ลายมือสื่อถึงสมรรถนะทางเพศ และสุขภาพที่ดี

1.แพทย์หญิงวิลาวัณย์  จึงประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

2.ภญ.ดร.อัญชลี  จูฑะพุทธิ  สถาบันการแพทย์แผนไทย

3.นายแพทย์จักราวุธ  เผือกคง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหันคา จ.ชัยนาท

4.ดร.นิตินันท์  พันทวี  พิธีการผู้ดำเนินรายการ 

"โครงการ ถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำหรับสือมวลชน"และบรรยายพิเศษเรื่อง แนวทางการพัฒนาวิชาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสู่การใช้ประโยชน์ของ ประชาชน

     วันนี้ผมรู้ว่าผมโชคดี  ผมดูลายมือตัวเองไว้แล้วว่าจะมีโชค รู้แต่ว่ามีโชคแต่โชคที่ว่านั้นยังไม่ชัดเจนคืออะไร  วันที่ 22 สิงหาคม 2554 ผมได้รับเกียรติเชิญเข้าประชุม "โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านวิชาการการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก" สำหรับสื่อมวลชน  ผมได้รับเชิญในฐานะสื่อมวลชน คือเป็นนักจัดรายการวิทยุ (ผมจัดรายการธรรมะ รายการ "ธรรมะสบายใจ"ที่สถานีวทิยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 104.25 MHz. ที่พุทธมณฑลสถาน สาย 4

คลิกฟังได้ที่ www.thaiput-radio.com)

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก กระทรวง สาธารณสุข ได้เล็งเห็นความสำคัญที่จะพัฒนาวิชาการ เพื่อพัฒนาการการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก เพื่อการพึ่งพาตัวเองของประชาชนชาวไทยและมวลมนุษยชาติ โดยการถ่ายทอดวิชาการ การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกให้กับนักวิชาการ และสื่อมวลชน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และเผยแพร่ออกไปในทิศทางที่เข้าใจร่วมกัน ในรูปแบบและองค์ความรู้ที่ถูกต้อง ทั้งผู้ให้การรักษา และผู้รับการรักษารวมถึงคุณภาพขององค์ประกอบร่วมที่เกี่ยวข้องกันทั้งระบบ

 

