"มือคนเราคือเครื่องมือสื่อสารที่ทรงประสิทธิภาพยิ่ง"

 

เส้น ลายมือไม่ได้ปรากฏบนฝ่ามือของมนุษย์อย่างไม่มีสาเหตุ มันเกิดขึ้นมาจากอิทธิพลของสวรรค์และจากลักษณะเฉพาะตัวของมนุษย์แต่ละคนจากหนังสือของท่าน อริสโตเติลที่เขียนบันทึกไว้เกี่ยวกับลายมือมนุษย์อริสโตเติล (Aristotle)นักวิทยาศาสตร์ และนักปรัชญาผู้ยิ่งใหญ่ของกรีกโบราณ ท่านเป็นลูกศิษย์ของเพลโต (Plato) อริสโตเติลท่านยังเป็นอาจารย์ของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช

    อริสโตเติล (Aristotle) สนใจศึกษาศาสตร์หลากหลายสาขารวมถึงหัตถศาสตร์  ท่านได้บันทึกไว้ในหนังสือเกี่ยวกับมือมนุษย์ว่า มือเป็นอวัยวะของอวัยวะ เป็นเครื่องมือของเครื่องมือ   การรับรู้ทางสัมผัสจากมือสามารถทดแทนประสาทการรับรู้ที่สำคัญทั้ง 5 ที่รับรู้ได้จาก หู ตา จมูก ปาก ใครก็ตามที่ตาบอด หูหนวก เป็นใบ้ รวมทั้งไม่สามารถดมกลิ่นได้ หากมือของเขายังสมบูรณ์อยู่ เขาจะรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกได้ด้วยการใช้มือสัมผัส มือคืออวัยวะที่ทำหน้าที่แทนอวัยวะเหล่านั้น 

 หากยอมรับกันว่า"ดวงตาคือหน้าต่างของดวงใจ"ก็คงไม่แปลกถ้าจะบอกว่า "มือคือหน้าต่างของสมอง" ก็คงมีคำถามว่าจะเป็นไปได้อย่างนั้นหรือ ..? ถ้าหากสังเกตเพิ่มเติมจะเห็นว่าสมองกับมือทำงานสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งจนแทบจะเป็นอัตโนมัติ มนุษย์เราควบคุมหรือสั่งการใดๆ ผ่านมือได้อย่างมหัศจรรย์ การชี้นำ การแสดง การทำงาน จากสิ่งที่เป็นพื้นฐานไปสู่ความละเอียดซับซ้อนมาก ๆ  หรือจากเรื่องที่อ่อนโยนสู่ความเข้มแข็ง .หรือโหดร้าย..


 

        มือรับคำสั่งจากสมองประดุจดังหนึ่งว่าเป็นชิ้นส่วนเดียวกัน ประติมากรรมล้วนถูกสร้างขึ้นจากมือที่รับคำสั่งจากจินตนาการของสมอง และมือน้อย ๆ ของคนเราสามารถสร้าง หรือทำลายล้างได้อย่างมหาศาล  ใน ทางหัตถศาสตร์หรือวิชาพยากรณ์ลายมือบอกได้ว่า ในฝ่ามือมีสัญลักษณ์มากมายบันทึกไว้ เพื่อแจ้งเตือนให้เจ้าของมือกระทำหรืองดเว้นการกระทำ รวมทั้งแจ้งเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในแต่ละช่วงของชีวิต เส้นในมือบางตำแหน่งบอกความหมายเพื่อการเริ่มต้นที่ดี แต่บางที่บางตำแหน่งก็แจ้งเตือนถึงอุปสรรคหรือสิ่งที่เป็นอันตรายปรากฏอยู่  ซึ่งจะแสดงให้เห็นในมือของแต่ละช่วงเดือนหรือช่วงปีตลอดเส้นทางที่ชีวิต กำลังดำเนินไป  หากเจ้าของมือสามารถอ่านสัญลักษณ์ตามแผนที่ที่ปรากฏอยู่ในมือทั้งหลายเหล่า นั้นได้ก็เสมือนหนึ่งมีแผนที่ในการเดินทาง  การก้าวเดินของชีวิตก็จะถึงเป้าหมายหรือความสำเร็จได้โดยสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย

จะรวยหรือไม่  มีโชคลาภหรือไม่ จะได้เลื่อนขั้นหรือไม่  ธุรกิจจะเป็นอย่างไร จะพบรักเมื่อไหร่  จะได้แต่งงานปีไหน บั้นปลายชีวิตเป็นอย่างไร...? หลากหลายคำถามที่ผุดขึ้นในใจของทุกคนซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ที่ หวาดหวั่นกับอนคตของตัวเอง   ทั้งหลายที่เป็นคำถามเหล่านี้เส้นสายลายมือที่อยู่ในมือบอกได้หรือไม่   เป็นธรรมดามากสำหรับมนุษย์ทุกผู้ทุกนามที่ต้องการทราบความเป็น ไปของชีวิตในอนาคต  คนที่จนอยู่ก็อยากจะทราบว่า จะร่ำรวยหรือไม่ในอนาคต  คนที่มีเงินมีหน้าที่การงานมีฐานะดีอยู่แล้วก็เกรงว่าในอนาคตจะเป็นเช่นนี้ หรือไม่จะดีขึ้นกว่าเดิมหรือแย่ลงบ้างไหม  คนที่ยังไม่แต่งงานก็อยากจะรู้ว่าจะได้แต่งงานหรือไม่ แต่งเมื่อใด  คนที่แต่งแล้วก็อยากจะรู้ว่าจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไปหรือไม่ แล้วลูกหลานจะเป็นอย่างไร ….. มากมายหลายคำถามเหล่านี้เกิดจากความต้องการความมั่นคงของชีวิต    ลึก ๆ แล้วทุกคนมีความหวั่นไหวกับอนาคตทั้งสิ้น ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดของสังคมในโลกมนุษย์  ซึ่งทุกคนก็หนีไม่พ้นกฎของธรรมชาติ (เป็นไปตามหลักพระพุทธศาสนาเรื่องของโลกธรรม 8) แต่เราเองก็สามารถสร้างกรรมดีเพื่อป้องกันหรือแก้ไขสิ่งร้าย ๆ ที่จะเกิดขึ้นได้

การตรวจสุขภาพประจำปีก็เป็นอีกวิธี หนึ่งที่ทำให้ชีวิตของคนคนนั้นเกิดความมั่นใจในการดำเนินชีวิต และป้องกันหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับสุขภาพร่างกาย การตรวจพบความบกพร่องบางประการ เช่นพบว่ามีความดันผิดปกติ มีเซลล์มะเร็งระยะเริ่มต้น เหล่านี้รักษาได้ แต่ถ้าไม่ได้ตรวจร่างกายเป็นประจำกว่าจะรู้ว่ามีโรคร้ายเกิดขึ้นกับตัวเอง ทุกอย่างก็สายเกินแก้เสียแล้ว เช่นเดียวกัน การตรวจแผนที่ชีวิตบนฝ่ามือ ซึ่งจะทราบจากหลักฐานที่ปรากฏในฝ่ามือ และระยะเวลาที่จะเกิดเหตุการณ์นั้น ๆ ไม่ว่าดีหรือร้าย จะ ดีกว่าหรือไม่หากคนเราจะได้ทราบเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้าในช่วงเดือน หรือช่วงปีต่อ ๆ ไป  ว่าอยู่ในช่วงขาขึ้นหรือเข้าสู่ฤดูกาลที่ดีของชีวิตเพื่อการบริหารจัดการได้ล่วงหน้า หากเราเจ้าของมือไม่ดำเนินการใด ๆหรือเตรียมการรองรับ ก็เหมือนมีตั๋วเดินทางไว้ในมือ แต่ไม่รู้ว่ารถไฟขบวนที่เรามีตั๋วอยู่แล้ว ซึ่งจะพาเราไปขนทรัพย์สมบัติมาถึงแล้ว ก็ย่อมพลาดโอกาสที่จะขึ้นรถไฟโดยไม่รู้ตัว    โอกาสดี ๆ อย่างนี้บางคนก็มีเพียงครั้งเดียวในชีวิต.

