Open menu

7 ประเภทมือมนุษย์ มือ 7 แบบ หรือ 7 ลักษณะมือมนุษย์

ตารางสรุปลักษณะมือเป็น 3 กลุ่ม 7 ประเภทมือทำไมจึงมี 7 แบบ ชีวิตคนเราเกี่ยวข้องกับเลข 7 อยู่เสมอ (รวมทั้ง 7-ELEVEN)  ในโลกนี้สิ่งสำคัญและยิ่งใหญ่ก็จะจัดได้เป็น 7  เช่นมหาสมุทรแบ่งได้เป็น 7  สิ่งมหัศจรรย์ของโลกก็มี 7  ใน 1สัปดาห์ก็มี 7    และมือคนเราจัดกลุ่มหรือจำแนกแล้วก็ได้ 7 เช่นกัน (ท่าน เค้าท์ หลุย แฮมมอน -Count Louis Hamon)  ท่านเรียกตัวเองว่าไคโร (Cheiro)  ซึ่งเป็นภาษากรีกโบราณหมายถึงนักวิเคราะห์ลายมือ ท่านคือบุคคลแรกที่ได้กำหนดมือไว้ 7  แบบหรือ 7ประเภทมือมนุษย์


มือ 7 ประเภทมุษย์ หรือ ลักษณะมือ 7แบบ
สังเกตให้ดีนะครับ ผมจะนำรูปมือจากตำราของท่านไคโรทั้ง 7 แบบมาไว้แถวบน และผมก็นำภาพมือจริงที่ผมรวบรวมจากการดูลายมือไว้มาเปรียบเทียบให้เห็น  จะเป็นเรื่องยากอยู่สักหน่อยสำหรับคนที่ไม่เคยเรียนรู้เรื่องการดูมือ หรือไม่สังเกตให้ดี แต่ถ้าคนมีประสบการณ์จะมองเห็นความเหมือนและความต่างแยกออกได้ชัดเจน

คลิปแนะนำ มือ 7 ประเภท7 ประเภทมือมนุษย์  หรือรูปแบบมือของคนเรา บอกถึงลักษณะนิสัยหรือสิ่งที่แสดงออกทางกาย วาจา ใจ (จริต 6) ซึ่งจะส่งผลถึงการดำเนินชีวิต  หรือสไตน์ชีวิต(lifestyle)ของ คนนั้น ๆ เราสามารถรู้ได้จากรูปแบบมือ  สมัยผมยังเด็กคุณลุงท่านมีอาชีพทาบกิ่งมะม่วงขาย โดยไปขอทาบกิ่งจากสวนของเพื่อนบ้านหลาย ๆ พันธุ์ แล้วตัดมารวมกันไว้รดน้ำอนุบาลจนพื้นตัว   จากนั้นก็แยกออกเป็นกลุ่มว่าเป็นมะม่วงพันธุ์อะไร  ผมทึ่งมากว่าท่านรู้ว่าต้นไหนคือมะม่วงพันธุ์อะไรเพียงแต่ดูจากใบของมัน   แต่ถ้าเข้าไปศึกษาจริงจังและสังเกตให้ดีจะเห็นความแตกต่างของใบของแต่ละ พันธุ์เป็นอย่างมาก   หรือกรณีคนที่มีประสบการณ์ผ่านการเพาะพันธ์มะม่วง และมีประสบการณ์ในการกินสัมผัสรสมะม่วงพันธุ์ต่าง ๆ มามากพอจนแยกแยะได้แล้ว แค่เห็นใบมะม่วงแต่ละพันธุ์ก็นึกถึงได้เลยว่าลูกของมันมีลักษณะอย่างไร  รสมัน หวาน เปรี้ยวของแต่ชนิดเป็นอย่างไร  ชนิดไหนกินสุกหวานอร่อย  แต่ถ้าจะทำน้ำปลาหวานจะต้องใช้พันธุ์ไหนถึงจะเหมาะ   เช่นเดียวกับประเภทของมือมนุษย์จะบอกบอกบุคลิกและลักษณะนิสัยได้ประมาณนั้น เช่นกัน มือมือแต่ละประเภทก็จะแตกต่างกันไป เหมาะกับอาชีพการงานอะไรบอกได้  กรณีดูมือจริงแล้วไม่เข้าใจหรือยังแยกลักษณะหรือประเภทยังไม่ได้ก็ไม่ต้องกังวล   ลองสังเกตให้ดี เพราะแท้ที่จริงแล้วบางมือก็มีลักษณะปรากฏหลายแบบรวมกันอาจเป็นมือผสมก็ได้ แต่บางมือก็อาจไม่ใช่มือผสมแม้จะดูว่ามีหลายลักษณะผสมอยู่ ให้ถือเอาลักษณะส่วนใหญ่ที่ปรากฏเป็นหลักในการกำหนดว่าอยู่ในมือประเภทใด  เพราะแท้ที่จริงคนเราก็มีลักษณะหลายบุคลิกในตัวเอง แต่ท้ายที่สุดก็จะมีลักษณะที่เด่นสุดจนเป็นเอกลักษณ์ปรากฏให้เห็นได้อย่าง แน่นอน .