ความรู้สึก ว่าผมโชคดีมากที่ได้เข้ามาร่วมประชุมในครั้งนี้  ที่รู้สึกอย่างนั้นเพราะผมเป็นคนรุ่นเก่าที่เกิดในชนบทและกันดาร  คิดดูนะครับว่าสมัยเมื่อ 50 ปีที่แล้วในหมู่บ้านหนึ่งของชนบทที่กันดาร ยังคงใช้เกวียนเป็นพาหนะในการเดินทาง ไม่มีไฟฟ้าหรือสิ่งสาธารณูปโภคได ๆ ยังใช้แสงสว่างจากขี้ใต้ในยามค่ำคืน  ไม่มีศูนย์อนามัย ไม่มีแพทย์อย่างที่เป็นอยู่แบบปัจจุบัน สมัยนั้นมีโรงพยาบาลที่อยู่ในตัวเมืองเท่านั้น  หากเจ็บป่วยหนักที่จะต้องเข้าไปรักษา ต้องใช้เวลาเดินทางกันข้ามวันข้ามคืน   การคลอดลูกสมัยนั้นยังคงอาศัยหมอตำแยเป็นหลัก  เจ็บป่วยใด ๆ ก็ต้องใช้หมอชาวบ้านรักษาด้วยสมุนไพร  คุณแม่ผมอายุปัจจุบัน 90 ปี(ยังมีชีวิตอยู่และแข็งแรงดี) ท่านมีลูก 9 คน (คลอดด้วยหมอตำแยทั้งหมด) ผมเป็นคนที่ 7  ไม่รู้บุญนำพาวาสนาส่ง หรือในมือมีเส้นวาสนาอยู่ในมือหรืออย่างไรถึงได้มีโอกาสเข้ามาเรียนที่ กรุงเทพ ฯ และใช้ชีวิตอยู่ในเมืองกรุงนี้ได้  ในส่วนลึก ๆ ของใจ แล้วผมสงสัยอยู่เสมอว่าคนสมัยก่อนเขามีชีวิตรอดผ่านโรคภัยไข้เจ็บมาได้อย่าง ไร  ปัจจุบันนี้ขนาดมีสถานที่ มีเครื่องมือที่ดี มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคแล้ว  คนยังเจ็บป่วยและล้มตายกันมากมาย  ในขณะเดียวกันจะด้วยหลาย ๆ เหตุผลเชิงประจักษ์และเหตุผลทางวิทยาศาสตร์  คนเจ็บป่วยบางอย่างการรักษาด้วยยาและเทคโนโลยีสมัยใหม่ไม่อาจเยียวยาได้  สมุนไพรและการรักษาแบบโบราณเริ่มมีบทบาทมากขึ้นและแทรกเข้ามาในขณะที่โลก กำลังก้าวไปกับเทคโนโลยีหลายหลาก  การรักษาแบบโบราณที่เรียกใหม่ว่า แพทย์ทางเลือกเข้ามามีบทบาทและเห็นผลจริง ทั้งการรักษาก็ประหยัดและปลอดภัยกับชีวิตเป็นอย่างสูง  ความโชคดีของผมวันนี้ไม่ได้มีเพียงเรื่องว่าผมได้ไขข้อข้องใจที่สงสัยอยู่ ใต้จิตสำนึกตลอดมาว่า คนโบราณเขารักษาคนเจ็บป่วยอย่างไร   ผมเชื่อและก็เชื่ออย่างสนิทใจว่าการรักษาด้วยวิธีแบบโบราณได้ผลจริงเพราะ ประสบกับตัวเองมาหลายอย่าง และก็อยากเห็นการพิสูจน์จากผู้ที่มีความรู้ในเชิงวิทยาศาสตร์การแพทย์ และเป็นที่ยอมรับนับถือจากผลงานเป็นที่ประจักษ์มาพิสูจน์และรับรองว่าการ รักษาการเจ็บไข้ได้ป่วยแบบโบราณนั้นเป็นสิ่งที่ได้ผลดีจริง  แต่ถูกบิดเบือน ปิดบังไว้ด้วยผลประโยชน์ทางการค้า  ผมรู้สึกดีและโชคดีที่ได้เห็นผู้รู้และมีบทบาทสำคัญยิ่ง หลายท่าน มาเป็นแม่งานเพื่อสานต่อเจตนารมณ์ให้กับสื่อมวลชน ตาม "โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านวิชาการการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก" ใน วันนี้   ผมเชื่อว่าโครงการนี้  เพื่อน ๆ สื่อมวลชน  จะได้นำไปเผยแพร่และขยายกันออกไปอย่างกว้างขวาง    ใน ช่วงบ่ายของวันนี้ผมโชคดีมากอีกครั้งหนึ่ง โปรดสังเกตผู้ชายคนที่อยู่ขวามือสุดตามภาพด้านล่างที่ยืนอยู่ซ้ายมือท่าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคนปัจจุบัน นั่นคือคนที่ผมอยากแนะนำในวันนี้

นายวิทยา  บูรณะศิริ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานกล่าว เปิดงาน

"งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 8"

 

 

แพทย์หญิงวิลาวัณย์  จึงประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ ฯ

ตาเพ็ง  สุขบัว คนที่ 2 นับจากขวามือ  เจ้าของตำหรับหมาุมุ่ย ยาอายุวัฒนะ  ท่านเองอายุ 90 ปี ยังแข็งแรงมาก  ผมโชคดีกว่าใคร ๆ ที่ได้โอกาสสัมภาษส่วนตัว พร้อมกับถ่ายลายมือท่านมาด้วย

