Open menu

มหัศจรรย์ ๑ เหรียญสุขภาพดี

 

ผมตั้งจิตและตัดสินใจ ไปเข้าคอร์ส “พลังชีวิต พลังจิตใต้สำนึก “ ของท่าน อ.มงคล ศรีทองพิมพ์ มาทั้งภาค 1 และ 2 ไปกันทั้งครอบครัว พ่อ แม่ ลูก แล้วนำความรู้ความเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับพลังจิตมาปฏิบัติใช้กับการดำเนินชีวิต ประจำวัน ธุรกิจการงาน ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญภรรยาผมเจ็บป่วยมาเป็นปี ๆ รักษามามากหมอ หลาย ร.พ.ไม่หาย(แผนไทย แผนจีน แผนปัจจุบัน) อาการเจ็บป่วยหนักขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั้งเคยถึงขั้นกินอาหารไม่ค่อยได้ น้ำหนักลดลงอย่างน่าตกใจ ขับรถเองไม่ไหว หลังจากพยายามมาหลายหมอ หลายวิธียังไม่ดีขึ้น อีกหนึ่งวิธีที่ผมเห็นว่าน่าจะช่วยได้ก็คือเรื่องจิต หรือพลังจิตใต้สำนึกน่าจะมีส่วนช่วยได้ เลยตัดสินใจไปพบ อ.มงคล ศรีทองพิมพ์ ไปเข้าทั้งสองหลักสูตร หลังจากผ่านขั้นตอนการอบรมแล้วตัวผมและภรรยาก็เข้าใจถึงพลังจิตมากขึ้น ผมเองกับลูกก็ช่วยกัน ให้กำลังใจภรรยา ส่วนภรรยาผมก็ได้ฝึกฝนจนเข้าใจและเข้าถึงพลังจิต นำมาปรับใช้กับการรักษาโรคภัย และได้ผลเป็นที่น่าอัศจรรย์ ทุกวันนี้หายเป็นปกติ กลับมาใช้ชีวิตได้ดังเดิม  ขอบคุณ หลักสูตร “พลังชีวิต พลังจิตใต้สำนึก “  ของท่าน อ.มงคล ศรีทองพิมพ์ เป็นอย่างสูง ไว้ ณ ที่นี้ ครับ.


 


ขอบคุณ หลักสูตร “พลังชีวิต พลังจิตใต้สำนึก “

อ.มงคล ศรีทองพิมพ์


มหัศจรรย์ ๑ เหรียญสำเร็จร่ำรวย

 

 

 

 วิธีเปลี่ยนเส้นลายมือด้วยตัวเอง

  วิธีเปลี่ยนเส้นลายมือด้วยตัวเอง

 


 
   คู่มือเปลี่ยนเส้นลายมือด้วยตัวเอง

 คู่มือเปลี่ยนเส้นลายมือด้วยตัวเอง


ทำไม?...จึงควรต้องนั่งสมาธิ คลิกอ่านเพิ่มเติม