Open menu

คนญี่ปุ่นฮิตศัลยกรรมกรีดเส้นลายมือใหม่ เปลี่ยนชีวิต

เรื่องเล่าเช้านี้      23 กรกEาคม 2556

 
ข่าวแพร่สะพัดกันมากว่า คนญี่ปุ่นฮิตศัลยกรรมกรีดเส้นลายมือใหม่ เปลี่ยนชีวิต
สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคมว่า ญี่ปุ่นกำลังหันมานิยมแฟชั่นใหม่เพื่อหวังเปลี่ยน โชคชะตาชีวิต ด้วยการศัลยกรรมเส้นลายมือ หลังจากที่ผ่านมาชาวญี่ปุ่นต่างเชื่อถือในเรื่องดวงผ่านลายมืออย่างกว้างขวาง


 จากข่าวการผ่าตัดเปลี่ยนแปลงลายมือดังกล่าวนี้ ผมได้รับคำถามจากหลาย ๆ ท่านที่ไปดูลายมือแบบพบกัน  ว่าถ้าผ่าตัดเปลี่ยนลายมือแล้วผลตอบรับจะเปลี่ยนไปในทิศทางของการเปลี่ยนแปลงของลายมือหรือไม่  ผมก็ตอบไปตามหลักการที่ควรจะเป็นว่าใดๆ ในโลกนี่้การเปลี่ยนแปลงก็มักจะเกิดขึ้นได้จากธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงก็มี 2 ลักษณะคือที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงลายมือด้วยการผ่าตัดด้วยเลเซอร์ก็เข้าข่ายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการกระทำโดยมนุษย์


 

สักเส้นลายมือ เพิ่มเส้นลายมือ เปลี่ยนเส้นลายมือแล้วดีจริง (จริงหรือ?)

 

คลิปแนะนำการเปลี่ยนแปลงลายมือ เลเซอร์เปลี่ยนลายมือ(เพื่อการศึกษา โปรดใช้ วิจารณญาณ )

แนะนำการเปลี่ยนเส้นลายมือ 3 คลิป

    

 


 


 ลิขิตชีวิตได้ด้วยตัวเอง เปลี่ยนลายมือเปลี่ยนชีวิต

การเปลี่ยนแปลงลายมือได้ด้วยตัวเอง (ไม่ต้องผ่าตัด)

คลิกอ่าน คู่มือเปลี่ยนแปลงลายมือด้วยตัวเอง

 


       ลายมือในอุดมคติที่มีความสมบูรณ์พร้อม 3 เส้นลายมือแห่งความสำเร็จ(เส้นที่ควรมีหรือเพิ่มเติมถ้าไม่มีอยู่เดิม)  มาดูกรณีตัวอย่างลายมือจริง

 สามเส้นหลักที่กล่าวถึงก็คือ 1.เส้นวาสนา(มาจากเนินจันทร์) 2.เส้นอาทิตย์ 3.เส้นพุธ  ถ้า 3 เส้นนี้ยาวได้มาตรฐาน มีความคมชัดสวยงาม สีสดใส ไม่แตก ไม่ขาด  ไม่เป็นเกาะ ประกอบกับเนินในมือได้มาตรฐาน(คลิกดูเนินในมือที่ดี-เสีย)  เส้นหลักมีความสมบูรณ์ ก็รับรองได้ว่าเจ้าของมือดังกล่าวจะประสบผลสำเร็จในการดำเนินชีวิตได้อย่างแน่นอน

ภาพที่ 1

มือซ้าย เส้นวาสนาอุปถัมภ์-เส้นวาสนาช่วย(เริ่มจากเนินจันทร์)

ภาพที่ 2

มือขวา เส้นอาทิตย์เด่นดีมาก  เส้นพุธเด่นดีมาก

ขอ ขอบพระคุณท่านเจ้าของมือที่อนุญาตให้ใช้ลายมือนี้เป็นต้นแบบเพื่อการศึกษา และเผยแพร่เป็นวิทยาทาน(ท่านประกอบธุรกิจ 6 อย่าง ที่ประเทศเยอรมันนี -ท่านขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เปิดเผยชื่อจริง)

