ลายมือรักที่เป็นไปไม่ได้
        ความ รักแม้จะเป็นเรื่องของอารมณ์ แต่สุดท้ายก็ต้องประกอบด้วยเหตุผล  ระหว่างสองอย่างนี้ต้องผลัดกันนำและตาม  บางครั้งอารมณ์เป็นผู้นำ  บางครั้งเหตุผลเป็นผู้นำ  แต่อย่างไรเสียถ้าไม่รู้จักผสมผสานระหว่างเหตุผลกับอารมณ์แล้ว ความรักมักเป็นไปไม่ได้  ลายมือบอกได้ว่าใครคือคนที่ใช้อารมณ์นำเหตุผล ซึ่งในที่สุดความรักก็มักจบลงด้วยความเป็นไปไม่ได้

100 0587-123w

    ลายมือตามตัวอย่างนี้เป็นกรณีศึกษา มีตำแหน่งที่นำมาประกอบ 3 ตำแหน่งคือ a,a1 สังเกตเส้นใจกับเส้นสมองที่เกิดห่างกันมากกว่า 1 ซ.ม.  ท่านใดไม่ว่าชายหรือหญิงหากเส้นทั้งสองเกิดห่างกันอย่างนี้มักเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่น หรือมั่นใจในตัวเองสูงมาก กล้าคิดกล้าทำ กล้าตัดสินใจ (ในมุมคิดมุมมองของต้วเอง)  รวมถึงเป็นคนกล้ารับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองได้ตัดสินใจหรือกระทำลงไป (ใจนักเลง)  กรณีดังกล่าวนี้มักจะมีปัญหากับการใช้ชีวิตคู่เป็นอย่างมาก  เพราะจะไปควบคุมหรือชี้นำมากเกินจนคนที่อยู่ด้วยไม่มีความสุข  หนักเข้าก็ทนไม่ไหว  สุดท้ายความรักก็มักเป็นไปไม่ได้  ส่วนตำแหน่ง b คือเป็นเส้นที่แยกออกจากเส้นชีวิตตรงตำแหน่งเนินอังคารต่ำตำแหน่งนี้เรียกว่าเส้นจาก  ท่านผู้ใดมีเส้นดังกล่าวนี้ก็มักจะมีเหตุให้ต้องจากกันกับคู่รักคู่ครอง เริ่มตั้งแต่เบาไปหาหนัก เช่นจากกันด้วยภาระหน้าที่การงาน  หรือเหตุจำเป็นใด ๆ ก็ตาม  หนักขึ้นมาอีกก็จากด้วยเหตุปัจจัยที่ต้องแยกทางร้างรา  หนักที่สุดก็จากไปอยู่ในภพภูมิอื่น  ส่วนตำแหน่ง c เนินพุธหรือเนินเรื่องคู่  ในมือนี้หรือมือใด ๆ ก็ตามไม่มีเส้นสมรสหรือเส้นบอกลักษณะของการสมรสปรากฏให้เห็นเลยก็มักจะมีชีวิตสมรสที่ไม่ราบรื่น  หรืออาจไม่ให้ความสำคัญกับการใช้ชีวิตคู่

      การใช้ชีวิตคู่หรือการดำเนินชีวิตคู่อย่างมีความสุขนั้นเป็นความปรารถนาสูงสุดของทุกคน ซึ่งเรื่องที่ปราถนาสูงสุดนี้ก็มีคนจำนวนหนึ่งที่เข้าถึงและได้สัมผัส ซึ่งถือเป็นรักในอุดมคติ แต่ก็มีคนจำนวนมากที่มีชีวิตคู่ที่เป็นไปไม่ได้  ด้วยหลายเหตุปัจจัยหากดูลายมือประกอบแล้วก็ล้วนมีตำแหน่งในลายมือที่สื่อถึงความเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ 


บทความลายมือสื่อความรัก คลิกอ่าน

ลายมือรักต่างรสนิยม

ลายมือรักร้างลา-เลิกรา

ลายมือรักล้ม-ชีวิตคู่ล้ม

ลายมือรักที่เป็นไปไม่ได้

ลายมือเนื้อคู่กันหรือไม่

---------------------

 แนะนำบทความ การเลือกคู่ครอง การครองชีวิตคู่

 

  การเลือกคู่ครอง

 
 การครองชีวิตคู่