Open menu

{rokbox}images/stories/finger/5finger1.jpg{/rokbox}

5 นิ้วมือคนเรา  บอกอะไรได้บ้าง ?
นิ้วมือทั้งหมดโดย รวม ๆ บอกถึงการใช้ความคิด หรือการตัดสินใจ  ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากสมองและจิตใจ  คนนิ้วสั้นตัดสินใจรวดเร็ว และโดยสันชาติญาณ ส่วนคนนิ้วยาวจะตัดสินใจช้า รอบคอบ ด้วยเหตุด้วยผล

นิ้วเรียบรื่นปลายเรียวตัดสินใจรวดเร็ว ฉลาดเฉลียว แต่อาจขาดเหตุผลประกอบเพียงพอ  ส่วนคนนิ้วเป็นข้อไม่เรียบรื่น ตัดสินใจช้ารอบคอบ ฉลาด มีเหตุผลประกอบอย่างเพียงพอ

เล็บสามแบบ

เล็บ 3 แบบ  1.เล็บสามเหลี่ยม 2.เล็บสี่เหลี่ยม  3.เล็บกลม

-----------------------------------------------------------------------------------------------

นิ้วมือและเล็บมือ คลิปแนะนำ


 

ข้อนิ้วโดยทั่วไปมี 3 ข้อ

ข้อนิ้ว ก็มีความหมายไปตามข้อแต่ละข้อ (นิ้วมือแต่ละนิ้วก็ให้ใช้ความหมายของเนินของนิ้วนั้น ๆ เป็นข้อมูลในการพยากรณ์ เช่น นิ้วชี้ก็เนินพฤหัส+ (เนินอารมณ์) ความหมาย.......นิ้วกลางก็เนินเสาร์+(ร้อนรน)..... คลิกอ่านความหมายของเนินในมือ)    ข้อที่ 1 นับจากปลายนิ้วลงมา ข้้อที่ 2 คือกลางนิ้วพอดี ข้อที่ 3 คือข้อสุดท้ายติดกับฝ่ามือหรือโคนนิ้วก็เรียกได้  ข้อที่ 1 หรือข้อปลายหมายถึงการคิดและการตัดสินใจ(อุดมคติ) ข้อที่ 2 ข้อกลางหมายถึงการกระทำ(สติ) ข้อที่ 3 คือผลรับผลตอบแทน(วัตถุ)  หากข้อที่ 3 หรือโคนนิ้วมืออวบอ้วนและยาวกว่าข้ออื่น ๆ เจ้าของมือมักจะได้ผลรับหรือผลตอบแทน หรือรับผลสำเร็จจากการกระทำได ๆ ก็ตามในเชิงปริมาณหรือคุณภาพก็ตามที่มากว่า เช่นลงทุนแล้วได้กำไรมากกว่า หรือเต็มบริบูรณ์กว่าคนที่มีนิ้วข้อนี้ผอมไม่สมบูรณ์ หรือสั้นกว่าข้ออื่น ๆ ลองสังเกตดูข้อนิ้วใครก็ตามที่ท่านรู้จัก หรือนิ้วตัวเองก็ได้คครับ ว่าผลรับเป็นไปอย่างที่กล่าวมานี้หรือไม่  มีข้อสังเกตเพิ่มเติม  หัวแม่มือจะไม่มีเพียง 2 ช่วง ช่วงบนคือการตัดสินใจ  ช่วงที่ 2 คือข้อมูลประกอบการตัดสินใจ คนที่มีหัวแม่มือช่วงที่ 2 สมบูรณ์จะเป็นผู้ที่มีข้อมูลดีหรือใช้ข้อมูลอย่างเพียงพอ ให้ความสำคัญกับข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ  ช่วงบนหรือข้อแรกของหัวแม่มือถ้ายาวหน่อยจะดีกว่าคือรอบคอบในการตัดสินใจ แต่ถ้าสั้นหรือปุ้มจะขาดเห็นผล  ตัดสินใจเร็ว

 