ผม ได้รับโทรศัพท์..เป็นเสียงผู้หญิงท่านบอกว่าโทรมาจากเยอรมัน  และขอบคุณที่ผมพยากรณ์ส่งคลิปพยากรณ์และตารางพยากรณ์ทั้งแบบรายเดือนและรายปีไปให้ หลังจากสอบถามทักทายแนะนำตัวแล้ว..ท่านกล่าวว่าลายมือบอกอะไรได้ขนาดนั้น เชียวหรือที่ผมพยากรณ์ไปท่านว่าตรง 90-95  %  ผมก็ขอบคุณท่านไปและเรียนให้ท่านเจ้าของมือทราบว่าถ้าเส้นลายมือชัดเจนหรือ เส้นใดๆ ที่ปรากฏอยู่มันชัดเจนในมือก็จะได้รับผลพยากรณ์ที่ชัดเจนตามนั้น เพราะลายมือก็คือแผนที่ที่บอกตำแหน่งความเป็นมาและความเป็นไปของชีวิตของแต่ละ คน.....ท่านเล่าประวัติทั้งที่สำเร็จและไม่สำเร็จเสียยาวนาน อันที่จริงผมก็จำได้ในเรื่องหลัก ๆ พอสังเขป ก็เลยขอให้ท่านได้สรุปย่อๆ เป็นการเขียนส่งทางอีเมลล์ให้อีกครั้งหนึ่งด้วยท่านก็ยินดี และ ที่สำคัญท่านอนุญาตให้นำลายมือไปใช้ประโยชน์เพื่อการเรียนรู้และเผยแพร่ได้ เพราะท่านเห็นว่ามันน่าทึ่งมากและควรจะได้อนุรักษ์และให้คนรุ่นหลัง ๆ เรียนรู้ศึกษาศาตร์ความรู้ นี้ไว้  ขออนุญาตนำเรื่องที่ท่านได้บอกเล่ามากล่าวเพียงย่อ ๆ ว่าท่านเกิดมาจากครอบครัว ที่ยากจนในชนบทและมีชีวิตที่ยากลำบากมาก แต่ก็ไม่เคยยอมแพ้โชคชะตาหรือยอมจำนนต่อคำว่าบุญวาสนา  พยายามดิ้นรนขนขวยต่อสู้ทุกวิถีทาง จนกระทั่งมีวันนี้ วันที่มีที่ยืนในสังคมที่พร้อมไปด้วยความสำเร็จ  ความมั่นคง ครบด้าน 

  ผมมีความเห็นเพิ่มเติมอย่างนี้นี้นะครับ คนเราจะรวยหรือจน สำเร็จมากน้อยดูได้จากลายมือก็จริงอยู่  แต่มีข้อแนะนำเพิ่มเติมว่า  แม้ลายมือจะบอกว่ารวยหรือประสบผลสำเร็จได้  หากเจ้าของมือดูดายไม่นำพาขนขวยความร่ำรวยหรือสำเร็จก็ไม่เป็นไปตามลายมือหรืออาจเป็นไปได้แต่ก็ไม่มากเท่าที่ควร  ซึ่งตรงกันข้ามกับคนที่ลายมือบอกว่าจะประสบผลสำเร็จและร่ำรวยเช่นมือนี้  เจ้าของมือไม่ได้นั่งรอหรือเฝ้ารอแต่เร่งลงมือทำอะไรที่เป็นรูปธรรม และมีความมานะพยายามตามหลักธรรมของความสำเร็จคืออิทธิบาท 4 และหลักธรรมฆราวาสธรรม 4 รวมถึงหลักธรรมของหัวใจเศรษฐี  เขาจึงมีวันนี้ได้โดยดุษฎี

การวิเคราะห์พอสังเขป มาดูว่าอะไรคือความสำเร็จจากเส้นในลายมือนี้

มือซ้าย คือเส้นวาสนาที่เกิดจากเนินจันทร์ (3-1)ถือเป็นเส้นวาสนาในอุดมคติคือเป็นเส้นวาสนาอุปถัมภ์หรือวาสนาช่วย เส้นคมชัดสวยงามยาวต่อเนื่องเข้าถึงเนินเสาร์(3-2)ที่ได้มาตรฐาน(อ่านเพิ่มเติมความหมายของเนิน) และมีแยกเป็น V ถึง 2 ตำแหน่ง (Vคือ Victory = ชัยชนะ การเข้าถึงเป้าหมายและความสำเร็จที่ตั้งเป้าไว้)

