Open menu

คลิกอ่านเพิ่มเติม-หนังสือคู่มือเรียนลายมือจากมือจริง

พร้อม DVD ประกอบการเรียนการสอน

โดย อ.ธนพงศ์  หลักนครพล

**************************************************

ลายมือคนรวย ลายมือเศรษฐีลายมือคนรวย คนจะรวยในมือบอกว่าจะรวย เกิดมาจน สุดท้ายอย่างไงก็รวย
เป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่ดูลายมือร่ำรวยหรือไม่,ดูลายมือเศรษฐีในมือมือคนเรานั้นบอกได้หรือไม่ว่าจะรวยหรือไม่ ดูตรงไหน ดูอย่างไร  เป็นคำถามของผู้ที่สนใจดูลายมือเกือบจะทุกคนก็ว่าได้  


ลายมือรวย100ล้าน ลายมือรวย1,000 ล้าน-ลายมือเศรษฐี   

 ลายมือคนรวย  ลายมือเศรษฐี  ลายมือรวยหรือมีความสำเร็จร่ำรวยได้ต้องประกอบด้วยเส้นวาสนาจากเนินจันทร์  เส้นอาทิตย์เด่น   เส้นพุธไม่ขาดตอน และมีเส้นลาภลอย  เส้นมรดก เนินในมือไม่เสียหาย เส้นหลักแข็งแรงมีคุณภาพดี

องค์ประกอบของความสำเร็จร่ำรวยประกอบด้วยสุขภาพดี+ ขยัน+ฉลาด+โชคลาภและโอกาส (เส้นหลักแข็งแรง+เส้นวาสนา+เส้นอาทิตย์+เส้นพุธ+เส้นอิทธิพลด้านบวกมาสนับสนุน)

หลักธรรมแห่งความสำเร็จและร่ำรวยประกอบด้วย 1. หลักอิทธิบาท 4(ฉันทะ,วิริยะ,จิตตะ,วิมังสา)  2.หลักฆราวาสธรรม 4 (สัจจะ,ทะมะ, ขันติ, จาคะ) และ 3.หลักหัวใจเศรษฐี (อุ,อา,กะ,สะ)

ลายมือรวย 100 ล้าน  ลายมือรวย 1,000 ล้าน  คลิปแนะนำ

ลายมือรวย100ล้าน(1/2)

ลายมือรวย100ล้าน(2/2)


 

 ก่อนอื่น ลำดับแรก ต้องมารู้จัก เนินหลักทรัพย์ คือช่วงต่อเนื่องของฐานมือจากเนินศุกร์ ถึงเนินจันทร์บางส่วน  (ดูรูปภาพที่ 1 และ 2)
สังเกตสร้อยข้อมือสวยงามและเส้นสร้อยข้อมือจะไม่ขาดตอน เป็นเนินที่จะต้องดูว่าคนนั้นจะรวยหรือไม่เป็นด่านแรกหรือรากฐานของการจะดูว่าคน ๆ นั้นจะมีโอกาสรวยหรือมั่นคงมากน้อยเพียงใดก็เริ่มจากเนินนี้  ลักษณะเนินจะต้องสมบูรณ์ สีแจ่มใส นูนขึ้นพองาม  ไม่มีเส้นตัดขวาง  ไม่มีหลุม หรือเป็นแอ่งลึก หรือแฟบแบนลงไป  จากนั้นจึงค่อยไปดูเส้นอื่น ๆ ประกอบ ในลำดับต่อไป
 

ตัวอย่าง เนินหลักทรัพย์ ภาพที่ 1


ตัวอย่าง เนินหลักทรัพย์ ภาพที่ 2
ลายมือคนรวย ลายมือรวย

ภาพตัวอย่างมือที่มีเนินหลักทรัพย์สวย  และมีเส้นแสดงถึงการมีหลักทรัพย์สมบูรณ์ได้อย่างแน่นอน

ลายมือคนรวย  ลายมือเศรษฐี  ลายมือรวยหลังจากดูเนินหลักทรัพย์แล้ว  ก็มาดูรายละเอียดเส้นต่าง ๆ ในมือ
เพื่อยืนยันว่าจะรวยหรือไม่ รวยมากน้อยขนาดไหน


ลายมือหลักทรัพย์ ลายมือร่ำรวย

รวยหรือไม่ดูมือและดูลายมือได้แน่นอนครับ ซึ่งจะสามารถดูได้หลายตำแหน่ง บางคนก็ตั้งคำถามว่าทำไมบางคนไม่เห็นจะมีเส้นแบบนี้ ทำไมเขาถึงรวยได้  อย่างที่บอกนะครับ ดูได้หลายตำแหน่งและหลายจุดประกอบกัน  จะดูเพียงอย่างหนึ่งอย่างใดคงจะได้คำตอบที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน เช่นเดียวกับการที่จะว่าดูคนที่หล่อที่สวยคงไม่ดูเพียงจมูก เพียงปาก หรือดูเฉพาะดวงตา ต้องดูรวม ๆ กันทั้งใบหน้าแล้วก็บอกได้ว่าคนนี้หน้าตาดีหล่อ สวย

