คลิกอ่านเพิ่มเติม-หนังสือคู่มือเรียนลายมือจากมือจริง

พร้อม DVD ประกอบการเรียนการสอน

โดย อ.ธนพงศ์  หลักนครพล

*************************************

เส้นวาสนาในลายมือและการนับอายุเส้นวาสนา
ลายมืออายุเส้นวาสเส้นลายมือที่บอกตำแหน่งอายุแต่ละช่วงของเส้นวาสนา
เส้นวาสนามีความสำคัญมากบางท่านก็เรียกว่าเส้นโชคลาภ สื่อถึง ทรัพย์สินเงินทอง หน้าที่การงาน เป็นเส้นช่วยเสริมหรือเส้นพี่เลี้ยงเส้นชีวิต บอกถึงการดำเนินชีวิต หน้าที่การงานเป็นต้นว่า เส้นวาสนาขาดจากกัน มีเส้นวาสนาเกิดเหลื่อมกันขึ้นไปมีความหมายว่าย้าย ถ้ามีเส้นตัดเส้นวาสนาในแนวขวางหมายความว่ามีอุปสรรค อยู่ในสภาวะที่ยากลำบากในการดำเนินชีวิตในช่วงนั้น 

เช่นมีผลขาดทุนเสียหาย  หากทำงานเป็นพนักงานก็อาจหมายถึงถูกสอบสวน ลดเงินเดือน แต่ถ้าเส้นวาสนาหยุด  ขาดหายไปไม่มีเส้นต่อเลยไม่ว่าจะเป็นเส้นเหลื่อมหรือเส้นรองรับใด ๆ  ก็หมายถึง ธุรกิจการงานล้มเหลว  หยุดชะงัก ถึงช่วงอายุดังกล่าวเจ้าของมือต้องหยุดทำธุรกิจ หยุดลงทุน  ต้องประคองตัว  การกระดำใด ๆ ต้องระมัดระวังแม้แต่การเดินทางก็ต้องระวังอุบัติเหตุ เรื่องความรักครอบครัวก็ต้องประคับประคอง  และรวมถึงเรื่องสุขภาพ

ภาพที่นำมาประกอบนี้เป็นการบอกตำแหน่งอายุด้วยสายตากะประมาณ  หากดูลายมือจริงจะต้องเช็คตำแหน่งอายุให้ละเอียดมากกว่านี้  ภาพที่นำมาแสดงนี้เป็นเพียงการบอกเพื่อใ้ห้เข้าใจภาพรวม ๆ ในการนับอายุของเส้นวาสนาว่าเหตุการณ์ทีจะเกิดขึ้นนั้นอยู่ในช่วงอายุประมาณเท่าใด  ช่วงอายุ 30 ปี ช่วงอายุ 45 ปี และช่วงอายุ 70 ปี