นิ้วมือบอกนิสัย การคิด และการตัดสินใจ

ช่องระหว่างนิ้วก็ให้ความหมายที่ละเลยไปไม่ได้   ช่องระหว่างหัวแม่มือกับนิ้วชี้ (ง่ามมือก็เรียกได้) ช่อง a คนปัญญาอ่อนจะกางออกได้น้อยมากไม่ถึง 45 องศา แม้แต่พยายามแงะหรือดึงแล้วก็ตามเจ้าของมือไม่มีความสามารถกางมันออกได้ด้วยตัวเอง คนอื่นจับกางออกพอปล่อยมือก็กลับไปอยู่ในสภาพเดิมคือกางไม่ได้ คนปกติย่อมกางออกได้ไม่น้อยกว่า 45 - 90 องศา  ง่ามมือที่กล่าวถึงเรียกได้อีกอย่างว่า "ช่องหวาดกลัว"  หากกางได้น้อยกว่า 45 องศา เจ้าของมือเป็นคนขาดความกล้าที่จะคิด กล้าตัดสินใจ ไม่กล้ากระทำการใด ๆ ด้วยตัวเอง  จะอยู่ในความหวาดหวั่น  หวาดวิตกกับชีวิต และการงานอยู่เสมอ ขาดความเป็นผู้นำหรือการนำด้านความคิดหรือการกระทำ  ช่องถัดมาคือ "ช่องสิ้นเปลือง-ช่อง b "  จะสังเกตได้หากใครมีช่องระหว่างนิ้วชี้กับนิ้วกลางห่างหรือนิ้วทั้งสองมองเห็นช่องว่างได้ จะมีนิสัยใช้จ่ายฟุ่มเฟือย หรือมีเรื่องให้ใช้จ่ายอย่างสิ้นเปลืองไม่จบสิ้น  หากมีเส้นวิ่งลงด้วยแล้วก็ยิ่งเหมือนซ้ำเติมสถานการณ์  ส่วนช่องระหว่างนิ้วกลางกับนิ้วนาง "ช่องผิดหวัง -ช่อง c " คือช่องแห่งความผิดหวัง กล่าวคือหากใครมีเนินอาทิตย์แฟบเป็นร่องลงในช่องนี้ หรือเส้นอาทิตย์วิ่งลงช่องนี้ ชีวิตมักมีแต่เรื่องผิดหวัง เรื่องความรัก เรื่องหน้าที่การงาน หรือเรื่องใด ๆ ก็ตามที่ทำให้รู้สึกผิดหวัง ไม่ประสบผลสำเร็จดังหวังอยู่เนืองนิจ    เหลืออีก 1 ช่องอยู่ระหว่างนิ้วนางกับนิ้วก้อย"ช่องเสียหาย -ช่อง d " ช่อง d ไม่ดีเหมือนภาษาอังกฤษเลย  ช่องนี้คือเสียหายเกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทอง กิจการค้าขาย ชื่อเสียง ใครมีช่องนี้ห่าง หรือเส้นวิ่งลง ก็ระวังไว้นะครับ

จะดูอย่างไรว่าช่องนิ้วห่างหรือไม่ เพราะมือคนเราระหว่างนิ้วทำให้ห่าง หรือทำให้ติดก็ได้ จริง ๆ แล้วไม่่ใช่นะครับ  ลองยกมือตั้งขึ้นตรงหน้าแล้วพยายามบีบหรือจีบมือทำให้นิ้วชิดกัน(ไม่ต้องใช้มือข้างหนึ่งข้างใดจับให้ชิด หรือมือคนอื่นก็ห้ามจับช่วยนะครับ) หากยังมองเห็นช่องว่างที่โคนนิ้วก็แสดงว่ามีช่องอยู่  หากมีไม่กี่ช่อง และช่องไม่ห่างก็เบาใจผลกระทบย่อมไม่มาก  แต่ถ้ามีทุกนิ้ว และห่างอีกต่างหาก  ส่วนใหญ่จะเป็นนักบวช นักปราชญ์ ไม่ิยุ่งหรือไม่สนใจเรื่องทำมาหากินก็จะไม่เป็นทุกข์  อีกวิธีหนึ่งที่ยืนยันว่านิ้วถี่หรือห่างคือลองกางนิ้วออกพยายามให้นิ้วห่างจากกันให้มากที่สุด สังเกตที่ช่องต่าง ๆ ตรงโคนนิ้ว  หากมองช่องเป็นรูปตัววี V แสดงว่านิ้วตามธรรมชาติมีลักษณะช่องชิด (ไม่ห่าง) หรือนิ้วติดกัน แต่ถ้าเป็นรูปตัว U จะเป็นนิ้วที่มีช่องห่างตามธรรมชาติครับ