รูปมือและลายมือคนเรา บางคนเหมาะที่จะทำอาชีพอย่างหนึ่งรวย แต่ไปทำอีกอย่างที่ไม่ตรงหรือไม่เหมาะกับตัวเองก็รวยไม่ได้เปรียบก็เหมือนเอาทุเรียนที่ปลูกได้เจริญงอกงามดีแถวนนทบุรีไปปลูกทางอีสาน (พระท่านว่าปฏิรูปเทศะคือไม่ได้อยู่ในที่จะทำให้เจริญได้หรืออยู่ไม่ถูกที่ถูกทาง )  หรือบางคนดวงดี แต่เริ่มต้นไม่ถูกช่วงเวลา (ไม่รู้กาละเทศะ) หรือจับช่วงเทศกาลไม่ถูกต้องก็เหมือนเอาไอติมไปขายหน้าหนาว เอาเสื้อกันหนาวไปขายช่วงหน้าร้อน ดังนั้นคนเราต้องครบเครื่องถึงจะรวยได้ มีความขยันต้องมีความฉลาดด้วยและต้องมีโชคลาภมาเติมอีกทางหนึ่งจึงจะครบเครื่อง  เรื่องต่าง ๆ เหล่านี้ดูได้จากในมือต้องดูลักษณะมือมือและดูลายมือหลาย ๆ ตำแหน่งประกอบกัน แต่ก็มีตำแหน่งที่สำคัญที่สุดที่พอจะบอกได้ว่าคนนี้รวยหรือไม่ รวยมากน้อยขนาดไหน อ่านต่อเลยนะครับ

อันดับแรกเลยนะครับ ดูรูปลักษณะของมือ  บอกว่าคนนี้เหมาะกับอะไร มีอะไรเป็นจริตนำแล้วได้ทำอะไรที่ตรงกับตัวเองหรือไม่ แล้วมา  ดู 3 เส้นหลักในมือ  คือเส้นชีวิต  เส้นสมอง เส้นจิตใจ 3 เส้นหลักนี้ บอกคุณภาพชีวิตโดยรวมไม่ว่าจะเป็นนามธรรมรูปธรรม  เส้นทั้ง 3 นี้ต้องสวย คือยาว ไม่แตก ไม่เป็นเกาะ ไม่มีเส้นตัดอันดับถัดมา  ดูเนินในมือ บอกถึงความอุดมหรือพื้นฐานชีวิต ต้องไม่แฟบแบนหรือสูงเกินไปและเนินก็ต้องได้สัดส่วนตามมาตรฐาน จากนั้นจึงค่อยมาดูเส้นต่าง ๆ ที่สำคัญที่จะบอกได้ว่ารวยหรือไม่ เริ่มต้นที่

-เส้นวาสนา ลายมือเส้นวาสนา  จะบอกเกี่ยวกับการดำเนินชีวิต ครอบครัว ความสุข ความสำเร็จในหน้าที่การงาน ธุรกิจที่ทำหากมีเส้นวาสนาดีและมีทั้งสองมือก็คงได้รับความสุขสบายและร่ำรวยได้อย่างแน่นอน เส้นวาสนาเป็นเส้นพีเลี้ยงของเส้นชีวิต   คนมีเส้นวาสนาดีก็จะโชคดี ไม่เหนื่อยยากเกินไปในการดำเนินชีวิต กรณีเส้นชีวิตขาดถ้ามีเส้นวาสนาดีก็ช่วยให้ชีวิตไม่มีปัญหามากนักหรือผ่านเรื่องหนัก ๆ ไปได้

-เส้นอาทิตย์  ลายมือเส้นอาทิตย์ จะบอกถึงความเฉลียวฉลาด การเข้าถึงความสำเร็จเกี่ยวกับเกียรติยศ ชื่อเสียง เงินทอง การได้รับเครดิต เป็นเส้นที่เรียกได้อีกอย่างคือเส้นสำคัญเพราะใครมีเส้นอาทิตย์ในมือมักจะเป็นบุคคลที่มีความสำคัญ หรือได้รับความสำคัญ  เส้นอาทิตย์เป็นเส้นพี่เลี้ยงเส้นวาสนาอีกแรงหนึ่ง ใครมีเส้นนี้ดีจะมีชีวิตที่ดีกว่ามาก  ดาราดัง ๆ จะมีเส้นอาทิตย์ที่สวย และมีทั้งสองมือ จะสังเกตว่าคนเหล่านี้มีรายได้มากมายหากเปรียบเทียบความเหน็ดเหนื่อยกับอาชีพอื่น ๆ จะได้รับความสำคัญเป็นพิเศษ  และจะดูว่าบุคคลเหล่านี้มีความสุขความสบายมากกว่า รวมทั้งเป็นที่รู้จักและยอมรับจากสังคม

