Open menu

 คลิกอ่านเพิ่มเติม-หนังสือคู่มือเรียนลายมือจากมือจริง

พร้อม DVD ประกอบการเรียนการสอน

โดย อ.ธนพงศ์  หลักนครพล

*************************************

 

 

ดูลายมือดูมือซ้ายหรือดูมือขวาการดูลายมือดูมือข้างไหน  ดูมือซ้าย หรือดูมือขวา  บ้างก็บอกว่าดูลายมือผู้หญิงดูมือซ้าย  ดูลายมือผู้ชายดูมือขวา  บ้างก็บอกว่าดูลายมือซ้ายดูอดีต  ดูลายมือขวาดูปัจจุบ้ันและอนาคต  บ้างก็บอกว่าดูลายมือข้างที่ถนัดคือดูลายมือปัจจุบัน ดูลายมือข้างที่ไม่ถนัดดูอดีต  แล้วตกลงคืออะไรกันแน่จะดูลายมือข้างซ้ายหรือดูลายมือข้างขวาการดูลายมือที่ถูกต้องคือต้องดูลายมือพร้อมกันทั้งสองมือ  (เปรียบได้กับดูแผนที่พับแบ่งครึ่งไว้)เพราะ ถ้าเส้นดีมีคุณภาพทั้งสองมือก็หมายถึงจะได้ผลดีเป็นสองเท่า  มีข้อปลีกย่อยลงไปอีกว่าดูลายมือซ้ายคือมือธรรมชาติ ดูลายมือขวาคือมือปฏิบัติ มือธรรมชาติคืออะไร มือปฏิบัติคืออะไร ...มือซ้ายคือธรรมชาติหรือมือสวรรค์ลิขิตเส้นอะไรสัญลักษณ์ใด ๆ ที่ปรากฏบนมือซ้ายสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นกับเจ้าของมืออย่างแน่นอน ไม่ว่าจะทำหรือไม่ก็ตาม เช่นในมือซ้ายบอกว่าเจ้าของมือจะรวย เมื่ออายุ 45 ปี ปัจจุบันจนยังจนอยู่มาก ถึงเวลานั้นเมื่ออายุ 45 ปีหากไม่ได้ทำอะไรมาก่อนก็จะมีอะไรมาทำให้รวยเช่นถูกรางวัลใหญ่ ๆ มีเงินทองขึ้นมา หรือได้โอกาสดี ๆ ในการทำมาหากินให้ร่ำรวยได้   มือขวาคือมือปฏิบัติหรือมือที่ตัวเจ้าของต้องแสวงหาและลงมือทำ เมื่อทำจึงจะเกิดผลตามนั้น  เช่นเดียวกันกับกรณีมือซ้ายบอกว่าไม่รวย  แต่มือขวาบอกว่าจะรวยตอนอายุ 45 ปัจจุบันอายุ 30 ต้องเริ่มลงมือทำอะไรที่จะทำให้รวยให้ได้ และเมื่อได้ทำด้วยความรู้ ความสามารถ และรอบคอบแล้ว ถึงเวลาอายุ 45 ก็จะรวย แต่ถ้ารอรวยก็จะหมดสิทธิ์(เป็นไปตามมือซ้าย) ชีวิตก็ยากจนต่อไปเมื่อถึงอายุ 45ปี ช่วงอายุก่อนหน้าเป็นอย่างไรก็เป็นต่อไปอาจหนักกว่าเดิมเพราะอายุมากขึ้น โอกาสต่าง ๆ ก็น้อยลงไปตามเวลาที่เหลือ รวมถึงสุขภาพก็จะไม่เป็นใจ

ดู ทั้งสองมือ มือซ้ายบอกว่ารวย มือขวาบอกว่ารวย  แบบนี้ก็ยืนยันได้ว่าเจ้าของมือนี้รวยแน่นอน ไม่ทำถึงเวลาก็รวยตามที่มือซ้ายหรือมือธรรมชาติกำหนดไว้(อาจเกิดมารวยตาม ฐานะทางครอบครัวแล้ว และได้รับมรดก)   แต่ถ้าทำตามมือขวาหรือมือปฏิบัติเข้าไปด้วยถึงเวลาก็ยิ่งรวยเป็น 2 เท่าหรือหลายเท่า(รับมรดกและได้ส่วนที่ตัวเองทำเองอีก) นอกจากความรวยที่ดูได้จากในมือทั้งซ้ายและขวาแล้ว  ในทางตรงกันข้ามความยากจนก็ดูได้เช่นกัน  มือซ้ายบอกว่าจะยากจน แต่ปัจจุบันยังร่ำรวยอยู่  พอถึงเวลาอายุตามเส้นในมือบอกว่าจะจนคน ๆ นั้นก็มีมีเหตุให้ยากจนเข้าจนได้ โดยอาจมีเหตุมาอย่างต่อเนื่องเช่นไม่ทำมาหากิน เข้าไปทำอะไรที่เสี่ยง หรืออย่างหนักก็อาจเกิดไฟไหม้บ้าน มีอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยรักษาจนหมดเนื้อหมดตัว คือเกิดเหตุให้จนลงโดยตัวเองไม่มีส่วนในการกระทำ(มีข้อสังเกต -การป้องกันใด ๆ หากรู้ล่วงหน้าแล้วก็มักจะป้องกันได้ หรือผ่อนหนักให้เป็นเบาได้)   ส่วนในมือขวามีเหตุบอกว่าจะยากจน คือต้องเกิดจากการกระทำของตัวเองเช่นไปทำธุรกิจเสียหาย หรือขับรถไปชนคนอื่นต้องชดใช้หนี้สินเขามากมาย  หรือไปเล่นการพนัน หรือเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย การป้องกันก็ทำได้ด้วยตัวเองอีกเช่นกัน(กรรมเกิดจากการกระทำ) คือหากเห็นว่าในมือขวามีสัญลักษณ์บอกเหตุไม่ดีก็ต้องระมัดระวัง ดำเนินชีวิตด้วยความรอบคอบ และหลีกเลี่ยงที่จะไม่ทำอะไรที่เสี่ยงหรือไม่ทำอย่างนั้น ชีวิตก็จะไม่ยากจน ไม่เสียหายรุนแรง หรือผ่อนหนักให้เป็นเบาได้(คนเราทุกคนรู้ว่าอะไรดี อะไรชั่ว  อะไรผิด อะไรถูก-แต่การที่จะกระทำความดี และกระทำในสิ่งที่ถูกต้องนั้น เป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนและอดทนอย่างต่อเนื่อง-ด้วยหลักมรรคมีองค์ 8 จึงจะเข้าใจและเข้าถึงอย่างถ่องแท้)


