6 ดาวศุกร์ในมือ

ดาวศุกร์ในมือ

สำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์ =  โค =  วัว =สุภาพ อ่อนน้อม ใจเย็น รักสงบ อดทน เชื่องหรือเชื่อง่ายขยันในกิจการงานทั้งปวง  ดาวศุกร์เป็นเกษตร  ราศีตุลย์   
ดาวศุกร์กำลัง 21 อ่านว่าดาวศุกร์มีกำลัง 21 ดาวศุกร์คือดาวแห่งความรื่นเริง พักผ่อน  ความรัก ความงาม ความสุข ของหวาน  กำลัง 21 ประกอบด้วย 2+1 เท่ากับ 3 ความหมายนี้เริ่มที่ดาว 2 คือดาวจันทร์ รวมกับกายเป็นพลังขับเคลื่อนไปร่วมกับดาวอังคารคือขยัน รวมความแล้วคือเป็นความขยันที่เกิดจากการนำกายไปสู่โลกียะ  หากมัวเมาในจันทร์คว่ำเรื่องก็เสียหายมัวหมองเพราะการกระทำของตน ถ้ามัวเมาเป็นจันทร์หงายยังมีโอกาสคิดได้ ถือเป็นเพียงหลงใหลไปพักหนึ่งเท่านั้น
 

การใช้สีเครื่องแต่งกาย
วันศุกร์ประสารจัดระจิตรไว้สีน้ำเงิน (Light indigo Blue) พิพิธพัตราส่งสรรพแช งามเงื่อนเตือนเนตร ให้แต่งตังตลึงหลง
บูชาพระวันเกิด
คนใดเกิดในวันศุกร์ ควรมีพระพุทธรูปปางทรงพระรำลักถึงพระธรรม (พระรำพึง) บูชา จะมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองดีขึ้น

ตามหลักพยากรณ์
พระศุกร์นี้ ตามตำราอื่นหรือโหราจารย์โดยมากกล่าวว่า สร้างจากคาวี (โค) ดังได้กล่าวไว้ที่เชิงบาทแล้ว แต่ตำรานี้อธิบายว่าสร้างจากพิทยาธรหรือคนธรรพ์ อันลักษณะของพิทยาธรนี้ ชาวเรามีใครพบหรือเห็นรูปร่างหน้าตาแม้แต่ประการหนึ่งประการใดเลย นอกจากจะได้อ่านพบในหนังสือต่างๆ ดังนั้น จึงมิใช่มนุษย์หรือเทวดา แต่คงเข้าใจเอาเองว่า เหาะเหินเดินอากาศได้อย่างเทวดา เสพย์นารีผลเป็นภรรยา พิทยาธรผู้หญิงเรียกว่า “พิทยาธรี” ตามปทานุกรมแปลว่า ผู้ทรงวิชา หรือ มิวิชากายสิทธิ์ ฉะนั้น จึงเป็นผู้ชำนาญพระเวทย์ ไม่แพ้พระพฤหัสบดีเท่าใดนัก จะน้อยกว่าที่กำลังญาณเท่านั้น แต่เป็นอาจารย์ของพวกอสูรหรือพวกมานพ จึงเป็นพวกชนิดนักเลง หรือ ฝ่ายพาล ชอบทางกามคุณ จึงถือกันว่าเป็นราคะจริตไปด้วย เป็นพระเจ้าแห่งความรัก ความสวยงาม และ สันติภาพ และทำให้มนุษย์มีนิสัยสุภาพ สงบเสงี่ยม รักสวยรักงาม มัชฌิมา ปฏิปทา ถ้าจะดูโภคสมบัติให้ดูศุกร์ ขอให้สังเกตดูในเรื่องเกษตร ห้องศุกร์ ถ้ามีเสาร์หรือราหูมาอาศัย ก็ทำให้มีอิทธิฤทธิ์ขึ้นได้ ฉะนั้น จึงเป็นที่นับถือของฝ่ายต่ำ หรือ พาล ผู้ใดกุมศุกร์มักมีกามราคะแรง มีเนื้อคู่มากเพราะไม่ค่อยเลือก โวหารการพูดดีมาก มีสัจจะธรรมเหมือนกัน และชอบกับดาวพระเคราะห์อื่น ๆ แทบทุกดวงคล้ายกับพุธ ไม่ถือตน ไว้ยศกับผู้ใด เว้นแต่ถ้าใครพาลก่อนจึงจะให้โทษ ฉะนั้น เวลาราหูเสาร์มาถูกก็ให้โทษ ไม่สู้ร้ายแรงนัก ส่วนที่เกี่ยวข้องกับพระอาทิตย์ก็เป็นกลาง ๆ ที่ร้ายก็มีที่ดีก็มี เพราะว่าพระอาทิตย์ถือยศไว้ตัว นิสัยไม่กินกับศุกร์ แต่ถึงคราวดีก็มีคนกุมศุกร์ ถ้าอาทิตย์ไปเข้าก็ยิ่งทำให้กามราคะแรง ถึงได้ศุกร์ทุกข์เหมือนกัน ชอบในทางกามารมณ์เป็นราคะจริตก็จริง แต่มีศรัทธาจริตรวมอยู่ด้วย พูดถึงดาวในอากาศ ฝ่ายโหราจารย์กล่าวว่า ดาวรุ่งที่ขึ้นตอนเช้ามืดนั้น คือดาวพระศุกร์ มีข้อสังเกตว่า ดาวพระศุกร์รวมกับดาวพระอาทิตย์ในดวงพอเต็มหนุ่มสาวมักได้แต่งงานกันแต่แรก รุ่น ถึงศุกร์กับพระอาทิตย์จะเป็นคู่สมพงศ์ก็ส่งไปตามอิทธิพล หากไปถูกคนเกิดวันอาทิตย์ดังนี้ ให้เห็นผลเป็นคนขี้เหนียว แต่คนอดอยากด้วยกาลกิณีร่วมด้วยกัน ด้วยเหตุที่ให้คุณมากกว่าโทษ ทางโหร จัดเป็นดาวศุภเคราะห์น้อย รองจากพระพฤหัสบดี


