Open menu

ลายมือหมื่นล้าน รวย10,000 ล้าน(หมื่นล้านบาท)


ลายมือ 10,000 ล้านบาท ลายมือรวย 10,000 ล้านบาท ที่นำมาฝากให้ศึกษาเรียนรู้กัน รวยจากหลายๆ องค์ประกอบเป็นต้นว่า ขยัน  ฉลาด โชค คือมีทั้งเก่ง ทั้งเฮง มีทั้งพรแสวงและพรสวรรค์

ลายมือ10,000 ล้าน

ลายมือ10,000 ล้าน

ภาพที่ 1 มือขวา

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม 2557 เป็นปกติที่ผมดูลายมือแบบพบกันกับท่านที่จองนัดหมายดูลายมือไว้ล่วงหน้า  เพราะ 1 สัปดาห์ผมก็มีเวลาพบกับลูกค้าเพียง 2 วันคือวันอาทิตย์อีก 1 วัน  วันนี้มีท่านเจ้าของมือนี้จองไว้ล่วงหน้าเป็นเดือนแล้วมาพบ  ท่านอายุ 65 ปีแล้วแต่ดูแข็งแรงสดใสมาก  ก่อนที่จะดูลายมือผมก็จะถ่ายภาพมือและลายมือเป็นปกติ  สังเกตว่ามือนี้มีความพิเศษหลายอย่าง  ช่วงระหว่างที่กำลังถ่ายภาพผมก็พูดกับเจ้าของมือว่า "มือนี้เป็นต้นแบบมือของความสำเร็จที่น่าศึกษา ไว้ผมจะชี้ให้เห็นว่ามีอะไรบ้าง" ท่านก็ยิ้ม ๆ ไม่ได้ตอบอะไร   จากนั้นก็เริ่มดูลายมือตามขั้นตอน เริ่มต้นด้วยลักษณะมือ เรื่องเนินในมือ เส้นหลัก  เส้นรอง  เส้นอิทธิพลหรือเส้นใดๆ ที่ทำให้มือนี้เข้าสู่ความสำเร็จหรือล้มเหลว ผมสรุปให้ว่ามือนี้ว่ามีความสำเร็จดังที่หวังหรือตั้งใจไว้ได้แน่ เพราะครบองค์ประกอบของความสำเร็จคือ สุขภาพดี  ขยัน  ฉลาด มีโชค มีลาภมาสนับสนุนอีกทางหนึ่ง จากนั้นก็ดูเหตุการณ์รายเดือนรายปีเป็นตารางประกอบให้  และท้ายที่สุดก็ตอบคำถามที่เจ้าของต้องการทราบเป็นพิเศษ  ท่านถามผมว่า จะ "มีเงินหรือทรัพย์สินถึง 10,000 ล้านได้หรือไม่ภายในอายุ 70 ปีนี้"... (ตอนนี้ท่านอายุ 65 ปี).....  ท่านยิ้มแย้มแจ่มใสพอใจและมีความสุขกลับไปหลังจากที่ได้รับคำตอบของผมในวันนี้ ครับ.

(ผมได้ทราบภายหลังนะครับว่า  ท่านผู้นี้เป็นเจ้าของกิจการที่มีมูลค่าทรัพย์สิน รวม ๆ แล้วก็คงใกล้ ๆ หลัก 10,000 ล้านบาท เป็นกิจการที่มีความมั่นคงดีมากบุกเบิกมาด้วยตัวเอง ประเภทธุรกิจที่ท่านทำถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของเอเชีย หรืออันดับต้น ๆ ของโลกเลยทีเดียว-ขอสงวนเป็นความลับของลูกค้าครับ ก่อนลากลับพอมีเวลา...ท่านเล่าให้ผมฟังบอกชื่อของกิจการให้ทราบด้วย  ก็ขอบคุณท่านเจ้าของลายมือ 10,000 ล้านบาท ที่อนุญาตให้นำมาเผยแพร่ได้ ไว้ ณ ที่นี้ด้วยครับ)

ต่อไปนี้เป็นการวิเคราะห์ลายมือพอสังเขป

โครงสร้างหลัก

   ลักษณะมือเป็นมือศิลป์ชนิดใบพาย  มีความคิดสร้างสรรค์ดี  ประยุกต์ดัดแปลงเก่ง  เหมาะกับอาชีพการงานในเชิงวิศวกรรม  นักวิทยาศาสตร์นักประดิษฐ์ หรือเป็นแพทย์เป็นหมอก็ดี

