การเชื่อมโยงเส้นลายมือและการพยากรณ์

จะแบ่งเป็นสองส่วนในการเรียนรู้กล่าวคือ1.การเชื่อมโยง และ 2.การวิเคราะห์ลายมือขั้นต้น

โดยใช้พื้นฐานเดียวกันกับการวิเคราะห์ลายมือขั้นต้นกล่าวคือ จาก การเรียนรู้พื้นฐานเรื่องนิ้วมือ ประเภทของมือ ส่วนประกอบในมือ เนินในมือ เส้นในมือหลัก เส้นรองในมือ เส้นอิทธิพล  เครื่องหมายดีร้ายแล้ว  หลายคนก็ดูลายมือได้แต่ก็ยังประเภทมือใหม่หัดขับ  ยังไม่ชำนาญทั้งกลไกของรถและเส้นทาง  จึงยังเก้ ๆ กัง ๆ  เปรียบให้เห็นภาพชัดขึ้นอีกหน่อยก็ประมาณว่าร้องเพลง(คาราโอเกะ)ตามจังหวะ ทำนองได้ แต่ยังจำเนื้อเพลงไม่ได้  ต้องอาศัยจอ(Monitor) หรือถือโพยไว้ในมือเสมอ  เช่นเดียวกันการดูลายมือ การที่เรียนรู้ทั้งหมดจดจำความได้ก็จำได้ระดับหนึ่ง  ประสบการณ์จริงยังไม่มาก ก็ย่อมไม่กล้าที่จะพยากรณ์หรือพูดอะไรที่มันชัด ๆ เจน ๆ แบบฟันธง หรือคอนเฟริ์ม  ส่วนตัวผมชอบคำ่ไทย ๆ ที่ว่า "ยืนยัน" ว่าใช่   แต่ใครจะกล้าพูดคำนี้ไหมวงการหมอดู

ขั้นตอนก่อนที่จะมาถึงการเคราะห์ลายมือขั้นต้นได้ ต้องผ่านขั้นตอนการเรียนและจดจำทำความเ้ข้าใจกับเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นพื้นฐานที่กล่าวมาแล้วเป็นอย่างดี  เปรียบเทียบได้กับการที่จะประกอบอาหารเมนูใดๆ ก็ตาม ตัวอย่างเช่นแกงส้มกุ้งผักรวมสักหม้อ ก็ต้องรู้ว่าวัตถุดิบที่ใช้มีอะไรบ้าง เครื่อปรุงเครื่องแกงต่าง ๆ มีอะไรบ้าง  ขั้นตอนการทำการปรุงและการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการทำก็ต้องรู้จริงจึงจะ ได้แกงส้มตามมาตรฐานที่ควรจะเป็น ดังนั้นวัตถุดิบ เครื่องมือและองค์ความรู้ที่จำเป็นเพื่อการวิเคราะห์ลายมือขั้นต้นจึงต้อง ผ่านขั้นตอนดังต่อไปนี้ (คลิกอ่านแต่ละหัวข้อ)

1.มือและองค์ประกอบหลัก   เปรียบได้กับขอบเขตปริมณฑลใด ๆ ที่เราเข้าไปเกี่ยวข้อง เ่ช่นเราจะไปเที่ยวเชียงใหม่ไปเยี่ยมชม จับแผนที่ขึ้นมาดูก็จะเห็นภูมิประเทศโครงสร้างทางภูมิศาสตร์โดยภาพรวม ถนนหนทาง สถานที่สำคัญ

2.เนินในมือและความหมาย ความเชื่อมต่อจากข้อ 1 คือเราจะลงลึกเฉพาะที่เข้าไปในแต่ละพื่้นที่ว่ามีแม่น้ำ มีภูเขา หรือมีที่ราบลุ่ม หรือสถานที่สำคัญ ๆ  เช่นสถานีตำรวจ  สถานพยาบาล  วัดวาอาราม สถานที่ท่องเที่ยว

3.ลายมือเส้นหลักที่ต้องเรียนรู้    4.ลายมือเส้นรองและเส้นอิทธิพล    หลังจากทราบภูมิประเทศ ทราบสถานที่สำคัญต่าง ๆ ตามข้อ 1 และ ข้อ 2 แล้ว เราก็จะมาดูถนนสายหลัก สายรอง แม่น้ำลำคลองที่เชื่อมต่อในพื้นที่ 

5.การเชื่อมโยงเส้นลายมือและการพยากรณ์  บัด นี้ก็มาถึงขั้นตอนสำคัญ หลังจากได้เดินทางไปตามถนนหนทาง ไปสำรวจตรวจสอบสถานที่โดยรวมแล้ว ก็มาสรุปว่าเชียงใหม่เป็นอย่างไร  มีความอุดมสมบูรณ์ในด้านใดบ้าง   สถานที่ท่องเที่ยวเป็นอย่างไร  เศรษฐกิจโดยรวมแล้วเหมาะกับอะไร  ศักยภาพทางการลงทุนเป็นอย่างไร  สาธรณูปโภคเป็นอย่างไร  การจรจรเป็นอย่างไร  เราก็จะวิเคราะห์และประเมินได้ว่าเมืองนี้ถ้าเที่ยบกับความเป็นมาตรฐานแล้ว ถือว่าดี ปานกลาง หรือว่าพอใช้ 


 

ผมมีตัวอย่างการวิเคราะห์ลายมือจากลายมือจริงมาฝากไว้ หลายกรณีที่น่าศึกษา  ดังต่อไปนี้

doctor-view-s

 

ลายมือนายแพทย์ ลายมือหมอ
ลายมือแพทย์ นายแพทย์ แพทย์หญิง หรือลายมือหมอ ในภาษาพูดที่สื่อความหมายและเข้าใจได้โดยทั่วไป

คลิกอ่านเพิ่มเติม

 ลายมือปริญญาเอก (ดุษฎีบัณฑิต –Ph.D.)
ลายมือระดับ ดร. (ดอกเตอร์) ลายมือปริญญาเอก หรือ ลายมือดุษฎีบัณฑิตเป็นอย่างไร ดูเส้นอะไรเป็นหลัก

คลิกอ่านเพิ่มเติม

ลายมือนักบิน
เมื่อ ไหร่ก็ตามที่เกิดเหตุการณ์ผิดคิวแบบคล้าย ๆ วันนี้ก็มักจะมีอะไรที่พิเศษที่ทำให้ผมได้ลายมือแบบพิเศษไว้เป็นกรณีศึกษา หรือเผยแพร่เป็นวิทยาทาน   และก็เป็นเช่นนั้นจริง ๆ    วันนี้ตั้งแต่ 11 โมงเช้าและถึง 6 โมงเย็น.

คลิกอ่านเพิ่มเติม

ลายมือลาภลอย ลายมือมีโชคมีลาภลอย ลายมือวาสนาพารวย
ลายมือนี้ได้ลาภลอย 10 ล้าน และได้โบนัส 12 ล้าน
คำว่าโชคกับลาภมักจะนำมาใช้คู่กันหรือมักจะพูดรวม ๆ กัน

คลิกอ่านเพิ่มเติม

 ลายมือมีเครดิตดี ลายมือสร้างหนี้สิน ลายมือนักลงทุน
ลายมือนี้สามารถสร้างหนี้ได้ครั้งละเป็นหลัก 100 ล้าน(ร้อยล้านบาท)

คลิกอ่านเพิ่มเติม

 