มารู้จักนิ้วแต่ละนิ้วว่าเกี่ยวข้องกับเจ้าของมืออย่างไร

1.หัวแม่มือ (The Thumb)

จะสังเกตว่าไม่ได้เรียกว่านิ้ว  แต่เป็นหัวของมือถือเป็นส่วนที่ใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดในมือ  หากขาดหัวแม่มือไปแล้วเบื้องต้นเลยคือการหยิบจับหรือจะกระทำการใดด้วยมือจะไม่ถนัด หรือควบคุมทิศทางแทบไม่ได้  ในเชิงนามธรรม หัวแม่มือเปรียบเสมือนบิดา  ผู้นำสูงสุด และรวมถึงตัวของเจ้าของมือเอง

{rokbox}images/stories/finger/headfia.jpg{/rokbox} หัวแม่มือปกติเป็นอย่างไร  สั้นดูอย่างไร  ยาวดูอย่างไร  ผมมีตัวอย่างเปรียบเทียบให้เห็น
หัว แม่มือยาวปกติยาวถึงประมาณกึ่งกลางข้อนิ้วชี้ข้อที่ 3 (ข้อล่างสุด)  มีสติ มีเหตุผล เป็นผู้นำหรือผู้บังคับบัญชาที่ดีได้  หากตรงและแข็งไม่คดงอ เป็นคนยึดหลักการณ์ ไม่ยอมกระทำตามใครในสิ่งที่ตนเองเห็นว่าไม่ถูกต้อง หรือผิดหลักการณ์  แต่จะพยายามหาเหตุผลโน้มน้าวให้คนอื่นทำตามให้จงได้  ผิดกับคนที่มีหัวแม่มือยาวแต่อ่อนโค้งหรือเย้ไปข้างหลังมักจะเป็นคนประนี ประนอมสูง ยอมโอนอ่อนผ่อนปรนแม้บางครั้งทั้งที่เห็นว่าไม่ถูกต้องมากนัก
{rokbox}images/stories/finger/headfi3.jpg{/rokbox} หัวแม่มือยาว   ยาวเกินข้อนิ้วข้อที่ 3 ของนิ้วชี้  แบบนี้เรียกว่าหัวชนฝา  สู้ยิบตา ไม่ยินยอมในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ต้อง ยึดหลักการ ยึดเหตุผล และรวมทั้งยึดเอาตัวเองเป็นตัวตั้ง เพราะมั่นใจในความรู้ความสามารถและความถูกต้องที่ตนเองมี แต่ถ้านิ้วอ่อนบ้าง (เช่นดังภาพนี้) ก็ยังดีกว่าเพราะมีการรับฟังคนอื่นและประนีประนอมพอควร อย่างไรก็ตามคนที่มีนิ้วหัวแม่มือยาวจะเป็นลักษณะที่ดีมากว่า เพราะเป็นผู้มี อุดมการณ์ในการทำงานและการต่อสู้ใด ๆ ก็ตาม  มักจะเป็นผู้นำได้ดี มีเหตุมีผลในการกระทำการณ์ใด ๆ
{rokbox}images/stories/finger/headfi2.jpg{/rokbox} หัวแม่มือสั้น ส่วนมากนิ้วอื่น ๆ ก็จะสั้นไปด้วยจึงจะถือว่าปกติ แต่ถ้าหัวแม่มือสั้นยาวไม่ถึงกึ่งกลางข้อนิ้วชี้ข้อที่ 3   มักจะมีนิสัยเอาแต่ใจตัวเอง ขี้โมโหหงุดหงิด  ขาดเหตุผลรองรับ   หากใครมีหัวแม่มือสั้นแล้วเส้นในมือ 3 เส้นหลักสั้นอีกด้วย โดยเฉพาะเส้นสมองสั้นด้วยแล้วให้ระวังในการคบหา คนนี้คนนี้พร้อมจะมีเรื่องกับใครก็ได้ และซ้ำ้ร้ายเป็นคนที่ไม่ยอมใครลงมือลงไม้ได้ทันที ขาดความยับยั้งชั่งใจ (ภาพที่นำมาประกอบเส้นในมือยาวปกติ  คนนี้คบได้ครับไม่ต้องกลัวอันตราย)