อนึ่ง ที่ไม่ควรข้ามไป  ลายมือข้างซ้ายกับลายมือข้างขวาสื่อความรู้สึกและการแสดงออกของเจ้าของมือ ได้ชัดเจน กล่าวคือลายมือข้างขวาแสดงถึงความเป็นตัวตนที่แสดงออกต่อภายนอก เช่นการแต่งตัว  การพูดจา การเขียน ความเป็นเหตุผล การปฏิสัมพันธ์ต่อบุคคลอื่นหรือสิ่งแวดล้อมภายนอก(รับอิทธิพลจากสมองซีก ซ้าย)  ส่วนลายมือข้างซ้ายแสดงถึงความเป็นตัวตนที่เก็บซ่อนไว้ภายในหรือสันชาติญาณ ความคิดความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณ ศิลปะ ปรัชญา (รับอิทธิพลจากสมองซีกขวา)  หากลายมือสองมือไม่เหมือนกันเราก็จะเห็นการแสดงออกบางเรื่องที่ขัดแย้งกับบุ คลิก หรือบางสิ่งที่แสดงออกในบางโอกาสที่เราไม่คาดคิดว่าคน ๆ นั้นจะเป็นหรือจะทำอย่างนั้นได้ในบางโอกาส เช่นเราเคยเห็นเขาเป็นคนเรียบร้อย พูดจาดี มาตลอด(อิทธิพลจากมือขวา=การฝึกฝน การปฏิบัติ)  แต่ก็มีบางอารมณ์บางเหตุการณ์ที่เขาแสดงความก้าวร้าว ดุดันอย่างไม่น่าเชื่อ (อิทธิพลจากมือซ้าย มือสันชาติญาณ=ธรรมชาติ)
จะ อย่างไรก็ตาม เท่าที่ผมมีประสบการณ์ในการดูลายมือ มือที่บอกว่าจะรวยส่วนใหญ่จะมีเส้นวาสนา เส้นอาทิตย์ที่สวยงาม มือได้มาตรฐาน เนินในมือได้มาตรฐาน  แม้ว่าเจ้าตัวจะไม่รวยในตอนนี้ แต่เส้นวาสนาคือเส้นที่จะทำให้เขาเกิดความต้องการ หรือกระตุ้นให้เขาดิ้นรนขนขวย  เป็นเรื่องธรรมดาที่คนเราเมื่อหาโอกาส ขยันอยู่เป็นนิจก็จะพบช่องทาง  เส้นวาสนาคือเส้นที่ทำให้คนเราอยากรวยหรืออยากจะมี อยากจะได้  จะสังเกตว่าคนที่ไม่มีเส้นวาสนาในมือมักจะไม่ค่อยสนใจใยดีกับความเป็นไปของ สังคมสักเท่าไหร่  ไม่ใคร่จะอยากได้ใคร่ดีอะไรมากมาย  เป็นคนไม่มักมาก  ไม่อยากได้โน่นนี่นั่นเหมือนกับคนที่เขาอยากรวย คนมีเส้นวาสนาในมือเป็นคนอยากรวย  ต้องการที่จะรวย คนเราเมื่ออยากได้สิ่งใดก็มักจะได้สิ่งนั้นครับ แล้วทำอย่างไรถึงจะได้  ก็เป็นเรื่องธรรมชาติครับ อยากแข็งแรงก็ต้องออกกำลังกาย  อยากเก่งก็ต้องหมั่นเรียนฝึกฝน  คนที่มีเส้นวาสนาดีมักจะมีพลังขับให้ตัวเองได้ไปเป็นตามที่ตัวเองต้องการ เช่นอยากเป็นนักร้องก็มักจะดิ้นรนขนขวยไปประกวด  และถ้ามีเส้นอาทิตย์ในมือด้วยจะฉลาดในการหามากขึ้น เส้นอาทิตย์จะเป็นพี่เลี้ยงให้เส้นวาสนาอีกแรงหนึ่ง  ทำให้คนที่มีทั้งเส้นวาสนาและเส้นอาทิตย์ดีจะได้รับความสุขความสำเร็จมากว่า คนอื่น ๆ จะบอกว่าเส้นวาสนาและเส้นอาทิตย์เป็นเส้นพรสวรรค์ก็ไม่ผิด  และที่สำคัญถ้ามีทั้งสองมือก็ยื่นยันได้ว่าเจ้าของมือคู่นั้นจะประสบผล สำเร็จในชีวิตได้อย่างแน่นอน.

     อนึ่ง ศาสตร์การแพทย์ได้กล่าวถึงมือซ้ายกับมือขวา  ซึ่งก็มีนัยยะที่นักพยากรณ์ลายมือควรนำมาพิจารณาประกอบกล่าวคือสมองซีกซ้ายควบคุมร่างกายทางฝั่งขวารวมถึงมือข้างขวาซึ่งเกี่ยวกับตรรกวิทยา คณิตศาสตร์หรือการคำนวณ การพูด การเขียน การอ่าน ซึ่ง ถ้าเส้นลายมือในมือขวาและลักษณะมือขวาสมบูรณ์ส่วนที่ทำงานสัมพันธ์กับสมอง ซีกซ้ายก็จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยกตัวอย่างถ้าเส้นสมองในมือขวาสมบูรณ์ การคำนวณและการใช้ตรรกะต่าง ๆ การคิดการตัดสินใจ ของเจ้าของมือก็จะดีเป็นพิเศษกว่าคนที่เส้นสมองในมือข้างขวานี้ไม่สมบูรณ์

ส่วนสมองซีกขวาควบคุมร่างกายทางฝั่งซ้ายรวมถึงมือข้างซ้ายซึ่งเกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ ศิลปะ ดนตรี อารมณ์สุนทรีย์, ความรู้สึกสะเืทือนใจ  การเรียนรู้และเข้าใจได้ด้วยตัวเอง(สหัชญาณ) ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการพยากรณ์ลายมือ กล่าวคือถ้าเส้นลายมือในมือและลักษณะมือซ้ายสมบูรณ์ส่วนที่ทำงานสัมพันธ์กับสมองซีกขวาก็จะ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยกตัวอย่างถ้าเส้นสมองในมือซ้ายสมบูรณ์ การใช้จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์และความความสามารถทางดนตรี ของเจ้าของมือก็จะดีเป็นพิเศษกว่าคนที่เส้นสมองในมือข้างซ้ายนี้ไม่สมบูรณ์ 


