Open menu

หมอพร
มหัศจรรย์ลายมือพลังจิต 
รหัสหมอดู a24


โปรดสแกน QR เพิ่มเพื่อน
หรือกดลิ้ง เพื่อจองคิว
รหัสหมอดู a24

line@handhoro

คลิกจองคิวดูดวง
ภาพประวัติ และผลงานการพยากรณ์

ร้อยโทหญิง
ชยาพร เกษสุเทพ

หมอพร
มหัศจรรย์ลายมือพลังจิต

ศาสตร์พยากรณ์ลายมือ
ลายมือจิตสัมผัส เส้นลายมือบอกชีวิต
ไพ่ยิปซี 3 มิติ   สื่อถึงความลี้ลับ
 ดูดวงคู่รักดวงสมพงษ์ พรหมชาติ
หมอดูลายมือ
หนุนดวงเศรษฐี

 

อาชีพหมอดูลายมือ
ทำนายดวงชะตาที่แม่นยำ

 ลายมือ บอกเรื่องราวชีวิต ลายมือชี้ดวงชะตา อดีต อนาคต เรื่องคู่ครอง การงาน การเงิน อาชีพ การศึกษา สุขภาพ

เส้นลายมือเกิดขึ้นและกำหนดดวงชะตาคนเราไว้ตั้งแต่เป็นทารกแรกเกิด 
อ.ชยาพร เป็นผู้เชียวชาญความรู้ศาสตร์ด้านลายมือมากว่า 30 ปี อีกทั้งได้ศึกษาเพิ่มศาสตร์ไพ่ยิปซี และศึกษาตำราพรหมชาติ
จึงมั่นใจ ในการพยากรณ์ ถูกต้อง แม่นยำ

🔴ค่าครูพยากรณ์ และค่าคอร์สสอน เป็นนักพยากรณ์อาชีพ

 💢499.-  ( เวลา 30 นาที)
💢699.-  (เวลา 1 ชม.)
✅คอร์สเรียนเดี่ยว 19,000.-  (30 ชม. 5 ครั้ง @ 6 ชม.)
✅คอร์สกลุ่ม 9,900.-  (30 ชม. 5 ครั้ง @ 6 ชม./3 คนอย่างน้อย)