กรณีหัวแม่มือที่มีลักษณะพิเศษคือหัวแม่มือปุ้ม

หัวแม่มือคือนิ้วที่แสดงถึงการใช้เหตุผลและการตัดสินใจ  ข้อล่างคือข้อมูล การรวบรวมข้อมุล การกรองข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ ส่วนข้อบนสุดคือการตัดสินใจ  หากมีความสมบูรณ์คือมีความอิ่มเต็มของข้อเหตุผล และมีความยาวของข้อบนมาถึงกลางข้อล่างสุดของนิ้วชี้ก็จะตัดสินใจได้ดี  ส่วนกรณีหัวแม่มือปุ้มก็แสดงถึงการตัดสินใจที่เร็วไป  (หัวแม่มือข้อบนสั้น) และขาดความยับยั้งชั่งใจ  และมีแนวโน้มที่จะเป็นคนโมโหร้ายด้วยอีกทางหนึ่ง


2.นิ้วชี้ หรือนิ้วพฤหัส( The first or the jupiter finger)

{rokbox}images/stories/finger/fing1.jpg{/rokbox} (มือนี้นิ้วชี้ยาว)  นิ้วชี้ยาวหรือสั้นวัดหรือเที่ยบอย่างไร  นิ้วชี้ยาวถึงประมาณกึ่งกลางข้อนิ้วที่ 1 (ข้อบนสุด) ของนิ้วกลางถือว่ายาวปกติ  แต่ถ้ายาวกว่าหรือสั้นกว่าก็มีความหมายไปอีกอย่าง มาทราบความสำคัญของนี้ชี้ก่อนนะครับ
นิ้วชี้ยาว  เป็นผู้แสวงหาความรู้เพื่อความสำเร็จ และมักจะเป็นผู้นำด้านความรู้  รักความยุติธรรม  เป็นผู้มีความสำะเร็จก้าวหน้าและได้รับการยอมรับนับถืออย่างกว้างขวาง
นิ้วชี้สั้น  มักจะขาดหลักการณ์และเหตุผล ไม่อยู่กับร่องกับรอย  ขาดความเชื่อถือในคำพูดและการกระทำ ไม่สามารถนำพาหรือชี้นำ  ขาดความยุติธรรม เห็นแก่ตัว

3.นิ้วกลาง หรือนิ้วเสาร์ (The Middle or Saturn Finger)

เป็นเรื่องธรรมดาครับสำหรับคนที่ไม่ได้เรียนหรือสนใจเรื่องลายมือหรือการดูลักษณะมือจะไม่ได้สังเกตว่าระหว่างนิ้วกลางกับนิ้วชี้  นิ้วไหนยาวกว่ากัน  ความจริงก็คือว่านิ้วไหนยาวกว่าก็ได้  แต่ไม่ใช่ในมือคนเดียวกัน  บางคนนิ้วชี้ยาวกว่านิ้วนาง  บาคนนิ้วนางยาวกว่านิ้วชี้  แต่ไม่เคยมีใครมีนิ้วชี้หรือนิ้วนางยาวกว่านิ้วกลาง  แต่ก็อาจจะมีที่นิ้วชี้หรือนิ้วนางยาวเท่ากับนิ้วกลาง ถ้าเป็นเช่นนั้นแสดงว่านิ้วกลางของคนนั้นสั้นไปหรือไม่  มีความหมายว่าอย่างไร

นิ้วชี้ยาวกว่านิ้วนาง นิ้วนางยาวกว่านิ้วชี้ นิ้วชี้และนิ้วนางมีทิศทางแยกกัน
ภาพที่ 1 นิ้วชี้ยาวกว่านิ้วนาง ภาพที่ 2 นิ้วนางยาวกว่านิ้วชี้  ภาพที่ 3นิ้วชี้ยาวกว่านิ้วนาง(เหมือนภาพที่ 1) 
แต่ทิศทางของนิ้วไม่ตรง คือมีการจากหรือชี้ออกจากนิ้วกลาง

