการงานที่สอดคล้องกับตนเอง

Brain Ten

 

รับสแกนและวิเคราะห์ลายนิ้วมือรับสแกนและวิเคราะห์ลายนิ้วมือ

รับสแกนลายนิ้วมือพร้อมวิเคราะห์ออกรายงาน

พิเศษ เพียง 4,500 บาท(จากราคาปกติ 9,000 บาท)


 Line ID:handhoro99   

 โทร 09 2494 5445,  08 9533 9903  

 Email:handhoro This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  กรณีเพิ่มเพื่อนจากไอดี handhoro99 ไม่ได้  กรุณาใช้ อีกไลน์ id คือ0924945445

 หรือจะใช้ QR code


 

 

ผลวิเคราะห์แสกนลายนิ้วมือรู้ได้ถึง IQ EQ AQ CQ รวมถึงอาชีพการงานที่เหมาะสม

ผลการวิเคราะห์แสกนลายนิ้วมือมีความน่าเชื่อถือในด้านการค้นหาศักยภาพของบุคคล เพราะลายนิ้วมือมีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ว่ามีความเชื่อมโยงกับสมอง สามารถพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล,ประเมินอัจฉริยะภาพ,ศักยภาพการเรียนรู้ที่มีมาแต่กำเนิด, วิเคราะห์อุปนิสัย, IQ EQ CQ MQ PQ AQ   และพหุปัญญา 8 ด้าน และสามารถค้นหาความถนัดความสามารถเฉพาะด้านของแต่ละบุคคลออกมาได้  เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการเรียนการศึกษาให้กับบุตรหลาน หรือเป็นแนวทางในการเลือกอาชีพการงานที่เหมาะกับตัวเองได้เป็นอย่างดี 

  

การแสกนลายนิ้วมือและจำแนกประเภทลายนิ้วมือ  จำเป็นต้องได้รับการฝึกฝนและมีความชำนาญพอจึงจะสามารถทำได้  โดยใช้เครื่องแสกนเนอร์ ที่มีคุณภาพจึงจะได้ภาพลายนิ้วมือที่คมชัดถูกต้อง

    

เมื่อได้ภาพลายนิ้วมือที่ถูกต้องชัดเจนแล้ว  ผู้เชี่ยวชาญด้านลายนิ้วมือจะตรวจสอบแยกประเภทของลายนิ้ว ซึ่งประกอบด้วย 4 กลุ่มลายก้นหอย -Whorl กลุ่มลายมัดหวายคู่(Doble Loop) ,มัดหวายแท้ (Ulnar Loop)และ กลุ่มลายลายโค้ง - Arch

จากนั้นก็เข้าสู่การตรวจนับจำนวนลายเส้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์นับค่า TRC (Total Ridge Counter)  

 และเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องทางข้อมูลด้วยบุคคลอีกขั้นตอนหนึ่ง  จึงจะได้รายงานการวิเคราะห์ลายนิ้วมือให้กับแต่ละบุคคล

รายงานวิเคราะห์นี้เป็นประโยชน์กับทุก ๆ คนที่ประสงค์ที่จะค้นหาตัวตนและศักยภาพของตนเอง  เป็นต้นว่า กลุ่มวัยเรียน นักเรียน  นักศึกษา,บุคคลวัยทำงาน ทุกระดับชั้น,บุคคลกรในหน่วยงานองค์กรเอกชนและภาครัฐ  รวมถึงคู่รัก ครอบครัว

รับสแกนและวิเคราะห์ลายนิ้วมือ

คลิกดูผลวิเคราะห์ลายนิ้วมือเปรียบเทียบ

เด็กชายฝาแฝด 2 คน ซึ่งมีข้อแตกต่างกันหลายด้าน


 


ต่อไปนี้คือตัวอย่างผลการวิเคราะห์แสกนลายนิ้วมือ(พอสังเขป) ของเด็กชาย......

(1 รายงาน มีประมาณ 20 หน้า ที่นำมาแสดงนี้ตัดมาบางส่วนเท่านั้น)

รายงายวิเคราะห์ลายผิวนิ้วมือ


จำแนกประเภทลายนิ้วมือ(Fingerprint Types)และ   
จำนวนนับลายเส้น (TRC-Total Ridge Count)   

 รับสแกนและวิเคราะห์ลายนิ้วมือ

ศักยภาพความฉลาด 4 ประเภท ที่มีมาแต่กำเนิด IQ EQ AQ CQ   

สแกนลายนิ้วมือทราบได้ถึง IQ,EQ,AQ,CQ

 10 ลำดับกลุ่มอาชีพที่แนะนำ เรียงจากมากที่สุดไปหาน้อย   
   


ผลรวมการแสกนลายนิ้วมือ ค่าTRC    

  

แสดงผลรวมค่า TRC ของแต่ละนิ้ว และความสัมพันธ์  

รับสแกนและวิเคราะห์ลายนิ้วมือ

ศักยภาพการทำงานของสมอง ทั้งสองด้าน และความสามารถในการเรียนรู้   

พหุปัญญา 8 ด้าน และศักยภาพในการเรียนรู้ ที่มีมาแต่กำเนิด   

สแกนลายนิ้วมือทราบได้ถึง IQ,EQ,AQ,CQ

ศักยภาพความฉลาด 4 ประเภท ที่มีมาแต่กำเนิด IQ EQ AQ CQ   
   

 

 

แนะนำ 20 ลำดับอาชีพที่เหมาะสม  เรียงจากมากที่สุดไปหาน้อย  

หมายเหตุ การจัดลำดับอาชีพ นำมาจากศักยภาพลายนิ้วมือที่เชื่อมโยงกับพหุปัญญาด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  เป็นเพียงแนวทางหรือคำแนะนำตามหลักวิชาการ   อนึ่งในรายงานฉบับเต็มจะแสดงรายละเอียดถึงที่มาของข้อมูลต่าง ๆ ประกอบไว้แล้ว.


 เรียนรู้เพิ่มเติม เรื่องลายนิ้วมือ

ลายนิ้วมือแบบต่างๆ

6 แบบบอกความเป็นตัวตน ระดับจิตใต้สำนึก


https://goo.gl/4MWpyP

อ่านเพิ่มเติมเพื่อรู้จักตัวเองมากขึ้นจากลายนิ้วมือ


 https://goo.gl/JttgYV

 https://goo.gl/N7053a