Open menu

ทดสอบความรู้ความเข้าใจเรื่องลายมือเพื่อเป็นนักพยากรณ์ลายมือ มืออาชีพ

 

  • ไม่ว่าคุณจะเป็นนักพยากรณ์ลายมือหรือไม่ ?
  • คุณจะมีประสบการณ์พยากรณ์ลายมือมาแล้วมากหรือน้อยอย่างไรไม่สำคัญเคยเรียนลายมือก่อนแล้วหรือไม่ก็ตาม
  • นี้่คือแบบทดสอบความรู้ ความเข้าใจ เรื่องลายมือ ที่จะทำให้รู้ว่าคุณอยู่ระดับไหน มีความพร้อมในการเป็นนักพยากรณ์ลายมือแบบมืออาชีพ

ฟรี ..ทดลองทำแบบทดสอบความเข้าใจทั่วไปเรื่องลาย มือจำนวน 20 ข้อ คลิกลิ้ง
         https://forms.gle/8nAKYqaWoUBhDwHx5


คลิกที่ภาพนี้เพื่อสั่งซื้อและจัดส่ง