ลายมือแอร์โฮสเตส-ลายมือเส้นเดินทางต่างประเทศ 


 

อาชีพแอร์โอสเตส ก็อาจเป็นอีกหนึ่งอาชีพในฝันของสาว ๆ หลาย ๆ คน ฝันที่จะได้เดินทางท่องเที่ยวไกล ๆ บินไปในโลกกว้าง

ลายมือเส้นเดินทางต่างประทศ  จะได้รับคำถามมากเป็นอันดับต้น ๆ ในการดูลายมือ เป็นต้นว่าหนูมีลายมือเส้นเดินทางต่างประเทศหรือไม่ หนูมีลายมือเส้นจะได้เดินทางไปเรียนต่างประเทศไหม    หนูมีลายมือจะได้ไปทำงานต่างประเทศหรือไม่  หนูมีลายมือได้แฟนต่างชาติหรือไม่....  จากการดูลายมือที่ผ่านมา ผมมีโอกาสได้ดูลายมือคนที่ได้ใช้ชีวิตจริงที่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง ด้วยหลายเหตุัปัจจัย ทั้งการไปเรียน  การไปทำงาน  หรือแม้แต่การได้คู่ครองที่ต่างประเทศ   คนที่มีโอกาสได้เดินทางบ่อย ๆ และดำเนินที่ชีวิตที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ  มักจะมีเ้ส้นลายมือที่เหมือนกันในตำแหน่งของเส้นเดินทางทั้งในและต่างประเทศ  ดังตัวอย่างที่ผมจะได้นำมาฝากเพื่อให้ท่านที่สนใจได้เรียนรู้ลายมือจากลายมือจริง  ตัวอย่างต่อไปนี้นี้เป็นลายมือของผู้ที่ประกอบอาชีพการงานเป็นแอร์โฮสเตสของสายการบินนานาชาติทั้งในและต่างประทศ จำนวน 2 ท่าน   พร้อมกับบทวิเคราะห์ประกอบพอเข้าใจ

ลายมือแอร์โฮสเตส , ลายมือเส้นเดินทางต่างประเทศ

ลายมือเส้นเดินทางต่างประเทศ-ภาพที่1

ภาพที่1 คนที่มีเส้นเดินทางออกจากเนินศุกร์มาเชื่อมกับเส้นชีวิต และเส้นเดินทางจากเนินจันทร์มาเชื่อมกับเส้นชีวิต ด้วย 2 เหตุปัจจัยที่กล่าวมานี้ เจ้าของลายมือมีโอกาสมาก ที่จะประกอบอาชีพการงานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศ เป้นต้นว่า เป็นนัำกบิน , นักการฑูต , แอร์โฮสเตส หรืออาชีพใดๆ ก็แล้วแต่ ที่ต้องติดต่อ หรือใช้ชีิวิตเกี่ยวข้องกับต่างประเทศ  นอกจากนั้น ให้สังเกตเส้นชีวิตมักจะวาดกว้างออกไปทางเนินจันทร์ หรือมีทิศทางไปทางเนินจันทร์ ก็จะสามารถยืนยันได้ว่ามีโอกาสเป็นไปตามที่กล่าวมาได้มากยิ่งขึ้นไปอีก

ลายมือแอร์โฮสเตส , ลายมือเส้นเดินทางต่างประเทศ

ลายมือเส้นเดินทางต่างประเทศ-ภาพที่ 2

ภาพที่ 2  นอกจากจะมีเส้นเดินทางที่กล่าวมาตามภาพที่ 1 แ้ล้ว ให้สังเกตว่าจะมีเส้นวาสนามาจากเนินจันทร์ยาวไปสัมผัสเส้นใจ ที่เนินเสาร์ สื่อถึงการใช้ชีวิต หรือการทำงานในต่างประเทศ ได้รับความสำเร็จอย่างดียิ่ง เป็นไปตามที่ใจปรารถนา หรือที่ตั้งความหวังไว้

อ.ธนพงศ์  หลักนครพล -ลายมือแอร์โฮสเตส-ลายมือเส้นเดินทางต่างประเทศ


 เรียนรู้ดูลายมือจากลายมือจริง

คลิกอ่าน ลายมือนักบิน


คลิกอ่านมือและองค์ประกอบหลัก