ดูลายมือบ่อย ๆ ได้ หรือไม่  ดูลายมือดูเมื่อไหร่ดี  จะดูลายมือที่ไหนดี จะดูลายมือปีละกี่ครั้ง ดูลายมือปีละหนึ่งหรือสองครั้งดี  เด็ก ๆ ดูลายมือได้หรือไม่  ลายมือบอกได้หรือไม่้ว่าปีนี้จะได้เลื่อนยศ เลื่อตำแหน่ง ปีหน้าจะเปลี่ยนงานหรือไม่ ลายมือบอกว่าจะพบเนื้อคู่และได้แต่งงานเมื่อไหร่ ลายมือบอกว่าจะได้ไปต่างประเทศหรือไม่.... หลากหลายคำถามเหล่านี้คือเหตุจูงใจในการที่จะตัดสินใจไปดูลายมือ  เพราะจริง ๆ แล้วคนเราจะทำอะไรสักอย่างมักจะมีเป้าหมายอยู่แล้วในใจ จะเข้มข้นหรือจริงจังขนาดไหนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง คนที่จริงจังหรือประสบปัญหาจริง ๆ ส่วนหนึ่งก็มักจะตัดสินใจไปดูลายมือเพื่อปรึกษาหารือ ซึ่งส่วนใหญ่คนที่ตัดสินใจดูลายมือก็จะแบ่งได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ


1.กลุ่มที่อยู่ใน "ช่วงขาขึ้น" (โลกธรรม 8 ฝ่าย อิฏฐารมณ์ 4=ได้ลาภ ได้ยศ ได้รับสรรเสริญ ได้รับความสุข) กับอีก
 2.กลุ่มที่อยู่ใน "ช่วงขาลง" (โลกธรรม 8 ฝ่าย อนิฏฐารมณ์ 4=เสื่อมลาภ เสื่อมยศ ถูกนินทา ได้รับทุกข์)
      
ทั้งสองกลุ่มนี้มีความรู้สึกหนึ่งที่คล้ายกันคือกันคือไม่แน่ใจในอนาคต  และก็อยากรู้อนาคตว่ามันจะดีหรือร้ายอย่างไรต่อไป   กลุ่มที่เป็น "ขาขี้น" ก็ยากรู้ว่าจะขึ้นนานแค่ไหน จะอยู่ดี มีสุข อย่างนี้อีกนานไหม และจะเจริญุร่งเรืองต่อไปไหม (ไม่อยากสูญเสียสิ่งที่ตัวเองได้รับและอยากได้มากขึ้น)   ส่วนกลุ่มที่เป็น "ขาลง"  ก็อยากรู้ว่าจะเป็นอย่างนี้อีกนานไหม  มีทางแก้ไข หรือไม่  เมื่อไหร่จะก้าวข้าม ก้าวพ้น ข้ามผ่านเรื่องแบบนี้และได้เริ่มต้นดี ๆ (อยากพ้นทุกข์ และออกจากปัญหาที่ต้วเองกำลังประสบอยู่)
 
3.กลุ่มที่ไม่ขึ้นไม่ลง "กลาง ๆ"  หรือภาษาทางพระท่านว่า "อุเบกขา" ****  หมายถึง ความรู้สึกเฉยๆ ไม่สุขไม่ทุกข์
กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ตัดสินใจไปดูลายมือมากกว่าทั้งสองกลุ่มที่กล่าวมา  ทั้ง ๆ ที่ไม่มีปัญหาอะไร  แต่ก็เกิดแรงบันดาลใจ มีเหตุจูงใจ หรือมีเหตุดลใจบางอย่างให้เกิดความอยากรู้  อยากเห็น  อยากได้ อยากดี  อยากมี อยากเป็น คือรวมเอาสองความรู้สึกจากกลุ่มที่ 1 และ กลุ่มที่ 2 มารวม ๆ กัน  "คืออยาก และไม่อยาก" อยากก็อยากได้ 4 อย่าง ตามกลุ่มที่ 1 ไม่อยากก็คือไม่อยากได้ 4 อย่างตามกลุ่มที่ 2  จึงตัดสินใจไปดูลายมือเพื่อจะรู้อนคตของตัวเอง

