ลายมือผู้นำ นักการเมือง บุคคลสำคัญ

คนที่จะเป็นผู้นำหรือเป็นบุคคลสำคัญของประเทศ หรือของโลก
รูปมือ  นิ้วมือ  ลายมือ  ที่มีลักษณะพิเศษจากบุคคลทั่วไปอย่่างเห็นได้ชัด

มีข้อที่นำมาให้สังเกตเปรียเทียบดูได้หากใครมีมือลักษณะแบบนั้นนิ้วเป็นไปอย่างนั้น
เส้นในมือก็มีแบบนั้นคุุณหรือใครคนนั้นย่อมได้เป็นบุคคลสำคัญไม่อย่างใดอย่างหนึ่ง
จนเป็นที่ประจักษ์แต่บุคคลทั่วไปอย่างแน่นอน  "แผนที่ชีวิตได้บันทึกไว้แล้วในมือ.."
   
 ลายมือคนสำคัญของโลกควรจะมี
1.รูปมือสี่เหลี่ยม ค่อนข้างยาว  เนินในมือสมบูรณ์
2.นิ้วมือค่อนข้างยาวเท่ากับฝ่ามือ หัวแม่มือยาวและแข็งแรง  นิ้วชี้ยาว และนิ้วนางยาวไกล้เคียงกับนิ้วกลาง
3.เส้นชีวิตเกิดแยก หรือไม่ติดกับเส้นสมอง
4.มีกากบาตกลางมือ
5.เส้นอาทิตย์ยาวสวย ตั้งตรง
6.เส้นวาสนายาว สวย ตั้งตรง

ที่สำคัญ  เส้นในมือที่กล่าวมาจะมีเหมือนกันทั้งสองมือ


ตัวอย่างลายมือ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา