การวิเคราะห์ลายมือขั้นต้น

เรียนลายมือหลักสูตรมืออาชีพ-ออนไลน์

 

เรียนลายมือหลักสูตรมืออาชีพพบกัน-ออนไลน์


จากการเรียนรู้พื้นฐานเรื่องนิ้วมือ ประเภทของมือ ส่วนประกอบในมือ เนินในมือ เส้นในมือหลัก เส้นรองในมือ เส้นอิทธิพล  เครื่องหมายดีร้ายแล้ว  หลายคนก็ดูลายมือได้แต่ก็ยังประเภทมือใหม่หัดขับ  ยังไม่ชำนาญทั้งกลไกของรถและเส้นทาง  จึงยังเก้ ๆ กัง ๆ  เปรียบให้เห็นภาพชัดขึ้นอีกหน่อยก็ประมาณว่าร้องเพลง(คาราโอเกะ)ตามจังหวะทำนองได้ แต่ยังจำเนื้อเพลงไม่ได้  ต้องอาศัยจอ(Monitor) หรือถือโพยไว้ในมือเสมอ  เช่นเดียวกันการดูลายมือ การที่เรียนรู้ทั้งหมดจดจำความได้ก็จำได้ระดับหนึ่ง  ประสบการณ์จริงยังไม่มาก ก็ย่อมไม่กล้าที่จะพยากรณ์หรือพูดอะไรที่มันชัด ๆ เจน ๆ แบบฟันธง หรือคอนเฟริ์ม  ส่วนตัวผมชอบคำ่ไทย ๆ ที่ว่า "ยืนยัน" ว่าใช่   แต่ใครจะกล้าพูดคำนี้ไหมวงการหมอดู

ขั้นตอนก่อนที่จะมาถึงการเคราะห์ลายมือขั้นต้นได้ ต้องผ่านขั้นตอนการเรียนและจดจำทำความเ้ข้าใจกับเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นพื้นฐานที่กล่าวมาแล้วเป็นอย่างดี  เปรียบเทียบได้กับการที่จะประกอบอาหารเมนูใดๆ ก็ตาม ตัวอย่างเช่นแกงส้มกุ้งผักรวมสักหม้อ ก็ต้องรู้ว่าวัตถุดิบที่ใช้มีอะไรบ้าง เครื่อปรุงเครื่องแกงต่าง ๆ มีอะไรบ้าง  ขั้นตอนการทำการปรุงและการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการทำก็ต้องรู้จริงจึงจะได้แกงส้มตามมาตรฐานที่ควรจะเป็น ดังนั้นวัตถุดิบ เครื่องมือและองค์ความรู้ที่จำเป็นเพื่อการวิเคราะห์ลายมือขั้นต้นจึงต้องผ่านขั้นตอนดังต่อไปนี้ (คลิกอ่านแต่ละหัวข้อ)

1.เริ่มเรียนรู้ลายมือจากมือตัวเอง

นิ้วมือ 3 แบบ 6 ชนิด

2.คนใกล้ตัวคือครูสอนลายมือบทที่สอง

มือ 7 ประเภท

 

3.มือและองค์ประกอบหลัก   เปรียบได้กับขอบเขตปริมณฑลใด ๆ ที่เราเข้าไปเกี่ยวข้อง เ่ช่นเราจะไปเที่ยวเชียงใหม่ไปเยี่ยมชม จับแผนที่ขึ้นมาดูก็จะเห็นภูมิประเทศโครงสร้างทางภูมิศาสตร์โดยภาพรวม ถนนหนทาง สถานที่สำคัญ

4.เนินในมือและความหมาย ความเชื่อมต่อจากข้อ 1 คือเราจะลงลึกเฉพาะที่เข้าไปในแต่ละพื่้นที่ว่ามีแม่น้ำ มีภูเขา หรือมีที่ราบลุ่ม หรือสถานที่สำคัญ ๆ  เช่นสถานีตำรวจ  สถานพยาบาล  วัดวาอาราม สถานที่ท่องเที่ยว

5.ลายมือเส้นหลักที่ต้องเรียนรู้ , 6.ลายมือเส้นรองและเส้นอิทธิพล    หลังจากทราบภูมิประเทศ ทราบสถานที่สำคัญต่าง ๆ ตามข้อ 1 และ ข้อ 2 แล้ว เราก็จะมาดูถนนสายหลัก สายรอง แม่น้ำลำคลองที่เชื่อมต่อในพื้นที่ 