-เส้นพุธ ลายมือเส้นพุธ (Mercury Line) คือ เส้นใด ๆ เกิดจากที่ใดก็ตาม ปลายหรือทิศทางเข้าไปยังพุธหรือหยุดที่เนินพุธ (ใต้นิ้วก้อย ตำแหน่ง c) หรือเกิดขึ้นแนวบนเนินพุธ (ไม่รวมเส้นสมรส) บอกถึงความสำเร็จเกี่ยวกับธุรกิจ การค้าการขาย การติดต่อเจรจาค้าขาย  ความโชคดี  การมีสุขภาพที่ดี ความคิดเริ่มสร้างสรรค์   ความรู้ความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงการมีสัมผัสพิเศษ (Sixth Sense)

-เส้นจิตใจ  ลายมือเส้นจิตใจหรือเส้นใจ สื่อถึงความสุขในการใช้ชีวิตสมรสความรักและจิตใจมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จได้มากน้อยเพียงใด  ชีวิตความรักที่มั่นคง ความสุขทางใจที่เกิดจากความรักความเข้าใจในครอบครัว ย่อมเป็นฐานที่แข็งแรงให้ชีวิต หน้าที่การงาน และความสำเร็จอื่น ๆ จิตใจที่เข้มแข็งมีความมุ่งมั่นก็ย่อมนำซึ่งความสำเร็จตามเป้าหมายหรือตามที่ตั้งใจไว้

เส้นลายมือทั้ง 6 เส้นที่กล่าวถึง (เส้นชีวิต เส้นสมอง เส้นจิตใจ เส้นวาสนา เส้นอาทิตย์ เส้นพุุธ ) นี้ ต้องนำมาวิเคราะห์รวม ๆ กันกับรูปมือ เนินในมือด้วยครับ แล้วจะตอบเจ้าของมือได้ว่าท่านรวยหรือไม่ และรวยมากน้อยเพียงใด  นอกจากนั้นยังมีเส้นเฮงหรือเส้นโชคลาภเข้ามาเกี่ยวด้วย เช่น ลาภลอย  เส้นมรดก  เป็นต้น

ภาพลายมือหลักทรัพย์ ลายมือคนรวย ที่นำมาแสดงไว้ด้านบนนี้ เป็นเพียง 1 แบบตัวอย่างของมือคนที่่รวย  หากไม่ได้เกิดมารวยตั้งแต่ต้น ก็จะมีโอกาสที่จะสร้างตัวเองให้ร่ำรวยได้ด้วยเส้นลายมือดังการวิเคราะห์ต่อไปนี้ (ทั้งหมด 7 ตำแหน่ง)

หมายเลข 1 เส้นชีวิต จะเห็นว่าเส้นชีวิตมีปลายแยกออกบ่งบอกว่าในสุดท้ายชีวิตมั่นคงด้วยทรัพย์สินเงินทองและมีเส้นจากเส้นวาสนามาสัมผัสกับเส้นชีวิต หรือจะมองว่ามีเส้นแยกจากเส้นชีวิตไปรวมกับต้นเส้นวาสนาก็ได้และเส้นวาสนาแยกเป็นสามง่ามคล้ายกับต้นไม้แตกกิ่งก้าน เส้นวาสนาแบบนี้จะประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยมีรายได้จากหลายทางสามรถทำงานหรือประกอบอาชีพได้หลายอย่างพร้อม ๆกัน จึงทำให้มีรายได้มาก มีความมั่นคงกับการทำมาหาได้

หมายเลข2   เส้นสมองเกิดห่างจากเส้นชีวิตพอประมาณ ไม่ห่างมากเกินไป และเส้นสมองมีลักษณะดีมากคือเส้นคมชัดไม่แตกไม่เป็นเกาะ  เส้นยาวพอประมาณ ทิศทางปลายเส้นเข้าแนวอังคารสูง แสดงถึงสมองที่มีคุณภาพ  เป็นนักคิด นักวางแผนที่ดี และกล้าได้กล้าเสียแต่ก็มีเหตุผลเพียงพอ กล้าตัดสินใจด้วยความเหมาะสมและทันต่อเวลาและสถานการณ์ (หากเส้นสมองเกิดรวมกันเส้นชีวิตลึกเข้ามาในมือ จะเป็นคนที่ลังเลขาดความเชื่อมั่นหรือขาดความมั่นใจในตัวเอง ไม่เป็นตัวของตัวเองเท่าที่ควร และไม่ค่่อยกล้าตัดสินใจ )