มือขวา มีเส้นลายมือในอุดมคติอีก 2 เส้นคืเส้นอาทิตย์กับเส้นพุธ กล่าวคือ เส้นอาทิตย์เกิดจากตำแหน่งกลางมือพื้นที่ราบอังคารสูง-เนินปัตตานิ (1-1) เส้นสดในคมชัดยาวต่อเนื่องผ่านบริเวณพื้นที่เนินลับ เนินญาณ เข้าถึงเนินอาทิตย์-เนินสำคัญ (1-2) ที่ได้มาตรฐาน  เส้นดังกล่าวนี้เจ้าของมือจะได้รับอิทธิพลด้วยเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ เฉลียวฉลาด ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  รวมถึงเป็นผู้ที่มีความโชคดีที่ได้รับโอกาสหรือเครดิต่างๆ ที่สำคัญคือเข้าถึงเป้าหมายและความสำเร็จตามที่หวังหรือตั้งใจไว้ ทั้งความสำเร็จที่เป็นเกียรติยศ ชื่อเสียง เงินทอง   อนึ่ง ในมือนี้มีเส้นพุธ ที่เด่นมาก ตำแหน่งเกิดจากเส้นชีวิน (2-1) มีความคมชัดยาวต่อเนื่องขึ้นถึงเนินพุธโดยสัมผัสเส้นใจใต้เนินพุธ(2-2) หมายถึงเป็นผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีมาก เป็นผู้ที่มีพลังกาย พลังสมองขอบเรียนรู้ศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ธุรกิจการงานต่างๆ จึงมีความเจริญก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่องมั่นคงดี

ตัวอย่างลายมือที่คล้ายกันแต่ไม่ประสบผลสำเร็จ เพราะเหตุใดจึงเป็นอย่างนี้น

มือบางมือมือเส้นวาสนาคล้ายกัน มีตำแหน่งเกิดบนเนินจันทร์ แต่ลากขึ้นไม่ถึงเนินเสาร์  ผลก็คือล้มเหลวหรือไม่ประสบผลสำเร็จ

 ภาพที่ 3

 มีคำถามว่า 1.หากมีการเติมเส้นวาสนาเข้าถึงเนินเสาร์ของมือซ้ายความสำเร็จจะมาได้อย่างแน่นอนหรือง่ายกว่าจริงหรือไม่

               2.แล้วการเพิ่มเส้นจากตำแหน่ง 1-ข ให้ขึ้นไปถึงเนินเสาร์ทำได้หรือไม่โดยให้มีความคมชัดเหมือนเส้นลายมือเดิมที่ลากจากตำแหน่ง1-ก ขึ้นไป 

            

 ภาพที่ 4

 ในมือขวาก็เช่นกัน มือนี้เส้นวาสนาเริ่มต้นดีแล้ว แต่เสียดายว่าขึ้นไปไม่ถึงเนินเสาร์  และมีเส้นอุปสรรคตัดเส้นวาสนาค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตามหากเส้นวาสนามีการเชื่อมต่อช่วงที่ขาดคือระหว่างเส้นสมองกับเส้นใจเป็นแนวเส้นเดียวกัน  ชีวิตของเจ้าของมือนี้ก็คงเปลี่ยนไปตามอิทธิพลของเส้นวาสนาในอุดมคติตามลายมือในภาพที่ 1 หรือไม่คงต้องมีคนที่มีศรัทธามากพอที่จะลงมือพิสูจน์   เหมือนกรณีคนญี่ปุ่นที่เราได้ทราบได้เห็นกันตามสื่อต่างๆ


      ผมได้รับคำถามจากหลาย ๆ ท่านที่ไปดูลายมือแบบพบกัน  ว่าถ้าผ่าตัดเปลี่ยนลายมือแล้วผลตอบรับจะเปลี่ยนไปในทิศทางของการเปลี่ยน แปลงของลายมือหรือไม่  ผมก็ตอบไปตามหลักการที่ควรจะเป็นว่าใดๆ ในโลกนี่้การเปลี่ยนแปลงก็มักจะเกิดขึ้นได้จากธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของ มนุษย์ การเปลี่ยนแปลงก็มี 2 ลักษณะคือที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงลายมือด้วยการผ่าตัดด้วยเลเซอร์ก็เข้าข่ายการเปลี่ยน แปลงที่เกิดจากการกระทำโดยมนุษย์