7.การเชื่อมโยงเส้นลายมือและการพยากรณ์  บัดนี้ก็มาถึงขั้นตอนสำคัญ หลังจากได้เดินทางไปตามถนนหนทาง ไปสำรวจตรวจสอบสถานที่โดยรวมแล้ว ก็มาสรุปว่าเชียงใหม่เป็นอย่างไร  มีความอุดมสมบูรณ์ในด้านใดบ้าง   สถานที่ท่องเที่ยวเป็นอย่างไร  เศรษฐกิจโดยรวมแล้วเหมาะกับอะไร  ศักยภาพทางการลงทุนเป็นอย่างไร  สาธรณูปโภคเป็นอย่างไร  การจราจรเป็นอย่างไร  เราก็จะวิเคราะห์และประเมินได้ว่าเมืองนี้ถ้าเที่ยบกับความเป็นมาตรฐานแล้วถือว่าดี ปานกลาง หรือว่าพอใช้ (คลิกที่รูปภาพ 1 - 7 เพื่ออ่านตัวอย่างการวิเคราะห์มือนี้) ที่จริงแล้วก็เป็นการข้ามขั้นตอนอย่างมาก เพราะในบทนี้เป็นการปูพื้นเท่านั้นอ่านประกอบเพียงผ่าน ๆ ไปก่อนนครับ เดียวจะสับสนหรือไม่เข้าใจทำให้งง ให้เบื่อไปก่อน   แต่อาจเหมาะสำหรับบางคนที่มีพื้นฐายอยู่แล้ว


 

ข้อมูลหลักที่จำเป็นและต้องนำมาประกอบการพยากรณ์

ขั้นตอนการเตรียมภาพหรือการเตรียมมือเพื่อการรวบรวมข้อมูลทั้งกรณีมาพบกันหรือดูทางอินเตอร์เนท

มือซ้ายจากหลังมือ ฝ่ามือเต็ม ฝ่ามือขยาย และริมมือ

มือขวาจากหลังมือ ฝ่ามือเต็ม ฝ่ามือขยาย และริมมือ

   1.หลังฝ่ามือทั้งสอง วัดความยาวของมือกับนิ้วมือดูลักษณะประเภทของมือและนิ้วมือ เล็บมือ

   2.ฝ่ามือแบบเต็มมือทั้งสอง ดูความสมบูรณ์ของมือ นิ้วมือ เนินในมือ

   3.ฝ่ามือขยายแบบเต็มมือทั้งสอง ดูเส้นลายมือ เส้นหลัก เส้นรอง เครื่องหมายต่าง ๆ

   4.ฝ่ามือด้านข้าง(ริมมือ)ตรวจลักษณะความหนา ความบางของฝ่ามือ ความยืดหยุ่นของผิวมือ

   5.ตรวจสอบเรื่องอายุจรในมือ ทั้งแบบตามเส้นลายมือและบนเนิน

   6.เริ่มต้นการพยากรณ์ตามลำดับ 8 หัวข้อ

    7.ข้อสำคญสุดท้ายคือ ข้อ 9 เป็นการถามตอบ

ลำดับการพยากรณ์

ภาพขยายทั้งสองมือนำมาวิเคราะห์เส้นหลัก เส้นรองและจุดเด่นไว้เป็นเบื้องต้นก่อนเริ่มพยากรณ์

 

1. บุคลิก นิสัยใจคอความเป็นตัวตน จุดเด่น จุดด้อย

     ลักษณะทางกายภาพและ ภาพรวมทั่วไป ที่ปรากฏบนนิ้วมือ เล็บมือ และรูปมือ

       1.1 นิ้วมือ เล็บมือ และรูปมือบอกได้ถึงจริต นิสัย การคิด การตัดสินใจ การกระทำ

       1.2 คำอธิบายบายเกี่ยวกับเนินในมือ ความอุดม ความโชคดี ความสำเร็จพื้นฐาน

2. การงาน อาชีพที่เหมาะกับชะตาชีวิต ความเจริญก้าวหน้า

       2.1 เส้นลายมือหลัก

         - เส้นชีวิต การดำเนินชีวิต ความสมบูรณ์ ความต่อเนื่อง และสุขภาพ

         - เส้นสมอง การคิด การวางแผน การตัดสินใจ วิสัยทัศน์ คุณภาพทางสมอง

         - เส้นใจ ทัศนคติ ความรัก ความสุขความทุกข์ ในการดำเนินชีวิต

       2.2 เส้นลายมือรองและเส้นเสริม/(เส้นวาสนา เส้นอาทิตย์ เส้นอุปถัมภ์และเส้นอื่น ๆ)

         -เส้นวาสนาความโชคดี ความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ธุรกิจการงาน ความเชื่อ

         - เส้นอาทิตย์ ความเด่นดัง ความสำคัญ การเข้าถึงความสำเร็จ ความสุขความสมหวัง

         -เส้นรองอื่น ๆ .......การสนับสนุนหรือการตัดทอนความสำเร็จของเส้นหลักและเส้นรองที่กล่าวมา

3. โชคลาภ วาสนา นำพาชีวิตให้สุขสบายในบั้นปลาย

     -พิจารณาประกอบจากเส้นต่าง ๆ ตามข้อ 1และ 2

4. ความรัก คู่ครอง

     -เส้นสมรส เส้นจาก เส้นชีวิต เส้นใจ เส้นสมอง

     -ตำแหน่งเนินศุกร์ , ตำแหน่งเนินอังคารต่ำ ,ตำแหน่งการสัมผัสของเส้นที่เกี่ยวข้อง    

   พิจารณาประกอบจากเส้นต่าง ๆ ตามข้อ 1และ 2

5. การเงิน ความร่ำรวย ชื่อเสียง

     พิจารณาประกอบจากเส้นต่าง ๆ ตามข้อ 1และ 2

6. โอกาสที่จะเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อทำงาน/ท่องเที่ยว/ศึกษาต่อ