หมายเลข3 เส้นใจหรือจิตใจ เป็นเส้นที่คมชัด ไม่แตก ไม่เป็นโซ่ ไม่มีเกาะ  ยาวเข้าเนินพฤหัส(ใต้นิ้วชี้) แสดงถึงจิตใจที่มั่นคงมีความตั้งใจในสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วจะทำให้ได้และมุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายให้สำเร็จ เป็นคนมีคุณธรรมสูง จิตใจดีงามและมักจะได้รับความสุขความสำเร็จในชีวิตรักและครอบครัวเป็นอย่างดี ความรักลงตัว ครอบครัวดีจะเป็นพื้นฐานของความสำเร็จอีกหลาย ๆ อย่างตามมา  ปลายเส้นใจแยกออกเล็กน้อย หมายถึงความพอเหมาะพอดีในเรื่องการใช้เหตุผลควบคุม ในขณะที่มีความเห็นอกเห็นใจหรือเข้าใจในอารมณ์ของคนอื่น รวมถึงเป็นคนให้ความสำคัญกับคำว่าศักศรีและเกียรติยศ

หมายเลข4 เส้นวาสนา ยาวตรงถึงเนินเสาร์  ในมือนี้เส้นวาสนา (หมายเลข 1) คือเส้นเดียวกันเป็นเส้นที่ยาวต่อเนื่อง ไม่ขาดตอนหรือมีเส้นตัด  จะมีแผ่วบางลงบ้างช่วงระหว่างเส้นสมองกับเส้นจิตใจ  เส้นวาสนายาวต่อเนื่องแสดงว่าการประกอบอาชีพ หรือธุรกิจหน้าที่การงานมีความต่อเนืือง ไม่สะดุด ไม่มีอุปสรรค  จะมีบ้างช่วงที่เส้นจางหรือบางลง แต่ก็ไม่เป็นปัญหาเพราะเส้นไม่ขาดหรือเปลี่ยนตำแหน่ง แสดงว่ามีปัญหาก็แก้ไขได้  คนที่มีเส้นวาสนาดีเ้ข้าไปสิ้นสุดที่ใต้โคนนิ้วกลาง บริเวณเนินเสาร์ และเนินเสาร์ก็ต้องเต็มมีความกว้างได้มาตรฐาน(ไม่แฟบหรือสูงเกินไป วัดระยะจากเส้นรัดข้อนิ้วกล่างล่างสุดถึงเส้นสมองไม่ต่ำกว่า 25 ม.ม.)ก็จะมีหลักทรัพย์ หรือมีทรัพย์สินเงินทองมั่นคงได้อย่างแน่นอน (ดูเนินหลักทรัพย์ที่ิบริเวณเนินศุกร์ประกอบด้วย)

หมายเลข5 เส้นอาทิตย์หรือเส้นสำคัญ เกิดใต้นิ้วนางบริเวณเนินอาทิตย์  เส้นอาทิตย์เป็นพี่เลี้ยงหรือส่งเสริมเส้นวาสนา เส้นนี้เกิดขึ้นจากที่ใดก็ได้ปลายเส้นวิ่งเข้าเนินอาทิตย์  เนินอาทิตย์ที่สมบูรณ์และได้มาตรฐานคือวัดจากเส้นรัดข้อน้ิวนางลางสุดถึงเส้นใจมียะยะไม่น้อยกว่า 30 ม.ม. เนินไม่แฟบแบนและไม่แคบเกินไป จะส่งเสิรมเส้นอาทิตย์  จากภาพที่นำมานี้เส้นอาทิตย์เกิดขึ้นจากเส้นจิตใจ  แสดงว่าเจ้าของมือมีความปรารถนาที่จะมีชื่อเสียงเงินทอง หรือมีความเด่นดังและสามารถทำได้ ด้วยได้รับอิทธิพลจากเส้นอาทิตย์นี้ซึ่งเป็นเส้นที่สวย  ตั้งตรงไม่มีเส้นตัด  คนที่มีเส้นอาทิตย์จะทำให้ชีวิตเดินเ้ข้าสู่เป้าหมายได้เร็วกว่าคนอื่น คือมีตัวช่วย มีพลังพิเศษมาสนับสนุน เส้นอาทิตย์เปรียบได้กับดวงอาทิตย์ คือมีแสงสว่างในตัวเองและให้แสงสว่างแก่สรรพสิ่งอื่น ๆ ด้วย หรือหากจะมองแบบดาวในมือท่านก็เปรียบเป็นสิงห์โตผู้ยิ่งใหญ่ในหมู่สัตว์ คือเจ้าของมือจะมีความกล้าหาญ มีความรอบรู้ ฉลาด และมีพลัง จึงทำให้พิชิตเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว  คนที่มีชื่อเสียงเด่นดังทุก ๆ คนจะมีเส้นอาทิตย์ที่สวยงามเสมอ