ลองมาสรุปคำถามของกลุ่มที่ 1 กลุ่มที่อยู่ใน "ช่วงขาขึ้น" ลายมือจะมีลาภลอยอีกเมื่อไหร่(เคยมีเคยได้) ลายมือบอกจะรวยหรือไม่และเมื่อไหร่(อยากรวยมากขึ้น)  จะได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งหรือไม่เมื่อไหร่ ปีนี้ เป็นอย่างไร ปีหน้าเป็นอย่างไร  บั้นปลายชีวิตสุขสบายหรือไม่   สุขภาพเป็นอย่างไร  อายุยืนหรือไม่....ฯ   สรุปว่ามีความสุขก็อยากจะมีอยู่นาน ๆไม่อยากให้มีการเปลี่ยนแปลง  ในลายมือคนเราอะไรที่เป็นเรื่องความสุขที่จะได้เข้ามา ทั้งระยะสั้นและระยะยาวเหล่านี้ ในมือบางคนเส้นลายมือมีคำตอบและทราบได้แน่ชัดว่าจะเกิดขึ้นในปีใด ช่วงเดือนใด
ลองมาสรุปคำถามของกลุ่มที่ 2 กลุ่มที่อยู่ใน "ช่วงขาลง"  เมื่อไรจะมีโชคมีลาภ (ตอนนี้เหนื่อยอยู่) หน้าที่การงานจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไร   จะถูกฟ้องหรือไม่  หนี้สินจะหมดเมื่อไหร่  จะตั้งงต้นได้เมื่อไหร่  มีโอกาสคืนดีกับแฟนไหม  จะได้แต่งงานไหม่ ..ฯ หลากหลายคำถามในความกังวล และต้องการพ้นทุกข์ที่กำลังประสบอยู่   ในมือหลายคนมีสัญญาณหรือข้อบ่งชี้ชัดเจนว่าเมื่อไหร่จะผ่านพ้นอุปสรรคและปัญหาเหล่านั้นได้  อะไรเป็นตัวช่วยสำคัญที่จะทำให้ปัญหาเหล่านั้นผ่านพ้นไป...
ลองมาสรุปคำถามของกลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ไม่ขึ้นไม่ลง "กลาง ๆ"  กลุ่มนี้คือกลุ่มที่ไม่กังวลอะไรมาก คืออยากรู้เพื่อรู้ จริงก็ดี ไม่จริงก็ไม่เป็นไร  ดู ๆ ไปเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้าง ซึ่งเป็นกลุ่มที่ตัดสินใจดูลายมือมากที่สุด   แต่เมื่อได้ดูลายมือไปสักพักเขาก็จะเริ่มทึ่งกับการที่ได้รับคำตอบเพราะบางตำแหน่งในมือจะบอกได้ว่าเจ้าตัวเคยประสบความสำเร็จ หรือประสบปัญหาอะไรมาแล้ว  บางคนเริ่มต้นจากความไม่เชื่อ มาดูเป็นเพื่อนของเพื่อน  แต่พอดูลายมือถูกทักว่า "คุณนี่เคยได้รับทุนการศึกษาเมื่ออายุ 25 ปี"  เขาก็จะเริ่มงง ๆ ว่าดูลายมือบอกได้ขนาดนั้นเลยหรือ (ตอนนี้เขาอายุ 35 ปี และยังจดจำความสำเร็จครั้งสำคัญนั้นได้อยู่)  " และเมื่ออายุ 33 ปีได้รับความสำเร็จครั้งสำคัญของชีวิตและสืบต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน" (เขาตอบด้วยความภาคภูมิใจแฝงความตื่นเต้นกับความแม่นยำของคำพยากรณ์ "ผมได้แต่งตั้งเป็นผู้จัดการตอนอายุ 33 ปี" สีหน้าแววตาเขายังปิติสุขกับความสำเร็จที่พึ่งผ่านไปเมื่อ 2 ปี)   "คุณมีโอกาสดี ๆ แบบปีที่อายุ 33 อีกครั้ง ในช่วงวันที่ 1-20 ต.ค.54  นี้" (พยากรณ์ตอนเดือน มิ.