Open menu

ดาวหมายเลข 1 ดาวอาทิตย์หรือท่านที่เกิดวันอาทิตย์

เส้นอาทิตย์ในมือต้องเด่น เนินอาทิตย์มในมือเต็มได้มาตรฐาน จะได้รับอิทธิพลจากดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวฤกษ์ที่ทรงพลังมีแสงสว่างในตัวเอง

           

ดาวอาทิตย์ในมือ  สำหรับท่านที่เกิดอาทิตย์ความหมายที่สื่อถึง=ราชสีห์ มีอุปนิสัย จิตใจ อิริยาบถเหมือนสิงห์ กริยาเชื่องช้าสง่างาม องอาจมั่นคง  เป็นใหญ่ในหมูสัตว์และหมู่คณะ รักอิสระ ไม่อยู่ใต้บังคับบัญชา ดาวอาทิตย์เป็นเกษตรราศีสิงห์  
เป็นดาวที่สื่อถึง อำนาจ  เงิน ศักดิ์ศรี ประสบการณ์ ความชำนาญ
ดาวอาทิตย์มีกำลัง ๖ เลข ๖แทนดาวศุกร์ รวมความแล้วหมายถึงดาวอาทิตย์ชอบความโดดเด่น ชื่อเสียง หยิ่งทะนงตน หลงใหลในอายาตนะ(รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส)  เสพสุขในลาภยศ  สรรเสริญ ชื่อเสียง
 

การใช้สีผ้าแต่งตัว
แต่งตัวปัดธำมะราชนั้นระวี จรูญจรัสรัตนมณีแจ่มจ้า แสงจับรับพรรณฉวีแดง (Red Rose) เปล่ง สวมสร้อยสนิทผ้า แต่พื้น พรรณแดง
พระบูชาวันเกิด
คนเกิดวันอาทิตย์ ควรมีพระพุทธรูปปางถวาย พระเนตรบูชา จึงจะมีความสุขความเจริญรุ่งเรืองดี


คลิกอ่านเพิ่มเติม  ดาว เลข 2 - 7

 

1 ดาวอาทิตย์ในมือ

 

2 ดาวจันทร์ในมือ

 

3 ดาวอังคารในมือ

 

4 ดาวพุธในมือ

 

5 ดาวพฤหัสในมือ

 

6 ดาวศุกร์ในมือ

 

7 ดาวเสาร์ในมือ