จากประสบการณ์จริง การเปลี่ยนแปลงลายมือจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม อาจมีผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผมเป็นหมอดูลายมืออาชีพมาหลายปี เคยเห็นคนที่ได้รับอุบัติเหตุเป็นแผลเป็นบนฝ่ามือ  หากตำแหน่งแผลเป็นไปทับเส้นใดๆ ก็จะมีผลกระทบกับเจ้าของมือตามอิทธพลของเส้นที่ถูกกระทบหรือทำลาย เช่นกรณีเส้นสมองถูกตัดขาดหรือมีลักษณะที่เสียหายหรือไม่สมบูรณ์ตามปกติที่ ควรจะเป็น ก็มักจะมีปัญหาเกิดขึ้นกับเจ้าตัวทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม  รูปธรรมคือความเสียโฉมหรือผิดรูปร่างบนเส้นสมองและความเปลี่ยนแปลงของลักษณะ มือ  นามธรรมคือผลกระทบตามอิทธิพลของเส้นสมองเป็นต้นว่าการใช้เหตุผล  การคิดอ่าน คุณภาพทางสมอง การตัดสินใจต่างๆ มักไม่ปกติเหมือนเดิม หรือแตกต่างไปจากเดิม  รวมถึงสุขภาพทางสมองก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยอีกทางหนึ่ง  ทั้งนี้ความมากน้อยหนักเบาก็ขึ้นอยู่กับบาดแผลที่เกิดขึ้นว่ากระทบหรือทำลาย เส้นสมองของมือนั้น ๆ มากน้อยเพียงใด  ถ้ามากก็มีผลมาก  ถ้าน้อยก็มีผลไม่มากนักสรุปแล้วก็คือผลที่จะเกิดตามมาก็หนีไม่พ้นหลักการ ซึ่งจะอธิบายความเพิ่มเติม พร้อมยกภาพลายมือมาประกอบดังตัวอย่างประกอบ ดังต่อไปนี้

1.การเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรม

 เส้นลายมือที่มีลักษณะไม่สมบูรณ์ ปัญหาก็มักจะเกิดกับเจ้าของมือตามความหมายของเส้น

ภาพที่ 1-1

ภาพที่ 1-2

ถ้าหากมือนี้มีเส้นชีวิตที่เปลี่ยนไปตามตัวอย่าง ทั้งเส้นชีวิต และเส้นวาสนา  ชีวิตก็จะเปลี่ยนไปตามอิทธิพลของเส้น

ภาพที่ 1-3

ภาพลายมือ 1-1 และ 1-2 คือกรณีตัวอย่างเส้นลายมือที่มีปัญหาหรือมีผลกระทบส่งผลในทางไม่ดีให้กับเจ้าของมือ   หากสามารถเปลี่ยนแปลงลายมือหรือลายมือของมือนี้เป็นตามเส้นที่ลากใหม่ตามภาพลายมือ 1-3  ชีวิตก็จะเปลี่ยนไป จากความไม่แน่นอนในการดำเนินชีวิตก็จะมั่นคงขึ้น(เส้นชีวิตไม่ขาด มีความต่อเนื่อง) ความสำเร็จในด้านทรัพย์สินหน้าที่การงานมั่นคง(เส้นวาสนายาวต่อเนื่อง ไม่ขาดไม่แตก ไม่เป็นเกาะ) นอกจากนั้นเจ้าของมือนี้จะมีความสุขความเจริญก้าวหน้าจากภาระกิจหน้าที่การงานที่ทำหรือการได้รับการยอมรับนับถือหรือได้รับความสำคัญ (เส้นอาทิตย์แยกขึ้นจากเส้นวาสนา)  ที่กล่าวมาโดยย่อ ๆ นี้คือได้รับอิทธิพลจากเส้นที่มีมาแล้วตามธรรมชาติ(สมมุติว่าเส้นมีมาอย่างนี้อยู่แล้ว)   แต่ถ้าไม่มีมาตั้งแต่แรก(เหมือนภาพ 1-1และ ภาพ 1-2) การเปลี่ยนแปลงลายมือหรือทำให้เกิดขึ้นใหม่โดยการสร้างหรือผ่าตัดดัดแปลงจากฝืมือมนุษย์นั้น(การศัลยกรรมเปลี่ยนแปลงลายมือ) โดยการทำให้เส้นลายมือเปลี่ยนใหม่เป็นเหมือนลายมือในภาพ 1-3 ความเปลี่ยนแปลงในทางนามธรรมจะส่งผลเหมือนลายมือที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติดังที่กล่าวแล้วนี้หรือไม่  อย่างนี้คงต้องมีคนกล้า และมีความศรัทธามากพอที่จะพาตัวเองเข้าไปให้หมอศัลกรรมที่มีฝีมือจัดการเปลี่ยนแปลงให้ แล้วก็มาดูมาศึกษาพิสูจน์กันต่อไปว่า ชีวิตหลังจากเปลียนแปลงลายมือมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในทางบวกตามอิทธิพลของเส้นที่สร้างขึ้นใหม่ได้หรือไม่  อย่างไร...???