เส้นวาสนาสำคัญอย่างไร คลิปแนะนำ

เส้นวาสนาในมือบอกถึงความสำเร็จความมั่นคง1/4


เส้นวาสนาในมือบอกถึงความสำเร็จความมั่นคง2/4

เส้นวาสนาดี หรือ วาสนาเสีย เส้นวาสนาลำบาก 

ตำแหน่งของเส้นวาสนา  คือเส้นที่เกิดจากที่ใดก็ตามทิศทางของปลายเส้นมุ่งเข้าสู่เนินเสาร์ (เนินใต้นิ้วกลาง)จะไปถึงหรือไม่ถึงก็ตามให้สังเกตปลายเส้นว่าทิศทางเข้าสู่แนวเสาร์ก็ถือว่าเป็นเส้นวาสนาทั้งนั้น (ดูเนินในมือประกอบ) เส้นวาสนาที่ดี มีคุณภาพ และส่งผลในทางบวกคือเส้นที่เกิดต่ำคือเกิดจากทางฐานมือวิ่งผ่านเส้นสมอง เส้นใจ เข้าำไปถึงเนินเสาร์ใต้นิ้วกลางจึงถือว่าเป็นเส้นที่ดี มีคุณภาพ (ไม่วิ่งเลยเข้าไปจนถึงข้อเส้นรัดข้อนิ้วข้อแรก) ดูตัวอย่างเส้นวาสนาที่มีคุณภาพ
จะสังเกตว่าเส้นวาสนาเกิดต่ำวิ่งเข้าแนวเนินเสาร์  เส้นต่อเนื่องไม่ขาด เส้นคมชัดและชัดเจนต่อเนื่อง  การที่มีเส้นแยกออกไม่ว่าจะเป็นต้นเส้น(ลักษณะเป็นขาตั้ง)ก็ดี  แยกออกระหว่างเส้นก็ดี ปลายเส้นแยก(เป็นกิ่งไม้แตกแขนง)ก็ดี ส่วนใหญ่จะเป็นความหมายที่ดี (ถ้าไม่ลงร่องระหว่างนิ้ว)เส้นวาสนาสื่อถึงการดำเนินชวิตที่มีคุณภาพ คือถ้าเส้นวาสนาดีก็คือหน้าที่การงานดี การประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นลูกจ้่างหรือเจ้าของกิจการก็ดี จะมีต่อเนื่อง มีผลสำเร็จ มีความเจริญและมั่นคงในหน้าที่การงาน  หากใครไม่มีเส้นวาสนาก็ให้ดูเส้นชีวิตแทน หากเส้นชีวิตขาดแต่เส้นวาสนาดีก็ยังพอทดแทนกันได้   แต่ถ้าเส้นวาสนาสั้น ไม่ต่อเนื่อง ขาดช่วงบ้าง เป็นเกาะ หรือเป็นข้อโช่ ถือเป็นลักษณะที่ไม่ดีทั้งสิ้น

การนับอายุเส้นวาสนาจากลายมือ

ภาพตัวอย่างการนับอายุ

ภาพตัวอย่างการวิเคราะห์เส้นวาสนา  เส้นวาสนาจากฐานมือขึ้นไปถึงเส้นสมอง คือช่วงอายุ จาก 1 - 30 ปีหากการตรวจหาอายุก็ใช้ไม้บรรทัดทาบจากสร้อยข้อมือขึ้นไปถึงจุดที่เส้นวาสนาตัดกับเส้นสมอง สมมติว่าได้ 60 มิลลิเมตร ช่วงระยะเวลา 1 ปี ก็คือประมาณ 2 มิลลิเมตร หากเส้นแตกแขนงขึ้นประมาณ 30 มิลลิเมตรแสดงว่าช่วงอายุ 15 ปี จะประสบผลสำเร็จบางอย่าง เช่นสอบชิงทุนได้ หรือได้รับรางวัลที่มีความสำคัญกับชีิต หากเส้นขาดหรือแตกเป็นเกาะก็หมายถึงชีวิตช่วงนั้นประสบความยากลำบากเช่นเจ็บป่วยหรือมีเรื่องยุ่งยากกับชีวิตอย่างมาก
ช่วงเส้นวาสนาตัดกับเส้นใจคือ 45 ปีจากเส้นสมองถึงเส้นใจก็นับได้ 15 ปี (30+15=45 ปี) ใช้ไม้บรรทัดวัดและหาสัดส่วนตามที่กล่าวมาแล้ว ช่วงจากเส้นจิตใจไปถึงเส้นรัดข้อนิ้วเส้นแรกของนิ้วกลางนับอายุ 25 ปี (30+15+25=70 ปี) หากมีเส้นเกิดขึ้นใหม่อีกหนึ่งเส้นช่วงประมาณกึ่งกลางระหว่างเส้นจิตใจกับเส้นรัดข้อนิ้วกลางข้อแรก ก็แสดงว่าช่วงอายุ 45 ปี บวกอีก 13 ปีก็เท่ากับ 58 ปี จะได้รับความสำเร็จไม่ว่าจะเกี่ยวกับหน้าที่การงาน การเงิน ทรัพย์สิน เพิ่มขึ้นจากงานที่ทำอยู่ตามปกติหรืออาจได้จากงานที่ทำอยู่ก็เป็นได้ เช่นได้รับรางวัล.. คงพอเข้าใจแล้วนะครับว่าการนับอายุเส้นวาสนาที่ผมกล่าวถึงนี้ทำอย่างไร  ลองตรวจสอบในมือท่านว่ามีเหตุการณ์เกี่ยวกับเส้นวาสนาเกิดขึ้นในช่วงอายุใด  คลิกอ่านเพิ่มเติมเส้นวาสนาบอกหน้าที่การงาน

