Open menu

ถ่ายภาพลายมือให้ได้ภาพลายมือที่ชัดเจนได้อย่างไร


ภาพ ถ่ายลายมือที่ใช้ประกอบการดูลายมือเพื่อการพยากรณ์ลายมือนั้น ผมจำเป็นต้องใช้ทั้งหมด 8 ภาพ ซึ่งการถ่ายภาพลายมือให้ได้ภาพลายมือที่ชัดเจนเพื่อส่งไปดูลายมือนั้นขอแนะ นำขั้นตอนการถ่ายภาพไว้เป็นแนวทางปฏิบัติดังนี้

1.ใช้กล้องที่มีค่าความละเอียด (pixel) ที่มากก็ย่อมได้ภาพที่ละเอียดและชัดเจน แต่ก็ขึ้นอยู่กับการถ่ายภาพที่ถูกต้องด้วย เช่นการปรับระยะชัดให้พอดี  การให้แสงที่ถูกต้องและ.. อ่านในขั้นตอนต่อ ๆ ไป

2.การถ่ายภาพมือและลายมือ ต้องถ่ายในที่มีแสงสว่างเพียงพอ (ห้ามใช้แฟรช) เพราะจะทำให้ได้ภาพที่ไม่มีความชัดลึก (ถ้าใช้แฟรช-ภาพจะออกเบลอ ๆ นวล ๆ ไม่มีความคมชัดหรือมีมิติชัดลึก)

3.ในกรณีถ่ายแบบขยายหรือถ่ายระยะใกล้  ต้องปรับโหมดการถ่ายไปที่ มาโคร (Macro) หากไม่มีระบบนี้ก็พยายามปรับระยะชัดให้พอดีกับกล้องแต่ละชนิด(บางรุ่นก็มี ระยะชัดตั้งแต่ 1 นิ้ว บางรุ่นก็มีระยะชัดมากว่า 1 ฟุต) สังเกตที่หน้าจอภาพว่ามีความชัดเจนพอดีก็เป็นใช้ได้

4.การปรับระยะชัด (Focus) ต้องได้ระยะพอดี (อันนี้ต้องสังเกตเองนะครับสำหรับกล้องแต่ละรุ่น)

5.การกดชัดเตอร์ (shutter) ต้องกดเบาและนิ่ง เพื่อไม่ให้เกิดการไหวของภาพ (กล้องบางรุ่นที่ตั้งเวลาได้ ก็ให้ใช้โหมดนั้น แล้ววางมือไว้นิ่ง ๆ จะได้ภาพที่ชัดเจนกว่าการกดถ่ายด้วยมือ แต่ต้องมีตำแหน่งวางกล้องหรือขาตั้งกล้องช่วยนะครับ)

หากได้ทำตามขั้นตอนนี้แล้วจะได้ภาพที่ชัดเจนเพียงพอสำหรับการพยากรณ์ลายมือ

อนึ่ง  การเตรียมมือให้พร้อมสำหรับการถ่ายเพื่อให้เห็นเส้นในมือได้ชัดเจนก็จำเป็นมีข้อแนะนำดังนี้

1.ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ แล้วเช็ดมือให้แห้งด้วยผ้าสะอาด

2.ทาโลชั่นที่ฝ่ามือทั้งสองเล็กน้อย นวดเบา ๆ เหมือนปกติที่ท่านผู้หญิงใช้เป็นประจำอยู่แล้ว ทิ้งไว้ประมาณ 4-5 นาทีแล้วจึงเริ่มถ่ายภาพมือ

3.การวางมือควรวางไว้บนวัตถุที่ไม่สะท้อนแสงเป็นฉากหลัง  และไม่เกร็งมือมากนัก (คือเหยียดมือออกให้สุดแต่ก็ไม่ถึงกับตึงมากหรือเกรงมือ พยายามกางหัวแม่มือออกด้วยนะครับ)

