บทสวดอิติปิโส 108 สรรเสริญพระพุทธคุณ แบบเต็มสมบูรณ์ที่สุด

และบทสวดมนต์แผ่เมตตาให้ตนเอง  สวดมนต์แผ่เมตตาให้ผู้อื่น
เปิดฟังหรือสวดตามก็ได้ผลดี ได้รับอนิสงค์ของการสวดมนต์

 


บทสวดมนต์ สรรเสริญพระพุทธคุณ อิติปิโส แผ่เมตตา แบบย่อสมบูรณ์แบบที่สุด

 

แผ่เมตตาให้ตนเองและผู้อื่น อย่างย่อและสมบูรณ์แบบ

 

บทสวดอิติปิโส 108 สรรเสริญพระพุทธคุณ แบบเต็มสมบูรณ์ที่สุด

 


 

'คาถาพาหุงฯ' บทสวดที่หลวงพ่อจรัญค้นพบจากความฝัน ของหลวงพ่อจรัญ

บทชัยมงคลคาถา (พาหุงมหากา)

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ ( ๓ จบ )

ขอให้คุณโยมช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วยนะ ว่าให้สวดพาหุงมหากากันให้ถ้วนหน้า นอกจากจะคุ้มตัวแล้วยังคุ้มครอบครัวได้ สวดมาก ๆ เข้า สวดกันทั้งหลายประเทศ ก็ทำให้ประเทศมีแต่ความรุ่งเรือง พวกคนพาลสันดานหยาบก็แพ้ภัยไปอย่างถ้วนหน้า

ไม่เพียงแต่พระบาทสมเด็จ พระนเรศวรมหาราชเท่านั้น ที่พบความมหัศจรรย์ของพบพาหุงมหากา แม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้ทรงพบเช่นกัน โดยมีบันทึกโบราณบอกไว้ดังนี้

"เมื่อพระเจ้าตากสินมหาราชตีเมือง จันทบุรีได้แล้วก็ทรงเล็งเห็นว่า สงครามกู้ชาติต่อจากนี้ไปจะต้องหนักหนาและยืดยาว จึงทรงโปรดเกล้าให้สร้างพระยอดธงแบบศรีอยุธยาขึ้น แล้วนิมนต์พระเถระทั้งหลายมาสวดบทพาหุงมหากาบรรจุไว้ในองค์พระ และพระองค์ก็ทรงเจริญรอยตาม พระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ด้วยการเจริญพาหุงมหากา จึงบันดาลให้ทรงกู้ชาติสำเร็จ"