 

 

คลิกอ่านเพิ่มเติม  ดาว เลข 2 - 7

 

 

 

 

1 ดาวอาทิตย์ในมือ

 

 

 

2 ดาวจันทร์ในมือ

 

 

 

3 ดาวอังคารในมือ

 

 

 

4 ดาวพุธในมือ

 

 

 

5 ดาวพฤหัสในมือ

 

 

 

6 ดาวศุกร์ในมือ

 

 

 

7 ดาวเสาร์ในมือ

 

2 ดาวจันทร์ในมือ

  

 

เส้นลายมือของคุณที่ได้รับอิทธิพลจากดาวจันทร์คือเส้นมีลักษณะโค้ง  อ่อนโยน รวมถึงเนินจันทร์สวยงาม

ดาวจันทร์ในมือ สำหรับท่านที่เกิดวันจันทร์ความหมายที่สื่อถึง=นางฟ้า จิตใจ  สตรี เด็ก ทารก การเดินทาง                         

อุปนิสัย อ่อนช้อย อ่อนหวาน นุ่มนวล หวั่นไหว ตื่นกลัวง่าย=อ่อนเดียงสา ใจน้อย  ขี้งอน อบรมสั่งสอนง่าย

  จันทร์เป็นเกษตรราศีกรกฏ (สัญลักษณ์ ประจำราศี)
ชอบช่วยเหลือผู้อื่น = การบริการ พยาบาล ผดุงครรภ์  การเดินทางทองเที่ยว  ช่างฝัน มีจินตนาการงดงามดาวจันทร์เป็นดาวหมายเลข ๒ กำลัง ๑๕  เลข ๑๕ แทนด้วยดาวอาทิตย์และดาวพฤหัส ดังนั้นคนที่เกิดวันจันทร์จึงมีจิตใจที่อ่อนไหวไปตามดาวอาทิตย์คือความโดเด่น และดาวพฤหัสคือดาวครูดาวแห่งความสำเร็จ ดาวแห่งความเป็นผู้รู้  นอกจากนั้นดาวจันทร์ยังได้รับอิทธิพลจากดาว ๖ (๑+๕=๖) คือดาวศุกร์ คือพอใจในสิ่งที่สวยงาม และความสุขในลักษณะของรูปธรรมและนามธรรม

การใช้สีเครื่องแต่งกาย
จันทร์แปลงนุ่งห่ม   โขมพัสตร์
แต่งเครื่องสีขาวเหลือง(Light Yellow)จรัส  เลื่อมแพร้ว
มุกดาสภาวรัตน์   เยียรดับ
แปลงเปลี่ยนโอบอแก้ว    กอบรุ่ง เรือนชู

 พระบูชาวันเกิด
คนเกิดวันจันทร์ควรมีพระพุทธรูปปางประทานอภัย (ห้ามสมุทร) บูชาจึงจะมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองดี


ตามหลักพยากรณ์
เมื่อพระจันทร์ถูกสร้างตัวขึ้น ด้วยนางฟ้า ๑๕ องค์จึงมีลักษณะเป็นสตรี มีรูปร่างงดงาม น่ารัก น่าเอ็นดู มีนิสัยอ่อนโยนละมุนละไม เปลี่ยนใจง่าย ขี้หึง แสนงอน ตื่นตกใจง่าย แต่เมื่อถึงคราวกล้า ก็กล้าอย่างน่าพิศวง ช่างประดิษฐ์ ชอบอ่านหนังสือ  และรักโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน รักความงาม ศิลปะ ร่าเริง เพลิงพิศวาสแรงเร้า เจ้าเสน่ห์
ตามตำราโหราศาสตร์กล่าวว่า เมื่อผู้ใดลักขณากุมจันทร์ มักจะพยากรณ์ว่า รูปงามใจบุญ อุดมด้วยยศ ทรัพย์สมบัติ
ตามตำราจักรทีปนี คือ ว่าลักขณาปฏิสนธิมีคุณประเสริฐอำนาจอิทธิพลในตัว สามารถช่วยเหลือแล คุ้มภัยอันตรายได้ตำรายังกล่าวว่าเป็นผู้ชอบพอรักใคร่กับพุธ พุธต้องจันทร์ จันทร์ต้องพุธในดวงชาตาแล้ว ดีมาก พระจันทร์เล่าก็เป็นภรรยาของอาทิตย์ แต่ก็ไม่ถูกกับอาทิตย์ เพราะพระจันทร์ทำความชั่วที่เป็นเจ้าชู้กับอังคาร  ดังนั้น ถ้าจันทร์กับอังคารร่วมราศีกันเพียง ๒ ดวงมักทำให้เป็นคนเจ้าชู้ มีเสน่ห์ พอใจแต่ในด้านกามารมณ์และมั่วสุมอยู่กับเพลิงสวาท และพระจันทร์นี้เป็นลูกสาวพระพฤหัส แต่ก็ไม่ถูกกับพระพฤหัส เพราะพระพฤหัสบดีเป็นผู้อยู่ในศีลธรรม คอยเข้าข้างพระอาทิตย์ซึ่งเป็นเขยของตน  ที่บอกกับพระอาทิตย์เรื่องจันทร์มีชู้ ด้วยเหตุนี้ พระจันทร์จึงไม่ถูกกับพระพฤหัส ถ้าพระพฤหัสบดี ต้องกับพระจันทร์ หรือพระจันทร์ต้องกับพระพฤหัสบดี มักถูก ตำหนิติเตียนไปในทางไม่ดีไม่งาม จันทร์เกลียดมากก็คือพระราหู เพราะพระราหูรูปไม่งาม และราหูเคยเป็นนายทุนหน้าเลือดของพระจันทร์ ราหูชอบเย้าหยอกจันทร์ ถ้าราหูทับจันทร์ มักเป็นอันตรายแก่เจ้าชาตา จันทร์เป็นดาวศุภเคราะห์ 


 

 

คลิกอ่านเพิ่มเติม  ดาว เลข 2 - 7

 

 

 

 

1 ดาวอาทิตย์ในมือ

 

 

 

2 ดาวจันทร์ในมือ

 

 

 

3 ดาวอังคารในมือ

 

 

 

4 ดาวพุธในมือ

 

 

 

5 ดาวพฤหัสในมือ

 

 

 

6 ดาวศุกร์ในมือ

 

 

 

7 ดาวเสาร์ในมือ

 

5 ดาวพฤหัสในมือ

   