นายเพ็ง สุขบ้ว เจ้าของสูตรหมามุ่ยยาอายุวัฒนะ

ตาเพ็ง  สุขบัว เจ้าของตำหรับหมาุมุ่ย ยาอายุวัฒนะ

  ผมได้มีโอกาสคุยกับท่านเป็นการส่วนตัว  และ ด้วยที่เป็นนักพยากรณ์ลายมืออยู่แล้วจึงสนใจที่จะดูลายมือว่าลายมือของท่าน มีองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการอายุยืน(เส้นชีวิต =เส้นยาวถึงสร้อยข้อมือ คมชัด ลึก ไม่แตก ไม่เป็นเกาะ) และรวมถึงเป็นคนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและได้รับความสำคัญในสังคมหรือ ไม่(เส้นอาทิตย์)

ลายมือนายเพ็ง สุขบ้ว เจ้าของสูตรหมามุ่ยยาอายุวัฒนะ

ลายมือมือซ้าย  (ความคมชัดน้อยลงเพราะผมลดขนาดภาพเพื่อให้เหมาะสมกับเวป) มีเส้นอาิทิตย์สวยงามและชัดเจนมาก เส้นวาสนาก็ดี และมีเส้นพฤหัสที่สวย

ลายมือนายเพ็ง สุขบ้ว เจ้าของสูตรหมามุ่ยยาอายุวัฒนะ

ลายมือมือขวา (ความ คมชัดน้อยลงเพราะผมลดขนาดภาพเพื่อให้เหมาะสมกับเวป)  สังเกตเห็นเส้นชีวิตที่ยาวถึงสร้อยข้อมือ  คมชัดลึกเข้าลักษณะของคนอายุยืนและสุขภาพดี   จากการที่ได้พูดคุยกันท่านเป็นคนมีความจำดีมาก  สายตาดีมาก(ไม่สวมแว่นตา) ผมจดชื่อนามสกุลและที่อยู่ท่านลงในแผ่นกระดาษ ท่านมองตามและคอยบอกว่าอักษรตัวใดที่ผมเขียนผิด   (ผมเองยังสวมแว่นสายตายาว) เส้นอาทิตย์ในมือขวาสวยงามมาก ลากขึ้นมาจากตำแหน่งกลางมือ (ใต้เนินอาทิตย์ ช่วงบริเวณเนินญาณ หมายถึงท่านมีฌานหรือญาณพิเศษในการรับรู้หรือเข้าใจอะไรอะไรบางอย่างได้ถูก ต้อง)  ผมเรียนถามท่านว่าท่านได้สูตรยาอายุวัฒนะจากหมามุ่ย มาได้อย่างไร  ท่าน ตอบว่าไม่ได้ตั้งใจหรือค้นหาอะไร  มีอยู่ครั้งหนึ่งสมัยอายุประมาณ 30 เศษ ท่านได้นั่งสังสรรค์สนทนากับเพื่อบ้านตามประสาผู้ชาย ผู้ชาย  คุยกันมากมาหลายเรื่อง (ภาษาพื้นบ้านท่านว่า โสเหร่) รวมถึงเรื่องปึ๋งปัง  พูดถึงปริมาณในเรื่องอย่างว่าอวดกัน หนึ่งในกลุ่มนั้นบอกว่าหมามุ่ยคือยาโด๊ปชั้นยอด ไม่มีอะไรเทียมทาน และนอกจากเรื่องอย่างว่าแล้วยังเป็นยาบำรุงร่างกาย และเป็นยาอายุวัฒนะด้วย   ท่านบอกว่าก็คิดอยู่ว่ามันจะจริงหรือไม่แต่ก็ไม่ได้โต้แย้งอะไร เพียงแต่คิดว่ามันจะเอามาใช้ได้อย่างไร ต้นมันคันมากเข้าใกล้ยังไม่กล้า   เมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนานแล้วหลายปี  วันหนึ่งท่านบังเอิญได้พบลูกหมามุ่ยแก่ที่ถูกไฟไหม้ป่าไหม้ต้นหมดเกลี้ยง