ตัวอย่างภาพที่จะส่งเพื่อการดูลายมือ ต้องถ่ายทั้งหมดจำนวน 7 ภาพ

ภาพหลังมือซ้าย ขวา  
{rokbox}images/stories/handhoro/6hand/a11.jpg{/rokbox} {rokbox}images/stories/handhoro/6hand/a21.jpg{/rokbox}
ภาพที่ 1- 2 ถ่ายภาพหลังมือให้เห็นปลายเล็บถึงข้อมือ


ดูลายมือ หลังมือซ้าย ดูลายมือ หลังมือขวา
ภาพลาย มือด้านหลังมือ (ภาพที่ 1-2) ทำให้ได้ทราบถึงลักษณะนิ้วและเล็บมือ  ทราบถึงความยาวของฝ่ามือกับนิ้วมือ และนิ้วมือกับเล็บมือคือส่วนประกอบสำคัญในการจำแนกประเภทของมือได้เป็นอย่าง ดี  ซึ่งเป็นพื้นฐานทำให้ทราบถึงแนวคิดและการตัดสินใจของเจ้าของมือได้ ทั้งนี้จะใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบการพยากรณ์ได้อีกทางหนึ่ง

ภาพฝ่ามือซ้าย ขวา
{rokbox}images/stories/handhoro/6hand/b11.jpg{/rokbox} {rokbox}images/stories/handhoro/6hand/b21.jpg{/rokbox}


ภาพที่ 3 - 4 ถ่ายภาพฝ่ามือให้เห็นปลายนิ้ว(ปลายสุดของนิ้วมือ)ถึงสร้อยข้อมือ(ส้นมือหรือฐานมือ)

ภาพลาย มือด้านฝ่ามือ (ภาพที่ 3 - 4) ทำให้เห็นภาพรวมในมือ ฝ่ามือกับนิ้วมือ ความยาวของข้อนิ้ว ลักษณะนิ้วมือ ช่องระหว่างนิ้ว ความอุึดมหรือแฟบแบนของเนินต่าง ๆ ในมือ ความนุ่มแข็งของมือ จะทราบถึงความอุดมโดยรวมของมือและพลังขับเคลื่อนต่าง ๆ ที่ได้รับจากอิทธิพลของเนินในมือ  ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญทีจะนำมาเป็นส่วนประกอบในการพยากรณ์ลายมือ

ภาพฝ่ามือแบบซูม ซ้าย ขวา
{rokbox}images/stories/handhoro/6hand/c11.jpg{/rokbox} {rokbox}images/stories/handhoro/6hand/c21.jpg{/rokbox}

ภาพ ที่ 5-6 ถ่ายภาพขยายฝ่ามือให้เห็นจากโคนนิ้ว(ข้อนิ้วข้อล่างสุด) ถึงสร้อยข้อมือ(จะทำให้เห็นส้นมือหรือฐานมือ ตรงบริเวณเนินหลักทรัพย์) จะทำให้เห็นเส้นลายมือหลัก ลายมือเส้นรองต่าง ๆ   เพื่อนำมาประกอบการวิเคราะห์อย่างละเอียด


หมายเหตุ  การถ่ายภาพมือในลักษณะตะแคงมือเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้แสงตกกระทบเข้าฝ่า มือได้ทั่วถึงมาก ซึ่งจะทำให้ได้ภาพชัดทั้งฝ่ามือ  (ลองขยับมือหาตำแหน่งให้แสงตกกระทบกับฝ่ามือให้ได้ตำแหน่งที่ชัดเจนที่สุด)

หมายเหตุ  การถ่ายภาพมือในลักษณะตะแคงมือเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้แสงตกกระทบเข้าฝ่า มือได้ทั่วถึงมาก ซึ่งจะทำให้ได้ภาพชัดทั้งฝ่ามือ  (ลองขยับมือหาตำแหน่งให้แสงตกกระทบกับฝ่ามือให้ได้ตำแหน่งที่ชัดเจนที่สุด)