การวิเคราะห์ลายมือนั้นจะมีความละเอียดและชี้ขัดลงไปอีกขั้นตอนหนึ่ง  กรณีตัวอย่างที่ผ่านมานี้เป็นเพียงการเืชื่อมโยงพอเห็นภาพกว้าง ๆ และความน่าจะเป็น  เช่นกรณีที่วิเคราะห์พื้นฐานว่าคนนี้มีความน่าจะเป็นหรือมีความรู้ความสามารถระดับสติปัญญาสามารถเป็นแพทย์ได้  แล้วเป็นแพทย์นี้จะต้องมาดูอีกและวิเคราะห์ลงไปอีกว่าประสบผลสำเร็จในวิชาชีพมากน้อยเพียงใด  มีความสุขกายสบายใจหรือไม่ บั้นปลายชีวิตเป็นอย่างไม่ มีความมั่นคงในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเงินทองมากน้อยเพียงใด ในแต่ละเดือนหรือแต่ละปีมีความเคลื่อนไหวในมืออย่างไร  ซึ่งตรงนี้คือหัวใจสำคัญในการพยากรณ์ลายมือที่จะได้นำมาฝากในโอกาสต่อไป...

อยู่ระหว่างเพิ่มเติมข้อมูล

การวิเคราะห์ลายมือขั้นต้น

การวิเคราะห์ลายมือขั้นต้น

จาก การเรียนรู้พื้นฐานเรื่องนิ้วมือ ประเภทของมือ ส่วนประกอบในมือ เนินในมือ เส้นในมือหลัก เส้นรองในมือ เส้นอิทธิพล  เครื่องหมายดีร้ายแล้ว  หลายคนก็ดูลายมือได้แต่ก็ยังประเภทมือใหม่หัดขับ  ยังไม่ชำนาญทั้งกลไกของรถและเส้นทาง  จึงยังเก้ ๆ กัง ๆ  เปรียบให้เห็นภาพชัดขึ้นอีกหน่อยก็ประมาณว่าร้องเพลง(คาราโอเกะ)ตามจังหวะ ทำนองได้ แต่ยังจำเนื้อเพลงไม่ได้  ต้องอาศัยจอ(Monitor) หรือถือโพยไว้ในมือเสมอ  เช่นเดียวกันการดูลายมือ การที่เรียนรู้ทั้งหมดจดจำความได้ก็จำได้ระดับหนึ่ง  ประสบการณ์จริงยังไม่มาก ก็ย่อมไม่กล้าที่จะพยากรณ์หรือพูดอะไรที่มันชัด ๆ เจน ๆ แบบฟันธง หรือคอนเฟริ์ม  ส่วนตัวผมชอบคำ่ไทย ๆ ที่ว่า "ยืนยัน" ว่าใช่   แต่ใครจะกล้าพูดคำนี้ไหมวงการหมอดู

ขั้นตอนก่อนที่จะมาถึงการเคราะห์ลายมือขั้นต้นได้ ต้องผ่านขั้นตอนการเรียนและจดจำทำความเ้ข้าใจกับเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นพื้นฐานที่กล่าวมาแล้วเป็นอย่างดี  เปรียบเทียบได้กับการที่จะประกอบอาหารเมนูใดๆ ก็ตาม ตัวอย่างเช่นแกงส้มกุ้งผักรวมสักหม้อ ก็ต้องรู้ว่าวัตถุดิบที่ใช้มีอะไรบ้าง เครื่อปรุงเครื่องแกงต่าง ๆ มีอะไรบ้าง  ขั้นตอนการทำการปรุงและการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการทำก็ต้องรู้จริงจึงจะ ได้แกงส้มตามมาตรฐานที่ควรจะเป็น ดังนั้นวัตถุดิบ เครื่องมือและองค์ความรู้ที่จำเป็นเพื่อการวิเคราะห์ลายมือขั้นต้นจึงต้อง ผ่านขั้นตอนดังต่อไปนี้ (คลิกอ่านแต่ละหัวข้อ)

1.มือและองค์ประกอบหลัก   เปรียบได้กับขอบเขตปริมณฑลใด ๆ ที่เราเข้าไปเกี่ยวข้อง เ่ช่นเราจะไปเที่ยวเชียงใหม่ไปเยี่ยมชม จับแผนที่ขึ้นมาดูก็จะเห็นภูมิประเทศโครงสร้างทางภูมิศาสตร์โดยภาพรวม ถนนหนทาง สถานที่สำคัญ