 

ตัวอย่าง เส้นชีวิตและเส้นวาสนาที่สมบูรณ์และให้คุณกับเจ้าของมือ

ที่ว่าเส้นวาสนาสมบูรณ์คือเส้นคมชัด ไม่แตก ไม่ขาด  ไม่เป็นเกาะ  มีความยาวต่อเนื่องขึ้นไปสัมผัสเส้นใจที่ตำแหน่งใต้นเนินเสาร์ และที่สำคัญสีของเส้นจะต้องมีความสดใสเป็นธรรมชาติตลอดเส้น(ไม่มีจุดดำ แดง หรือหมองคล้ำ) จึงจะไดัรับอิทธิพลด้านบวกจากเส้นวาสนา  หากเนินเสาร์อิ่มเต็มด้วยก็ยิ่งดีมากเป็นทวี ได้ผลดีแน่นอน

กรณีเส้นวาสนาตัดผ่านเส้นใจขึ้นไปในเนินเสาร์ก็ยังถือว่าดีอยู่ แต่กลับเป็นเรื่องไม่ดีหากเส้นวาสนาลากผ่านเนินเสาร์เข้านิ้วกลาง(มากไป มีได้มาแต่ก็เสียไป เป็นทุกข์กับสิ่งที่ทำ ที่มี ที่เป็น หรือทำไม่หยุด หยุดไม่ได้)  ส่วนกรณีเส้นวาสนาลากลงไปในช่องนิ้ว(ช่องสิ้นเปลือง-ระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วกลาง) มีเหตุปัจจัยที่ต้องใช้จ่ายหมดเปลืองทำให้มีความทุกข์หรือเดือดเนื้อร้อนใจเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองอยู่ร่ำไป

2.การเปลี่ยนแปลงที่เป็นนามธรรม

มีหลักธรรมของพุทธศาสนาที่จะนำมาประกอบการอธิบาย ให้เห็นเป็นสัจธรรมอยู่ 2 หลัก  

     หลักที่ 1 คือปฏิจจสมุปบาท อธิบายถึง การเกิดขึ้นพร้อมแห่งธรรมทั้งหลายเพราะอาศัยกัน, การที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันจึงเกิดมีขึ้น เช่น ทุกข์เกิดขึ้นเพราะมีปัจจัย 12 เรื่องเกิดขึ้นสืบ ๆ เนื่องกันมาตามลำดับ อธิบายความโดยย่อพอเข้าใจได้ก็คือทุกสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นมีผลกระทบทั้งทางบวกหรือทางลบจะต้องมีเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องยึดโยงกัน ใดๆ จะเกิดขึ้นและดำรงไปได้หรือสิ้นสุดลงได้ก็ล้วแต่มีความเกี่ยข้องเชื่อมโยงกันมีเหตุจึงมีผล

   หลักที่ 2คือสัจจะหรือความจริง ในโลกนี้มีความจริงอยู่ 2 ระดับ คือ
ความจริงระดับสมมุติ และความจริงระดับปรมัตถ์   
 มนุษย์ส่วนใหญ่จะเข้าใจเพียงความจริงระดับสมมุติจากภาษาเท่านั้น ได้แก่ บัญญัติชื่อต่าง ๆ เช่น คน สัตว์ วัตถุ และความเป็นเจ้าของสิ่งเหล่านั้นทั้งโดยชื่อและโดยความรู้สึก เช่น นายดำ แมว เงินของฉัน ลูกของฉัน เป็นต้น เป็นความจริงที่ต้องขึ้นกับการอ้างอิงและเปรียบเทียบ ซึ่งรู้จักกันเฉพาะในกลุ่มชนบางกลุ่มที่ใช้ภาษาเดียวกัน วัฒนธรรมเดียวกันเท่านั้น จะใช้กับต่างกลุ่ม ต่างภาษา ต่างวัฒนธรรมไม่ได้
    ส่วนความจริงอีกระดับหนึ่ง คือ ความจริงระดับปรมัตถ์ ปรมัตถ์นี้จะไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกลุ่มชน สถานที่ หรือยุคสมัย อดีตนับตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ไฟเคยให้ความร้อนและเผาไหม้อย่างไร ในอนาคตจนถึงโลกถูกทำลาย ไฟก็ยังคงให้ความร้อนและเผาไหม้ตลอดไป
คำว่าไฟเป็นจริงเฉพาะในหมู่คนไทย ต่างชาติจะเรียกอีกอย่างหนึ่ง แต่ความรู้สึกร้อนจะเป็นสากลสำหรับสิ่งมีชีวิตทุกชนิดทั้งคนและสัตว์ เมื่อถูกไฟจะรู้สึกว่าร้อน ความร้อนเป็นความจริงระดับปรมัตถ์ของไฟ
เนื่องจากมนุษย์มีความเข้าใจติดอยู่แค่ระดับสมมุติ ซึ่งสื่อกันด้วยภาษา และจำเป็นต้องมีคน สัตว์ วัตถุขึ้นอ้างอิงด้วย ดังนั้น คนส่วนใหญ่จึงยึดมั่นโดยไม่รู้ตัวว่า  ภาษาเป็นความจริง คิดว่าคน สัตว์ วัตถุ มีจริง จนกระทั่งไม่มีใครนึกถึงความจริงระดับปรมัตถ์ที่แฝงอยู่