อนึ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการถ่ายภาพมือแบบขยาย ต้องถ่ายให้ได้เส้นรัดข้อนิ้ว(ข้อล่างสุด) และสร้อยข้อมือด้วย ดังภาพตัวอย่าง เพราะเป็นจุดสำคัญที่ใช้วัดระยะ บางเรื่องก็เป็นจุดเริ่มต้น  บางเรื่องก็เป็นจุดสิ้นสุด นอกจากนั้นตรงตำแหน่งเหนือสร้อยข้อมือขึ้นไปประมาณ 2-2.5 ซ.ม.เป็นพื้นที่เนินหลักทรัพย์ซึ่งจะทำให้ทราบถึงสถานะอีกหลายอย่างเกี่ยว กับทรัพย์สินเงินทองในช่วงบั้นปลายชีวิต


ภาพลายมือขยายฝ่ามือ ( ภาพที่ 5 - 6) ถ่ายจากโคนนิ้วมือถึงสร้อยข้อมือจะทำให้เห็นเส้นในมือได้โดยละเอียดชัดเจน ขึ้น(ต้องดูว่าภาพชัดเจนหรือปรับระยะชัดให้พอดี จึงจะได้ภาพที่ชัดลึกเพียงพอ) เส้นลายมือจะบอกถึงการดำเนินชีวิตได้อย่างละเอียด  เส้นลายมือหลักก็จะบอกถึงเรื่องหลัก ๆ  เส้นสำคัญอื่น ๆ ที่รองลงไปก็จะบอกถึงความเป็นไปและการเปลี่ยนแปลงของชีวิต เส้นอิทธิพลและเส้นจร เส้นเชื่อมอื่น ๆ ก็จะบอกรายละเอียดย่อย ๆ ลงไปอีกชั้นหนึ่ง  ดังนั้นการถ่ายภาพลายมือที่ชัดเจนจะทำให้การพยากรณ์ได้สะดวกถูกต้องแม่นยำ.

ความหนาของมือ (ภาพที่ 7-8) ก็บอกถึงความต้องการพื้นฐาน และพลังขับเคลื่อนของแต่ละคน  และเป็นอีกหนึ่งข้อบ่งชี้สำคัญเพื่อใช้ประกอบการพยากรณ์ การถ่ายให้เห็นความหนาของมือตรงตำแหน่งริมมือนี้(จากเนินจันทร์ถึงเนินพุธ) มี เส้นที่เป็นต้นกำเนิดที่ลากจากเนินริมมือเข้าไปในฝ่ามือที่สามารถมองเห็นได้ จากการถ่ายภาพเื่พื่อดูความหนาของมือ เป็นต้นว่าเส้นเดินทาง  เส้นจินตนาการ  เส้นมรดก เส้นลาภลอย และเส้นสมรส) ดังนั้นควรถ่ายภาพริมมือทั้งซ้ายและขวาส่งไปพร้อมกัน รวมเป็นทั้งหมด 8 ภาพ

กรณีบางท่านที่ต้องการถามเน้นเรื่องคู่ครอง ความรัก ข้อมูลภาพประกอบตำแหน่งเส้นสมรสก็ต้องชัดด้วยเช่นกัน

ตัวอย่าง  ภาพเน้นเฉพาะตำแหน่งเส้นสมรส

     


 

ภาพลายมือจำนวน 8 ภาพที่จะต้องส่งเพื่อประกอบการดูลายมือ

ส่งภาพลายมือไปที่

email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หรือ line ID:handhoro99

{rokbox}images/stories/handhoro/6hand/a11.jpg{/rokbox} {rokbox}images/stories/handhoro/6hand/b11.jpg{/rokbox} {rokbox}images/stories/handhoro/6hand/c11.jpg{/rokbox}
 ภาพหลังมือซ้าย (ภาพที่ 1)
 ภาพฝ่ามือซ้าย (ภาพที่ 3)  ภาพฝ่ามือแบบซูมซ้าย (ภาพที่ 5)
{rokbox}images/stories/handhoro/6hand/a21.jpg{/rokbox} {rokbox}images/stories/handhoro/6hand/b21.jpg{/rokbox} {rokbox}images/stories/handhoro/6hand/c21.jpg{/rokbox}
 ภาพหลังมือขวา (ภาพที่ 2)
 ภาพฝ่ามือขวา (ภาพที่ 4)
 ภาพฝ่ามือแบบซุมขวา (ภาพที่ 6)
   