  เนินในมือเต็มทั้งสองมือ คือเปรียบได้กับเจ้าของมือที่มีที่ดินซึ่งมีความอุสมบูรณ์ดีตามธรรมชาติ  ถือว่ามีความโชคดีมีบุญเก่าในตัวแล้วเป็นทุน  มือหนา แข็งแรง  เนินศุกร์ เนินหลักทรัพย์เนินจันทร์เต็ม เป็นพลังขับเคลื่อนที่พร้อมทั้งที่เป็นรูปธรรม นามธรรม

  เส้นหลัก 3เส้นในมือแข็งแรงยาวต่อเนื่องคมชัด เนินหลักทรัพย์มีเส้นหลักทรัพย์แยกสองชั้นและฐานมือแข็งแรงมั่นคงดีมาก

    -เส้นชีวิต  เส้นสมอง  เส้นใจ สมบูรณ์แบบ เส้นสนับสนุนอื่นๆ ครบองค์ประกอบของความสำเร็จร่ำรวยและมั่นคง

ดังที่จะได้แยกให้เห็นแต่ละตำแหน่งที่เป็นองค์ประกอบของความสำเร็จพอสังเขปของมือนี้

รูปที่ 1 มือขวา

 หมายเลข 1,2 หัวแม่มือแข็งแรงตรง ข้อที่สองเต็ม(ข้อมูล) โคนนิ้วหัวแม่มือช่วงต่อเนินศุกร์นูนออกทำให้เนินศุกร์ดูกว้างและแข็งแรง เป็นผู้ที่มีข้อมูลพร้อมหรือหาข้อมูลอย่างเพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจ  มีความมั่นคง ตรงต่อ และตัดสินใจได้เด็ดขาด กรณีโคนนิ้วหัวแม่มือช่วงต่อเนินศุกร์นูนออกทำให้เนินศุกร์ดูกว้างและแข็งแรง  เป็นลักษณะที่สื่อถึงพรสวรรค์ทางดนตรี หรือมีความสัมพันธ์ในเชิงของจังหวะและเวลา หรืออาจหมายถึงเป็นผู้มีความชำนาญเฉพาะทางสูง  รวมถึงเป็นผู้ให้ความสำคัญกับเวลาและตรงต่อเวลา

หมายเลข 3,4 เส้นหลักทรัพย์ ในกรอบสี่เหลี่ยมเป็นตำแหน่งเนินหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว(ด้านเนินศุกร์) และภายนอก(ต่างประเทศ)ด้านเนินจันทร์  ต่างก็มีเส้นหลักทรัพย์เข้าไปถึงฐานเนินศุกร์ รวมถึงเส้นที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ(3) ก็ถือเป็นเส้นต่างประเทศที่สร้างทรัพย์เพิ่มได้

หมายเลข 5 เส้น Ambition Line (เส้นใฝ่สูง ความใฝ่ดี ความยากเป็น...) เกิดเชื่อมต่อจากเส้นชีวิตขึ้นไปในเนินพฤหัส  หมายถึงการใฝ่ฝันที่มีพลังแรงกล้าที่จะทำให้ชีวิตได้เป็นใดๆ ที่ตัวเองใฝ่ฝัน และก็เพียรพยายามอย่างไม่ละทิ้ง(มีอยู่ในจิตในอารมณ์-จิตใต้สำนึก) และเส้นเดียวกันนี้ก็มีอยู่ในมือซ้ายตำแหน่งเดียวกัน หมายเลข 1 จึงสนับสนุนส่งเสริมกันอีกแรงหนึ่ง  และในมือซ้ายยังมีเส้นตำแหน่ง 1-1 ซึ่งมีความหมายเดียวกัน แต่มีพลังในทางอารมณ์ที่จดจ่อกับเป้าหมายหรือความใฝ่ผันอย่างไม่ลดละ(เนินพฤหัสคือเนินอารมณ์  เนินคุณธรรม เนินเกี่ยวข้องกับการบังคับหรือควบคุม)

หมายเลข 6เส้น Attention Line  เส้นที่ลากจากเนินพฤหัสไปทางเนินเสาร์บางท่านก็เรียกว่าเส้นสมาธิ   หมายถึงมีความศรัทธาความมุ่งหวัง หรือความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ และพันธะกิจที่ได้รับมอบหมาย มีจิตใจที่มีคุณธรรมสูงในการรับผิดชอบดูแลใด ๆ ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นบิดามารดา  ครอบครัว  หรือต่อพันธะสัญญาต่าง ๆ ที่ตั้งใจไว้ ตำแหน่งเดียวกันนี้มีอยู่ในมือซ้าย หมายเลข 2 จึงเป็นพลัง 2 สนับสนุนกันอีก

 หมายเลข 7 เส้นรุ่งเรือง เส้นแผนระยะยาว  เส้นที่ลากจากเนินเสาร์ไปหาเนินอังคารต่ำลักษณะสะโล้ปลงคือเส้นแผนระยะยาว หากสัมผัสเส้นสมองได้ก็ถือว่าแผนนั้นสามารถไปถึงความสำเร็จตามแผนที่วางไว้

 หมายเลข 8 เส้นวาสนาเกิดจากฐานมือ  เส้นวาสนาที่เกิดจากฐานมือเปรียบเสมือนต้นไม้ที่เกิดจากการเพาะเมล็ด มีรากแก้วแข็งแรง ไม่หักโค่นง่ายๆ ไม่ว่าจะเจอปัญหาอุปสรรค ประกอบกับต้นเส้นมีเส้นหลักทรัพย์แยกอีกจึงเป็นเส้นวาสนาที่มีฐานทรัพย์แข็งแรงมั่นคง ปลายเส้นวาสนาขึ้นถึงเส้นใจ(เนินเสาร์)ก็คือการเข้าไปถึงเป้าหมายตามที่ใจตั้งเป้าไว้  เส้นตำแหน่ง 8-1 เป็นเส้นอาทิตย์(ปลายเส้นทิศทางไปเนินอาทิตย์) ที่เกิดบนเส้นชีวิตตำแหน่งเดียวกันกับเส้นหลักทรัพย์ในเนินศุกร์ เส้นอาทิตย์เส้นนี้ลากผ่านเนินลับ เนินญาณ ก็เป็นอีกเส้นอิทธิพลหนึ่งที่ส่งเสริมกิจการงานให้ประสบผลสำเร็จได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม

หมายเลข 9 เส้นจินตนาการหรือความคิดสร้างสรรค์  เนินจันทร์หมายถึงความคิดความฝัน หรือจิตนาการ  พรสวรรค์  ต่างประเทศ  การเริ่มต้น(อ่านเพิ่มเติมเนินในมือ) เส้นที่เกิดทแยงบนเนินจันทร์มีทิศทางไป(แต่ยาวไปไม่ถึง) เนินอาอาทิตย์  เนินเสาร์ หรือเนินพฤหัส หมายถึงจินตนาการที่มุ่งสู่ความสำเร็จตามอิทธิพลของเนินที่ทิศทางของเส้นมีทิศทางไปในแต่ละเนิน (จินตนาการที่มีพลัง)

หมายเลข 10 เส้นมรดก เส้นลาภลอย (อ่านเพิ่มเติมเส้นมรดก) ตรงตำแหน่งอังคารสูงถ้ามีเส้นทแยงขึ้นไปทางเนินอาทิตย์ถือเป็นเส้นลาภลอย หรือความสำเร็จที่ได้แบบพิเศษ ได้เป็นจำนวนมาก   กรณีลากเข้าไปตรง ๆ ก็จะมาจากมรดก หากลากเข้าไปเชื่อมกับเส้นสมองก็จะได้รับความสำเร็จจากสิ่งที่คิด(สมอง คิดอ่านวางแผนและดำเนินการ)

หมายเลข 11 เส้นพุธ Y สำเร็จถึงเป้าหมายถึงเส้นชัย V  เนินพุธที่เต็มสมบูรณ์และได้มาตรฐานดีก็ถือว่าได้เปรียบแล้ว ยิ่งมีเส้นพุธสวยๆ เกิดบนเนินอีกก็ส่งผลสำเร็จในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเนินพุธ รวมถึงธุรกิจการงาน การค้าการขาย การเจรจาต่อรองต่างๆ สำเร็จดี เส้นพุธที่แยกเป็น Y หรือ V ก็ยิ่งส่งผลดีเพิ่มเป็นทวี

หมายเลข 12 เส้นอาทิตย์โดม เนินอาทิตย์คือเนินที่เรียกอีกอย่างว่าเนินสำคัญ คนที่มีเส้นอาทิตย์โดมก็คือการเข้าถึงโอกาสหรอืการเป็นคนสำคัญที่มีพร้อมด้วยชื่อเสียงเกียรติยศและทรัพย์สินเงินทอง


 

 ลายมือ10,000 ล้าน

ภาพที่ 2 มือซ้าย

หมายเลข 1,1-1, 2  เป็นเส้นเดียวกับมือขวา คือ เส้น Ambition Line และ เส้น Attention Line (หมายเลข 5 และ 6 มือขวา)

หมายเลข 3,4 เส้นหลักทรัพย์  เป็นลักษณะพิเศษที่แยกจากเส้นชีวิตตั้งแตช่วงอายุประมาณ 35 ปีและยาวต่อเนื่องถึงฐานมือ แสดงถึงความสำเร็จและความมั่นคงเริ่มสร้างฐานได้ตั้งแต่อายุ 35 ปีเป็นต้นมา

หมายเลข 5,6 เส้นวาสนา  สังเกต ต้นเส้นงวาสนาเป็นศูนย์รวมหรือเป็นจุดเชื่อมต่อของหลายเส้นจากหลายตำแหน่ง ที่ดี เป็นต้นว่า วาสนาช่วยมาจากเนินจันทร์  เส้นหลักทรัพย์จากเนินศุกร์ รวมถึงเส้นต่างประเทศก็มารวมเข้ากับต้นเส้นวาสนาอีกตำแหน่งหนึ่ง เปรียบเสมือนรากต้นไม้ใหญ่ที่หาอาหารเลี้ยงลำต้น(เส้นวาสนาหลัก) เป็นท่อลำเลียงส่งแร่ธาตุ สารอาหารต่างๆ จากแหล่งที่ดีและมีคุณภาพ และเส้นวาสนาหลักก็ขึ้นถึงเส้นใจ หมายถึงสำเร็จดังที่ใจตั้งเป้าหมายไว้ ตำแหน่งเนินเสาร์อาจไม่อิ่มเต็มแต่ก็เป็นลักษณะของการใช้จ่ายเพื่อการลงทุน(ปลายเส้นใจไม่ได้ลงกลางช่องเปลือง) เนินเสาร์ไม่เต็มแต่ฐานหลักทรัพย์เต็ม เนินหลักทรัพย์เต็มดีมาก

หมายเลข 7 เส้นพุธ กิดจากตำแหน่งเดียวกับเส้นวาสช่วย ขึ้นมาถึงเนินพุธ การเจรจาค้าขาย การวิ่งเต้นต่างๆ ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือดีจากหลาย ๆ ช่องทาง

หมายเลข 8 เส้นมรดก  เส้นลาภลอย ในมือขวาก็มีในตำแหน่งหมายเลข 10 สองมือก็ยิ่งส่งผลดีเป็นสองเท่า มีหลายเส้นอีกก็ยิ่งมีโอกาสจากหลายช่องทาง (ดูลายมือดูมือขวาหรือดูมือซ้าย)

หมายเลข 9 เส้นพุธ Y,V อ่านในนมือขวาหมายเลข 11 คือความหมายเดียวกัน

หมายเลข 10 เส้นอาทิตย์ Y,V ความสำเร็จหรือความสมหวังในสิ่งที่หวังหรือตั้งใจไว้

หมายเลข 11 เส้นเสาร์(เส้นวาสนา)เกิดเหนือเส้นใจช่วงระหว่างเนินอาทิตย์กับเนินเสาร์ สังเกต ว่าเป็นเส้นที่เกิดใหม่มีความสดใส(อายุบนเนินเสาร์คือผลคูณของเลข 7เนินเสาร์อายุ 21ปี, 35ปี, 49ปี, 63ปี, ปี,77ปี และ 84ปี) ต้นเส้นเสาร์ตำแหน่งนี้มีเส้นเชื่อมเป็นลักษณะโดมอยู่ แสดงถึงการลงทุนหรือทำอะไรใหม่ๆ ในช่วงอายุ 63 ปีจะยังมีผลสำเร็จและมั่นคงได้อีก ปีที่แสดงผลมากที่สุดคือ 70 และ 77 ปี (อายุ 70 ปีอยู่ที่เนินพฤหัส เส้นAmbition Line ของมือนี้สวยงามคมชัด เกิดเชื่อมต่อกับเส้นชีวิต  แสดงถึงว่าสิ่งที่ตั้งเป้าไว้ตอนอายุ 70 ปีสำเร็จได้ตามเป้าหมาย) และเป็นคำตอบที่นักวิเคราะห์ลายมือที่เรียนลายมือหลักสูตรมืออาชีพเห็นตรง กัน.


หลักธรรมแห่งความสำเร็จ ร่ำรวยและมีความสุข ประกอบด้วย 1. หลักอิทธิบาท 4(ฉันทะ,วิริยะ,จิตตะ,วิมังสา) รักชอบในสิ่งที่ทำ,ตั้งใจทำ,ฝืนใจทำ,เข้าใจทำ / 2.หลักฆราวาสธรรม 4 (สัจจะ,ทะมะ, ขันติ, จาคะ) มีสัจจะ,มีความเพียร,มีความอดทน,รู้จักแบ่งปัน  3.หลักหัวใจเศรษฐี (อุ,อา,กะ,สะ) ขยันหาา,รักษาเป็น,มีเพื่อนดี,ใช้ชีวิตให้เหมาะสม 4.ความสุขของผู้ครองเรื่อน คือมีทรัพย์,ได้ใช้ทรัพย์,ไม่มีหนี้,หน้าทีการงานสุจริต.

ธนพงศ์  หลักนครพล

20 พฤศจิกายน 2557