จากหลักธรรมทั้งสองนี้คงเป็นข้อสรุปได้โดยอาศัยหลักความจริงระดับสมมุติและระดับปรมัตถ์แยกแยะความจริงได้ และมองเห็นความเชื่อมโยงกันตามหลักปฏิจจสมุปบาท แล้วก็จะสามารถเห็นได้ว่าความเปลี่ยนแปลงที่เปลือกหรือความเปลี่ยนแปลงเพียงอย่างหนึ่งอย่างใดที่เป็นเพียงรูปธรรมจะส่งผลหรือเป็นผลสมบูรณ์ในทางนามธรรมได้ยาก ความสำเร็จหรือความล้มเหลวใดๆ ย่อมมาจากหลายเหตุปัจจัยที่ล้วนแต่ต้องมีองค์ประกอบครบถ้วนจึงจะเกิดขึ้น.


 เปลี่ยนลายมือด้วยการเลเซอร์หรือผ่าตัดเปลี่ยนลายมือ

ผมในเคยได้รับการสอบถามอยู่บ่อยๆ เกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนเส้นลายมือ หรือขอคำแนะนำว่าควรเปลี่ยนเส้นลายมือเป็นแบบใดจึงจะทำให้ชีวิตดีขึ้น ผมก็ได้แต่อธิบายในหลักการว่าความเปลี่ยนแปลงใดๆ มันก็ต้องมีองค์ประกอบหลาย ๆ อย่างดังทีี่ได้เขียนอธิบายมายืดยาว อย่างไรก็ตามก็ยังมีหลายท่านต้องการที่จะเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงลายมือด้วยวิธีใดๆ ก็ตาม เช่นการเลเซอร์ลายมือ  การผ่าตัดเปลี่ยนหรือเพิ่มเส้นลายมือ บางคนบอกว่าจะบินไปทำที่ญี่ปุ่น ขอให้เพิ่มเส้นให้หน่อย  บางคนบอกจะไปปรึกษาแพทย์ที่ประเทศไทย(มีรับทำอยู่เช่นกันครับ)ขอให้ขีดแนวเส้นให้ด้วยว่าควรเพิ่มเส้นไหน  หรือลดเส้นไหน  ผมก็เขียนเพิ่มเส้นให้และแนะนำถึงความหมายเส้นต่างๆ ที่เพิ่มให้ ดังตัวอย่างคลิปที่แนะนำ

  คลิปแนะนำการเปลี่ยนเส้นลายมือ 3 คลิป

 

จดหมายจากเจ้าของลายมือที่ผมอ้างถึงในคลิป ว่าชีวิตประสบผลสำเร็จ

 เรียน  อ.ธนพงค์ ที่เคารพ
    ขอบพระคุณอาจารย์มากที่ได้พยากรณ์ลายมีอให้  ชึ่งไม่น่าเชี่อเลยว่าลายมีอคนเราสามารถบอกได้ถึงความสามารถความสำเร็จ
สมหวังและบรรลุเป้าหมายในชีวิตได้  ตลอดจนโรดภัยใข้เจ็บ  ท่านอาจารย์ดูได้แม่นยำและละเอียดมาก พร้อมทั้งพยากรณ์รายเดีอนรายปี
   ดิฉันได้ได้ฟังและอ่านคำทำนายจากท่านที่ได้พยากรณ์มาทั้งหมดชึ่งได้ประโยชน์สำหรับการดำเนินชีวิตในทางที่ไม่ประมาทและรู้ผิดถูกชั่วดีเป็นผลดีต่ออนาคตมาก ตามที่ได้คุยกับท่านทางโทรศัพท์ ดิฉันได้อนุญาตให้ท่านนำลายมีอพยากรณ์ของดิฉันเผยแพร่ทางผ่านทางเว็บไชต์เพี่อเป็นวิทยาทานเพี่อเป็นแรงบันดาลใจให้บุคคลทั่วไปได้เรียนรู้ในการใช้ชีวิตและต้องสู้ขยันมุ่งมั่นตั้งใจ เพี่อความสำเร็จและค้นพบจุดหมายของชีวิตชึ่งไม่ใช่เรี่องยาก  ถ้าเราเป็นคนที่ไม่มั่วเมากับอบายมุกชี่อสัตย์ต่อตัวเองและผู้อี่นรับผิดชอบหน้าที่การงานที่ทำและเป็นคนดีมีจริยธรรมช่วยเหลีอผู้อี่นที่ด้อยก่วาตามที่พอทำได้ ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จ 