 จริงหรือ "กำหมัด" ช่วยให้สมองจำดีขึ้น?
วันนี้เราไม่ได้มาชวนคุณๆมาท้าตีท้าต่อยใครนะคะ คุณเคยเป็นไหมเวลาที่เหนื่อยล้าจากการทำงานหรือสมองออกจะตื้อๆ เราต้องลองเปลื่ยนอิริยาบถเสียหน่อย แต่ละคนก็จะมีวิธีแตกต่างกันไป เช่น การลุกไปยืดเส้นยืดสาย หรือเดินแกว่งแขน รู้ไหมคะว่าท่าบริหารง่ายๆด้วยการกําหมัดก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยทำให้เรารู้สึกดีขึ้นค่ะ

จากผลวิจัยล่าสุดของนักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยมอนต์แคลร์ สเตท รัฐนิวเจอร์ซีสหรัฐอเมริกา เปิดเผยเมื่อเร็วๆนี้ ระบุว่าการกำมือแน่นๆช่วยให้ความจำดีขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้ความสามารถในการระลึกความทรงจำเก่าๆกลับคืนมาได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย โดยได้ทำการทดลองกับอาสาสมัครผู้ใหญ่จำนวน 50 คนโดยให้จดจำคำศัพท์จากลิสต์คำศัพท์จำนวนมากขณะที่ทดลองกำมือไปด้วย พบว่าการกำมือขวาเป็นเวลา 90 วินาทีจะช่วยให้การจดจำสิ่งใหม่ๆทำได้ดีขึ้น ในขณะที่การกำมือซ้ายด้วยเวลาเท่าๆกันจะช่วยให้การเรียกคืนความทรงจำเก่าๆทำได้ดีขึ้น การกำมือขวาก่อนเรียนรู้ข้อมูลต่างๆและการกำมือซ้ายก่อนจะเรียกคืนความทรงจำนั้นสามารถปรับปรุงระบบความทรงจำได้ โดยปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนการทำงานของสมองชั่วคราว

ทั้งนี้ งานวิจัยก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่าการกำมือซ้ายและมือขวาสามารถกระตุ้นการทำงานของสมองซีกตรงกันข้ามได้ รวมถึงยังมีความสัมพันธ์กับอารมณ์ด้วย เช่น การกำมือขวาเชื่อมโยงกับความความสุขและความโกรธ ในขณะที่การกำมือซ้ายเชื่อมโยงกับความเศร้าและความวิตกกังวล

ที่มา: หนังสือพิมพ์มติชน


 

 

 

ภาพมือที่นำมาประกอบนี้คือมือที่บอกว่าเจ้าของมือจะต้องรวย

อ่านเพิ่มเติม ลายมือคนรวย


ลายมือแพทย์ ลายมือนายแพทย์  ลายมือแพทย์หญิง หรือลายมือหมอ

     มีลักษณะเด่นที่พบในมือคนที่เป็นแพทย์ซึ่งมีความเหมือนหรือสอดคล้องกันคือมีลักษณะเล็บแบบใบพาย(คลิกอ่านมือใบพาย) ส่วนรูปมือก็มีลักษณะมือใบพายนำ แต่ก็อาจมีแบบอื่นเข้ามาผสมบ้างในบางมือซึ่งก็มีผลกับความคิดความชอบหรือ จริตอื่น ๆที่ผสมเข้าไปในการประกอบอาชีพแพทย์  ส่วนเส้นในมือที่เห็นว่ามีเหมือนกันประกอบด้วยเส้นเด่น ๆ ดังต่อไปนี้

คลิกอ่านเพิ่มเติม


 

ดูลายมือ ดร.อีกท่านหนึ่งเรียนที่สหรับอเมริกา

ลายมือปริญญาเอก (ดุษฎีบัณฑิต – Ph.D.)

 ลายมือระดับ ดร. (ดอกเตอร์) ลายมือปริญญาเอก หรือ ลายมือดุษฎีบัณฑิตเป็นอย่างไร ดูเส้นอะไรเป็นหลัก คลิกอ่านเพิ่มเติม
อ.ธนพงศ์  หลักนครพล