โหราศาตร์ไทยพยากรณ์

ให้การพยากรณ์โดย

อ.พงศ์สรรค์   ธรรมสรรค์

อ.พงศ์สรรค์   ธรรมสรรค์

อ.พงศ์สรรค์   ธรรมสรรค์

 

อ.พงศ์สรรค์   ธรรมสรรค์  หัตถ+โหราพยากรณ์


 

อ.พงศ์สรรค์   ธรรมสรรค์

 

ตัวอย่างการพยากรณ์ จริงที่จะได้รับสำหรับ 1 ท่าน

 

คำอธิฐานก่อนดูดวง

สำหรับผู้มาดูดวง(เจ้าของดวง)
ตั้งสมาธิเมื่อจิตสงบแล้วให้ ระลึกถึง เจ้ากรรมนายเวรและอธิฐาน
“ขอให้เจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้า ช่วยเปิดกรรมของข้าพเจ้าที่มีต่อกันให้กับโหรผู้นี้ และชี้แนะทางที่ถูกต้องเพื่อแก้ไขกรรมที่เคยมีต่อกัน และขอเชิญท่านร่วมอนุโมทนาบุญ ในครั้งนี้ด้วยเทอญ


สำหรับนักพยากรณ์
ตั้งสมาธิเมื่อจิตสงบแล้วให้ ระลึกถึง เจ้ากรรมนายเวรของเจ้าชาตาและอธิฐาน
“ขอดูกรรมที่มีต่อกันระหว่างเจ้าชาตาและเจ้ากรรมนายเวรของเจ้าชาตา ช่วยเปิดกรรมและชี้แนะทางที่ถูกต้องเพื่อแก้ไขกรรมที่เคยมีต่อกัน และขอเชิญท่านร่วมอนุโมทนาบุญ ในครั้งนี้ด้วยเทอญ


 

 


 อธิบายความหมายที่เกี่ยวข้องกับการพยากรณ์

 

 

คำพยากรณ์ จะครอบคลุมทั้งหมด ตามหัวข้อต่อไปนี้
1.การเงิน
2.การงาน
3.ครอบครัว  ความรัก
4.โชคลาภ


คำจำกัดความที่เกี่ยวข้องกับการพยากรณ์
12 ภพที่เกี่ยวข้องในดวงชาตา การพยากรณ์ด้วยโหราศาสตร์
ภพที่ 1    ตนุ     คือภพที่ลัคนาสถิต เป็นภพตั้งต้นในดวงชาตา ซึ่งความหมายหลักคือตัวเจ้าชาตาหรือชีวิตของเจ้าชาตา วาสนา พฤติกรรมการดำเนินชีวิตของเจ้าชาตา บุคลิกภาพการแสดงออก             สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย เป็นต้น
ภพที่ 2     กดุมภะ    เรื่องราวเกี่ยวกับการเงิน หลักทรัพย์ รายได้ สิ่งที่สะสม ภาวะทางการเงิน เป็นต้น
ภพที่ 3    สหัสชะ เรื่องราวที่เกี่ยวกับเพื่อนฝูง สังคม การติดต่อ ข่าวคราว การเดินทางระยะใกล้  เป็นต้น
ภพที่ 4    พันธุ     เรื่องราวที่เกี่ยวกับ พ่อแม่ ญาติ อสังหาริมทรัพย์ มารดา พาหนะต่างๆ  ความผูกพัน ถิ่นฐานบ้านเกิด เป็นต้น
ภพที่ 5       ปุตตะ    เรื่องราวที่เกี่ยวกับเด็กๆ บุตร บริวาร ผู้ใต้บังคับบัญชา สิ่งใหม่ๆ การศึกษาเล่าเรียน เป็นต้น
ภพที่ 6     อริ    เรื่องราวที่เกี่ยวกับ การเจ็บป่วย อุปสรรคขัดขวาง  การยัดแย้ง ความยุ่งยาก เดือดร้อน อุบัติเหตุ  การแก้ไขปัญหา ความมานะพยายาม ความอดทน การต่อสู้            ดิ้นรน เป็นต้น
ภพที่ 7      ปัตนิ    เรื่องราวที่เกี่ยวกับการร่วมมือกัน การร่วมชีวิตกันความรัก คู่สมรส สามีภรรยา การร่วมหุ้นลงทุน หรือธุรกิจ  เป็นต้น
ภพที่ 8      มรณะ     เรื่องราวที่เกี่ยวกับอันตราย ความตาย ความเจ็บป่วย สุภาพ การสูญเสีย การพลัดพราก การ    ตกงาน โยกย้าย  เงินทองที่เสียไป  ลาภผลจาก มรดก เงินประกัน เป็นต้น
ภพที่ 9       ศุภะ     เรื่องราวที่เกี่ยวกับครรลองชีวิต คุณงามความดี เกียติยศชื่อเสียง บิดา ความดีงามด้านการศาสนา ทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม เป็นต้น
ภพที่ 10     กัมมะ     เรื่องราวที่เกี่ยวกับ อาชีพ หน้าที่การงาน การกระทำ ลักษณะเครื่องมือในการทำงาน นายจ้าง สถานที่ในการทำงาน เป็นต้น
ภพที่ 11     ลาภะ     เรื่องราวที่เกี่ยวกับ การมีโชคลาภ ความสำเร็จ โอกาสชีวิต เหตุการณ์ที่สมหวังตามความปรารถนา  เป็นต้น
ภพที่ 12     วินาศ    เป็นภพสุดท้ายแห่งลัคนา  เรื่องราวที่เกี่ยวกับเหตุการณ์เหนือความคาดหมาย  กะทันหัน ไม่รู้ตัว การปิดบังซ่อนเร้น ผิดหวัง ฉาบฉวย กลอุบาย การเป็นบุคคลบงการอยู่เบื้องหลัง คน        แปลกหน้า  เป็นต้น


