ลายมือเส้นมรดก  ลายมือมีโชคมีลาภหรือโอกาส

ลายมือเส้นมรดก 40 ล้าน

ลายมือนี้ได้มรดก 40 ล้าน(เป็นที่ดินปัจจุบัน น่าจะถึง 80 ล้าน)


ลายมือนี้มีโอกาสดีในการได้มรดก


โชคดีคืออะไรลายมือคุณโชคดีหรือไม่ ?

 


คลิปตัวอย่างลายมือผิดหวังไม่ได้มรดก

ความหมายหรือคำจำกัดความ "มรดก"

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
มรดก หรือ มฤดก (อังกฤษ: inheritance หรือ estate) คือ ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตาย รวมตลอดทั้งทรัพย์สินที่เป็นสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดต่าง ๆ ของผู้ตายด้วย เว้นแต่บรรดาที่ตามกฎหมายแล้ว หรือโดยสภาพแล้ว เป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้ ทั้งหมดนี้เรียกรวม ๆ ว่า กองมรดก (mass of the inheritance หรือ mass of the estate)

 มรดกในทางลายมือก็มีความหมายใกล้เคียงกัน แต่อาจมีความเกี่ยวเนื่องจากสิ่งที่มองไม่เห็นได้อีกทางหนึ่ง ผมได้อธิบายให้ผู้มาเรียนลายมือกับผมไว้อย่างนี้นะครั มรดกคือการได้ทรัพย์สินเงินทองซึ่งอาจมีที่มาได้ดังต่อไปนี้่ 1.บิดามารดา  2 สามีภรรยา 3.โชคลาภ 4.โอกาส    อธิบายเพิ่มเติมคือถ้าบางคนบิดามารดาไม่มีมรดกก็อาจมีโอกาสได้จากคนที่เป็นสามีหรือภรรยา แต่ถ้าสองเงื่อนไขนี้ไม่มีก็อาจได้จากโชคลาภเช่นถูกรางวัลหรือได้ทรัพย์สินเงินทองจากการเสี่ยงหรือได้เป็นกรณีพิเศษจากเรื่องใด ๆ ที่มีลักษณะพิเศษหรือได้เปล่าอะไรทำนองนั้น   นอกจากนั้นกรณีที่ 4คือโอกาส ใครก็ตามที่มีเส้นมรดกสวย ๆ ตามภาพที่ให้มาเป็นตัวอย่างนี้ หากไม่ปรากฎว่าได้อะไรเลยจาก 3 เรื่องที่กล่าวมาคนที่มีเส้นมรดกที่ดีก็มักจะได้รับโอกาสจากใดๆ ก็ตาม เช่นได้ทำงานในหน่วยงานหรืองค์กรที่ดี  มีความสำเร็จก้าวหน้าในการดำเนินชีวิต ได้รับโอกาสดีๆ ได้รับการสนับสนุนในตำแหน่งหน้าทีการงาน  หรือการดำเนินธุรกิจกิจการส่วนตัวก็มักจะได้ทำเลดี ค้าขายหรือกิจการร่ำรวยขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนที่คนอื่นต้องอิจฉาในความโชคดี

ตำแหน่งของเส้นมรดกเส้นเกิดบนเนินอังคารสูง(อยู่ระห่างเนินจันทร์กับเนินพุธ คลิกอ่านเพิ่มเติมเนินในมือ) ทิศทางเส้นเกิดจากริมมือ ลากเข้าไปในฝ่ามือ จะเป็นเส้นตรง หรือโค้งขึ้นไปหาเนินอาทิตย์จะมีคุณภาพมากกว่า  แต่ถ้าหักลงไปทางฐานมือหรือตัดเส้นสมองลงไป จะเป็นความเสียหายหรือผิดหวังเกี่ยวกับทรัพย์มรดกหรือโอกาสที่จะได้มรดกตามที่ผมได้กล่าวมาแล้วอย่างหนึ่งอย่างใดจาก 4 เงื่อนไข

ลายมือเส้นมรดก

เส้นมรดกที่ยาวและมีคุณภาพ ลากจากริมมือเข้าไปเนินเสาร์ ได้มรดกเกี่ยวกับที่ดิน หรืออสังหาริมทรัพย์

ช่วงเวลาและอายุในการได้ทรัพย์สินมรดกหรือโอกาสใดๆ จาก 4 เงื่อนไขที่กล่าวแล้ว สามารถนับอายุจากการนับตามเนินในมือได้ดังนี้ ลำดับจากอายุน้อยที่ขึ้นไป(นับเป็น ปี เศษเดือน เช่น 2.4 ปี คือ 2 ปี 4 เดือน)  2.4 ปี, 16.4 ปี,30.4 ปี, 44.4 ปี, 58.4 ปี (ปีอายุปัจุบันอยู่บนเนินในมือช่วงตำแหน่งเนินอังคารสูง)  อย่างไรก็ตามจะต้องนำความเกี่่ยวข้องของตำแหน่งปลายเส้นมรดกที่ลากไปถึงเข้ามาเกี่ยวข้องในการหาอายุที่แน่นอนได้อีกทางหนึ่ง

อ่านเพิ่มเติม ลายมือเส้นลาภลอย

ลายมือลาภลอย ลายมือโชคดีมีลาภลอย


 

ลายมือคนถูรางวัลที่ 1 เป็นอย่างไร

คลิกอ่าน


 

ลายมือคนรวย เป็นอย่างไร 

คลิกอ่าน


  

 

อ.ธนพงศ์  หลักนครพล