ย.)  เขาหยุดและเหมือนครุ่นคิดสักครู่เดียว  " ก็อาจเป็นไปได้ครับ เพราะมีตำแหน่งที่สูงกว่าผมเขาย้ายไปต่างประเทศ"  นี่คือตัวอย่างบางกรณีบางคนที่มีเส้นมีสัญลักษณ์ในมือบอกได้ชัดเจน  เส้นแขนงที่เกิดขึ้นจากเส้นชีวิตคือตำแหน่งที่บอกได้ถึงความเจริญก้าวหน้าของชีวิต  ไม่ว่าจะเป็นการได้รับทุน  หรือการเลื่อนตำแหน่งเลื่อนขั้น การสอบแข่งขันได้สำเร็จ การได้รับความสำเร็จใดๆ ที่ทำให้ชีวิตก้าวหน้าและมีความสุขความเจริญ    เส้นวาสนาที่แตกกิ่ง แตกแขนงออกก็มีความหมายคล้าย ๆกันแต่ต้องดูทิศทางของปลายเส้นที่แยกออกว่าไปสิ้นสุดที่ใด  เส้นอาทิตย์ เส้นอุปถัมภ์ เส้นโชคลาภในมือต้องนำมาพิจารณาประกอบด้วยจะได้รับคำพยากรณ์ที่แม่นยำ
อนึ่ง ในกลุ่มที่เป็นกลาง ๆ อย่างที่ว่านี้มักจะดูลายมือเพื่อตรวจสอบดวงชะตาว่าในแต่ละปีว่ามีอะไรที่จะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น เจริญก้าวหน้าขึ้น เช่น ช่วงก่อนปีใหม่ หรือเทศกาลปีใหม่ประมาณเดือน พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธุ์ ส่วนมากจะไปดูลายมือด้วยจุดประสงค์ดังกล่าว และดูเรื่องทั่วไป การงาน การเงิน ครอบครัว ความรัก โชคลาภ  สุขภาพ อุบัติเหตุ  การเปลี่ยนแปลงชีวิต   ที่จะเกิดขึ้นในปีใหม่ถัดไปและอนาคตทั้งไกล้ใกล เป็นการอัพเดทดวง(update=สถานะปัจจุบัน หรือล่าสุด/ใช้ทับศัพท์จนคุ้นเคยและเข้าใจ แต่ไม่แน่ใจว่าให้คำจำกัดความถูกหรือไม่) คนที่สถานะโดยทั่วไปดีอยู่แล้วก็อยากดีอยากเป็นอย่างนี้และดีขึ้นต่อ ๆ ไป ส่วนคนที่ไม่ค่อยดี หรือกลาง ๆ ก็อยากจะดีขึ้น อยากรู้ว่าจะดีขึ้นมากน้อยแค่ไหน  มีปัญหาหรืออุปสรรคที่ต้องพบเจออีกหรือไม่......ลายมือบอกได้นะครับว่าช่วงแต่ละปีเป็นช่วงที่ดีหรือไม่ดีอย่างไร  และในแต่ละปีช่วงเดือนใด วันที่เท่าใดจะดีมีโชคลาภ
นอกจากนั้นการดูลายมือก็จะมีช่วงเทศกาลโยกย้าย ขึ้นเงินเดือน ปรับต่ำแหน่งของทางราชการ  จะมีก่อนเดือน เมษายน  และก็ก่อนเดือนตุลาคม  ค่อนข้างมาก  คงไม่ต้องอธิบายนะครับว่าคำถามคืออะไร  อันนี้ก็ดูได้จากลายมือและก็ชัดเจนมากในลายมือบางคน  บอกและยืนยันได้เลยว่าปีนี้จะได้หรือไม่
กล่าวโดยสรุปก็คือว่าลายมือบอกได้ถึงอนาคตที่จะเกิดขึ้นไม่่ว่าดี หรือร้าย    ลายมือตอบสนองความต้องการที่จะรู้อนาคตของคนทุกกลุ่มทุกอาชีพ การดูลายมือจึงดูได้ทุกเทศกาล  ทุกเพศ ทุกวัย  การดูลายมือจะแม่นมากน้อยแค่ไหนก็อยู่กับประสบการณ์และความชำนาญของผู้ดูลายมือ หรือหมอดูลายมือเป็นสำคัญ.


 คลิกอ่าน ดูลายมือได้อย่างไร