หมายเลข6 เส้นพุธ เป็นเส้นที่ส่งเสริมเส้นอาทิตย์ด้วย เป็นเส้นที่่สื่อถึงการเจรจา การใช้วาทะศิลป์ ความเฉลี่ยวฉลาด ความมีเหตุผลและความซับซ้อนในมิติการคิดอ่าน  การเข้าถึงจิตใจของบุคคลอื่น การมีสัมผัสที่ 6 การการมีสุขภาพที่ดีหรือรู้จักดูแลใส่ใจหรือให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพ จึงเป็นคนที่มีสุขภาพดี และแจ่มใสอยู่เสมอ

หมายเลข7 เส้นจิตใจที่มีปลายแยกออกเป็นง่ามหรือปากซ่อม หมายถึงความเข้าถึงจิตใจคนอื่น  เป็นนักปกครอง หรือบริหารจัดการได้ดีเยี่ยม  รู้จักเข้ากับคนอื่น ๆ รู้วิธีแก้ปัญหาเรื่องคนได้อย่างดีเยี่ยม ตรงนี้คือลักษณะเด่นอีกหนึ่งประการของการเป็นผู้นำหรือเจ้าของกิจการจำเป็นที่จะต้องมี และอีกหนึ่งความหมายของปลายแยกเข้าสู่ใกล้ใต้โคนนิ้วชี้คือเกียรติยศ เป็นคนมีจิตใจรักเกียรติรักศักศรี  จึงหาวิธีหรือช่องทางเพื่อความมั่นคงและมีศักศรีในสังคมเพิ่มเติมจากความร่ำรวยมีเงินทองแล้ว

     สรุปนะครับว่าการที่จะเป็นคนรวยได้นั้นต้องมีองค์ประกอบหลาย ๆ อย่างประกอบกัน  แต่ก็ใช่ว่าจะต้องมีครบทุกองค์ประกอบ บางคนเส้นชีวิตดี  สุขภาพดี ไม่เจ็บป่วยประกอบกับเ้ส้นสมองดีก็รวยได้แต่จะรวยมากสู้กับคนที่มีวาสนาดีและเส้นอาทิตย์ดีคงจะไม่ใช่  บางคนเกิดมาไม่รวย เส้นสมองดี เส้นจิตใจดีก็อาจได้ทุนเรียนและมีโอกาสร่ำรวยได้เช่นกัน แต่ก็ต้องดูุเส้นวาสนาและเส้นอาิทิตย์ประกอบ เส้นวาสนาคือเส้นทีจะส่งผลเรื่องการงาน อาชีพ การดำเนินชีิวิต เส้นอาทิตย์จะส่งเสริมเรื่องโอกาส ความเฉลียวฉลาด ความมีชื่อเสียงและโด่งดัง อย่างไรก็ตาม  จะดูลายมือเพียงเส้นหนึ่งเส้นใด หรือตำแหน่งใด ๆ เพียงลำพังไม่ได้  ต้องดูประกอบกัน  เพราะแต่ละคนก็มีจุดเด่นจุดด้อยที่แตกต่างกันไป  ดังนั้นผู้ที่เป็นนักพยากรณ์ลายมือที่มีประสบการณ์หรือมีความชำนาญพอก็ย่อมบอกได้ว่าท่านจะรวยหรือไม่ เริ่มต้นรวยเมื่อใด สุดท้ายในอนาคต หรือบั้นปลายชีีวิตจะมั่นคงหรือร่ำรวยมากน้อยเพียงใด.


อีกตัวอย่างลายมือคนรวย

ดูมือคู่นี้บอกว่าต้องรวย (เศรษฐีนี) ทั้งที่เจ้าตัวจนและลำบากเกิดจากชาวสวน ชีิวิตดิ้นรนหนักเอาเบาสู้ แล้ววันหนึ่งก็รวยขึ้นมาได้อย่างไม่น่าเชื่อ  ตั้งแต่ 31 ปี ชีวิตเริ่มดีขึ้นเรื่อย ๆ (มีเส้นวาสนามาจากเนินจันทร์ยาวไปถึงเนินเสาร์ทั้งสองมือ)ปัจจุบันอายุ 50 ปี มีทรัพย์สินเงินทองรวมกันมากกว่า 100 ล้านบาท และยังมีแนวโน้มที่จะร่ำรวยยิ่งขึ้นไปอีก  ดูจากอะไร
ลองมาดูรายละเอียดว่าทำไมคนนี้ถึงรวย หรือมือใครก็ตามถ้ามีเส้นอย่างนี้มีโอกาสรวยแน่


