ลายมือรักร้างลา เส้นสมรสรักร้างลา


การใช้ชีวิตคู่ที่มีแต่ความสุขสงบ ร่มเย็น อยู่กันไปจนกระทั่งแก่เฒ่า เป็นความปรารถนาสูงสุดของทุกผู้ทุกนาม เส้นในลายมือบอกได้ว่าจะเป็นเช่นนั้นได้หรือไม่ โดยทั่วไปแล้วหากเส้นหลัก ๆ สมบูรณ์ดี ไม่ขาดไม่แตก ไม่เป็นโซ่หรือเกาะก็พอมั่นใจได้ระดับหนึ่ง แต่ถ้าเส้นหลักในมือไม่สมบูรณ์และเนินที่เกี่ยวข้องกับความรักหรือครอบครัวไม่สมบูรณ์แล้วชีวิตคู่ย่อมไม่เป็นไปดังที่หวังหรือตั้งใจไว้

lev-2w

เส้นหลักในวงกลม a-1 มีเส้นแยกหรือเรียกอีกอย่างว่าเส้นจาก แยกออกจากเส้นชีวิตไปทางเนินอังคารต่ำ ในมือใครมีเส้นดังกล่าวก็เป็นไปได้ว่าจะต้องจากคู่ครอง ตั้งแต่เบาสุดคือจากกันด้วยความจำเป็นหรือด้วยภาระหน้าที่การงาน มากกว่านั้นก็จากลากันไป หรือาจจากกันตลอดไปในภพภูมิอื่นก็เป็นไปได้ , ส่วนต่ำแหน่ง a-2 คือเส้นชีวิตที่ขาดหรือไม่ต่อเนื่องในตำแหน่งเนินอังคารต่ำก็สื่อถึงปัญหาหรือการขาดจากกันของชีวิตคู่ด้วยเช่นกัน ส่วนต่ำแหน่ง b จะสังเกตเห็นเส้นใจใต้เนินพุธเป็นรูปเกาะโซ่ตลอดแนว สื่อถึงความไม่สบายใจหรือปัญหาเกี่ยวกับความรักว่าด้วยเรื่องคู่ทำให้จิตใจไม่สบายอย่างมาก ส่วนต่ำแหน่ง c ตรงเนินศุกร์-เนินครอบครัว จะสังเกตเห็นความไม่สดใส รวมถึงมีตำแหน่งที่ยุบหรือบุ๋มลงไป นั่นหมายถึงครอบครัวมีปัญหาไม่ราบรื่น

ใครก็ตามมีเส้นลายมือปรากฏตามตำแหน่งที่กล่าวมาแล้วนี้เพียง 1 หรือ 2 ตำแหน่ง ใน 4 ตำแหน่งที่เห็นนี้ ก็เป็นข้อบ่งชี้ที่มากพอสำหรับการพยากรณ์ว่าชีวิตคู่มีปัญหาถึงขั้นแยกทางร้างลา


 

บทความลายมือสื่อความรัก คลิกอ่าน

ลายมือรักต่างรสนิยม

ลายมือรักร้างลา-เลิกรา

ลายมือรักล้ม-ชีวิตคู่ล้ม

ลายมือรักที่เป็นไปไม่ได้

ลายมือเนื้อคู่กันหรือไม่

---------------------

 แนะนำบทความ การเลือกคู่ครอง การครองชีวิตคู่

 

  การเลือกคู่ครอง

 
 การครองชีวิตคู่