ผลวิเคราะห์สแกนลายนิ้วมือรู้ได้ถึง IQ EQ AQ CQ

ผลวิเคราะห์สแกนลายนิ้วมือ ทราบถึงอัจฉริยะภาพพหุปัญญา 10 ประการ

ค้นพบพรสวรรค์ ความถนัดความสามารถเฉพาะทางเพื่อเลือกสายการเรียน

เลือกอาชีพการงานที่สอดคล้องกับตนเอง

 

 

รับสแกนลายนิ้วมือออกรายงานวิเคราะห์

 

 

รับสแกนและวิเคราะห์ลายนิ้วมือรับสแกนและวิเคราะห์ลายนิ้วมือ

รับสแกนลายนิ้วมือพร้อมวิเคราะห์ออกรายงาน

พิเศษ เพียง 4,500 บาท(จากราคาปกติ 9,000 บาท)


 

 โทร 09 2494 5445,  08 9533 9903  

 Email:handhoro This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

  id 0924945445

 

 

ID:handhoro99 


 

 

ผลวิเคราะห์แสกนลายนิ้วมือรู้ได้ถึง IQ EQ AQ CQ รวมถึงอาชีพการงานที่เหมาะสม

ผลการวิเคราะห์แสกนลายนิ้วมือมีความน่าเชื่อถือในด้านการค้นหาศักยภาพของบุคคล เพราะลายนิ้วมือมีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ว่ามีความเชื่อมโยงกับสมอง สามารถพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล,ประเมินอัจฉริยะภาพ,ศักยภาพการเรียนรู้ที่มีมาแต่กำเนิด, วิเคราะห์อุปนิสัย, IQ EQ CQ MQ PQ AQ   และพหุปัญญา 8 ด้าน และสามารถค้นหาความถนัดความสามารถเฉพาะด้านของแต่ละบุคคลออกมาได้  เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการเรียนการศึกษาให้กับบุตรหลาน หรือเป็นแนวทางในการเลือกอาชีพการงานที่เหมาะกับตัวเองได้เป็นอย่างดี 

 สแกนลายนิ้วมือค้นพบพรสวรรค์และอัจฉริยภาพส่วนบุคคล


วิทยาศาสตร์ลายนิ้วมือ 

การแสกนลายนิ้วมือและจำแนกประเภทลายนิ้วมือ  จำเป็นต้องได้รับการฝึกฝนและมีความชำนาญพอจึงจะสามารถทำได้  โดยใช้เครื่องแสกนเนอร์ ที่มีคุณภาพจึงจะได้ภาพลายนิ้วมือที่คมชัดถูกต้อง

    

เมื่อได้ภาพลายนิ้วมือที่ถูกต้องชัดเจนแล้ว  ผู้เชี่ยวชาญด้านลายนิ้วมือจะตรวจสอบแยกประเภทของลายนิ้ว ซึ่งประกอบด้วย 4 กลุ่มลายก้นหอย -Whorl กลุ่มลายมัดหวายคู่(Doble Loop) ,มัดหวายแท้ (Ulnar Loop)และ กลุ่มลายลายโค้ง - Arch

จากนั้นก็เข้าสู่การตรวจนับจำนวนลายเส้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์นับค่า TRC (Total Ridge Counter)  

 และเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ รวมถึงตรวจสอบความถูกต้องทางข้อมูลด้วยบุคคลอีกขั้นตอนหนึ่ง  จึงจะได้รายงานการวิเคราะห์ลายนิ้วมือให้กับแต่ละบุคคล

รายงานวิเคราะห์นี้เป็นประโยชน์กับทุก ๆ คนที่ประสงค์ที่จะค้นหาตัวตนและศักยภาพของตนเอง  เป็นต้นว่า กลุ่มวัยเรียน นักเรียน  นักศึกษา,บุคคลวัยทำงาน ทุกระดับชั้น,บุคคลกรในหน่วยงานองค์กรเอกชนและภาครัฐ  รวมถึงคู่รัก ครอบครัว

รับสแกนและวิเคราะห์ลายนิ้วมือ

คลิกดูผลวิเคราะห์ลายนิ้วมือเปรียบเทียบ

เด็กชายฝาแฝด 2 คน ซึ่งมีข้อแตกต่างกันหลายด้าน


 


ต่อไปนี้คือตัวอย่างผลการวิเคราะห์แสกนลายนิ้วมือ(พอสังเขป) ของเด็กชาย......

(1 รายงาน มีประมาณ 20 หน้า ที่นำมาแสดงนี้ตัดมาบางส่วนเท่านั้น)

รายงายวิเคราะห์ลายผิวนิ้วมือ


จำแนกประเภทลายนิ้วมือ(Fingerprint Types)และ   
จำนวนนับลายเส้น (TRC-Total Ridge Count)   

 รับสแกนและวิเคราะห์ลายนิ้วมือ

ศักยภาพความฉลาด 4 ประเภท ที่มีมาแต่กำเนิด IQ EQ AQ CQ   

สแกนลายนิ้วมือทราบได้ถึง IQ,EQ,AQ,CQ

 10 ลำดับกลุ่มอาชีพที่แนะนำ เรียงจากมากที่สุดไปหาน้อย   
   


ผลรวมการแสกนลายนิ้วมือ ค่าTRC    

  

แสดงผลรวมค่า TRC ของแต่ละนิ้ว และความสัมพันธ์  

รับสแกนและวิเคราะห์ลายนิ้วมือ

ศักยภาพการทำงานของสมอง ทั้งสองด้าน และความสามารถในการเรียนรู้   

พหุปัญญา 8 ด้าน และศักยภาพในการเรียนรู้ ที่มีมาแต่กำเนิด   

สแกนลายนิ้วมือทราบได้ถึง IQ,EQ,AQ,CQ

ศักยภาพความฉลาด 4 ประเภท ที่มีมาแต่กำเนิด IQ EQ AQ CQ   
   

 

 

แนะนำ 20 ลำดับอาชีพที่เหมาะสม  เรียงจากมากที่สุดไปหาน้อย  

หมายเหตุ การจัดลำดับอาชีพ นำมาจากศักยภาพลายนิ้วมือที่เชื่อมโยงกับพหุปัญญาด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  เป็นเพียงแนวทางหรือคำแนะนำตามหลักวิชาการ   อนึ่งในรายงานฉบับเต็มจะแสดงรายละเอียดถึงที่มาของข้อมูลต่าง ๆ ประกอบไว้แล้ว.


 เรียนรู้เพิ่มเติม เรื่องลายนิ้วมือ

ลายนิ้วมือแบบต่างๆ

6 แบบบอกความเป็นตัวตน ระดับจิตใต้สำนึก


https://goo.gl/4MWpyP

อ่านเพิ่มเติมเพื่อรู้จักตัวเองมากขึ้นจากลายนิ้วมือ


 https://goo.gl/JttgYV

 https://goo.gl/N7053a