ดูภาพลายมือแบบขยาย เส้นวาสนามาจากเนินจันทร์ทั้งสองมือ และวิ่งเข้าถึงเนินเสาร์ทั้งสองมือ เจ้าของมือนี้มี

ลายมือเส้นวาสนาคดเีคี้ยวหนีความลำบากได้

ดูภาพด้านบนนี้จะสังเกตเห็นเส้นงานนาที่วิ่งคดโค้งออกจากกลางมือแล้วปลายเส้นขึ้นไปเนินพุูธ  วาสนาหนีจากความยากลำบาก(ไม่ผ่านที่ราบลำบากตรงกลางมือ) ดูลายมือมานานเคยเจอไม่มากนัก เรื่องจริงกับชีวิตก็จะเป็นเช่นนั้น ชีวิตเคยยากลำบากเคยจน แต่ก็รวยได้อย่างไม่น่าเชื่อ มีกิจการร่ำรวยเกิน 100 ล้าน

ลายมือคนรวย ลายมือเศรษฐี

ลายมือเส้นวาสนาเกิดจากเนินจันทร์ วาสนาช่วย(วาสนาอุปถัมภ์-ชีวิตสะดวกสบาย)

ในมือนี้สังเกตเห็นเส้นชีวิตมีเส้นแยกออกเป็น สามเหลี่ยมครอบเนินหลักทรัพย์แสดงถึงชีวิตมีโอกาสดีเรื่องหลักทรัพย์  จะมีเครดิดดี และสร้างหลักทรัพย์ได้อย่างมากมาย


สังเกตมือทั้งสองภาพนี้ เป็นภาพเดียวกัน เพียงแต่ทำให้เห็นลายเส้นในมือในอีกลักษณะหนึ่งเพื่อเปรียบเทียบ  ยกมาให้ดูคือมือขวา  ที่จริงต้องดูทั้งสองมือพร้อมกัน เพราะเส้นในมือหรือมือซ้ายเป็นมือธรรมชาติสร้าง หรือผลบุญเก่า ส่วนมือขวาเป็นมือปัจจุบันหรือเกิดจากการกระทำในภพชาตินี้ หากเส้นในมือมีเหมือนกันทั้งสองมือก็จะส่งผลให้สำเร็จได้โดยเร็วหรือเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน  อย่างมือนี้เส้นวาสนาสวยงามทั้งสองมือ ดูตำแหน่ง A เส้นวาสนาเกิดจากฐานมือเยื้องมาทางเนินจันทร์หมายถึงการได้มาไม่แน่นอนหรือเป็นเรื่องฟลุ๊คหรือลาภลอยหรือได้มาอย่างไม่มีสาเหตุที่แน่ชัด หรือจะได้มาจากหน้าที่การงานเกี่ยวกับการให้บริการ วิ่งขึ้นไปสิ้นสุดที่เนินเสาร์ใต้นิ้วกลาง  เส้นสวยเด่นชัด ไม่ขาด ไม่แตก ไม่เป็นลูกโซ่ ไม่มีเส้นตัดขวางหรือเป็นเกาะ และอีกตำแหน่งคือเส้นวาสนาชุดที่ 2คือตำแ หน่ง A1  เป็นเส้นวาสนาที่เกิดกึ่งกลางฝ่ามือจากเนินเกตุหมายถึงหลักทรัพย์ คือจะได้ทรัพย์สินเงินทองที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นที่ดิน บ้านเรือนอย่างมากมาย  จะสัเกตได้ว่าเส้นวิ่งขึ้นตรงและมีกิ่งก้านแตกแยกเหมือนต้นไม้ และมีบางกิ่งวิ่งไปเชื่อมเส้นชีวิต  นั่นหมายถึงการมีชีวิตที่มั่นคงด้วยทรัพย์สินเงินทอง  ตำแหน่ง B เนินพฤหัส เส้นใจวิ่งเข้าถึงเนินพฤหัส จะสังเกตเนินอื่น ๆ ใต้นิ้วเต็ม และเส้นใจวิ่งเข้าไปถึงเนินพฤหัส  แสดงว่าเจ้าของมือมีความตั้งใจและมีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวมั่นคงที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้สำเร็จ  หากมีเงินทองแล้วก็มีวิธีที่จะเก็บรักษาหรือขยายต่อให้เกิดผลกำไรโดยไม่มีความเสียงมากนัก ตำแหน่ง C เส้นชีวิต บางคนอาจไม่เห็นว่าเส้นชีวิตเกี่ยวข้องกับความรวยความจนได้  เส้นชีวิตบอกความเป็นไปของชีิวิตได้อย่างมาก ไม่ว่าจะตำแหน่งที่เกิดหรือตำแหน่งปลายเส้นทีลากไป อย่างกรณีมือนี้ปลายเส้นชีวิตตรงอยู่ในแนวเสาร์(ใต้นิ้วกลาง) ผู้หญิงคนใดก็ตามที่เส้นชีวิตเป็นเส้นตรงในแนวเสาร์แม้เกิดในชนบทชีวิตจะรุ่งโรจน์เข้าไปอยู่ในเมืองใหญ่หรือเมืองที่เจริญได้ดิบได้ดีมีทรัพย์สินเงินทองได้อย่างไม่น่าเชื่อ  เพื่อการยืนยันการรำรวยหรือความสำเร็จนั้นจะมีอีกเส้นหนึ่งคือเส้นอุปถัมภ์ หรือเส้นช่วยชีวิตเป็นเส้นวิ่งคู่ขนานกับเส้นชีวิตในตำแหน่ง D คล้ายกับเป็นเส้นชีวิตอีกเส้นหนึ่ง(บางท่านก็เรียกเส้นอังคาร) จะส่งผลถึงการคุ้มครองชีิวิต หรือไม่่ว่าจะกระทำการใด ๆ ก็จะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุน รวมทั้งการได้รับเครดิด ทำให้ประสบผลสำเร็จได้  คล้ายกับว่ามีการคุ้มครองหรือช่วยเหลือเกื้อกูลให้ประสบผลสำเร็จ หรือช่วยให้พ้นผ่านอุปสรรคไปได้เสมอ  