2.เนินในมือและความหมาย ความเชื่อมต่อจากข้อ 1 คือเราจะลงลึกเฉพาะที่เข้าไปในแต่ละพื่้นที่ว่ามีแม่น้ำ มีภูเขา หรือมีที่ราบลุ่ม หรือสถานที่สำคัญ ๆ  เช่นสถานีตำรวจ  สถานพยาบาล  วัดวาอาราม สถานที่ท่องเที่ยว

3.ลายมือเส้นหลักที่ต้องเรียนรู้    4.ลายมือเส้นรองและเส้นอิทธิพล    หลังจากทราบภูมิประเทศ ทราบสถานที่สำคัญต่าง ๆ ตามข้อ 1 และ ข้อ 2 แล้ว เราก็จะมาดูถนนสายหลัก สายรอง แม่น้ำลำคลองที่เชื่อมต่อในพื้นที่ 

 5.การเชื่อมโยงเส้นลายมือและการพยากรณ์  บัด นี้ก็มาถึงขั้นตอนสำคัญ หลังจากได้เดินทางไปตามถนนหนทาง ไปสำรวจตรวจสอบสถานที่โดยรวมแล้ว ก็มาสรุปว่าเชียงใหม่เป็นอย่างไร  มีความอุดมสมบูรณ์ในด้านใดบ้าง   สถานที่ท่องเที่ยวเป็นอย่างไร  เศรษฐกิจโดยรวมแล้วเหมาะกับอะไร  ศักยภาพทางการลงทุนเป็นอย่างไร  สาธรณูปโภคเป็นอย่างไร  การจรจรเป็นอย่างไร  เราก็จะวิเคราะห์และประเมินได้ว่าเมืองนี้ถ้าเที่ยบกับความเป็นมาตรฐานแล้ว ถือว่าดี ปานกลาง หรือว่าพอใช้ 


ผมมีตัวอย่างการวิเคราะห์ลายมือจากลายมือจริงมาฝากไว้ หลายกรณีที่น่าศึกษา  ดังต่อไปนี้

doctor-view-s

 

ลายมือนายแพทย์ ลายมือหมอ
ลายมือแพทย์ นายแพทย์ แพทย์หญิง หรือลายมือหมอ ในภาษาพูดที่สื่อความหมายและเข้าใจได้โดยทั่วไป

คลิกอ่านเพิ่มเติม

 ลายมือปริญญาเอก (ดุษฎีบัณฑิต –Ph.D.)
ลายมือระดับ ดร. (ดอกเตอร์) ลายมือปริญญาเอก หรือ ลายมือดุษฎีบัณฑิตเป็นอย่างไร ดูเส้นอะไรเป็นหลัก

คลิกอ่านเพิ่มเติม

ลายมือนักบิน
เมื่อ ไหร่ก็ตามที่เกิดเหตุการณ์ผิดคิวแบบคล้าย ๆ วันนี้ก็มักจะมีอะไรที่พิเศษที่ทำให้ผมได้ลายมือแบบพิเศษไว้เป็นกรณีศึกษา หรือเผยแพร่เป็นวิทยาทาน   และก็เป็นเช่นนั้นจริง ๆ    วันนี้ตั้งแต่ 11 โมงเช้าและถึง 6 โมงเย็น.

คลิกอ่านเพิ่มเติม

ลายมือลาภลอย ลายมือมีโชคมีลาภลอย ลายมือวาสนาพารวย
ลายมือนี้ได้ลาภลอย 10 ล้าน และได้โบนัส 12 ล้าน
คำว่าโชคกับลาภมักจะนำมาใช้คู่กันหรือมักจะพูดรวม ๆ กัน

คลิกอ่านเพิ่มเติม

 ลายมือมีเครดิตดี ลายมือสร้างหนี้สิน ลายมือนักลงทุน
ลายมือนี้สามารถสร้างหนี้ได้ครั้งละเป็นหลัก 100 ล้าน(ร้อยล้านบาท)

คลิกอ่านเพิ่มเติม