ดูลายมือเส้นสมรส ลายมือรักล้ม-ชีวิตคู่ล้ม


   คำว่า "ล้ม" นำไปบวกเข้ากับคำใดจะเป็นด้านหน้าหรือด้านหลัง หรือรวมกับเรื่องใด ๆ ก็มักจะมีความหมายในทางไม่ดีทั้งนั้น การงานล้ม เดินหกล้ม ล้มเลิก ล้มเหลว....หรือหากนำมารวมกับคำมงคลก็ทำให้คำนั้นเสียอีกเช่นกันเป็นต้นว่า สมรสล้ม ซึ่งตรงข้ามกับสำเร็จ  หรือสมหวัง

 

ดูลายมือเส้นสมรสในลายมือแม้จะเป็นเส้นเล็ก ๆ สั้น ๆ บนเนินพุธ หากเส้นสดใส ไม่แตก ไม่เป็นเกาะ ไม่เป็นโซ่ก็สบายใจได้ระดับหนึ่งว่าเรื่องคู่จะมีปัญหาน้อยหน่อย (ยังเบาใจไม่ได้ ต้องดูเส้นอื่น ๆ ประกอบ ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว 3 ตัวอย่าง) ตำแหน่ง a-aคือเส้นสมรสที่ล้มหรือโค้งลงไปทางเส้นใจ ลำพังการที่เส้นสมรสล้มหรือลากลงก็มีปัญหาในเรื่องชีวิตคู่อยู่แล้วเป็นเบื้องต้น ส่วนใหญ่เท่าที่พบที่เห็นจะอยู่กันด้วยความขัดแย้งในหลายเรื่อง ตั้งแต่เรื่องส่วนตัว หน้าที่การงาน ญาติพี่น้อง แต่ก็จำเป็นต้นอยู่ต้องทนด้วยภาระหน้าที่หรือความจำเป็นหรือมีเงื่อนไขบังคับให้ต้องอยู่ต้องทน เข้าทำนองอยู่ทนเพราะทนอยู่ แต่ถ้ามีตำแหน่งอื่นประกอบหรือชี้ชัดก็จะรู้ว่าปัญหานั้นหนักหนาถึงขั้นเลิกราหรือไม่ ดังกรณีตัวอย่างในมือนี้มีเส้นชีวิตขาดซ้อนตรงตำแหน่ง b-bสื่อถึงว่าชีวิตคู่มีโอกาสขาดจากกันด้วยความขัดแย้งแบบทะเลาะเบาะแว้ง และมีความเป็นไปได้สูงเกิน 50 %ตำแหน่ง c-cสื่อถึงอีกหนึ่งปัญหาของการใช้ชีวิตคู่ว่าด้วยความสัมพันธ์ฉันผัวเมียเป็นอีกหนึ่งปัญหาหลัก จะสังเกตเห็นสีที่ไม่แจ่มใส และเนินศุกร์(เนินครอบครัว) มีลักษณะเป็นตระแกรงหรือตาข่าย

     ใครก็ตามมีเส้นลายมือปรากฏตามตำแหน่งที่กล่าวมาแล้วนี้เพียงตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งใดก็ตาม  ชีวิตคู่ดำเนินไปด้วยความยากลำบาก แต่ถ้าหากมีครบทั้ง 3 ตำแหน่งตามลายมือที่นำมาแสดงเป็นตัวอย่างนี้ก็ยากที่จะก้าวข้ามหรือหลีกพันกับคำว่าชีวิตคู่ล้มเหลว.


บทความลายมือสื่อความรัก คลิกอ่าน

ลายมือรักต่างรสนิยม

ลายมือรักร้างลา-เลิกรา

ลายมือรักล้ม-ชีวิตคู่ล้ม

ลายมือรักที่เป็นไปไม่ได้

ลายมือเนื้อคู่กันหรือไม่

---------------------

 แนะนำบทความ การเลือกคู่ครอง การครองชีวิตคู่

 

  การเลือกคู่ครอง

 
 การครองชีวิตคู่