มาดูมือพื้นฐานและพัฒนาการของมือทั้ง 7 แบบ เริ่มจากมือพื้นฐาน

มาแยกประเภทและความเกี่ยวข้องกับเจ้าของมือ

 มือพื้นฐานหรือมือใช้แรงงาน 1 มือพื้นฐาน (Elementary Hand) ลักษณะเป็นมือสั้นทั้งฝ่ามือและนิ้วมือ  มีเส้นในมือเพียง 3 เส้นหลัก และเป็นเส้นที่ไม่สมบูรณ์นัก ส่วนมากมักจะประกอบอาชีพเป็นแรงงาน ชอบใช้ชีวิตไปตามสภาพ ตามมีตามเกิด มือค่อนข้างใหญ่ ผิวมือแข็งสาก หยาบ  รูปมือดูเทอะทะ ฝ่ามือหนาและสั้นนิ้วค่อนข้างสั้น รูปมือสี่เหลียม
นิ้วมือ นิ้วหนา หัวแม่มือแข็ง  นิ้วมีข้อ  นิ้วค่อนข้างสั้นดูเก้งก้างไม่สวยงามดูหยาบแข็ง เล็บปลายนิ้วมือมักจะเป็นสี่เหลี่ยม ปลายนิ้วตัด
เนินในมือ เนินแฟบ มีหลุมตรงกลางมือค่อนข้างกว้างและลึก
ส้นลายมือ มีสามเส้น หลัก คือชีวิต สมองและเส้นจิตใจ การแสดงออกทางกายอยู่ง่ายกินง่าย  ทำตัวตามสบาย,ทำตามสั่งแต่ก็ไม่ชอบการสังคมอุปนิสัยหรือความคิดซื่อตรง,ไม่อ้อมค้อมไม่ชอบคิดหรือวางแผนมีความอ่อนน้อมถ่อมตนหรือโหดร้ายก็ได้จะเป็นไปตามสภาพแวดล้อม อาชีพการงานและความสำเร็จส่วนใหญ่จะเหมาะกับอาชีพการใช้แรงงาน,กรรมกร ลูกจ้างรับจ้างทั่วไปมีทั้งประกอบการดี และอาจมีทั้งอาชญากรรม