   ความหนาของมือ (ภาพที่ 7-8)
 

ภาพที่ 7-8 ควรถ่ายให้เต็มมือตามตัวอย่างนี้(ทั้งมือซ้ายและมือขวา)

ข้อแนะนำภาพลายมือแบบขยายที่สมบูรณ์ครบถ้วน  จะต้องประกอบด้วย  ตามตัวอย่าง ทั้งสองมือ

ภาพแบบขยายมือซ้าย

ภาพแบบขยายมือขวา


ขั้นตอนในการดูลายมือทางไลน์-ทางเนท
1.การส่งภาพและการเลือกแบบพยากรณ์ ทางไลน์-ทางเนท
    1.1 ส่งภาพทางไลน์จำนวน 8 ภาพ  (เพื่อตรวจสอบความชัดเจน)
    1.2 เลือกแบบพยากรณ์มีให้เลือก 3 แบบ (คือ 349 บาท  499 บาท และ 999 บาท )
2. ท่านจะได้รับการยืนยันคิว วันนัดพยากรณ์ (เช่น ท่านจะได้รับคำพยากรณ์ภายในวันที่   27-28  เดือน......นี้)
3.ให้ท่าน แจ้งข้อมูลส่วนตัวเพื่อใช้ประกอบการจัดทำตารางพยากรณ์รายเดือน /รายปี
   3.1ชื่อเล่น และ วันเดือนปีเกิด  **เช่นชื่อ dream  เกิดวันจันทรที่  1 มกราคม. 2530
   3.2แจ้ง Email address: เพื่อส่งตารางพยากรณ์(กรณีส่งภาพทางไลน์)
4. เลือกธนาคารที่ท่านสะดวกเพื่อชำระค่าพยากรณ์
5. โอนจ่ายค่าพยากรณ์ก่อนวันถึงคิวกำหนด 1- 2 วัน ท่านจะได้รับคำพยากรณ์ภายในกำหนด
   5.1.ตั้งคำถามหรือเรื่องที่ต้องการให้เน้นเป็นกรณีพิเศษไปได้เลยครับ  จะได้ตอบมาพร้อมกับการพยากรณ์ในคราวเดียวกัน
   กรณีสอบถามเพิ่มภายหลัง  อาจได้รับคำตอบล่าช้าออกไป เนื่องจากต้องรอคิวตอบอีกรอบหนึ่ง
6. ท่านจะได้รับการพยากรณ์เป็นข้อมูลบันทึกคลิปวีดีโอ และตารางพยากรณ์ ส่งทางอีเมลล์และทางไลน์

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม ดูลายมือทางไลน์ 


คลิปอธิบายจำนวน 8ภาพที่ต้องส่ง


 


 

คลิกอ่าน ดูลายมือได้อย่างไรบ้าง

ขั้นตอนในการดูลายมือทางไลน์-ทางเนท
1.การส่งภาพและการเลือกแบบพยากรณ์ ทางไลน์-ทางเนท
    1.1 ส่งภาพทางไลน์จำนวน 8 ภาพ  (เพื่อตรวจสอบความชัดเจน)
    1.2 เลือกแบบพยากรณ์มีให้เลือก 3 แบบ (คือ 349 บาท  499 บาท และ 999 บาท )
2. ท่านจะได้รับการยืนยันคิว วันนัดพยากรณ์ (เช่น ท่านจะได้รับคำพยากรณ์ภายในวันที่   27-28  เดือน......นี้)
3.ให้ท่าน แจ้งข้อมูลส่วนตัวเพื่อใช้ประกอบการจัดทำตารางพยากรณ์รายเดือน /รายปี
   3.1ชื่อเล่น และ วันเดือนปีเกิด  **เช่นชื่อ dream  เกิดวันจันทรที่  1 มกราคม. 2530
   3.2แจ้ง Email address: เพื่อส่งตารางพยากรณ์(กรณีส่งภาพทางไลน์)
4. เลือกธนาคารที่ท่านสะดวกเพื่อชำระค่าพยากรณ์
5. โอนจ่ายค่าพยากรณ์ก่อนวันถึงคิวกำหนด 1- 2 วัน ท่านจะได้รับคำพยากรณ์ภายในกำหนด
   5.1.ตั้งคำถามหรือเรื่องที่ต้องการให้เน้นเป็นกรณีพิเศษไปได้เลยครับ  จะได้ตอบมาพร้อมกับการพยากรณ์ในคราวเดียวกัน
   กรณีสอบถามเพิ่มภายหลัง  อาจได้รับคำตอบล่าช้าออกไป เนื่องจากต้องรอคิวตอบอีกรอบหนึ่ง
6. ท่านจะได้รับการพยากรณ์เป็นข้อมูลบันทึกคลิปวีดีโอ และตารางพยากรณ์ ส่งทางอีเมลล์และทางไลน์

คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม ดูลายมือทางไลน์ 


คลิปอธิบายจำนวน 8ภาพที่ต้องส่ง


วิธีการถ่ายภาพลายมือให้ได้ภาพลายมือที่ชัดเจน


ภาพ ถ่ายลายมือที่ใช้ประกอบการดูลายมือเพื่อการพยากรณ์ลายมือนั้น ผมจำเป็นต้องใช้ทั้งหมด 8 ภาพ ซึ่งการถ่ายภาพลายมือให้ได้ภาพลายมือที่ชัดเจนเพื่อส่งไปดูลายมือนั้นขอแนะ นำขั้นตอนการถ่ายภาพไว้เป็นแนวทางปฏิบัติดังนี้


1.ใช้กล้องที่มีค่าความละเอียด (pixel) ที่มากก็ย่อมได้ภาพที่ละเอียดและชัดเจน แต่ก็ขึ้นอยู่กับการถ่ายภาพที่ถูกต้องด้วย เช่นการปรับระยะชัดให้พอดี  การให้แสงที่ถูกต้องและ.. อ่านในขั้นตอนต่อ ๆ ไป

2.การถ่ายภาพมือและลายมือ ต้องถ่ายในที่มีแสงสว่างเพียงพอ (ห้ามใช้แฟรช) เพราะจะทำให้ได้ภาพที่ไม่มีความชัดลึก (ถ้าใช้แฟรช-ภาพจะออกเบลอ ๆ นวล ๆ ไม่มีความคมชัดหรือมีมิติชัดลึก)

3.ในกรณีถ่ายแบบขยายหรือถ่ายระยะใกล้  ต้องปรับโหมดการถ่ายไปที่ มาโคร (Macro) หากไม่มีระบบนี้ก็พยายามปรับระยะชัดให้พอดีกับกล้องแต่ละชนิด(บางรุ่นก็มี ระยะชัดตั้งแต่ 1 นิ้ว บางรุ่นก็มีระยะชัดมากว่า 1 ฟุต) สังเกตที่หน้าจอภาพว่ามีความชัดเจนพอดีก็เป็นใช้ได้

4.การปรับระยะชัด (Focus) ต้องได้ระยะพอดี (อันนี้ต้องสังเกตเองนะครับสำหรับกล้องแต่ละรุ่น)

5.การกดชัดเตอร์ (shutter) ต้องกดเบาและนิ่ง เพื่อไม่ให้เกิดการไหวของภาพ (กล้องบางรุ่นที่ตั้งเวลาได้ ก็ให้ใช้โหมดนั้น แล้ววางมือไว้นิ่ง ๆ จะได้ภาพที่ชัดเจนกว่าการกดถ่ายด้วยมือ แต่ต้องมีตำแหน่งวางกล้องหรือขาตั้งกล้องช่วยนะครับ)

หากได้ทำตามขั้นตอนนี้แล้วจะได้ภาพที่ชัดเจนเพียงพอสำหรับการพยากรณ์ลายมือ

อนึ่ง  การเตรียมมือให้พร้อมสำหรับการถ่ายเพื่อให้เห็นเส้นในมือได้ชัดเจนก็จำเป็นมีข้อแนะนำดังนี้

1.ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่ แล้วเช็ดมือให้แห้งด้วยผ้าสะอาด

2.ทาโลชั่นที่ฝ่ามือทั้งสองเล็กน้อย นวดเบา ๆ เหมือนปกติที่ท่านผู้หญิงใช้เป็นประจำอยู่แล้ว ทิ้งไว้ประมาณ 4-5 นาทีแล้วจึงเริ่มถ่ายภาพมือ

3.การวางมือควรวางไว้บนวัตถุที่ไม่สะท้อนแสงเป็นฉากหลัง  และไม่เกร็งมือมากนัก (คือเหยียดมือออกให้สุดแต่ก็ไม่ถึงกับตึงมากหรือเกรงมือ-ผ่อนคลาย กางหัวแม่มือออกพอสมควร)

ตัวอย่างภาพที่จะส่งเพื่อการดูลายมือ ต้องถ่ายทั้งหมดจำนวน 7 ภาพ

ภาพหลังมือซ้าย ขวา  
{rokbox}images/stories/handhoro/6hand/a11.jpg{/rokbox} {rokbox}images/stories/handhoro/6hand/a21.jpg{/rokbox}
ภาพที่ 1- 2 ถ่ายภาพหลังมือให้เห็นปลายเล็บถึงข้อมือ


ดูลายมือ หลังมือซ้าย ดูลายมือ หลังมือขวา
ภาพลาย มือด้านหลังมือ (ภาพที่ 1-2) ทำให้ได้ทราบถึงลักษณะนิ้วและเล็บมือ  ทราบถึงความยาวของฝ่ามือกับนิ้วมือ และนิ้วมือกับเล็บมือคือส่วนประกอบสำคัญในการจำแนกประเภทของมือได้เป็นอย่าง ดี  ซึ่งเป็นพื้นฐานทำให้ทราบถึงแนวคิดและการตัดสินใจของเจ้าของมือได้ ทั้งนี้จะใช้เป็นพื้นฐานในการประกอบการพยากรณ์ได้อีกทางหนึ่ง

ภาพฝ่ามือซ้าย ขวา
{rokbox}images/stories/handhoro/6hand/b11.jpg{/rokbox} {rokbox}images/stories/handhoro/6hand/b21.jpg{/rokbox}


ภาพที่ 3 - 4 ถ่ายภาพฝ่ามือให้เห็นปลายนิ้ว(ปลายสุดของนิ้วมือ)ถึงสร้อยข้อมือ(ส้นมือหรือฐานมือ)

ภาพลาย มือด้านฝ่ามือ (ภาพที่ 3 - 4) ทำให้เห็นภาพรวมในมือ ฝ่ามือกับนิ้วมือ ความยาวของข้อนิ้ว ลักษณะนิ้วมือ ช่องระหว่างนิ้ว ความอุึดมหรือแฟบแบนของเนินต่าง ๆ ในมือ ความนุ่มแข็งของมือ จะทราบถึงความอุดมโดยรวมของมือและพลังขับเคลื่อนต่าง ๆ ที่ได้รับจากอิทธิพลของเนินในมือ  ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญทีจะนำมาเป็นส่วนประกอบในการพยากรณ์ลายมือ

ภาพฝ่ามือแบบซูม ซ้าย ขวา
{rokbox}images/stories/handhoro/6hand/c11.jpg{/rokbox} {rokbox}images/stories/handhoro/6hand/c21.jpg{/rokbox}

