Open menu

หัตถ+โหราศาสตร์ไทย 1,699 บาท

 

 

ดูลายมือพยากรณ์ลายมือ+โหราศาตร์ไทย  1,699 บาท

(ดูได้ทั้ง แบบพบกัน หรือทางเนท-ไลน์)

พิเศษเน้นเจาะลึก การลงทุน การก่อตั้งหรือการเริ่มต้นกิจการงานใด ๆ

เลือกได้จาก 2 แบบพยากรณ์

  การพยากรณ์ตามแบบ หัตถ+โหราศาตร์ท่านจะได้รับ ข้อมูลพยากรณ์ ดังนี้

      เฉพาะทางเนท ทางไลน์ 

แบบ A เป็นการดูดวงจากลายมือ การพยากรณ์ทั้งหมดมาจากลายมือ ใช้วันเดือนปีเกิดนำมาประกอบเพื่อนับอายุและช่วงเวลาพยกรณ์ของแต่ละเดือน แต่ละปีเท่านั้น

แบบ B เป็นการดูดวงจากลายมือ การพยากรณ์ทั้งหมดมาจากลายมือ แต่จะมีกรณีเลือกคำพยากรณ์ทางโหราศาสตร์เข้ามาผนวกอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งจำเป็นต้องใช้วันเดือนปีเกิดที่ตรง เวลาเกิด  และสถานที่เกิดด้วย จึงจะแม่นยำ


 

ดูลายมือได้ 2 ช่องทางคือ   (คลิกอ่าน ข้อมูลส่วนตัวเพื่อประกอบการพยากรณ์ลายมือ)

  กรณีเลือก +โหราศาสตร์ วันเดือนปีเกิดต้องแน่นอนและที่สำคัญเวลาเกิดต้องตรงด้วย ครับ

1.ดูลายมือทางอินเตอร์เนท (ส่งข้อมูล email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

2.ดูลายมือทางไลน์(ส่งข้อมูทางไลน์  Line ID:handhoro99)   

 

   โทร.09 2494 5445 ,08 9533 9903


 

วิธี พยากรณ์ลายมือ 1,699 บาท

 ท่านจะได้รับข้อมูลพยากรณ์ของแต่ละท่านดังนี้

    

ตัวอย่างพยากรณ์ลายมือ คลิปที่ 1 ลักษณะมือกับอาชีพการงาน 1/5
https://youtu.be/0oOBRdUKPaY


ตัวอย่างพยากรณ์ลายมือ คลิปที่ 2 คุณภาพเนินในมือ      2/5
https://youtu.be/yc08xx-MqPY


ตัวอย่างพยากรณ์ลายมือ คลิปที่ 3 เส้นหลัก เส้นรอง ฯ  3/5
https://youtu.be/sTO_TlQGPMU

ตัวอย่างพยากรณ์ลายมือ คลิปที่ 4 สรุปภาพรวม ดี เสีย    4/5
https://youtu.be/WHRyZ8chOek

ตัวอย่างพยากรณ์ลายมือ คลิปที่ 5 ตอบคำถาม    5/5
https://youtu.be/SVUqeOKxjzQ

 