ดาวพฤหัสในมือ

ดาวพฤหัสในมือหรือเนินพฤหัสในมือ สำหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีความหมายที่สื่อถึง=ฤษี ครูอาจารย์ ผู้ใหญ่  ด้วยความเคารพนับถืออันเนื่องมาจากความที่มีคุณธรรม จริยธรรม และมีศีลธรรม  ดำเนินการในสิ่งที่ตรง ถูกต้อง ยึดหลักเหตุผลมากว่าความถูกใจหรือพวกพ้อง ชอบศึกษาหาความรู้ เข้าใจแตกฉาน เป็นนักวิชาการ นักปราชญ์ดาวพฤหัสบดีเป็นเกษตรราศีธนู    ราศีมีน     
ดาวพฤหัสมีมีกำลัง ๑๙ ดาวพฤหัสคือดาวครู ผู้ใหญ่ ผู้รู้ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทรงคุณธรรมประกอบด้วยเลข ๑+๙ = ๑๐  เลข ๑ แทนดาวอาทิตย์ เลข ๙ แทนดาวเกตุคือความศักดิ์สิทธิ์ลึกลับที่มีอยู่ในตัว  ส่วนเลข ๑๐ ก็หมายถึงดาวเสาร์เมื่อรวมความหมายแล้วก็เท่ากับว่าดาวพฤหัสได้พลังจากดาวอาทิตย์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเทคโนโลยี่  จึงเป็นผู้มีความรู้ ทันต่อเหตุการณ์และสถานการณ์  (กาละ+เวลา) เป็นนักพยากรณ์ก็ดี เป็นนักวิชาการหรือผู้รู้ในหลาย ๆ สาขาก็ดี
 

การใช้สีเครื่องแต่งกาย
แต่งกายพฤหัสบดีล้วนสีเหลือง (เลื่อมปภัสสร) (Light Yellow) ส่งกาญจนประเทืองเทียบแท้ ไพฑูรย์ รัตน์รองเรืองรั้งสฤษดิ์ ผาดผ่าน สังวาลพราวเพ็ชรรัตน์รุ่งเรือง จรัสจรูญ
บูชาพระวันเกิด
คนใดเกิดวีนพระพฤหัสบดี ควรมีพระพุทธรูปปางทรงประทับนั่งสมาธิ (โพธิบัลลังก์) บูชาจึงจะมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองดี

ตามหลักพยากรณ์
พระพฤหัสสบดี เป็นดาวขนาดใหญ่รองลงมาจากพระอาทิตย์ สร้างขึ้นจากพระฤๅษี ตามธรรมดาพระฤๅษีต้องแก่กล้าไปด้วยวิชาอาคม เวทมนต์ ญาณต่างๆ ดังนั้น พระพฤหัสบดีจึงมีอำนาจอิทธิฤทธิ์และอิทธิพลมาก เป็นเจ้าแห่งศิลปวิทยาการทุกประเภท มีศีลมีธรรมอันสูงส่ง ผู้ใดมีพระพฤหัสบดีกุมลัขณา ถือว่าเป็นโกมุท เกณฑ์มีกลิ่นหอม เป็นที่เคารพบูชาของสมณชีพราหมณ์ทั้งหลาย ดาวพระพฤหัสบดีเสมอด้วยพระอิศวร คือเจ้าแห่งดาวนพเคราะห์ทั้งหลาย มีความรู้ความสามรถชำนาญในทางไสยศาสตร์ ไตรเภทต่าง ๆ กอปรด้วยมีใจเมตตากรุณาปราณี โอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อ สุขุมรอบคอบละเอียดถี่ถ้วน ไม่ให้โทษแก่ผู้ใด เพียงแต่ไม่ช่วยเท่านั้นก็พอแล้ว ถ้าได้เป็นศัตรูกับใครแล้วร้ายกาจนัก ถึงกับวอดวายฉิบหายขายตนทีเดียว
ผู้ที่มีพระพฤหัสบดีเป็นศัตรู นับว่าเคราะห์ร้ายที่สุด ในการดูดวงชาตาการพยากรณ์ทั้งหลาย ก็ต้องดูพระพฤหัสบดีเป็นลักขณาก่อนอื่นเสมอ มิตรของพระพฤหัสบดีก็คือพระอาทิตย์ เพราะเป็นบุตรเขย ส่วนพระอังคาร พระเสาร์ แ ละ ราหู ใน ๓ ดวงนี้ ถ้าไปต้องกันเข้าเมื่อใด เจ้าชาตามักได้รับความเดือดร้อน แต่ได้ไปถูกพระอาทิตย์ พุธ ศุกร์ ก็จัดว่าดีได้ หากไปกับพระจันทร์ ซึ่งเป็นธิดาแล้ว บิดาสั่งสอนธิดาไม่ยอมเชื่อถ้อยคำของบิดา กลับโกรธบิดา ครั้นบิดาลงโทษทัณฑ์ ก็สงสาร เล่นเอาหนาว ๆ ร้อน ๆ ไปทั้งสองฝ่าย ต่างไม่ลงรอยซึ่งกันและกัน ทำให้เจ้าชาตาเข็ดหลาบไปนาน เพราะจะให้โทษก็ไม่เชิง  ให้คุณก็ไม่ใช่ กลายเป็นทุกข์ลาภไปเพราะทำให้สุดแสนจะทนทุกข์ทรมานเดือดร้อน กลุ้มใจ เศร้าโศกาหมองศรีไป พฤหัสบดีนี้โบราณาจารย์ถือกันต่าง ๆ มาจนทุกวันนี้ ถือกันว่าเป็นครู เยาวชนผู้เริ่มเข้าโรงเรียนมักจะตั้งต้นไปเข้ากันในวันพฤหัสบดี บูชาครูกันในวันพระพฤหัสนี้ทุกรายไป แม้ในโรงเรียนต่าง ๆ ทั้งรัฐบาลและราษฎร์ในทุกวันนี้ พอขึ้นปีใหม่หรือเทอมใหม่ มักจะให้เด็กนักเรียนนำดอกไม้ธูปเทียนมาไว้ครูกันเสียครั้งหนึ่งในวันพระ พฤหัสบดีนี้ พระพฤหัสบดีนี้เป็นดาวศุภเคราะห์


 

 

คลิกอ่านเพิ่มเติม  ดาว เลข 2 - 7

 

 

 

 

1 ดาวอาทิตย์ในมือ

 

 

 

2 ดาวจันทร์ในมือ

 

 

 

3 ดาวอังคารในมือ

 

 

 

4 ดาวพุธในมือ

 

 

 

5 ดาวพฤหัสในมือ

 

 

 

6 ดาวศุกร์ในมือ

 

 

 

7 ดาวเสาร์ในมือ

 

1 ดาวอาทิตย์ในมือ

ดาวหมายเลข 1 ดาวอาทิตย์หรือท่านที่เกิดวันอาทิตย์

เส้นอาทิตย์ในมือต้องเด่น เนินอาทิตย์มในมือเต็มได้มาตรฐาน จะได้รับอิทธิพลจากดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวฤกษ์ที่ทรงพลังมีแสงสว่างในตัวเอง

           

ดาวอาทิตย์ในมือ  สำหรับท่านที่เกิดอาทิตย์ความหมายที่สื่อถึง=ราชสีห์ มีอุปนิสัย จิตใจ อิริยาบถเหมือนสิงห์ กริยาเชื่องช้าสง่างาม องอาจมั่นคง  เป็นใหญ่ในหมูสัตว์และหมู่คณะ รักอิสระ ไม่อยู่ใต้บังคับบัญชา ดาวอาทิตย์เป็นเกษตรราศีสิงห์  
เป็นดาวที่สื่อถึง อำนาจ  เงิน ศักดิ์ศรี ประสบการณ์ ความชำนาญ
ดาวอาทิตย์มีกำลัง ๖ เลข ๖แทนดาวศุกร์ รวมความแล้วหมายถึงดาวอาทิตย์ชอบความโดดเด่น ชื่อเสียง หยิ่งทะนงตน หลงใหลในอายาตนะ(รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส)  เสพสุขในลาภยศ  สรรเสริญ ชื่อเสียง
 

