Open menu

คลิกที่รูปภาพ เพื่อสั่งซื้อหนังสือและส่งมอบ

หนังสือเรียนลายมือ

หนังสือเล่ม+Ebook

หนังสือเรียนลายมือจากมือจริง

 "แผนที่ชีวิตบันทึกไว้ในฝ่ามือ"

 ขนาด  A5, จำนวน 320 หน้า

 

---

รอปรับคลิป Video

แนะนำหนังสือเรียนลายมือ + พร้อมชุดสื่อที่สมบูรณ์แบบทีสุด

 

แนะนำหลักสูตรเรียนลายมือที่สมบูรณ์ที่สุด (ลายนิ้วมือเก่ง+ลายมือเฮง)

แนะนำหนังสือเรียนลายมือ + พร้อมชุดสื่อที่สมบูรณ์แบบทีสุด

 

  • "แผนที่ชีวิตบันทึกไว้ในฝ่ามือ"

---
เป็นคู่มือประกอบการเรียนลายมือ ที่สมบูรณ์ครบถ้วน
    เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเรียนรู้ศาสตร์ลายมือ เพื่อเป็นนักพยากรณ์ลายมือ ..มืออาชีพ
  เขียนโดย อ.ธนพงศ์  หลักนครพล  
ผู้มีประสบการณ์ตรง ทั้งการพยากรณ์ลายมือและสอนศาสตร์ลายมือ  มานานกว่า 10 ปี
---

  • ที่สำคัญ ยังมีสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ประกอบด้วย  

1.แถมฟรี Ebook ต้นฉบับหนังสือที่เป็นภาพสี อ่านจาก Smartphone สามารถเรียนรู้ ได้ทุกที่ทุกเวลา
2.คลิปvideo ประกอบการเรียนการสอนในแต่ละบทเรียน
3..คลิปvideoการเรียนการสอน ที่บันทึกจากการสอนจริง
4.คลิปvideo จำนวน10 ตัวอย่างการพยากรณ์จริงที่ได้รับการยืนยันความแม่นยำจากผู้รับพยากรณ์
5.มอบให้ตัวอย่างลายมือจริงเพื่อฝึกวิเคราะห์ด้วยตัวเอง มากกว่า 30 ตัวอย่าง
---
สั่งซื้อ ได้ในราคา 999 บาท (รวมค่าจัดส่งภายในประเทศแล้ว)
สแกนQR
ติดต่อline ID:@handhoro
โทร.092 4945445, 092 445 9874
http://www.handhoro.com
https://www.facebook.com/handhoro
---
เนื้อหาในหนังสือ "แผนที่ชีวิตบันทึกไว้ในฝ่ามือ"
ประกอบด้วย  7 บทเรียนหลัก และ16 หัวข้อย่อย    กล่าวคือ
*1.ลักษณะมือและนิ้วมือ   3 แบบ  7 ชนิด
    -1.พื้นฐานนิ้วมือ
    -2.พื้นฐานเล็บมือ
*2.ประเภทของมือ    3 กลุ่ม 7 ประเภท
    -3.พื้นฐานลักษณะมือแบบต่าง ๆ
*3.โครงสร้างของมือ  และเนินในมือ
    -4. โครงสร้างหลักของมือและเนินต่าง ๆ ในมือ
*4.เส้นลายมือ เส้นหลักและเส้นรอง
    -5.เส้นหลักในมือ
    -6.เส้นรองในมือ
   - 7.เส้นจร เส้นเชื่อมต่าง ๆ
*5.เครื่องหมายและเส้นอิทธิพลต่าง ๆ ในมือ    
   - 8.เส้นอิทธิพลต่าง ๆ     
    9.เครื่องหมายในมือ
*6.การเชื่อมโยงลายมือ  เพื่อพยากรณ์อดีต ปัจจุบัน และอนาคต จากลายมือ
    -11.หลักในการพยากรณ์
    -12.หลักการวิเคราะห์ลายมือ
*7.การวิเคราะห์ลายมือ วิเคราะห์เหตุการณ์ล่วงหน้าในมือ แยกเป็นรายเดือน 12 เดือน และรายปี 12 ปี
    -13.การวิเคราะห์ลายมือรวม 1
    -14.การวิเคราะห์ลายมือรวม 2
    -15.การวิเคราะห์ลายมือขั้นสูง 1
    -16.การวิเคราะห์ลายมือขั้นสูง 2
---
สามารถโอนเงินพร้อมแจ้งชื่อที่อยู่ เพื่อจัดส่งหนังสือ  ได้ที่
  คุณกชมล  รัตนพรพรม /ธ.กรุงเทพ เลขที่ 127-0-899949
 หรือคุณ นภัสสร แจ่มเจริญกสิกรไทย เลขที่ 779 204 4861