ให้อาจารย์ดำเนินการได้เลย แต่ดิฉันขอสงวนประวัตและชี่อจริง และชี่อเล่นให้ท่านหาชี่อสมมุตเอา
และดิฉันขอสงวนคำทำนายรวมทั้งคำถามทั้งหมดเอาไว้เพราะไม่สะดวกที่จะเปิดเผยได้ แต่ในการวิเคราะห์เส้นลายมีอต่างๆนั้นท่าน
สามารถทำได้  หวังว่าคงจะได้ประโยนช์ ในการเรียนรู้
     ท้ายนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธ์ในสากลโลกจงปกป้องคุ้มครองอาจารย์และครอบครัวให้พ้นจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงตลอดจนอาชีพและหน้าที่การงานก็ขอให้เจริญก้าวหน้าด้วยเทอญ


              โดยความเคารพ/คนไทยไปเยอรมัน

 

ชีวะประวัติ พอสังเขป
      จากชีวิตชนบท ที่ต้องทำไร่ทำสวนและเลี้ยงสัตว์  ช่วยพ่อแม่เพี่อความอยู่รวดของครอบครัว แต่ก็ไม่มีสิ่งไดที่ก้วาหน้ามากนักเพราะชีวิตการเกษตรบางปีก็พอได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย  บางปีก็ขาดทุนแต่พ่อแม่ก็สามารถส่งเสียให้ลูกได้มีการศึกษาทุกๆคน แต่ชีวิตของดิฉันเป็นคนที่ชอบแสวงหาประสบการณ์เรียนรู้สิ่งไหม่ๆ คิดและตั้งใจไว้ว่าสักวันชีวิตเราคงจะดีกว่านี้ ดิฉันจึงต้องออกจากบ้านมาด้วยวัยที่ยังน้อยมากแต่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ดิฉันจึงมีโอกาสไปเรียนทำอาหารเอเชียที่ ฮ่องกง  ขั้นพี้นฐาน เพราะเวลาที่น้อยจึงรีบเก็บเกียวความรู้และประสบการณ์ ประมาญ ปีเศษ ดิฉันก็กลับมาเมี่องไทย

เปิดขายอาหารตามสั่งแต่ก็ไม่ค่อยประสบผลสำเร็จเพราะเพี่อนร่วมงานไม่ให้ความร่วมดีเท่าที่ควรประกอบกับตัวดิฉันเป็นคนที่เผด็จการมากไปจึงเป็นเหตุให้หยุดกิจการไป แต่ชีวิตดิฉันไม่เคยหยุดอยู่กับที่พยายามดิ้นรนต่อไป จนได้ไปทำงานอยู่กับร้านอาหารที่ ประเทศอังกฤษ ชึ่งเป็นร้านอาหารยุโรปปนเอเชีย ชึ่งทำให้ดิฉันมีโอกาสเรียนรู้เพราะด้วยความที่เป็นคนที่ชอบศึกษาเกียวกับงานเหล่านี้  ใช้ชีวิตการเรียนรู้ได้ประมาญเกีอบ 2ปีก็กลับเมี่องไทยตอนแรกก็คิดจะทำกิจการเกียวกับครัวเอเชียและยุโรป  แต่ทางบ้านก็ไม่สนับสนุนเพราะพ่อแม่ก็กลัวว่าจะเจ็งเหมีอนเดิมก็เลยไม่ให้โอกาสแต่
ดิฉันก็ไม่เคยท้อแท้พยายามให้กำลังใจกับตัวเองเสมอและไม่คิดโทษใครที่ไม่ให้โอกาสจึงพยายามหาประสบการณ์ให้กับชีวิตเรี่อยๆพยายามจับงานทุกอย่างที่คิดว่าพอทำได้เพราะดิฉันคิดเสมอว่าจะต้องมาเรียนรู้เกียวกับกิจการ เค้กและเบเกอรี จึงได้มีโอกาส เดินทางไปประเทศเยอรมัน ใช้ชีวิตอยู่ที่เยอรมันและได้ทำธุรกิจที่ตั้งใจและพยายามทำมาทั้งชีวิต คีอรับจัดงานเลี้ยงนอกสถานที่ เช่นงาน สัมนาและเลี้ยงต่างๆ ตลอดจนงานแต่งงานและงานเลี้ยงสังสรรค์ที่อย่าง และรับสั่งทำอาหารไทยเอเชีย  ยุโรปและขนมเค้กในเทศการต่างๆ  ด้วยความที่เป็นคนชอบพลิกแพรงดัดแปลงสร้าวสรรค์อาหารแปลกๆใหม่เพี่อเอาชนะคู่แข่งชึ่งไม่ใช่เรี่องง่ายแต่ด้วยความตั้งใจและพรสวรรค์ที่ทำให้ประสบผลสำเร็จได้ เพราะต่างชาติย่อมมองเห็นว่า
คนเอเชียไม่มีความสามารถแต่ปัจุบันนี้ก็เป็นที่น่าพอใจ ที่ฝรั่งยอมรับในฝีมีอ 