แต่ว่าลูกยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไฟได้เผาส่วนที่เป็นขนขุยคันไปหมดแล้ว  ท่านหยิบเม็ดหมามุ่ยขึ้นมาแกะออกเมล็ดข้างในยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ มีกลิ่นหอมเหมือนถั่วคั่ว  และในแวบความคิดที่เคยเลือนหายกลับมาในบัดนั้นว่า จะต้องทำการพิสูจน์ เลยนำมาคั่วให้สุกเต็มที่ นำไปตากแดด แล้วมาบดชงกินแบบชา กาแฟ  ที่ท่านชงกินไม่ได้มีเป้าหมายปึ๋งปั๋ง ช่วงนั้นท่านบอกว่าเจ็บป่วย ปวดเมื่อยตามร่างกาย เดินเหินไม่สะดวก  รวมถึงมีอาการปวดท้อง ท้องแข็งเป็นดาน (ก้อนแข็งๆ) อยู่เป็นประจำ  หลังจากชงทานเช้าเย็น ระยะเวลา  3-7 วันให้หลัง  รู้สึกเปลี่ยนไปอย่างไม่น่าเชื่อ  เช่น ตัวเบาขึ้น ท้องไส้โล่งสบาย   ความเจ็บปวดเมื่อยล้าเริ่มหายไป  ผ่านไป 3 สัปดาห์ท่านเดินขึ้นภูเขาได้สบายไม่เหน็ดเหนื่อย  แปลกใจตัวเองและไม่อยากจะเชื่อ  คิดว่าคงเป็นเรื่องบังเอิญ  ก็เลยหยุดชงกินไปหลายเดือน  ปรากฏว่าโรคแบบเดิม อาการเดิม ๆ เริ่มกลับมาอีกครั้ง  ท่านจากการพิสูจน์รอบที่สองและสามด้วยวิธีและขั้นตอนเดิมท่านก็สรุปได้ว่า ที่หายจากการเจ็บป่วยนั้นเป็นเพราะสรรพคุณของหมามุ่ย  ท่านจึงเปิดตัวและแนะนำคนอื่น ๆ ในหมู่บ้านว่าท่านได้ยาดีแล้ว  ชาวบ้านเลยเก็บลูกหมามุ่ยมาฝากให้ท่านทำยาให้ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา  ทุกคนที่นำไปใช้ก็ได้ผลดีกันทั่วหน้า     เวลาผ่านไปไวเหมือน...  ท่านอายุ 90 ปี เชื่อไหมว่าท่านยังแข็งแรง เดินเหินคล่องแคล่ว ร่างกาย จิตใจ สมองดีเยี่ยม ในขณะที่คนส่วนมากอายุไม่ถึง 90 ปีด้วยซ้ำ   ส่วนคนที่อยู่ถึง 90 ปี ส่วนมากสภาพร่างกายก็ย่ำแย่ไปตามสภาพสังขาร ซึ่งต่างจากท่านที่ใช้หมามุ่ยเป็นยาบำรุงร่ายกายต่อเนื่องมา

 

ที่ผมกล่าว ไว้ในตอนแรกว่าดีใจและโชคดีนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาโด๊ปหรือยาอายุวัฒนะ แต่ประการใด  แต่หากเกิดจากเรื่องของการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรได้นำกลับเข้ามาสู่สังคม ไทยอย่างเป็นระบบจากผู้รู้และนักวิชาการด้านการแพทย์ต่างหากเพราะผมเคยคิด อยู่เสมอว่าจะหาทางให้คนได้เข้าใจและพิสูจน์ได้อย่างไรว่า สมุนไพรและการรักษาแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นนั้นได้ผลดีจริงบัดนี้มีองค์กรและ ภาครัฐได้ดำเนินการแล้ว    เพราะมันเป็นไปได้มากกว่าที่ผมเคยคิดไว้ 

