ผมดู ทีวี รายการสกู๊ปชีวิตทางช่อง 7 สี ช่วงเวลาข่าวค่ำ จะมีคนตกทุกข์ได้อยาก ชีวิตของเขาช่างลำบาก และขาดโอกาสอย่างยิ่ง เห็นแล้วก็อยากให้ความช่วยเหลือ แต่ก็อย่างว่านะครับ คนเราแต่ละคนก็มีกำลังที่จะช่วยเหลือได้แตกต่างกันไป เพราะแต่ละคนก็มีฐานะความเป็นอยู่รวมถึงข้อจำกัดในกำลังทรัพย์ และความจำเป็นของตัวเองในการที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่น

        จึงมองเห็นว่ามีอีกทางหนึ่ง ที่จะช่วยเหลือผู้คนเหล่านั้นได้ โดยร่วมกับท่านที่สนใจในการดูลายมือ คือแทนที่จะจ่ายหรือโอนเงินค่าพยากรณ์ให้ทางผมก็ ให้โอนค่าพยากรณ์ซึ่งจะเป็นจำนวนเท่าใดก็ได้ จะน้อยกว่า หรือมากกว่าที่ผมกำหนดเป็นค่าครูในการพยากรณ์ต่อ 1 ท่านคือ 349 บาท ให้กับใครก็ได้ที่ท่านดูในสกู๊ปช่อง 7 สี หรือผู้ด้อยโอกาสอื่นได ที่ท่านศรัทธาที่จะบริจาคและศรัทธาที่จะช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสเหล่านั้น  จะ เป็นเงินทองหรือสิ่งของก็ได้ แล้วกรุณาแจ้งมายังผมว่าได้โอนเงินหรือให้ความช่วยเหลือไปให้ใคร... สถาบันหรือหน่วยงานใด แล้วก็ส่งลายมือของท่านไปยังผม (คลิกดูวิธีการส่งลายมือ) ผม จะดูลายมือและให้คำพยากรณ์เหมือนกับท่านได้จ่ายเงินค่าพยากรณ์ให้ผมโดยตรง  และขออนุโมทนาสาธุกับท่านที่ได้สละทรัพย์เพื่อการช่วยเหลือผู้อื่น และสังคม ด้วยพลังศรัทธาและบุึญกุศลที่ท่านได้ทำกระทำในครั้งนี้  ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย  คือพระพุทธ พระธรรม พระสงค์ จงดลบันดาลและคุ้มครองให้ท่านพร้อมทั้งครอบครัว จงปลอดภัยจากภัยพิบัติต่าง ๆ และเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย 4 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุข พละ  ทุกท่านทุกประการเทอญ.

 

 

คลิกเ้ข้าไปดู สกู๊ปชีวิต   ช่อง 7 สี     

  คลิกที่นี่