Open menu

ลายมือซีอีโอ CEO  ซี อี โอ คืออะไร

     CEO (Chief Executive Officer (CEO)

----------------------------------------
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

กรรมการผู้จัดการ (อังกฤษ: managing director, MD) ในภาษาอังกฤษแบบบริติช หรือ ประธานบริหาร (อังกฤษ: chief executive officer, CEO) ในภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน คือ ตำแหน่งสูงสุดในบริษัทหรือหน่วยงาน

ในสหรัฐอเมริกา ประธานบริหาร หมายถึง บอร์ดสำหรับบริษัทขนาดใหญ่ หรือประธานบริษัทสำหรับบริษัทขนาดเล็ก สำหรับบริษัทขนาดใหญ่ตำแหน่งนี้มักจะถูกแบ่งออกไป เพื่อกระจายอำนาจไม่ให้บริษัทถูกควบคุมโดยคนคนเดียว และป้องกันการขัดแย้งกับทางเจ้าของและหุ้นส่วนของบริษัทท่านสามารถติดตามผลงานของเจ้าของลายมือนี้  ได้ที่ https://www.youtube.com/channel/UCczw_F96TdZk3andL9h7kdw

ท่านเป็น ซีอีโอ ตัวจริง เสียงจริง  ที่ผมได้มีโอกาสเข้าอบรมการสร้างรายได้จาก youtube  เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557  ผมได้นำความรู้ที่ได้จาการเรียนมาสร้างรายได้จาก youtube ได้จริง  หลังจากเข้ารับการอบรมเพียง 3 วันมีรายได้เริ่มต้น ที่ $5.35  สำคัญที่สุดคือผมได้ภาพลายมือท่านมาฝากสมาชิกที่สนใจศึกษาเรื่องลายมือ ลองศึกษาดูนะครับว่าท่านผู้นี้ก้าวจากชีวิตที่ยากลำบาก เริ่มจากความไม่มี  แต่ปัจจุบันนี้(อายุ 38 ปี) มีธุรกิจ 7 อย่างที่ประสบผลสำเร็จได้ในเวลาเดียวกัน

   ท่านผู้นี้คือ คือ อ.ศตพล  จันทร์ณรงค์ ที่กระผมขอน้อมคารวะในความรู้ความสามารถของท่าน  และกราบขอบพระคุณที่ท่านได้ให้อบรมความรู้ต่างๆ และอนุญาตให้ถ่ายภาพลายมือ  ไว้ ณ ที่นี้ ครับ

-------------------------------------------------

ซีอีโอ CEO คืออะไร

 
ก่อนอื่นต้องขอออกตัวก่อนว่า บทความนี้ เกิดจากความต้องการของผู้ปกครองท่านหนึ่ง ที่โทรศัพท์มาสอบถามที่กอง บก. ว่า อยากรู้เกี่ยวกับคำว่า ซีอีโอ CEO คืออะไร ทำงานตำแหน่ไหน
 
เพราะได้ยินมาบ่อยมาก เลยอยากให้ลูก ๆ หลาน ๆ เป็นแบบนี้ แต่ไม่รู้จะเลือกเรียนคณะ สาขา อะไร ถึงจะเป็น CEO ได้ดี
 
ก็เลย ได้หยิบบทความของคุณสมเกียรติ ชิดไธสง มาเป็นแนวคิดให้กับผู้ปกครองท่านนี้ และวางแนวทางได้บ้างว่า จะให้เรียนคณะสาขาอะไรดี

CEO
(Chief Executive Officer)

CEO คืออะไร
ทุกวันนี้เราจะได้ยินคำว่า CEO บ่อยมาก ทั้งในวงการาชการ และวงการธุรกิจ CEO ย่อมาจากคำว่า Chief Executive Officer หมายถึง บุคคลที่มีอำนาจและความรับผิดชอบสูงสุดในองค์การหรือบริษัท แนวคิด CEO มาจากแนวคิดของระบบธุรกิจอเมริกัน ที่นิยมการบริหารงานที่ค่อนข้างเด็ดขาด รวดเร็ว และการตัดสินสินที่ฉับพลันไม่งุ่มง่าม เพราะในวงการธุรกิจ เต็มไปด้วยการแข่งขัน ฉกฉวยแย่งชิงโอกาส ไม่ว่าจะเป็นผลิต หรือการช่วงชิงส่วนแบ่งการตลาด และในขณะเดียวกันก็ต้องดูแลควบคุมการใช้บุคลากรให้เต็มศักยภาพ และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

แนวคิดนี้มีหลักที่สำคัญคือ ประธานหรือหัวหน้าฝ่ายบริหารสูงสุดของบริษัท ได้รับมอบอำนาจหน้าที่จากคณะกรรมการอำนวยการ หรือบอร์ดของบริษัท ให้มีอำนาจในการจัดการ ซึ่งรวมถึงการกำหนดนโยบาย การตัดสินใจ และการใช้อำนาจจัดการบริษัทอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด เนื่องจากหัวหน้าฝ่ายบริหารดังกล่าวจะเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญที่จะทำให้บริษัท มีกำไร หรือขาดทุน มีความเจริญก้าวหน้าหรือความอยู่รอดขององค์การ ดังนั้นผู้ที่เป็น CEO จึงต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้และความสามารถสูง


หน้าที่หลักของ CEO คืออะไร
1.เป็นกรรมการบริหาร สนับสนุนการทำงานขององค์การ
2.รับผิดชอบด้านการออกแบบ การวางแผนตลาด การประชาสัมพันธ์ การผลิต การบริการ
3.บริหารจัดการด้านการเงิน ภาษี การจัดการความเสี่ยง
4.การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในองค์การ
5.การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์การ
6.จัดการด้านงบประมาณเพื่อพัฒนาองค์การ

บทบาทโดยทั่วไปของ CEO มีอะไรบ้าง
1. ในฐานะผู้นำ
-เป็นผู้แทนองค์การ เป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำในองค์การ
2. ในฐานะผู้บริหาร
-วางกลยุทธ์ สร้างวัฒนธรรมองค์การ ปกครองดูแล บริหารจัดการองค์การ
3. ในฐานะผู้ตัดสินใจ
-ตัดสินใจ แนะนำการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร นำเสนอนโยบาย
4. ในฐานะผู้จัดการ
-จัดการทรัพยากรในองค์การ ปรับปรุงแผนงาน
5. ในฐานะนักพัฒนา
-นำสิ่งใหม่มาเพื่อความเจริญก้าวหน้า เทคโนโลยี ความรู้

ผู้ที่เป็น CEO ควรมีคุณลักษณะอย่างไร
1. มีความรู้ในด้านการบริหารจัดการ
2. มีภาวะผู้นำ
3. มีความรู้ด้านการวางแผน
4. มีความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์
5. มีความสมารถในการติดต่อสื่อสาร การใช้สื่อเทคโนโลยี
6. มีความสามารถด้านการเงินและงบประมาณ
7. มีความรู้ด้านบริหารจัดการเปลี่ยนแปลง
8. มีความรู้ด้านการตลาด
9. มีวิสัยทัศน์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
10. มีความสามารถในการควบคุม
11. มีความสามารถในการประเมิน
12. มีความสามารถในการแก้ปัญหา
13. กล้าตัดสินใจ
14. มีคุณธรรม
---------------------------------------------------------------

เครดิต https://blog.eduzones.com/jipatar/77923