นี่คือต้วอย่างลายมือที่มีปัญหาตอนอายุ 30 เป็นภาพมือเดียวกัน ทำให้เห็นเส้นชัดเขึ้น

เส้นวาสนาหยุดเมื่อายุ 30 ปี
เส้นวาสนาหยุดที่เส้นสมอง พยากรณ์ได้ว่าเมื่ออายุย่างเข้า 30 ปีจะต้องประสบปัญหาในการดำเนินชีวิตอย่างหนักและเกิดขึ้นอย่างแน่นอน  มือนี้เจ้าของมือตกงาน เมียขอแยกทางเมื่ออายุ 30  ชีวิตเข้าสู่ความยากลำบากอีกนาน จะสังเกตว่าไม่มีเส้นวาสนาขึ้นใหม่อีกเลย ในมือนี้ไม่มีเส้นอื่น ๆ ช่วยก็ยืนยันว่าลำบากอีกนาน(แต่ต้องดูมืออีกข้างประกอบด้วยนะครับ)  ลองสังเกตดูมือใครที่มีเส้นวาสนาหยุด ขาด ช่วงอายุใด ๆ ก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นในช่วงนั้น ๆ

นี่คือต้วอย่างลายมือที่มีปัญหาตอนอายุ 45 เป็นภาพมือเดียวกัน ทำให้เห็นเส้นชัดเขึ้น

เส้นวาสนาหยุดเมื่อายุ 45 ปี
เส้นวาสนาหยุดที่เส้นใจ  พยากรณ์ได้ว่าเมื่ออายุย่างเข้า 45 ปีจะต้องประสบปัญหาในการดำเนินชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งและเกิดขึ้นอย่างแน่นอน  มือนี้เจ้าของมือเป็นเจ้าของกิจการ ธุรกิจขาดทุน หยุดชะงัก สังเกตเพิ่มเติมเหนือเส้นใจขึ้นไปอีกเล็กน้อยเยื้องจากเส้นเดิมไปทางซ้ายจะมีเส้นวาสนาเกิดขึ้นใม่ แสดงว่าเมื่ออายุ 48 ปี (ประสบชะตากรรมยากลำบาก อยู 2-3 ปี) จะได้เริ่มต้นใหม่  มือนี้สังเกตไปทางซ้ายใต้นิ้วนางมีเส้นอาทิตย์ที่เด่น  แสดงว่าแม้จะยากลำบากหรือมีปัญหาในการทำธุรกิจในช่วงเวลาที่เส้นวาสนาขาดไป  ยังมีเครดิต มีความช่วยเหลือเข้ามาให้สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อย่างไรก็ตาม กรณีคนที่มีเส้นวาสนามาสัมผัสเส้นใจหรือเส้นจิตใจหากเส้นวาสนาเป็นเส้นชัดลึก สดใส ตลอดเส้น ไม่เป็นเกาะ ไม่แตก ถ้าดูเนินในมือประกอบเป็นเนินที่ไม่นูนมาก มือไม่หนา และมือไม่นุ่มเกินไป  ดูเส้นอาทิตย์และเส้นอื่น ๆ ประกอบแล้วเป็นเส้นที่ดี  เส้นวาสนามาหยุดที่ตำแหน่งเส้นใจหรืออายุ 45 ปี จะมีความหมายในทางที่ดีได้เช่นกันกล่าวคือเป็นคนที่มีความพอเพียง มีความสุขกับสิ่งที่คิดที่ทำและทำได้ตามเป้าหมายก็หยุด(มีการเตรียมการและวางแผนเพื่อหยุด) คือไม่ทำต่ออีกแล้ว ไม่เหนื่อยอีกแล้ว เพราะมีเป้าหมายไว้เพียงเท่านั้น เมื่อได้ตามนั้นก็พอใจ  รู้จักพอและก็ดำเนินชีวิตหน้าที่การงานไปด้วยความรอบคอบและมั่นคง
อีกตัวอย่างของเส้นวาสนาในมือ

เส้นวาสนาในมือ