 มือสี่เหลี่ยมหรือมือทำประโยชน์ เป็นมือชนิดที่ 2  มือสี่ เหลี่ยม หรือมือทำประโยชน์ Square-hand / Useful-hand พัฒนาการมากจากมือประเภทที่ 1 (มือพื้นฐาน)  ลักษณะมือจะยาวและนิ้วก็ยาวกว่า มือสมส่วนได้รูปดีกว่าประเภทที่ 1 เส้นในมือมีมากว่า 3 เส้น และเนินต่าง ๆ   เป็นมือที่สมบูรณ์ เหมาะกับงานทุกประเภท ใช้สมองและแรงงานก็ไม่เป็นปัญหา ประกอบอาชีพหลายรูปแบบ ตั้งแต่เป็นลูกจ้างยันเจ้าของกิจการ แพทย์ วิศวกร  ก็เป็นได้ทั้งนั้น ต้องพิจารณาลายมือ และเนินในมือประกอบ
รูปลักษณ์ ของมือ หรือลักษณะมือ มือรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสมีเนื้อหนา  กลางมืออาจเป็นหลุมลึกในบางมือ ฝ่ามือค่อนข้างใหญ่
นิ้วมือ นิ้วยาวใกล้เคียงกับฝ่ามือหรือสั้นกว่าเล็ก น้อยเมื่อเหยีดมือแล้วนิ้วจะชิดติดกัน หรืออาจแยกกันบ้างในบางมือ ปลายนิ้วตัดตรงเป็นสี่เหลี่ยม
เล็บ ปลายนิ้วมือเป็นได้หลายแบบ เช่นเล็บสี่เหลี่ยม เล็บใบพาย
เนินในมือ มีเนินค่อนข้าง สมบูรณ์แต่ไม่ถึงกับนูนขึ้น แต่ก็ไม่-แฟบแบน หรืออาจมีสมบูรณ์ไม่ทุกเนิน
เส้นลายมือมีสามเส้นหลัก คือชีวิตสมองและเส้นจิตมีเส้นวาสนาเพิ่มเข้ามาหรือบางมืออาจ มีเส้นอาทิตย์หรือเส้นอื่น ๆ ประกอบเพิ่มเติม
การแสดงออกทางกายชอบการคบค้า สมาคมเป็นคนเปิดเผย ตรงไปตรงมา ซื่อตรงต่อเวลาและหน้าที่การ งานชอบงานกลางแจ้ง ร่างกายแข็งแรงต่อสู้ไม่ย้อท้อ จนกว่าจะได้รับความสำเร็จ
อุปนิสัยหรือความคิดยึดมั่นต่อ ระเบียบแบบแผนและประเพณีมีการวางแผนหรือทบทวนไตร่ตรองก่อน ที่จะกระทำงานการใด ๆสามารถทำงานซ้ำ ๆ ได้ไม่เบื่อเชื่อถือในคำ สอนของศาสนาและเชื่อเรื่องโชคลาง
อาชีพการงานและความสำเร็จเป็นได้หลาย อาชีพ ตั้งแต่ใช้แรงงานใช้ สมองและเจ้าของกิจการแต่มักจะเป็นผู้ปฏิบัติจนชำนาญ
หากมือลึกจะ เริ่มต้นชีวิตด้วยความลำบาก แต่ก็ต่อสู้ฟันฝ่าจนได้รับความ สำเร็จระดับหนึ่งแม้ไม่ร่ำรวยแต่ก็ยืนในสังคมได้

 มือใบพายหรือมือแ่ห่งความจำเป็น 3.มือใบพาย(Spatulate Hand) มือแบบนี้ก็พัฒนาการเพิ่มมาจากมือสี่เหลี่ยม เป็นมือที่ได้รูปสวยงาม นิ้วยาวมีเล็บเป็นรูปใบพาย และมือก็เป็นรูปใบพาย แบ่งออกเป็นพายบน กับพายล่าง พายบนคือส่วนบนทางด้านนิ้วมือก้วางกว่าส่วนล่าง(ฐานมือ)   พายล่างคือส่วนล่าง(ฐานมือ) กว้างกว่าส่วนบน
รูปลักษณ์ ของมือ หรือลักษณะมือรูปมือคล้ายใบพายคือปลายอีกด้านหนึ่งกว้าง อีกด้านหนึ่งแคบกว่า แบ่งเป็น 2 แบบ
1.กว้างทางด้านโคนนิ้วมือแต่ทางฐาน มือแคบก็ได้
2.กว้างทางฐานมือแต่ทางฐานนิ้วแคบ
นิ้วมือ นิ้ว ยาวประมาณฝ่ามือหรือสั้นกว่าเล็กน้อย  ปลายนิ้วเป็นรูปใบพาย หรือรูปมนหรือ รูปตัดก็ได้นิ้วเรียวสวยงาม
เล็บปลายนิ้วมือเป็นรูป ใบพายทุกนิ้ว
เนินในมือเนินจะอิ่มเต็มตามส่วนที่กว้างของ รูปมือ เช่นรูปมือทางฐานมือกว้าง เนินศุกร์และเนิน-จันทร์มักจะ อิ่มเต็ม
เส้นลายมือมีสามเส้นหลัก คือชีวิตสมองและเส้นจิตมีเส้นวาสนาเพิ่มเข้ามาหรือบางมืออาจ มีเส้นอาทิตย์หรือเส้นอื่น
การแสดงออกทางกายเป็นคน เคลื่อนไหวเร็วไม่ชอบอยู่นิ่ง  ชอบ-ทำหรือทดลองสิ่งต่าง ๆตาม ที่คิดไว้  ชอบการสังคมกระตือรือร้น มีความต้องการหรือทะยาน-อยาก เป็นธรรมชาติอุปนิสัยหรือความคิดไม่ยึดกรอบ ประเพณีมีความคิดอิสระบางครั้งก็จริงจัง แต่บางครั้งก็อาจล้ม เลิกได้ง่าย ๆมีความคิดสร้างสรรค์ วิสัยทัศกว้างไกลคิดใหม่ทำใหม่ ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ อาชีพการงานและความสำเร็จขึ้น อยู่กับรูปมือถ้าฐานมือกว้างต้องการอาชีพการงานที่มีรายได้ หรือทำอะไรก็ตามขอให้ผลตอบแทนเป็นรูปธรรมแต่มือที่ด้านบนกว้างมักจะชอบด้าน วิชาการ ไม่สนใจเรื่องรายได้หรือผลตอบแทนที่เป็นวัตถุจะอย่างไรก็ตาม มือแบบใบพายนี้ ส่วนมากมักจะ ประสบผลสำเร็จในอาชีพการงานที่ตนเองรักชอบเพราะมีการพัฒนาปรับปรุงให้ ทันสถานการณ์ตลอดเวลา