      เรื่อง บางอย่างการพิสูจน์ก็ไม่จำเป็นเสมอว่าต้องมีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์รองรับ  เพราะบางอย่างเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ หรือนักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่มีองค์ความรู้ที่เข้าถึง หรืออาจยังไม่ได้ให้ความสำคัญหรือสนใจในขณะนี้  ซึ่งก็เป็นข้อเท็จจริงที่ต้องยอมรับ  ดังนั้นเรื่องบางเรื่องบางอย่างที่เรา ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้จะบอกว่าไม่มีหรือไม่จริงย่อม เป็นการปฏิเสธสิ่งที่มีอยู่จริงและนั่นคือการสูญเสียโอกาสที่จะเข้าใจและ เข้าถึงเรื่องหนึ่งๆ เช่นเดียวกับเรื่องลายมือคนที่มีเส้นชีวิตในมือยาวไปถึงสร้อยข้อมือ (เหมือนลายมือตาเพ็ง ที่ผมถ่ายภาพมา) ทำไมเจ้าของมือจึงมีอายุยืนยาว และก็จะเป็นอย่างนั้นเสมอ  ยังไม่มีเหตุผลทางวิทยาศาสตร์รองรับหรือยังไม่มีเครื่องมืออื่นใด พิสูจน์ แต่สำหรับผมมีเหตุผลด้วยประจักษ์กับตัวเองมามากต่อมากว่าเป็นจริงอย่างนั้น ซึ่งหลายคนที่ไม่เคยเชื่อเรื่องลายมือก็มักจะปฏิเสธว่าไม่จริง หรือเป็นไปไม่ได้.

อ.ธนพงศ์  หลักนครพล

 

 


 

เผย หมามุ่ยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ!

 

 
รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เผย “หมามุ่ย” เพิ่มสมรรถภาพทางเพศ ช่วยคุณชายผู้มีปัญหานกเขาไม่ขัน
 


ภญ.ผกา กรอง ขวัญข้าว เภสัชกรชำนาญการ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวในงานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 8  ซึ่งมีนายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นประธาน ว่า ขณะนี้มีสมุนไพรไทยอย่างหมามุ่ยซึ่งเป็นพืชตระกูลถั่ว มีสารซีโรโทนิน ทำให้เกิดอาการคัน แต่มีรายงานทางการแพทย์ว่าเมล็ดของหมามุ่ยมีคุณสมบัติหลายอย่าง คือเพิ่มจำนวนสเปิร์มและปริมาณน้ำเชื้อ แก้ปัญหาสภาวะการมีบุตรยาก ส่วนฤทธิ์ในการบำรุงสมรรถภาพทางเพศยังมีการทดลองในสัตว์ พบว่าทำให้สมรรถภาพทางเพศดีขึ้น เพิ่มความถี่ในการผสมพันธุ์ได้ นอกจากนี้ยังพบว่าในเมล็ดหมามุ่ยมีองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ว่า มีสารแอลโดปา ซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์โดพามีน ซึ่งเป็นสารสื่อประสาท ซึ่งใช้ในการรักษาโรคพาร์กินสัน

ภญ.ผกากรอง กล่าวด้วยว่า ปัจจุบันที่ประเทศอินเดียมีการปลูกแปลงเกษตรเพื่อนำเมล็ดหมามุ่ยมาสกัดเป็น ยาเพื่อเพิ่มความต้องการทางเพศ อีกทั้งช่วยในการคลายเครียดได้ดีด้วย ขณะนี้กำลังอยู่ในช่วงของการศึกษาวิจัยพัฒนาเพื่อหารูปแบบในการนำมาใช้ เนื่องจากเมล็ดหมามุ่ยมีความยากลำบากในการเก็บฝัก แต่พบว่าตำรับสมุนไพรไทยที่นำหมามุ่ยมาใช้มีอยู่หลายตำรับ ทั้งบดเพื่อดื่มเป็นชา หรือตากแห้งบดเป็นยาลูกกลอน กินเม็ดนึ่ง เป็นต้น.