หัวข้อพยากรณ์ในคลิปที่ 1 - 5  จะครอบคลุมดังหัวข้อต่อไปนี้


1.บุคลิก นิสัยใจคอความเป็นตัวตน จุดเด่น จุดด้อยของตัวท่าน


2. การงาน อาชีพที่เหมาะกับชะตาชีวิต ความเจริญก้าวหน้า

 เส้นลายมือหลัก/เส้นลายมือรองและเส้นเสริม/เส้นวาสนา เส้นอาทิตย์ เส้นอุปถัมภ์

    เส้นหลักในมือ เปรียบ ให้เห็นภาพก็เหมือนเมล็ดพันธุ์หรือพืชพันธุ์ที่ปลูกลงในดิน (ดิน=มือและเนินในมือ) ส่วนเส้นรองหรือเส้นเสริมในมือก็เหมือนน้ำ เหมือนปุ๋ย  รวมถึงอุปกรณ์เครื่องทุ่นแรงต่าง ๆ ที่นำมาช่วยสนับสนุนการเพาะปลูกให้ง่ายและรวดเร็วขึ้น   พืชพันธุ์ดี(เส้นหลักในมือดี) ปลูกในดินดี(เนินในมือดี) มีน้ำท่าอุดม  มีปุ๋ยดี มีเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการปลูกและดูแลรักษา (เส้นลายมือรองและเส้นเสริม) องค์ประกอบเหล่านี้ดีก็ได้ผลดีตามปกติตามที่ควรจะเป็น   แต่จะให้ดีมากขึ้นไปอีกคือเรื่องของโชคและโอกาสที่ดี (เส้นวาสนา เส้นอาทิตย์ เส้นอุปถัมภ์) เพราะคนไม่มีโชคหรือโชคไม่ดีปลูกได้ดีเก็บเกี่ยวได้เต็มที่ แต่ราคาขายไม่ดีมีผลกำไรน้อย  ดังนั้นคนที่จะได้รับผลสำเร็จและร่ำรวยได้มากว่าคนอื่นจะต้องมีเส้นวาสนา เส้นอาทิตย์ และเส้นอุปถัมภ์ที่ดีอยู่ในมือด้วย

เส้นลายมือหลัก(เส้นชีวิต เส้นสมอง เส้นจิตใจ)

เส้นหลักในมือของท่าน
   - เส้นชีวิต

    -เส้นสมอง

   -เส้นใจหรือจิตใจ 

อธิบายพอสังเขป: **-เส้นวาสนาหรือ โชคลาภ ทรัพย์สินเงินทอง หน้าที่การงาน ความเชื่อ ความสุขหรือทุกข์  เป็นเส้นช่วยเสริมหรือเส้นพี่เลี้ยงเส้นชีวิต (ความหมายเส้นวาสนาขาดจากกันหรือเลื่อมกันหมายถึงย้ายหรือเลี่ยนแปลง/ถ้ามี เส้นตัดขวางคือมีอุปสรรค มีความเสียหายหรือขาดทุน/ เส้นวาสนาขาดหาย  ไม่มีเส้นต่อหรือมารองรับหมายถึงธุรกิจหน้าที่การงานหยุดชะงัก ล้มเหลว-ช่วงอายุหรือเวลาดังกล่าวต้องรอบคอบในการดำเนินชีวิต  ไม่ควรลงทุนเพิ่ม ต้องประคองสถานการณ์ให้ดี  สุขภาพร่างกาย  การเดินทางก็ต้องระมัดระวังอย่าใจร้อนเร่งรีบจะเสียหาย)

อธิบายพอสังเขป: **-เส้นอาทิตย์หรือ เส้นวาสนาเส้นที่สองหรือเส้นพี่เลี้ยงเส้นวาสนาหรือเรียกอีกอีกอย่างหนึ่ง คือเส้นสำคัญ  สื่อถึงความฉลาด ความรู้ความสามารถ การเข้าถึงศิลปะ การได้รับเกียรติยศ ชื่อเสียง เงินทอง ความโด่งดังหรือเป็นคนสำคัญ เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับของผู้อื่น การได้รับมรดก โชคลาภหรือลาภลอย ทั้งนี้ต้องอยู่ในเนินอาทิตย์ที่เหมาะสม(ไม่นูนสูงเกินไป แต่ก็ไม่แฟบแบนมากนัก) ไม่มีเส้นตัดขวาง จึงจะได้ผลสมบูรณ์ตามอิทธิพลของเส้น
(อ่านเพิ่มเติมเรื่องมือซ้ายมือขวา)

 3. โชคลาภ วาสนา นำพาชีวิตให้สุขสบายในบั้นปลาย

 4. ความรัก คู่ครอง

    อนึ่งชีวิตรัก  ชีวิตคู่ หรือเรื่องการครองรักครองเรือนเป็นเรื่องละเอียดอ่อน  เป็นเรื่องของจิตใจและเป็นเรื่องระหว่างคนกับคนบางอย่างก็อยู่เหนือการควบ คุม ซึ่งก็มีเหตุมาจากหลาย ๆ ปัจจัย    จึงจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้และศึกษากันและกัน
อ่านบทความเรื่องความรักเพิ่มเติมได้ที่- คลิกอ่าน รักแท้คืออะไร
 หรือคู่รักต้องมีหลัก 5 .ย.ในการครองรักยืนยาว  คลิกอ่านเพิ่มเติม- คลิกอ่าน 5 ย.ครองรักยืนยาว

 5. การเงิน ความร่ำรวย  ชื่อเสียง


 6. โอกาสที่จะเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อทำงาน/ท่องเที่ยว/ศึกษาต่อ
   อนึ่งการเดินทางยังหมายถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ชีวิตคุณส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง หรือการปรับปรุง หรือการพัฒนาต่าง ๆ ให้ดีขึ้น นั่นหมายถึงความสำเร็จจากการเดินทางอีกอย่างหนึ่งด้วย
 7. ปัญหาสุขภาพ โรคประจำตัว เหตุการณ์ที่ต้องระวัง
     อย่างไรก็ตามจะต้องไม่ประมาทในการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขอนามัย ที่ว่าด้วย อาหาร อากาศ อารมณ์ และการออกกำลังกาย  การบริหารเวลา  การจัดการชีวิตให้มีความเหมาะสมย่อมได้เปรียบเมื่ออายุมากขึ้น  สุขภาพดี จึงดีกว่าความร่ำรวยใด ๆ    ทุกอย่างเกิดขึ้น คงอยู่เวลาหนึ่งและถึงเวลาก็เสื่อมทรุดเป็นธรรมดา  แต่เราก็สามารถชะลอและปรับปรุงให้มีคุณภาพและสมรรถภาพได้ด้วยตัวเราเอง หากไม่ดูแลปรับปรุงก็ย่อมเสื่อมทรุดเร็วกว่าเป็นธรรมดา –อ่านเพิ่มเติมลายมืออายุยืน และวิธีดูแลสุขภาพที่ถูกต้องได้ที่ - คลิกอ่านลายมืออายุยืน

   8.เดือน ปีหรือช่วงทีเหมาะสมกับการเริ่มต้น เช่นการวิ่งเต้นย้าย, ลงทุนประกอบกิจการ, การเสี่ยงโชค
ดู รายละเอียดตามตารางพยากรณ์ (ท่านสามารถอ่านคำพยากรณ์โดยภาพรวม ๆของแต่ละรอบคำพยากรณ์  ซึ่งพยากรณ์จากเนินในมือตามเดือนที่จรไปถึง  คำพยากรณ์ดังกล่าวท่านสามารถนำไปพิจารณาประกอบการดำเนินชีวิตและการตัดสิน ใจ   อนึ่งในตารางพยากรณ์รายเดือนพร้อมได้ระบุเหตุการณ์สำคัญที่จะเกิดขึ้นในแต่ละช่วงเดือนพยากรณ์   จะมีให้เฉพาะท่านที่พยากรณ์แบบ  999 บาท)
   9. คำถามพิเศษที่ท่านต้องการทราบ ถามมาก่อนหรือหลังรับคำพยากรณ์แล้วก็ได้.......
   ------
จบการพยากรณ์


เงิน ค่าพยากรณ์ของท่าน ส่วนหนึ่งจะได้นำไปบริจาค ให้กับวัดหรือองค์การการกุศล หรือผู้ด้อยโอกาส   จึงขอ อนุโมทนาสาธุกับท่านที่ได้สละทรัพย์เพื่อการช่วยเหลือผู้อื่น และสังคม ด้วยพลังศรัทธา และบุญกุศลที่ท่านได้ทำกระทำในครั้งนี้  ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย  คือพระพุทธ  พระธรรม  พระสงค์  จงดลบันดาลและคุ้มครองให้ท่านและครอบครัว จงปลอดภัยจากภัยพิบัติต่าง ๆ และเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย 4 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุข พละ  ทุกประการเทอญ.
ธนพงศ์  หลักนครพล


   ดูลายมือได้อย่างไรบ้าง

ดูลายมือทางเนท - ทางไลน์

 

ดูลายมือโดยพบกัน


 

ตารางเปรียบเทียบ แบบ 499.- กับ 999.-

        ดูลายมือ-วิธีพยากรณ์ลายมือ 499 บาท

   ดูลายมือ-คลิกอ่านวิธีพยากรณ์ลายมือ 999 บาท


 

   แนะนำ หัตถศาสตร์ + โหราศาตร์ไทย

  หัตถ+โหราศาสตร์ 1,699 บาท

เลือกแบบ A  ดูลายมือ+ตาราง12 เดือน + ตาราง 12 ปี

เลือกแบบ B  ดูลายมือ+ตาราง12 เดือน + พยากรณ์โหราศาสตร์ไทย

 

หัตถ+โหราพยากรณ์ 1999 บ.  หัตถ+โหราศาสตร์ 2,199 บาท

  เลือกแบบ เต็มได้ครบ 2 ศาสตร์  ดูลายมือ+ตาราง12 เดือน + ตาราง 12 ปี+พยากรณ์โหราศาสตร์ไทย