ภาพ ที่ 5-6 ถ่ายภาพขยายฝ่ามือให้เห็นจากโคนนิ้ว(ข้อนิ้วข้อล่างสุด) ถึงสร้อยข้อมือ(จะทำให้เห็นส้นมือหรือฐานมือ ตรงบริเวณเนินหลักทรัพย์) จะทำให้เห็นเส้นลายมือหลัก ลายมือเส้นรองต่าง ๆ   เพื่อนำมาประกอบการวิเคราะห์อย่างละเอียดหมายเหตุ  การถ่ายภาพมือในลักษณะตะแคงมือเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้แสงตกกระทบเข้าฝ่า มือได้ทั่วถึงมาก ซึ่งจะทำให้ได้ภาพชัดทั้งฝ่ามือ  (ลองขยับมือหาตำแหน่งให้แสงตกกระทบกับฝ่ามือให้ได้ตำแหน่งที่ชัดเจนที่สุด)

อนึ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการถ่ายภาพมือแบบขยาย ต้องถ่ายให้ได้เส้นรัดข้อนิ้ว(ข้อล่างสุด) และสร้อยข้อมือด้วย ดังภาพตัวอย่าง เพราะเป็นจุดสำคัญที่ใช้วัดระยะ บางเรื่องก็เป็นจุดเริ่มต้น  บางเรื่องก็เป็นจุดสิ้นสุด นอกจากนั้นตรงตำแหน่งเหนือสร้อยข้อมือขึ้นไปประมาณ 2-2.5 ซ.ม.เป็นพื้นที่เนินหลักทรัพย์ซึ่งจะทำให้ทราบถึงสถานะอีกหลายอย่างเกี่ยว กับทรัพย์สินเงินทองในช่วงบั้นปลายชีวิต


ภาพลายมือขยายฝ่ามือ ( ภาพที่ 5 - 6) ถ่ายจากโคนนิ้วมือถึงสร้อยข้อมือจะทำให้เห็นเส้นในมือได้โดยละเอียดชัดเจน ขึ้น(ต้องดูว่าภาพชัดเจนหรือปรับระยะชัดให้พอดี จึงจะได้ภาพที่ชัดลึกเพียงพอ) เส้นลายมือจะบอกถึงการดำเนินชีวิตได้อย่างละเอียด  เส้นลายมือหลักก็จะบอกถึงเรื่องหลัก ๆ  เส้นสำคัญอื่น ๆ ที่รองลงไปก็จะบอกถึงความเป็นไปและการเปลี่ยนแปลงของชีวิต เส้นอิทธิพลและเส้นจร เส้นเชื่อมอื่น ๆ ก็จะบอกรายละเอียดย่อย ๆ ลงไปอีกชั้นหนึ่ง  ดังนั้นการถ่ายภาพลายมือที่ชัดเจนจะทำให้การพยากรณ์ได้สะดวกถูกต้องแม่นยำ.

ความหนาของมือ (ภาพที่ 7-8) ก็บอกถึงความต้องการพื้นฐาน และพลังขับเคลื่อนของแต่ละคน  และเป็นอีกหนึ่งข้อบ่งชี้สำคัญเพื่อใช้ประกอบการพยากรณ์ การถ่ายให้เห็นความหนาของมือตรงตำแหน่งริมมือนี้(จากเนินจันทร์ถึงเนินพุธ) มี เส้นที่เป็นต้นกำเนิดที่ลากจากเนินริมมือเข้าไปในฝ่ามือที่สามารถมองเห็นได้ จากการถ่ายภาพเื่พื่อดูความหนาของมือ เป็นต้นว่าเส้นเดินทาง  เส้นจินตนาการ  เส้นมรดก เส้นลาภลอย และเส้นสมรส) ดังนั้นควรถ่ายภาพริมมือทั้งซ้ายและขวาส่งไปพร้อมกัน รวมเป็นทั้งหมด 8 ภาพ