 ประวัติ   อ.พงศ์สรรค์ ธรรมสรรค์

   ประวัติโดยสังเขป
    จบปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต และทำงานในโรงพยาบาลด้านรังสีมาตลอดซึ่งลักษณะการทำงานต้องเป็นเหตุเป็นผลพิสูจน์ได้  ปี 2532 ทำงานใน รพ.แถวๆพญาไท ย้ายไปทำงานที่ รพ.เอกชนในจังหวัดภูเก็ต ประมาณปี 2535 เช้าวันหนึ่งหลังจากลงเวรดึกมา ไปเดินเล่นชายทะเล มีชายสูงวัย นั่งดูดวงเพียงลำพัง ด้วยตัวเองมีเรื่องไม่สบายใจ จึงเข้าไปพูดคุยโดยไม่ได้คิดถึงเรื่องการดูดวง พูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไปมา ในที่สุดให้ชายชราดูดวงให้ จึงเป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสดูดวง ต้องประหลาดใจที่คำพยากรณ์ เป็นเรื่องที่เราไม่เคยบอกใคร แต่กลับมีคนที่เราไม่รู้จักนั่งตรงหน้าบอกเรา ได้อย่างถูกต้อง
    นั่นเป็นจุดเริ่มต้นในการศึกษาศาสตร์ด้านการพยากรณ์ ด้วยหนังสือเล่มแรก และเล่มต่อๆไป จากนั้นก็ได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้จากครูบาอาจารย์ ในศาสตร์ ต่างๆ ทั้ง เลขศาสตร์ , 78 ภาพพยากรณ์, การตั้งชื่อ ลายเซ็น เมื่อศึกษาแล้วพบว่า รู้สึกคุ้นเคยกับหัตถ์ศาสตร์และโหราศาสตร์กว่าศาสตร์พยากรณ์อื่นๆ และจากสถิติที่ได้ทดสอบ พบว่า ทั้ง2 ศาสตร์ ดวงของคนเรามักจะโน้มตามกันดีร้ายไปด้วยกัน
     ปี 2538 ถึงปัจจุบัน ทำงาน รพ.ในจังหวัดชลบุรี มีงานพิเศษด้วยการจัดรายการวิทยุ ไปด้วยทำร้านอาหารเล็กๆไปด้วย สิ่งหนึ่งที่สงสัยมานานคือทำไมจึงมีปัญหาเรื่องเรียนมาตลอดตั้งแต่เด็กๆ เมื่อมีความรู้จึงได้มาศึกษาดวงตัวเอง พบว่า ดาวพฤหัส ๕ ในพื้นดวง ได้ตำแหน่ง ประ หมายถึงการทำเพื่อคืน นำความรู้ไปช่วยเหลือผู้อื่น การพยากรณ์การกุศลจึงมีเป็นระยะ เช่น ที่วัดแม่ชีไทย แถวๆศาลายา เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ได้มีโอกาสไปร่วมทำบุญด้วยการดูดวงรายได้ทั้งหมดมอบให้วัดแม่ชีไทยทั้งหมด และได้พยายามหาความรู้ใส่ตัวอยู่เสมอ  ทุกวันนี้ จึงโน้มตามดวง ด้วยการลงเรียนต่อปริญญาโท MBA (กำลังศึกษาต่อ)   ในมหาวิทยาลัยในจังหวัดชลบุรี ทำงานไป เรียนไป รับพยากรณ์ไป เพราะเรารู้ว่า พื้นดวงของเราเป็นอย่างนี้ รู้จักโน้มตามดาว รู้จักโน้มตามเส้นลายมือ ก็เสมือนหนึ่งโน้มไปตามจังหวะชีวิต และรู้จักความทุกข์แต่ต้องไม่เป็นทุกข์ เท่านี้ก็มีความสุขกับชีวิตได้แล้วครับ.
-------------------------------------------------------------
   เปิดรับพยากรณ์ได้ทุกวัน ที่สำนักงาน อ.ธนพงศ์  หลักนครพล

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม  http://goo.gl/651mgu