Open menu

 

 คลิกอ่านเพิ่มเติม-หนังสือคู่มือเรียนลายมือจากมือจริง

 พร้อม DVD ประกอบการเรียนการสอน

 

โดย อ.ธนพงศ์  หลักนครพล

*************************************

ลายมือขาด (Simian Line)

ลายมือขาด (Simian Line)

 

ลายมือขาด (Simian Line) คือการรวมกันของเส้นลายมือสองเส้นคือลายมือเส้นสมองกับลายมือเส้นใจ(จิตใจ) (คลิก อ่านเพิ่มเติม 3 เส้นหลักในมือ)บางคนก็เรียกมือขาด ,ลายมือขาด, ลายมือตัดฝ่า   การดูลายมือขาด เส้นลายมือขาดเส้นนี้ ในทางวิชาการวิเคราะห์ลายมือแล้วเป็นเส้นลายมือที่พิเศษคือเป็น การรวมเป็นหนึ่งเดียวของเส้นสมอง(เหตุผล-ตรรกะ กระบวนการทางความคิด และกระบวนการตัดสินใจ) และเส้นใจหรือเส้นจิตใจ(อารมณ์  ความรัก ความรู้สึก  จินตนาการ ความเชื่อความศรัทธา) สองอย่างเข้ามารวมกันจึงทำให้มีพลังมากขึ้น  ซึ่งจะเป็นพลังด้านใด  แบบใด ส่งผลกับเจ้าของมืออย่างไร  ขึ้นอยู่กับหลายองค์ประกอบที่จะต้องนำมาพิจารณาร่วมกันเพื่อชี้ชัดลงไป   เป็นต้นว่าลักษณะมือ (บอกจริตและความเป็นตัวตนในด้านอุปนิสัย)  ลักษณะนิ้วมือบอกกระบวนการทางความคิดและการตัดสินใจและอาชีพที่เหมาะสม  เนินในมือบอกถึงความอุดมและความสำเร็จที่จะส่งเสริมให้เจ้าของมือ  เส้นในมืออื่น ๆ เช่นเส้นชีวิต  เส้นอาทิตย์ เส้นวาสนา  คือเส้นลายมือที่สื่อถึงการเข้าถึงความสำเร็จได้มากน้อยช้าเร็ว เปรียบได้กับเครื่องมือหรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่นำพาเจ้าของให้ไปถึงเป้า หมาย

ความเป็นเอกลักษณ์และลักษณะเด่นของเจ้าของลายมือขาด  ลายมือขาด (Simian Line)แบบสมบูรณ์จะให้ผลในทางบวกและประสบผลสำเร็จได้มาก

1.ด้านนามธรรม เป็น คนที่มีความเป็นนักอนุรักษ์นิยม  ยึดรูปแบบประเพณี มีความเชื่ออย่างเข้าถึงและลึกซึ้งในลัทธิหรือศาสนา จิตวิญญาณ มีความชอบเป็นพิเศษด้านภาษา ศาสนา ศิลปะ วรรณคดี และประวัติศาสตร์ หรือแม้แต่มีความคิดความเชื่อในรูปแบบของตัวเองก็ด้วย    มีความเป็นตัวตนสูง  จริงจัง  มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการดำเนินชีวิต

2.ด้านรูปธรรม เป็น คนที่มีลักษณะเข้าถึงงานที่เป็นรูปทรงทางศิลปะ  ไม่ว่าจะเป็นงานด้านวิศวกรรมโครงสร้าง  งานศิลปะ งานประณีตศิลป์ต่าง ๆ   งานด้านช่างและงานฝีมือต่าง ๆ จะทำได้ดีเป็นพิเศษ  ทั้งหลายทั้งหมดมักมีแนวโน้มไปในทางอนุรักษ์และจะคำนึงถึงสิ่งของที่มีคุณ ค่าทางจิตใจ

ส่วนคนที่มีลายมือขาดเพียงมือเดียวก็ ต้องดูว่าเป็นมือด้านซ้ายหรือมือด้านขวา ซึ่งมีผลต่างกัน( มือซ้ายคือมือธรรมชาติ ส่วนมือขวาคือมือปฏิบัติการ-คนถนัดมือขวา  ส่วนคนถนัดมือซ้ายก็กลับกัน)  การพพยากรณ์ก็ต้องดูเส้นอื่น ๆ ประกอบตามที่กล่าวมาแล้ว  เส้นลายมือขาดถ้าไม่สมบูรณ์คือเส้นที่ตัดขวางมีลักษณะที่ไม่คมชัด  มีแตก  มีโซ่หรือมีเกาะ  ก็มีคุณภาพด้อยลงไป