ด้วยความที่เป็นคนที่ขยันต่อสู้ชีวิตทุกรูปแบบจึงไปทำงานเกียวกับการเกษตรที่ถนัดอีกงานหนึ่งเพี่อเป็นอาชีพเสิรม โดยทำอยู่กับบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ชึ่งเป็นงานสวนที่รับทำ ตกแต่งจัดสวนดอกไม้ต้นไม้และพืชเมืองหนาวชึ่งทั้งหมดนี้ ล้วนเป็นความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานด้วยความอดทนต่อสู้ทุกสถานกราณ์เพราะชีวิตไม่ได้โรยด้วยกรีบกุหลาบแต่ด้วยความ
ขยันและใช้สติปัญญาบางครั้งต้องทำงานวันละ  สิบสี่ สิบห้าชั่วโมง แต่ต้องทำเพี่อให้ชีวิตบรรลุถึงเป้าหมาย ที่ตั้งใจเอาไว้

ดิฉันหวังว่าคงจะเป็นข้อคิดได้บ้างไม่มากก็น้อยขอให้ทุกคนสู้ๆๆ และทำงานที่สุจริต ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆๆคนที่คิดสู้ชีวิต ขอให้ประสบผลสำเร็จ ทุกๆคน

 จาก คนไทยไปเยอรมัน


 

หนังสือคู่มือเรียนลายมือจากมือจริง

พร้อม DVD ประกอบการเรียนการสอน

โดย อ.ธนพงศ์  หลักนครพล

*******************************************************************************

ลายมือบอกอะไรได้บ้าง    

      

         ลายมือคือแผนที่ชีวิตที่บันทึกไว้ในฝ่ามือ จะเปรียบเทียบได้กับลายแทงที่บันทึกรายละเอียดเพื่อการเดินทางหรือการค้นหาทรัพย์สมบัติที่บันทึกไว้  มีสัญลักษณ์มากมายบันทึกไว้ในลายมือ เพื่อบอกเตือนให้เจ้าของมือได้ทราบถึงเส้นทางเดินหรือแผนที่ชีวิตที่จะ ดำเนินไปในอนาคต   รูปลักษณ์ของมือ นิ้วมือ ขนาดของมือ ความแข็งหรือนุ่มของมือ เนินในมือ เส้นและเครื่องหมายต่าง ๆ ในมือ ทั้งหลายเหล่านี้รวมเป็นแผนที่ผืนใหญ่ที่บันทึกทางเดินชีวิตของเจ้าของมือ ไว้ เพื่อให้เจ้าของได้เดินทางไปตามเส้นทาง ซึ่งจะมีทั้งดี หรือไม่ดี ในช่วงชีวิตหนึ่ง ๆ เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่บันทึกไว้จะปรากฏขึ้นตามช่วงอายุ   ซึ่งหาก เจ้าของมือสามารถอ่านแผนที่หรือสัญลักษณ์เหล่านั้นได้  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือร้าย  ก็สามารถจัดการหรือแก้ไขได้ล่วงหน้า 

อ.ธนพงศ์  หลักนครพล