     -เส้นเดินทางบริเวณเนินจันทร์ เส้นเดินทางบริเวณเนินศุกร์ รวมถึงเส้นนับสนุนอื่น

7. ปัญหาสุขภาพ โรคประจำตัว เหตุการณ์ที่ต้องระวัง

   -พิจารณาจากเส้นหลักและความสมบูรณ์ของเส้นต่าง ๆ ,ตำแหน่งเนินโรค

8. เดือน ปีหรือช่วงทีเหมาะสมกับการเริ่มต้น เช่นการวิ่งเต้นย้าย, ลงทุนประกอบกิจการ, การเสี่ยงโชค

   -จัดเตรียมตารางพยากรณ์ 12 เดือน และพยากรณ์ รายปี

9. คำถาม

-คำถามเพิ่มเติมจากการพยากรณ์ไปแล้ว

ไม่ว่าการพยากรณ์ทางเนท หรือการพบกัน ควรจะได้พยากรณ์ให้แล้วเสร็จก่อนแล้วจึงถาม-ตอบคำถาม เพราะบางอย่างบางคำถามอาจมีคำตอบแล้วในการพยากรณ์

 

ดาวน์โหลด ตัวอย่างการวิเคราะห์ลายมือ-ตามภาพลายมือทีนำมาประกอบนี้

 

ดาวน์โหลด  ตัวอย่างตารางพยากรณ์ 12 เดือน-จากลายมือที่นำมาประกอบนี้

 


 

ผมมีตัวอย่างการวิเคราะห์ลายมือจากลายมือจริงมาฝากไว้ หลายกรณีที่น่าศึกษา  ดังต่อไปนี้ ยังไม่ต้องลงรายละเอียดหรือลึกมานะครับ ดูเป็นพื้นฐานไว้และตั้งคำถามไว้ในใจว่าทำไม่ถึง อย่างนั้น อย่างนี้  แล้วไปเริ่มศึกษาในการวิะเคราะห์ลายมือ ขั้นกลางและขั้นสูงในบทถัดไป  จะเกิดความเข้าใจมากขึ้น

doctor-view-s

 

ลายมือนายแพทย์ ลายมือหมอ
ลายมือแพทย์ นายแพทย์ แพทย์หญิง หรือลายมือหมอ ในภาษาพูดที่สื่อความหมายและเข้าใจได้โดยทั่วไป

คลิกอ่านเพิ่มเติม

 ลายมือปริญญาเอก (ดุษฎีบัณฑิต –Ph.D.)
ลายมือระดับ ดร. (ดอกเตอร์) ลายมือปริญญาเอก หรือ ลายมือดุษฎีบัณฑิตเป็นอย่างไร ดูเส้นอะไรเป็นหลัก

คลิกอ่านเพิ่มเติม

ลายมือนักบิน
เมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดเหตุการณ์ผิดคิวแบบคล้าย ๆ วันนี้ก็มักจะมีอะไรที่พิเศษที่ทำให้ผมได้ลายมือแบบพิเศษไว้เป็นกรณีศึกษาหรือเผยแพร่เป็นวิทยาทาน   และก็เป็นเช่นนั้นจริง ๆ    วันนี้ตั้งแต่ 11 โมงเช้าและถึง 6 โมงเย็น.

คลิกอ่านเพิ่มเติม

ลายมือลาภลอย ลายมือมีโชคมีลาภลอย ลายมือวาสนาพารวย
ลายมือนี้ได้ลาภลอย 10 ล้าน และได้โบนัส 12 ล้าน
คำว่าโชคกับลาภมักจะนำมาใช้คู่กันหรือมักจะพูดรวม ๆ กัน

คลิกอ่านเพิ่มเติม

 ลายมือมีเครดิตดี ลายมือสร้างหนี้สิน ลายมือนักลงทุน
ลายมือนี้สามารถสร้างหนี้ได้ครั้งละเป็นหลัก 100 ล้าน(ร้อยล้านบาท)

คลิกอ่านเพิ่มเติม

 


 

การเปิดรับสมัครเรียนลายมือ

 

เรียนลายมือจากมือจริง เรียนลายมือพัฒนาสู่มืออาชีพ

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้  ถึง 15 พฤษภาคม 2556

เริ่มเปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่  1 มิถุนายน 2556

 

 

หนังสือคู่มือประกอบการเรียนการสอน ขนาด A5 สองสี  หนา 270 หน้า

 

DVD เรียนลายมือแบบมือาชีพ โดย อ.ธนพงศ์  หลักนครพล

 DVD ประกอบการเรียนการสอน  ประกอบด้วยการบรรยายสรุปบทเรียน,มีตัวอย่างภาพลายมือจริงจำนวนมากเพียงพอให้ ศึกษาเปรียบเทียบ และตัวอย่างการวิเคราะห์ลายมือแบบต่าง ๆ เพื่อให้ได้เรียนรู้และทดสอบความเข้าใจ

--------------------------------------------

คลิก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม