Open menu

 

ตารางพยากรณ์ 12 เดือน 12 ปี

 

 

  • ตาราง 12 เดือน + ตาราง 12 ปี มีเฉพาะพยากรณ์แบบ 1,699.- บ. (เลือกอย่างเดียวระหว่างตาราง 12 ปี หรือ พยากรณ์โหราศาตร์ไทย) คลิกอ่านเพิ่มเติม

 

 


 

 ตารางพยากรณ์ล่วงหน้า 12 เดือน (เนินเดือนพยากรณ์ในผ่ามือ)

              การพยากรณ์ลายมือสามารถแบ่งช่วงพยากรณ์เหตุการณ์ต่างๆ ออกได้เป็น 12 เดือนและ ในแต่ละเดือนก็แบ่งออกเป็น 4 สัปดาห์  แต่ละสัปดาห์ก็มี 7 วันเหมือนปฏิทินทั่วไป  ดังนั้นการพยากรณ์ลายมือจึงสามารถบอกเหตุการณ์ออกเป็น รายสัปดาห์ รายเดือน ได้  ส่วนรายละเอียดที่จะแบ่งช่วงดังกล่าวนี้ ท่านที่ได้มาเรียนมาศึกษาพยากรณ์ลายมือหลักสูตรมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็นแบบเรียนโดยไปพบกัน  หรือจะเป็นแบบเรียนเนท-ทางไลน์  ก็จะสามารถแบ่งช่วงพยากรณ์ในมือ บอกเหตุการณ์เป็นรายสัปดาห์ รายเดือนได้  โดยมีหลักดังนี้

1.การแบ่งช่วงเนินในมือออกเป็น 12 เดือน(รูปที่ 1)

     ลากเส้นสมมุติตรงช่องนิ้วในแนวตั้ง 3 ช่อง  และแบ่งตามแนวนอน 3 ช่อง  ตามต้วอย่าง รูปที่ 1

รูปที่ 1


2.การนับช่วงเดือนตามช่อง จะได้ 12 ช่อง (รูปที่ 2) เริ่มจากเดือนเกิดที่เนินจันทร์ นับช่วงไตรมาสที่1 เดือนที่ 1,2,3 ใต้นิ้วก้อย(เนินพุธ) ช่วงไตรมาสที่2 คือเดือนที่ 4,5,6 ใต้นิ้วกลาง(เนินเสาร์)  ช่วงไตรมาสที่ 3 คือเดือนที่ 6,7,8 ใต้นิ้วนาง(เนินอาทิตย์)  ช่วงไตรมาสที่ 4 คือเดือนที่ 10,11,12 ใต้นิ้วชี้(เนินพฤหัส)

รูปที่ 2

3.การกำหนดเนินและความหมายของ12 เนิน( 12 ช่อง) รูปที่ 3  โดยให้นำความหมายของเนินของแต่ละเนินมาประกอบเพื่อการพยากรณ์ เชื่อมโยงกับเส้นที่เกี่ยวข้องและความหมายของเนินในมือที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมว่าด้วยเรื่องการวิเคราะห์ลายมือขั้นสูง  แต่ในหัวข้อนี้จะกล่าวเพียงวิธีแบ่งเนิน และความหมายของเนินทั้ง 12 เนิน เพื่อเป็นพื้นฐานในการนับอายุจร 12 เดือน ของแต่ละเดือนพยากรณ์

รูปที่ 3 

4.การกำหนดช่วงวันเริ่มต้นและสิ้นสุดพยากรณ์12เดือน 12 เนิน (รูปด้านล่าง 5 ภาพตาราง)

ตัวอย่างการจัดทำตารางพยากรณ์สำหรับ 1 ท่านที่เข้ามาพยากรณ์ลายมือ

คุณ dream  มาพบและขอรับพยากรณ์ ในวันที่  1 ก.ค 2557

แจ้งวันเดือนปีเกิด คือ
วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2511


ทำการตรวจสอบกับปฏิทิน 100 ปี ได้ข้อมูลวันเกิดคือ

วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2511
ตรงกับวันจันทร์
ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๑ ปีวอก จ.ศ.1329

หาวันเกิดในปีปัจจุบัน

เดือน ๑ ปี 2556 คือ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2556
เดือน ๑ ปี 2557 คือ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2557หาเดือนที่ใกล้เคียงเพื่อเริ่มต้นกำหนดวันพยากรณ์ คือ
เดือน ๘


ขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๘ ปีมะเมีย จ.ศ.1376
ตรงกับวันพุธ
วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2557
ก็เริ่มกำหนดวันพยากรณ์ จากวันขึ้น ๖ ค่ำเดือน ๘ เป็นเดือนเริ่มต้นพยากรณ์ ที่ ๑  คือวันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2557
จากนั้นก็เป็นเดือนการพยากรณ์ที่ ๒ คือวันขึ้น ๖ ค่ำเดือน ๙ เริ่มพยากรณ์จากววันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2557
ทำอย่างนี้ ไปเรื่อย ๆ จนครบ 12 เดือน นับจากช่วงที่เจ้าตัวเข้ารับคำพยากรณ์  ส่วนเหตุการณ์พยากรณ์ต่างๆ ก็ว่าไปตามเส้นที่เห็น
และความเกี่ยวข้องต่าง ๆ ตามหลักการเชื่อมโยงของเส้นลายมือกับเนินในมือ  


 


 

ตาราง พยากรณ์ล่วงหน้า 12 ปีพยากรณ์จากลายมือ


รอบพยากรณ์ 1-14 ปี

รอบพยากรณ์ 15-28 ปี

รอบพยากรณ์ 29-42 ปี

 

          "การเริ่มต้นดี มีชัยไปกว่าครึ่ง" เป็น คำพูดที่เป็นจริงทุกยุคทุกสมัย  การเริ่มต้นใด ๆ จึงเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง(ฤกษขึ้นบ้านใหม่ ฤกษออกรถใหม่ ฤกษแต่งงาน...)  หากมองเข้าไปให้ลึกถึงการถือฤกษยามของคนโบราณแสดงถึงการบอก นัยยะ ของการเริ่มต้นว่าเป็นเรื่องสำคัญ  การเริ่มต้นให้ถูกกาละ เทศะ (ถูกต้องตามกาลเวลา และเทศกาล) เป็นเรื่องสำคัญ แต่ละคนเราก็มีช่วงขาขึ้น หรือช่วงขาลงที่แตกต่างกันไป  ซึ่งในลายมือจะบอกได้ว่าช่วงเวลาใดคือช่วงเวลาขาขึ้น และ เหมาะสมกับการเริ่มต้นใด ๆ ก็ตาม  การเริ่มต้นไม่ถูกช่วงถูกเวลาก็ไม่ต่างอะไรกับการเริ่มเพาะปลูกต้นไม้ในช่วง หน้าแล้งนอกจากธรรมชาติจะไม่ช่วยแล้วยังซ้ำเติมให้ขาดการเจริญเติบโตงอกงาม  หากจะดูแลให้เติบโตได้ก็ต้องใช้เงินทองหรือทรัพยากรใด ๆ ที่มากเกินไป  แต่ถ้าใครก็ตามที่ทำการใด ๆ ให้ถูกที่ถูกเวลา ถูกต้องตามกาลที่เหมาะสมแล้ว  ก็ไม่ต่างจากการปลูกต้นไม้ลงดินที่อุดมในช่วงเริ่มต้นของฤดูฝน จึงย่อมหวังผลได้  การดูลายมือแบบเจาะลึกเพื่อการเริ่มต้นให้ถูกช่วงถูกเวลาก็จึงไม่ต่างอะไรกับการนำต้นไม้ใหญ่ปลูกลงดินที่อุดมเมื่อฤดูฝนเริ่มต้น (ประเทศไทยเราก็ถือฤกษในวันพระราชพิธีวันพืชมงคลหรือวันแรกนาขวัญ)

ตัวอย่างตารางพยากรณ์เพิ่มเติมที่เพิ่มเข้ามาในการพยากรณ์แบบ 1,699.- และ 1,999.- คือนอก จากท่านจะได้รับตารางพยากรณ์เป็นรายเดือนล่วงหน้าไป 12 เดือนแล้ว  ท่านยังจะได้ตารางเพิ่มอีก 1 แบบคือตารางพยากรณ์ช่วงสำคัญและเหมาะกับการเริ่มต้น แบบรายปีหรือช่วงปี แบ่งเป็น 12 ปี  จะใช้ประกอบการตัดสินใจในการเริ่มต้นธุรกิจหรือการเริ่มต้นใ ด ๆ ได้อีกทางหนึ่ง

 

ตัวอย่างตาราง 12 ปี พยากรณ์จากลายมือ(ตารางเปล่าพอสังเขป)

 

 

อ.ธนพงศ์  หลักนครพล


 

ลายมือ

 

ดูลายมือได้อย่างไรบ้าง

ดูลายมือทางไลน์-เนท

 

ดูลายมือโดยพบกัน


  

ตารางเปรียบเทียบ แบบ 499.- กับ 999.-

        ดูลายมือ-วิธีพยากรณ์ลายมือ 499 บาท

   ดูลายมือ-คลิกอ่านวิธีพยากรณ์ลายมือ 999 บาท


 

   แนะนำ หัตถศาสตร์ + โหราศาตร์ไทย

  หัตถ+โหราศาสตร์ 1,699 บาท

เลือกแบบ A  ดูลายมือ+ตาราง12 เดือน + ตาราง 12 ปี

เลือกแบบ B  ดูลายมือ+ตาราง12 เดือน + พยากรณ์โหราศาสตร์ไทย

 

หัตถ+โหราพยากรณ์ 1999 บ.  หัตถ+โหราศาสตร์ 2,199 บาท

  เลือกแบบ เต็มได้ครบ 2 ศาสตร์  ดูลายมือ+ตาราง12 เดือน + ตาราง 12 ปี+พยากรณ์โหราศาสตร์ไทย