ผมมีตัวอย่างคนที่ลายมือขาดมาแนะนำพอเป็นแนวทาง


ท่านที่เคยไปตลาด 100 ปี บ้านใหม่” ที่“แปดริ้ว” จ.ฉะเชิงเทรา ตรงกึ่งกลางตลาดจะมีคลองแยกจากแม่น้ำบางปะกงตัดเข้ามา  บนสะพานข้ามคลองนี้คือที่เกิดเหตุ เพราะมีนักรบบางระจัน “นายจัน หนวดเขี้ยว” ยืนถือดาบ สงบนิ่งประหนึ่งดังรูปปั้นแต่ก็เป็นทีสะดุดตาและเป็นจุดสนใจของผู้คนที่เดินผ่านไปมา เที่ยว\

**สนใจไปเที่ยว-ตลาด 100 ปี “บ้านใหม่” ใกล้นิดเดียว แค่ “แปดริ้ว”  คลิกอ่านเพิ่มเติมhttp://www.oknation.net/blog/print.php?id=175430

 

นี่คือลุงจัน   คือคนที่ผมกล่าว ถึง  คนที่ผ่านไปมาจะสนใจและขอถ่ายภาพกับท่านไม่ได้ขาด ส่วนใครจะให้ค่าถ่ายรูปเป็นสินน้ำใจตอบแทนบ้างตามกำลังศรัทธาท่านก็ยินดีรับ เพราะนั่นก็รายได้หรือค่าตอบแทนที่ท่านได้เสียสละเวลามายืนกลางแดดทั้งวัน เพื่อให้ใคร ๆ ได้ถ่ายรูปคู่กับท่านหรือถ่ายรูปท่านไปก็แล้วแต่ แต่ลึก ๆ แล้วผมมองเห็นความพิเศษในตัวท่านหลายอย่าง  ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม

ชาวบ้านบางระจัน

ร่างกาย ที่กำยำแข็งแรงมีกล้ามเนื้อเป็นมัด คงไม่ใช่เกิดขึ้นจากความไม่ตั้งใจในคนวัยอายุ 57 ปี  (ถ่ายภาพเมื่อวันที่ 18 มี.ค.55) ทรงผม  หนวด อาภรณ์ที่สวมใส่ เครื่องราง และดาบที่ถือล้วนใส่ใจในรายละเอียดให้ถูกต้องตามประวัติศาสตร์ในยุกต์สมัย กรุงศรีอยุธยา  (ชาวบ้านบางระจัน)  และสำคัญที่ขาดไม่ได้คือรอยสักบนเนื้อตัวและมือ  สื่อถึงความคิดความเชื่อเชิงอนุรักษ์ได้สมบูรณ์แบบและเข้าถึงอย่างลึกซึ้ง  ผมเชื่อโดยส่วนตัวทันทีที่เห็นจากเอกลักษณ์และการแสดงออกว่าคนนี้จะต้องเป็น คนที่มีลายมือขาด  และคนลายมือขาดจะมีความเชื่ออีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับโชครางหรือความเชื่อทาง โหราศาสตร์ ผมจึงไม่ลังเลที่จะขอดูลายมือเพื่อพิสูจน์ว่าผมที่ผมคิดและเชื่อว่านั้นเป็น จริงหรือไม่  แต่ก็รอโอกาสและเวลาที่เหมาะสมคือช่วงเวลาที่คนเดินน้อยลงมากแล้วคือเกือบ 5 โมงเย็น ผมก็ไม่ผิดหวัง และได้ให้คำพยากรณ์ให้ทานไปตามสมควร

ต่อไปนี้คือภาพลายมือที่ได้ขออนุญาตถ่ายมา

 ในท้ายที่สุดนี้  ก็ขอขอบคุณลุงจัน ที่ได้อนุญาตให้นำภาพลายมือมาเป็นต้นแบบให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาเรียนรู้    ท่านที่ผ่านไปหรือมีโอกาสแวะเยี่ยมชมตลาดน้ำ 100 ปี ฉะเชิงเทรา ก็อย่าลืมถ่ายรูปกับท่านและก็ลืมไม่ได้คือสินน้ำใจที่มอบให้จากการถ่ายภาพ ร่วมกับท่านเป็นที่ระลึก.คนที่มีลายมือขาด โดยเฉพาะในผู้หญิงจะประสบผลสำเร็จในอาชีพการงาน แต่อาจไม่ประสบผลสำเร็จในเรื่องชีวิตคู่เท่าที่ควร

 ภาพนี้ถ่ายล่าสุดเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2558


 

อีกหนึ่งตัวอย่างลายมือขาดสมบูณ์ทั้งสองมือ  มีลักษณะดีั อยูในมือผุ้หญิงอายุปัจะบัน 20 ปี

ที่ผมพยากรณ์ไว้ว่าผู้หญิงคนนี้จะประสบผลสำเร็จในชีวิตสูงและมีชื่เสียงในอนาคต

เป็นมือแบบใบพายสมบูรณ์  เนินในมือสมบูรร์ และมีเส้นช่วยให้ประสบผลสำเร็จอีกหลายตำแหน่ง

คลิกดูรายละเอียดภาพทั้งหมด


 


 

 

อ.ธนพงศ์ หลักนครพล