 มือนักปราชญ์ ข้อนิ้วโปน มือนักคิด นักบวช  4.มือนักปราชญ์ (Philosophic Hand)   พัฒนามาจากมารูปใบพาย  นิ้วมือจะมีข้อโต เส้นเอ็นขึ้นหลังมือ มักจะเป็นคนเอาจริงเอาจังกับหน้าที่การงาน เป็นนักคิด นักปรัชญา มุ่งสู่ความสำเร็จ หาเหตุผล เป็นนักวิชาการ นักพรต นักบวชก็มี
นิ้วมือเป็น ได้ทั้งนิ้วกลม  หรือใบพาย  แต่มีข้อนิ้วที่โต หรือข้อโป่ง มองดูไม่สวยงาม
เล็บปลายนิ้วมือใบพาย  หรือตัด หรือกลมก็มีได้ทั้งนั้นซึ่งจะส่งผลกับอาชีพการงานหรือลักษณะ ที่แสดงออกทางอาชีพหรือความ
สนใจในศาสตร์ใด
เนินในมือเนิน ในมืออาจไม่อิ่มเต็มเนื้อค่อนข้างแข็งแต่ก็ยืดหยุ่นมีสปริงส่วน ใหญ่มักจะมือไม่หนา
เส้นลายมือมีสามเส้นหลัก คือชีวิตสมองและเส้นจิตมีเส้นวาสนาเพิ่มเข้ามาหรือบางมืออาจ มีเส้นอาทิตย์หรือเส้นอื่น
การแสดงออกทางกายเคร่ง ขรึม เก็บตัว ไม่ชอบสังคม
อุปนิสัยหรือความคิดเจ้า ความคิด เจ้าปัญญาฉลาดหลักแหลม สุขุมเชื่อมั่น มีอุดมการณ์สูงไม่งมงาย เชื่อในหลักวิทยา-ศาสตร์ เชื่อในเหตุผลมีความมุ่งมั่นจริงจัง กับชีวิตและหน้าที่การงาน
อาชีพการงานและความสำเร็จเป็น นักวิชาการ นักศาสนาปักปรัชญา นักวิทยาศาสตร์หรือแม้กระทั่งนักการเมืองนักประพันธ์   หรือสรรพศาสตร์ด้านต่าง ๆจะสำเร็จกับอาชีพ ใด นั้นขึ้นอยู่กับอิทธิพลของนิ้ว เช่น ใบพายก็จะเป็นนักประดิษฐ์ วิศวกรรมต่าง ๆ , รูปกรวยก็จะเป็นนักประพันธ์  หรือวรรณศิลป์

 มือศิลป์

 5.มือศิลป์ (Artistic Hand) เป็นมือที่พัฒนาการขึ้นมากจากมือนักปราชญ์ ฯ รูปมือจะเรียวสวยงาม นิ้วยาวอิ่มจากโคนนิ้วเรียวไปทางปลายนิ้ว ปลายนิ้วกลมมน เนื้อเต็ม หลังมือเรียบ มือศิลป์ส่งอิทธิพลให้เจ้าของมือเป็นคนชอบศิลป์แขนงต่าง ๆ รักสวยรักงาม ชอบแต่งตัว ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ชอบเข้าสังคม แต่อารมณ์มักอ่อนไหวและเปลี่ยนแปลง
รูปลักษณ์ของ มือ หรือลักษณะมือเป็นมือที่เรียวสวย นิ้วเรียวงาม หรือบางทีอาจเรียกว่ามือนิ้วกรวย ฝ่ามือเนื้อหนาเต็มปลายนิ้วกลมมนหมดจด   หลังมืออิ่มเต็ม
นิ้วมือนิ้วอิ่มเรียวงาม หรือเรียกว่านิ้วรูปกรวย ปลายนิ้วกลมมน
เล็บปลายนิ้วมือปลายเรียว  หรือกลมมนก็ได้
เนินในมือเนินในมืออิ่มเต็ม หลังมืออิ่ม
เส้นลายมือมี สามเส้นหลัก คือชีวิตสมองและเส้นจิตมีเส้นวาสนา เส้น-อาทิตย์ และอื่น ๆส่วนมากจะคมชัด
การแสดงออกทางกายรักสวยรักงาม เป็นคนทันสมัย หน้าตาดี รูปร่างลักษณะทางกายจะได้สัดส่วนสวยงามชอบ สังคม  พูดจาดี
น้ำเสียงไพเราะ  ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย
อุปนิสัยหรือ ความคิดมนุษย์สัมพันธ์ดี  อารมณ์อ่อนไหว  โกรธง่ายหายเร็วละเอียด ประณีต บรรจงมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์บ่อย ๆ ไม่แน่นอน
อาชีพการงานและความสำเร็จ นักการ ทูต เลขานุการ ช่างเสริมสวย  นักอออกแบบ นักดนตรีศิลปกรรม ประติมากรรมหรืองานใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวกับการ
ใช้ศิลป์จะสำเร็จ มากน้อยขึ้นอยู่กับฐานะเดิม และเส้นในมือประกอบ

มือเรียวแหลมหรือมือนักคิดนักฝัน หรือมือคนทรง

6.มือไอเดีย(Idealistic hand) มือไอเดียวคล้ายกับมือศิลป์ จะแตกต่างตรงนิ้วคือนิ้วจะกลมและยาวโคนนิ้วอิ่ม ปลายเรียวและปลายนิ้วออกแหลม แต่มือจะบางกว่า มักจะเป็นคนที่จินตนาการเกินจริง เป็นนักคิดฝัน ซึ่งอาจคิดฝันในสิ่งที่ไม่สามารถกระทำได้ในความเป็นจริง  หากมือบางนิ่ม เส้นในมือไม่ดีแล้วจะไม่ประสบผลสำเร็จในชีวิต
รูปลักษณ์ของมือ หรือลักษณะมือรูปแบบมือจะทรงกรวย  ฝ่ามือบาง นิ้วโปร่งปลายนิ้วเรียวแหลม ถือเป็นมือที่พัฒนาถึงขั้นสูงสุดแล้วจะมี 3 ลักษณะ คือ
1.ฝ่ามือนิ่ม ขนาดปานกลาง หัวแม่มือเล็ก-ชอบงานประณีตศิลป์  
2.ฝ่ามือหนา สั้น หัวแม่มือใหญ่-สามารถสร้างตัวให้ประสบผลสำเร็จได้
3.ฝ่ามือใหญ่หนาและแข็ง-เป็นผู้มีพลังสูงแต่อาจใช้ไปในทางที่ไม่ถูกต้องเช่นสร้างความสุขสนองอารมณ์ของตัวเองเป็นหลัก
นิ้วมือนิ้วยาว  โปร่งแหลม ปลายแหลมเล็บปลายนิ้วมือเล็บยาว กลม
นินในมือเนินในมือบาง หลังมืออิ่ม
เส้นลายมือมีสามเส้นหลัก คือชีวิตสมองและเส้นจิตมีเส้นวาสนา เส้น-อาทิตย์และอื่น ๆส่วนมากจะยุ่งเหยิงหรือคมชัดก็มีได้
การแสดงออกทางกายขึ้นอยู่กับลักษณะมือ3 แบบ แต่ที่เด่นชัดมักจะเป็นคนจับจด เฟ้อฝันสร้างหลักการหรือวิมานในอากาศ ชอบการแต่งตัวชอบการศิลปะดนตรี รักชอบในบทกวี
อุปนิสัยหรือความคิดมักจะฝันสูงกว่าความเป็นจริงมองอะไรไว้สูงส่ง แต่ก็ไม่มีวิธีแผนงานหรือวิธีการที่ชัดเจนในการเข้าถึงเป้าหมายแต่ก็ขึ้นอยู่กับแบบมือ 1-3
อาชีพการงานและความสำเร็จขึ้นอยู่กับรูปมือแต่ละแบบ
1.ฝ่ามือนิ่ม ขนาดปานกลางหัวแม่มือเล็กเหมาะกับงานประดิษฐ์หรือประณีตศิลป์ต่าง ๆ  จึงจะประสบผลสำเร็จ
2.ฝ่ามือหนา สั้น หัวแม่มือใหญ่มักจะมีช่องทางหรือวิธีที่จะผันตัวเองไปสู่ความสำเร็จได้ มีชื่อเสียงในสังคม
3.ฝ่ามือใหญ่หนาและแข็ง มักจะมีความโน้มเอียงไปในทางมักมากในกามคุณ หากเนินศุกร์ใหญ่หนาและมีตะแกรง  มักจะหลีกสังคมและเก็บ
ตัว หากมีฐานะดีอยู่ก่อนก็พอจะประสบผลสำเร็จได้