การใช้สีผ้าแต่งตัว
แต่งตัวปัดธำมะราชนั้นระวี จรูญจรัสรัตนมณีแจ่มจ้า แสงจับรับพรรณฉวีแดง (Red Rose) เปล่ง สวมสร้อยสนิทผ้า แต่พื้น พรรณแดง
พระบูชาวันเกิด
คนเกิดวันอาทิตย์ ควรมีพระพุทธรูปปางถวาย พระเนตรบูชา จึงจะมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองดี


คลิกอ่านเพิ่มเติม  ดาว เลข 2 - 7

 

1 ดาวอาทิตย์ในมือ

 

2 ดาวจันทร์ในมือ

 

3 ดาวอังคารในมือ

 

4 ดาวพุธในมือ

 

5 ดาวพฤหัสในมือ

 

6 ดาวศุกร์ในมือ

 

7 ดาวเสาร์ในมือ

 

 

 

4 ดาวพุธในมือ

 

ดาวพุธในมือ  เส้นพุธดี  เนินพุธได้มาตรฐาน จึงจะได้รับอิทธิพลจากเนินพุธ

สำหรับท่านที่เกิดวันพุธ =  คชสีห์ =  ช้าง =เชื่อง สุภาพ เชื่อฟังคำสั่ง ฝึกหัดง่าย ช่างคิด ช่างพิจารณาถ้วนถี่ ความจำแม่น ปรับตัวเข้ากับสังคมและคนอื่นได้เก่ง    ช่างเจรจาและมีวาทศิลป์ (เนินพุธอิ่มสวย) ดาวพพุธเป็นเกษตร  ราศีมิถุน          ราศีกันย์   
ดาวพุธมีกำลัง ๑๗ ประกอบด้วยเลข ๑ ดาวอาทิตย์ ดาวแห่งความโดดเด่นดาวเลข ๗ ดาวเสาร์ดาวแห่งความอดทนอดกลั้นและดาวแห่งความทุกข์ถึงโครงสร้างและจิตวิญญาณ รวม ๑+๗= ๘จึงได้ความหมายดาวราหูคือดาวนักเลง สิ่งที่ไม่เปิดเผย สิ่งที่เหนือความคาดหมาย  ดาวพุธเป็นการเจรจา คำพูด มีทั้งจริงและเท็จพลิกไปพลิกมา (กะล่อน) หรืออาจรวมถึงการล้อหลอก


การใช้สีเครื่องแต่งกาย
พัตราภรณ์พุธพื้นเขียว (Green) สรรพสิ่งแฮ ขจีจรัสรัตน์หิรัญเลื่อมแพร้ว มรกตสดสีบรรเจิด เพริดพราย เฮยช้าช้อน อาภรณ์แผ้วเพ่งเพี้ยงพวงตา
พระบูชาวันเกิด
คนเกิดวันพุธ กลางวัน ควรมีพระพุทธรูปปางทรงโปรดเวไนย์(อุ้มบาตร) บูชาจึงจะมีความสุขความเจริญ

ตามหลักพยากรณ์ 
พระพุธสร้างกายขึ้นด้วยช้าง จึงมีนิสัยสุภาพอ่อนโยน กริยามรรยาทเรียบร้อย วาจาไพเราะอ่อนหวาน มรรยาทสวยงามน่าเอ็นดู เป็นดาวที่มีวุฒิสูง ฉลาดในเชิงพูด มีลิ้นเป็นนักการพูด เป็น ”เจ้าแห่งวาทะศิลปะ” มีความคิดละเอียดสุขุม แต่ค่อนข้างจะเอาเปรียบอยู่สักหน่อย มีความละโมบ และมักใหญ่ใฝ่สูง ตกใจง่าย เปลี่ยนความคิดรวดเร็ว ดีในเชิงค้าขาย นายหน้าและผู้แทนในการพูดจา ถ้าพุธไม่ดียังเป็นกาลกิณีนำหน้าลักขณาเลยเป็นคนปากคอเราะราญด่าคนง่าย วาจาไม่หวานหู ชอบไปในทางร้องรำทำเพลง การประพันธ์ เต้นรำ แสดงการละครภาพยนตร์ และนาฏศิลปะประเภทต่างๆ ตามประเพณีของบ้านเมืองและสถานที่อยู่ เป็นมิตรกับพระจันทร์เพราะนิสัยถูกกัน ดาวทุกดวงสังเกตดูเกรงใจพุธ ถึงจะให้โทษก็ไม่ร้ายแรง ถึงพุธไปถูกดวงอื่นก็ไม่สู้จะร้อนแรงนัก ถ้าเดินไปร่วมกับอาทิตย์อ่อนแอลง พุธกลับแรงขึ้น ทั้งนี้เพราะพุธมีนิสัยเยือกเย็นมาก เลยทำดวงดาวอื่น ๆ อ่อนโยนตามกันไปด้วย เช่น พุธอยู่ในธาตุน้ำได้อาทิตย์มาต้อง หรืออาทิตย์จรอยู่ในน้ำ พุธมาต้องก็ทำให้อากาศเยือกเย็น บางทีก็มีฝนตก ต้องได้อำนาจพุธมาแก้อาทิตย์ และทัดทานดาวดวงอื่น ๆ เป็นการดีมาก เป็นที่ตั้งแห่งสติ ถ้าพุธอยู่ในที่เสีย เจ้าชาตา มักจะบังคับสติไม่ได้ แต่ถ้าพุธยังดีอยู่แล้ว สติก็ยึดมั่นดีมาก อาจคุ้มภัยให้แก่พวกพ้องวงวารได้ด้วย พุธเป็นดาวศุภเคราะห์