นำทั้งสามภาพมาเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างระหว่างนี้วชี้กับนิ้วนางซึ่งล้อมรอบนิ้วกลาง
นิ้วกลางคือนิ้วเสาร์หรือนิ้วหลัก มีความสำคัญและสือถึงอาชีพการงาน  การดำเนินชีวิต ความปลอดภัย  ความเชื่อและการนับถือศาสนา  ความมั่นคงของชีวิตซึ่งจะส่งอิทธิพลจากนิ้วรอบข้าง  เช่นหากนิ้วนางยาวก็แสดงว่าจะได้รับความั่นคงจากการได้มาซึ่งชื่อเสียงเงินทอง และมีแนวโน้มว่าจะได้มาจากการทำธุรกิจ การค้าการขาย การลงทุน   แต่หากนิ้วชี้ยาวกว่านิ้วนาง ก็มักจะมีที่มาของรายได้จากการทำงานประจำจนมีชื่อเสียง ยศฐาบันดาศักดิ์ เงินทองหรือทรัพย์สินที่ได้ก็มักจะมา่จากองค์ประกอบเหล่านี้ รวมทั้งมีมาแต่ก่อนหรือมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษ  แต่อย่างไรก็ตามต้องดูเรื่องอื่น ๆ ประกอบกันอีกด้วย

4.นิ้วนาง หรือนิ้วอาทิตย์(The Ring or Sun Finger)

นิ้วนางคือนิ้วที่แสดงถึง ความรัก ความสุข ความโด่งดังมีเชื่อเสียง หรือความสำคัญใด ๆ ที่จะทำให้เป็นที่รู้จักของคนอื่น เป็นนิ้วสำหรับสวมแหวนของคู่รักเพื่อแสดงสัญลักษณ์ของความรักที่มอบให้ระหว่างกัน   นิ้วนางที่ยาวมักจะพบในมือผู้มีชื่อเสียงไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่ง รวมทั้งเป็นคนที่มีความมั่นคงด้วยทรัพย์สินเงินทอง มือที่แสดงนี้คือมือผู้นำสหรัฐคนปัจจุบัน

5.นิ้วก้อย หรือนิ้วพุธ(The little or Mercury Finger)

ลายมือมือผู้นำหมายเลข 1 สหรัฐ ฯ

นิ้วก้อยหรือนิ้วพุธ เกี่ยวข้องกับการพูดจา การค้าการขาย  คนที่จะพูดจาค้าขายได้เก่งต้องมีความจำดี คนที่มีความจำดีต้องเป็นคนสมองดี หัวไว มีไหวพริบดี  ดังนั้นคนที่มีนิ้วก้อยยาวจึงเป็นคนที่ฉลาด  ความจำดีเลิศ  พูดจาเป็นหลักเป็นฐานน่าเชื่อถือ
นิ้วก้อยยาว คือยาวถึงข้อนิ้วบนสุดของนิ้วนาง  เป็นคนความจำดี  มีวาทศิลป์ในการพูด  โน้มโน้วผู้คนได้ นักการเมือง  นักโต้วาที หรือคนที่มีอาชีพเกี่ยวกับการพูดการแสดง มักจะมีนิ้วก้อยยาวเป็นพิเศษ
นิ้วก้อยสั้น  คือยาวไม่ถึงข้อแรกของนิ้วนาง  นิ้วก้อยสั้นมักจะเป็นคนรักอิสระ  ไม่ชอบจดจำอะไร หรือเลือกที่จะจำเฉพาะสิ่งที่จำเป็น  ขาดวาทะศิลป์หรือการใช้คำพูดโน้มน้าว    อย่างไรก็ตาม เมื่อรู้ว่าตนเองมีจุดอ่อนเรื่องใด ก็ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องนั้น ๆ ทุกอย่างก็จะดีขึ้นได้


 

 คลิกอ่านเพิ่มเติม เกี่ยวกับนิ้วมือ 6 แบบ

เริ่มเรียนรู้ลายมือจากมือตัวเอง