สำหรับท่านที่ยังไม่ค่อยชำนาญในการใช้คอม ฯ และการส่งไฟล์รูปภาพทางเนท ก็เป็นเรื่องลำบากมากไม่ใช่เล่น  ผมเองกว่าจะเป็นก็เอาเรื่องอยู่  แต่ด้วยหน้าที่การงานจำเป็นต้องเปิดรับภาพและส่งภาพทางเนทเป็นประจำ จึงต้องลงมือศึกษาหาความรู้เพิ่ม  พอต่อ ๆ มา รู้สึกว่าอยากนำเสนอภาพออกทางเวปที่เป็นภาพมือจริง ๆ ครั้นจะให้คนคนอื่นทำหรือจ้างเขาทำคงสื่อสารกันลำบากและเสียเวลามากกว่าจะเข้าใจว่าเราต้องการแบบไหนอย่างไร (รู้กันคนละอย่าง)  เลยศึกษาวิธีทำเวปไซด์เองเรียนรู้การตัดต่อภาพ ก็เพื่อจะได้ทำอะไรตามที่ตัวเองอยากสื่อออกไปแต่ก็ไม่ใช่ง่าย ทุกวันนี้แม้จะทำเวปออกมาได้(ทำรอบที่ 2 แล้ว คือเรียนเพิ่มเติม) มีรูปร่างหน้าตาอย่างที่ท่านเห็นนี้ก็ยังงง ๆ อยู่ (ก็พยายามพัฒนาต่อ ๆ ไป)  ยังทำอะไรได้ไม่มากนัก ก็ต้องเรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมกันไปเรื่อย ๆ   สำหรับคนที่พึ่งจะเริ่มต้นในการที่จะพยายามส่งภาพลายมือทางเนทก็ไม่ต้องเป็นกังวลนะครับการส่งไฟภาพไม่ยากอย่างที่คิด เริ่มทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 วิธีส่งไฟล์ภาพไปทาง email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

{rokbox}images/stories/handhoro/6hand/a11.jpg{/rokbox} {rokbox}images/stories/handhoro/6hand/a21.jpg{/rokbox}

1-2 ภาพหลังมือซ้าย ขวา

{rokbox}images/stories/handhoro/6hand/b11.jpg{/rokbox} {rokbox}images/stories/handhoro/6hand/b21.jpg{/rokbox}
3-4  ภาพฝ่ามือซ้าย ขวา

{rokbox}images/stories/handhoro/6hand/c11.jpg{/rokbox} {rokbox}images/stories/handhoro/6hand/c21.jpg{/rokbox}
5-6 ภาพฝ่ามือแบบขยาย ซ้าย ขวา


แนะนำ 10 ขั้นตอน  สำหรับคนที่ใช้ email ของ @gmail.com   และ @hotmail.com  
แต่วิธีที่ง่ายอีกอย่างก็นำไฟล์รูปภาพไปที่ร้านเนทใกล้บ้านท่าน ขอให้เขาส่งให้ครับ เขาบริการส่งให้เหมือนส่งแฟกซ์ หรือถ่ายเอกสารประมาณนั้น
 
10 ขั้นตอนการส่้งไฟภาพลายมือสำหรับผู้ใช้   @gmail.com

1.คลิกตำแหน่ง เขียนจดหมาย ก็จะมีช่องให้เติมข้อความ ตามหัวข้อ ที่ 2 และ 3 กล่าวคือ
2.ถึง  กรอก ชื่ออีเมลล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3.หัวเรื่อง  กรอก คำ่ว่า  ส่งลายมือ หรือ ดูลายมือ
4.กรอกข้อความแสดงตัวเพื่อประกอบการให้คำพยากรณ์ ดังตัวอย่างโดยสังเขป  จะเขียนมากว่านี้ก็ไม่ขัดกติกา  แต่อย่าให้น้อยกว่านี้
      เรียน อาจารย์ธนพงศ์
      ดิฉันชื่อ   ศรศิลป์  ...................
               เกิดวันที่อังคาร ที่  13  มีนาคม  2503  ปีชวด
     -ต้องการคำพยากรณ์ลายมือทุกหัวข้อ
     -คำถามพิ เศษคืออยากทราบว่า ปีนี้จะได้เลื่อนขั้นหรือไม่ หรือ......