 

 

คลิกอ่านเพิ่มเติม  ดาว เลข 2 - 7

 

 

 

 

1 ดาวอาทิตย์ในมือ

 

 

 

2 ดาวจันทร์ในมือ

 

 

 

3 ดาวอังคารในมือ

 

 

 

4 ดาวพุธในมือ

 

 

 

5 ดาวพฤหัสในมือ

 

 

 

6 ดาวศุกร์ในมือ

 

 

 

7 ดาวเสาร์ในมือ

 

จิตสัมผัสย้อนอดีต-พยากรณ์อนาคต

 

จิตสัมผัสย้อนอดีต-หาปัจจุบัน-พยากรณ์อนาคต


คลิปแนะนำ-จากการร่วมรายการ ทีวี ช่อง ONE

ให้การพยากรณ์โดย อ.สมศักดิ์

 อ.สมศักดิ์  พยากรณ์จิตสัมผัส

ใช้พลังจิต จิตสัมผัสพยากรณ์ร่วมกับพยากรณ์ศาสตร์อื่นๆเ ไพ่ป็อกพยากรณ์  ศาสตร์เลข7ตัว 9ฐาน  โหราศาสตร์ไทย

ศาสตร์พลังจิต หรือจิตสัมผัส ซึ่งเกิดจากการฝึกปฏิบัติต่อเนื่องมากระทั่วสมารถสัมผัสเหตุการชีวิตของบางคนได้ เพียงแค่เจ้าตัวต้องประสงค์หรืออนุญาตให้เปิดกรรมหรือย้อนอดีต จะสามารถเห็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาหรือความเกี่ยวข้องบางประการที่ส่งผลเสียของเจ้าของชะตา ซึ่งจะแนะนำวิธีแก้ไข ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตและดำเนินชีวิตที่ดีในปัจจุบันและอนาคตต่อไป.

--------------

เปิดรับพยากรณ์เฉพาะวันพฤหัสบดี ที่สำนักงาน อ.ธนพงศ์  หลักนครพล

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 

แผนที่เดินทาง  http://www.brainten10.com/contact
ศูนย์ฝีกอบรมและพัฒนาศักยภาพ เบรนเท็น www.brainten10.com
---
Meeting Mall เลขที่ 634 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ปากซอย 94  ชั้น 2 ห้อง 610
 (ติดดับเพลิงบางอ้อ, ใกล้รพ.ยันฮี, MRTบางอ้อซอย ปากซอย 94
อยู่ฝั่งเดียวกับ รพ.ยันฮี  ห่างจาก รพ. ประมาณ 1 ป้ายรถเมล์ แต่ถ้ามาจากสะพานพระราม 7 ผ่านปั้ม ปตท. 50 เมตร)
---
มีที่จอดรถฟรี
โทร.09 2494 5445 ,08 9533 9903  ไอดี 0924945445

 

 

Page 2 of 5