จากประสบการณ์ตรงในการดูลายมือจริงและให้คำพยากรณ์ของผู้คนหลากหลายอาชีพ ต่างเพศ ต่างวัย เป็นจำนวนมาก อีก ทั้งการตอบปัญหาลายมือทางเวปบอร์ด  ส่วนตัว ทางอินเตอร์เนท ที่มีภาพมือจริงส่งเข้ามาเพื่อรับคำพยากรณ์ นอกจากนี้ผมเองยังได้ทำการศึกษาเปรียบเทียบจากตำราและครูอาจารย์หลายท่าน จึง เห็นว่าการวิเคราะห์ลายมือเพื่อพยากรณ์ชีวิตของเจ้าของมือ  ไม่ใช่สิ่งที่งมงายหรือไม่มีหลักความจริงหรือหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับ เพราะสิ่งที่ปรากฎบนมือนั้นบอกเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแยกได้เป็นรายเดือน รายปี ได้อย่างน่าทึ่ง  ข้าพเจ้าเห็นว่าหากวงการทางวิทยาศาสตร์ให้ความสนใจ และเข้าไปศึกษาอย่างจริงจังก็จะพบความจริงได้ว่ามีหลักฐานที่ปรากฏขึ้นบน ฝ่ามือ เพื่อที่จะบอกให้เจ้าของมือทราบถึงความเป็นมาในอดีต และความเป็นไปที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตของเจ้าของมือ  สีของมือและสีเของเล็บก็สามารถบอกความผิดปกติของร่างกายได้ เครื่องหมายที่แสดงในมือหรือบนเส้นใด ๆ ทำไมจึงสามารถบอกอาการของโรคที่เกิดขึ้นกับร่างกายนั้นได้  ..ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและจะเกิดขึ้นในอนาคต

ครั้งหนึ่งการรักษาคนไข้โดยสมุนไพร การฝังเข็ม   หรืออีกหลาย  ๆ วิธีที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น  ถูกปฏิเสธจากแพทย์แผนปัจจุบันโดยอ้างว่าไม่มีเหตุผลหรือไม่มีหลักฐานทาง วิทยาศาสตร์รองรับหรือจะด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม  แต่ต่อมาจนกระทั้งปัจจุบันหลาย ๆ วิธีการรักษาแบบโบราณเริ่มค่อย ๆ ได้รับการยอมรับว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการรักษาพร้อมกับบัญญัติชื่อ ใหม่ว่าการแพทย์ทางเลือก ซึ่งนั่นเป็นเพราะว่าคนในวงการวิทยาศาสตร์ได้ให้ความสนใจและเข้าไปศึกษา อย่างจริงจัง จึงได้ค้นพบความจริงบางอย่างที่ไม่อาจปฏิเสธได้ เพราะหลายๆ อย่างหลาย ๆ วิธีนั้นล้วนเป็นศาสตร์ที่มีที่มาที่ไปและมีเหตุผลผ่านการพิสูจน์มายาวนานในเชิงประจักษ์ ว่าได้ผลจริง เช่นเดียวกับเส้นสายลายมือที่ปรากฏขึ้นในมือคนเรา หากมีการพิสูจน์ด้วยความเป็นวิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์เข้าไปศึกษาค้นคว้า อย่างจริงจังก็อาจจะปรากฎความจริงซึ่งไม่อาจปฏิเสธได้อีกเช่นกันเป็นต้นว่าเส้นจิตใจ บอกว่าคนคนนั้นมีอารมณ์หรือมีทัศนคติแบบใด มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคหัวใจ ความดัน หรือไม่  เส้นสมองบอกให้เราทราบว่าเจ้าของมือมีระดับไอคิว หรือความสามารถทางสติปัญญาระดับใด มีกระบวนการคิดหรือตัดสินใจได้ดีเพียงใด เส้นชีวิต เส้นวาสนา เส้นอาทิตย์ บอกว่าเจ้าของมือได้ว่าจะประสบความสุข  ความสำเร็จในการดำเนินชีวิตได้มากน้อยเพียงใด กากะบาทกลางมือ  คือ ความมหัศจรรย์ของชีวิตที่แคล้วคลาด หรือผ่านพ้นวิกฤติได้อย่างน่าทึ่ง วิทยาศาสตร์น่าจะเข้าไปพิสูจน์ว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นได้ เพราะทุกคนที่มีเครื่องหมายดังกล่าวเกิดขึ้นในมือก็จะปรากฏผลลัพธ์เช่นที่ ว่านี้กับเจ้าของมือเสมอไม่มีเว้น

   อย่างไรก็ตามศาสตร์ ,  องค์ความรู้ , หรือผู้รู้.....ไม่ว่าสาขาใด ๆ ผู้ทำหน้าที่นั้น ๆ ต้องพร้อมซึ่งความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ที่เพียงพอ และต้องมีคุณธรรม จริยธรรมต่อวิชาชีพนั้น ๆ ถึงจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่จะไปพบเพื่อขอรับการวินิฉัย  คำปรึกษารวมทั้งได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องและเหมาะสม.

อ.ธนพงศ์  หลักนครพล.

(Aristotle)