อีกหนึ่งตำแหน่งที่สำคัญที่จะไม่พูดถึงเลยไม่ได้คือเส้นใจหรือเส้นจิตใจ เป็นเส้นที่ยาวจากขอบมือใต้นิ้วก้อยยาวถึงและเข้าไปในเนินพฤหัส สวยงามทั้งสองมือ  นั่นแสดงว่าเป็นคนที่มีจิตใจตั้งมั่น เมื่อจะทำอะไรแล้วจะทำอย่างจริงจังและต่อเนื่อง มีพลังใจที่เข้มแข็งไม่สำเร็จไม่เลิกรา  และเป็นคนที่กล้าตัดสินใจเรื่องเล็ก ๆ ใหญ่ ๆ ได้อย่างมีกลยุทธ

ดูมืออีกคู่หนึ่งเป็นมือผู้ชาย  ในมือบอกว่าต้องรวย  ทั้งที่จนมาตั้งแต่เกิด ชีวิตต้องดิ้นรน แต่ก็ร่ำรวยได้ตั้งแต่อายุยังไม่มากนัก

มือลักษณะนี้จัดเป็นมือสี่เหลี่ยม นิ้วค่อนข้างสั้น นิ้วอิ่ม มือเต็มเล็บเล็กแบบใบพาย มือหนาและยืดหยุ่นค่อนข้างนุ่ม  เส้นวาสนาเกิดจากหลายตำแหน่ง  เนินอังคารสูงก็มี กลางมือก็มี เกิดจากเส้นชีวิตก็มี  และที่สำคัญเกิดในตำแหน่งใต้เนินเสาร์ที่เป็นรูปตัววี ( V ) มีเส้นอุปถัมภ์ที่ยาวและสมบูรณ์ เป็นเส้นชีวิตอีกเส้นหนึ่งเลยก็ว่าได้  นั่นหมายถึงว่าการกระทำหรือการทำมาหาได้ต้องได้รับการคุ้มครองหรือมีการช่วยเหลือจากผู้ที่มีอิทธพลหรืออำนาจเหนือกว่าเอื้อประโยชน์  แต่คนที่มีมือลักษณะนี้จะเป็นคนที่มีความคล่องตัวหรือพลิกแพลงได้ทุกสถานการณ์ มีช่องทางในการทำมาหาได้หลายแบบหลายวิธี จึงเป็นทีมาของรายได้หลายทางทำให้ร่ำรวยได้เร็ว ประกอบกับโชคช่วยตามลักษณะของเส้นวาสนาที่กล่าวแล้วรวมทั้งเส้นคุ้มครองก็ยาวสมบูรณ์ดีมาก จึงร่ำรวยได้อย่างต่อเนื่อง (โดยทั่วไป คนที่มีมือหนาและค่อนข้างนุ่มยืดหยุ่นดี ไม่ใช่นิ่มเหลว เป็นคนที่มีความต้องการทางวัตถุหรือความต้องการตามธรรมชาติสูง เช่น ความต้องการการตอบสนองทางวัตถุนิยม ความสะดวกสบาย หรูหรา  ซึ่งเป็นพลังขับให้เจ้าของมือทำทุกอย่างเพื่อได้เงินทองมาตอบสนองความต้องการของตัวเอง ส่วนจะสำเร็จ และถูกต้องดีงามหรือไม่นั้นในลายมือก็มีคำตอบให้ได้)