มือผสม  7.มือผสม(Mix UP-Hand) มือผสมคือมือที่รวมหลายมือเข้าด้วยกัน สังเกตจากลักษณะเล็บ และนิ้วมือ ส่วนใหญ่มักจะมีความรู้หลายอย่างแต่ไม่เชี่ยวชาญหรือไม่จริงนัก  จะชอบทำอะไรรู้อะไรไปเสียทุกเรื่อง แต่มักจะเอาดีได้ยาก
รูปลักษณ์ของมือ หรือลักษณะมือลักษณะมือหลายประเภทผสมกันไม่มี-ลักษณะใดจาก 1 - 6 ที่เด่นชัดกว่ากัน
นิ้วมือมีลักษณะหลายแบบแตกต่างแต่ละนิ้ว
เล็บปลายนิ้วมือมีหลายแบบแต่ละนิ้ว
เนินในมือขึ้นอยู่กับมือ
เส้นลายมือมีสามเส้นหลัก คือชีวิตสมองและเส้นจิตมีเส้นวาสนาเพิ่มเข้ามาหรือบางมืออาจมีเส้นอาทิตย์หรือเส้นอื่น
การแสดงออกทางกาย ขึ้นอยู่กับลักษณะมือ 3 แบบที่กล่าวมา แต่ที่เด่นชัดมักจะเป็นคนจับจดเฟ้อฝันสร้างหลักการหรือวิมานในอากาศ ชอบการแต่งตัว ชอบการศิลปะดนตรี รักชอบในบทกวี ไม่ชอบกฎระเบียบและรักสะดวกสบาย
อุปนิสัยหรือความคิดขึ้นอยู่กับอิทธิพลของลักษณะนิ้วและเนินในมือเช่นเนินเสาร์สวย นิ้วเสาร์รูปกรวย ก็จะเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถในอาชีพและ
การค้าการขาย
อาชีพการงานและความสำเร็จส่วนใหญ่จะไม่ค่อยประสบผลสำเร็จสูงนัก เพราะมักจะสนใจหลายอย่างหรือไม่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหนึ่งด้านใดโดยเฉพาะ จึงไม่ก้าวหน้าหรือขึ้นถึงจุดสูงสุดได้

 


จริต 6 ในตัวตนกับลักษณะมือ

คำว่า "จริต" ในที่นี้หมายถึงสภาวะจิตของคนตามธรรมชาติจากการแบ่งจริตมนุษย์เป็น ๖ ประเภทใหญ่ๆ เรามาดูกันว่าคุณติดในจริตแบบไหนบ้างครับ

คลิกอ่านเพิ่มเติม