       ..............................................................................
     -คำถามอื่น ๆ จะส่งเพิ่มเติมเมื่อได้รับคำพยากรณ์ แล้ว
5.ระบุด้วยว่าต้องการคำตอบทางใด เช่น อีเมล/โทรศัพท์
6.การแนบไฟล์ภาพลายมือ  ขั้นตอนนี้สำคัญ ตั้งแต่การถ่ายภาพ ให้ชัดตามวิธี (คลิกดูวิธีการถ่ายถายที่จะได้ภาพลายมือชัด) และเมื่อได้รูปภาพที่ชัดแล้วก็นำภาพเข้ามาในคอมพิวเตอร์ เพื่อจะแนบไฟภาพส่งตามขั้นตอนที่ 6 คือ คลิกตรงรูปคลิป แนบไฟล์   แล้วเลือกภาพที่เก็บไว้ในคอม (ขึ้นอยู่กับว่าเก็บไว้ในไดร์อะไรก็เลือกให้ถูกต้อง)
7.รูปภาพที่แสดงให้เห็นคือรูปภาพที่ถ่ายไว้ทั้งหมดเพื่อจะนำส่งหรือแนบไฟล์ไปให้ผม  เลือกครั้งละรูปหรือเลือกทั้งหมดก็ได้ แล้ว คลิก ตำแหน่งที่ 8 Open
8.คลิก Open  จะสังเกตเห็นการโหลดภาพ เมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้วก็จะปรกกฏให้เห็นได้ ตามตำแหน่งที่ 9
9.รูปภาพที่ดาวโหลดสำเร็จยะแสดงชื่อภาพและขนาดไฟล์ภาพ (ตัวอย่างที่แสดงมี 2 ไฟล์ภาพ)
10.ขั้นตอนสุดท้าย คือคลิก ส่ง  สามารถคลิกได้ 2 จุด คือหัวจดหมาย หรือท้ายจดหมายก็ได้
และระบบจะแจ้งเตือนให้ทราบว่า  การส่งจดหมายพร้อมไฟล์ภาพสำเร็จ และสามารถตรวจสอบซ้ำได้อีกครั้งที่หัวข้อ "จดหมายที่ส่งแล้ว"

 ก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์  ส่งภาพลายมือเรียบร้อยก็รอรับคำพยากรณ์


10 ขั้นตอนการส่้งไฟภาพลายมือสำหรับผู้ใช้    @hotmail.com

1.คลิกตำแหน่ง เขียนจดหมาย ก็จะมีช่องให้เติมข้อความ ตามหัวข้อ ที่ 2 และ 3 กล่าวคือ
2.ถึง กรอก ชื่ออีเมลล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3.หัวเรื่อง กรอก คำ่ว่า  ส่งลายมือ หรือ ดูลายมือ
4.กรอกข้อความแสดงตัวเพื่อประกอบการให้คำพยากรณ์ ดังตัวอย่างโดยสังเขป  จะเขียนมากว่านี้ก็ไม่ขัดกติกา  แต่อย่าให้น้อยกว่านี้
    เรียน อาจารย์ธนพงศ์
    ดิฉันชื่อศรศิลป์  ...................
    เกิดวันที่อังคาร ที่  13  มีนาคม  2503  ปีชวด
    -.ต้องการคำพยากรณ์ลายมือทุกหัวข้อ
    -คำถามพิ เศษคืออยากทราบว่า ปีนี้จะได้เลื่อนขั้นหรือไม่/หรือ........

.....................................................................................................
    -คำถามอื่น ๆ จะส่งเพิ่มเติมเมื่อได้รับคำพยากรณ์ แล้ว
  ระบุด้วยว่า ต้องการคำตอบทางใด เช่น อีเมล/โทรศัพท์
6.การแนบไฟล์ภาพลายมือ  ขั้นตอนนี้สำคัญ ตั้งแต่การถ่ายภาพ ให้ชัดตามวิธี (คลิกดู วิธีการถ่ายถายที่จะได้ภาพลายมือชัด)
และเมื่อได้รูป ภาพที่ชัดแล้วก็นำภาพเข้ามาในคอมพิวเตอร์ เพื่อจะแนบไฟภาพส่งตามขั้นตอนที่ 6 คือ คลิ กตรงรูป แนบ   แล้วเลือกภาพที่เก็บไว้ในคอม (ขึ้นอยู่กับว่าเก็บไว้ในไดร์อะไรก็เลือกให้ถูกต้อง)
7-8 .รูปภาพที่ แสดงให้เห็นคือรูปภาพที่ถ่ายไว้ทั้งหมดเพื่อจะนำส่งหรือแนบไฟล์ไปให้ผม  เลือกครั้งละรูปหรือเลือกทั้งหมดก็ได้ แล้ว คลิก ตำแหน่งที่ 9  Open
9.คลิ ก Open จะสังเกตเห็นการโหลดภาพ เมื่อเสร็จสมบูรณ์แล้วก็จะปรกกฏให้เห็นสังเกตตำแหน่งที่ 6 จะมีไฟล์รูปภาพแสดงไว้ว่ามีกี่ภาพที่เราแนบไป
10.ขั้นตอนสุดท้าย คือคลิก ส่ง รูปภาพจะถูกส่งไปที่ผม และระบบ จะแจ้งเตือนให้ทราบว่า  การส่งจดหมายพร้อมไฟล์ภาพสำเร็จ และสามารถตรวจได้
 ก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์  ส่งภาพลายมือเรียบร้อยก็รอรับคำพยากรณ์ 


 

ปัจจุบันมีเวปสำหรับฝากไฟล์ภาพ  ก็เป็นอีกหนึ่งบริการที่สะดวก หลายท่านก็ใช้ในการรับส่งไฟล์อยู่ ลองใช้แบบนั้นก็ได้นะครับ เพราะสามารถส่งไฟล์ภาพได้  แม้ขนาดไฟล์จะใหญ่สักหน่อยก็ไม่เป็นปัญหา (ทางอีเมลล์  มักจะจำกัดขนาดของไฟล์ข้อมูล)  ลองใช้เวปฝากไฟล์นี้ก็ได้นะครับ http://www.tempf.com/