     ใครจะรวยหรือไม่ อย่างที่บอกนะครับว่าจะต้องดูหลาย ๆ อย่างประกอบกันในมือ  เส้นทุกเส้นมีความหมาย เนินทุกเนินสำคัญ นิ้วมือ เล็บมือ ลักษณะมือ ความนุ่มแข็งของมือ ความหนาความบางของมือ ก็ล้วนเป็นปัจจัยที่จะต้องนำมาพิจารณาประกอบ (ในทางพุทธธรรมท่านมีหลักว่า ปฏิจจสมุปบาท (/ปะติดจะสะหฺมุบบาด/)=อธิบายถึง การเกิดขึ้นพร้อมแห่งธรรมทั้งหลายเพราะอาศัยกัน, การที่สิ่งทั้งหลายอาศัยกันจึงเกิดมีขึ้น,ทุกอย่างอาศัยกันเกิดและยึดโยงกันจึงเกิดขึ้นและสมบูรณ์)  

      เป็นอย่างไรบ้างครับ อ่านมาถึงตรงนี้แล้วคงเข้าใจได้มากขึ้น  แต่ก็คงไม่มากอะไรสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานหรือเรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์ลายมือ ก็ไม่แปลกนะครับ เป็นเรื่องธรรมชาติเพราะการดูลายมือก็เป็นศาสตร์ที่ต้องศึกษา  เช่นเดียวกับวิชาการอื่น ๆ คนเรียนบัญชีคุยกันอธิบายเรื่องเดบิต เครดิต ดูข้อมูลงบการเงินเปรียบเที่ยบได้ว่ากิจการใดดีกว่า  นักบัญชีคุยภาษาเดียวกันเขาก็เข้าใจกัน   ส่วนคนเป็นช่างยนต์เห็นควันท่อไอเสียรถ ฟังเสียงเครื่องยนต์ก็รู้ถึงความปกติหรือไม่ของเครื่องยนต์  ช่างคุยกันเรื่องลูกสูบเรื่องแหวนลูกสูบนักบัญชีก็นึกภาพไม่ออกและไม่เข้าใจว่ามันทำงานอย่างไร เช่นเดียวกับคนที่ไม่เคยเรียนรู้เรื่องลายมือก็ย่อมจะไม่เข้าใจเป็นธรรมดา ดังนั้นการที่ดูลายมือแล้วบอกได้ว่าเจ้าของมือนั้นจะรวยหรือไม่ นักพยากรณ์ลายมือที่มีประสบการณ์เพียงพอก็ย่อมบอกและยืนยันได้อย่างแน่นอน.

อ.ธนพงศ์  หลักนครพล


 

ดูลายมือได้อย่างไรบ้าง คลิกอ่านเพิ่มเติม

 

ดูลายมือทางอินเตอร์เน็ท เป็นวิธีที่สะดวกที่สุดและเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดสำหรับคนที่ใช้คอมพิวเตอร์และใช้อินเตอร์เนตได้

ดูลายมือทางโทรศัพท์ (วิธีการเดียวกันกับการ ดูทางอินเตอร์เน็ท เพียงแต่รับคำตอบทางโทรศัพท์แทนที่จะเป็นทาง email)

ดูลายมือโดยพบกัน สำหรับท่านที่ต้องการดูลายมือโดยพบกันเป็นการส่วนต้ว ติดต่อนัดหมายกับกระผมได้ที่

โทร 081 920 9349 หรือ 089 533 9903

 


 เรียนรู้ดูลายมือจากมือจริง

 

 

ลายมือแพทย์ ลายมือนายแพทย์  ลายมือแพทย์หญิง หรือลายมือหมอ

     มีลักษณะเด่นที่พบในมือคนที่เป็นแพทย์ซึ่งมีควาามเหมือนหรือสอดคล้องกันคือมีลักษณะเล็บแบบใบพาย(คลิกอ่านมือใบพาย) ส่วนรูปมือก็มีลักษณะมือใบพายนำ แต่อ็อาจมีแบบอื่นเข้ามาผสมบ้างในบางมือซึ่งก็มีผลกับความคิดความชอบหรือ จริตอื่น ๆที่ผสมเข้าไปในการประกอบอาชีพแพทย์  ส่วนเส้นในมือที่เห็นว่ามีเหมือนกันประกอบด้วยเส้นเด่น ๆ ดังต่อไปนี้

คลิกอ่านเพิ่มเติม


 

ดูลายมือ ดร.อีกท่านหนึ่งเรียนที่สหรับอเมริกา

ลายมือปริญญาเอก (ดุษฎีบัณฑิต –Ph.D.)

 ลายมือระดับ ดร. (ดอกเตอร์) ลายมือปริญญาเอก หรือ ลายมือดุษฎีบัณฑิตเป็นอย่างไร ดูเส้นอะไรเป็นหลัก

คลิกอ่่านเพิ่มเติม