Open menu

 ดูลายมือ เพื่อเป็นการกุศลต่อสาธารณะ

วัดหรือสถานที่ใดๆ ที่ต้องการการสนับสนุนเป็นสาธารณะประโยชน์ ยินดีเข้าร่วมกิจกรรม

ดูลายมือ มอบรายได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

    ทางห้างพาราไดส์ปาร์ค ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ T.V. รายการเรื่องเล่าเช้านี้ และสื่ออื่น  ๆ เกี่ยวกับ กิจกรรมที่จะมีขึ้นในวันเฉลิมฉลองครบรอบ 1 ปี ซึ่งมีกิจกรรมหลายอย่างตามที่ประกาศไว้ในคลิปข่าวเรื่องเล่าเช้านี้  หนึ่งในนั้นก็มีกิจกรรมให้คำพยากรณ์รวมอยู่ด้วย  คุณคเนพร  พิทักษ์พงศ์ ท่านมีความรู้หลายด้าน รวมทั้งเรื่องศาสตร์พยากรณ์ เป็นผู้ประสานงานมา ซึ่งเห็นว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้มีส่วนช่วยเหลือผู้ที่กำลังประสบความทุกข์ ยาก จึงตกลงใจเข้าร่วมงานเพื่อให้คำพยากรณ์ลายมือในครั้งนี้ โดยตั้งตู้รับบริจาคเพื่อมอบเงินช่วยเหลือผู้ที่กำลังประสบภัยน้ำท่วมที่ เกิดขึ้นเป็นวงกว้าง และมีพี่น้องหลายจังหวัดที่เดือดร้อนจากภัยพิบัติครั้งนี้เป็นจำนวนมาก และมากกว่าหลาย ๆ ครั้งที่ผ่านมาแล้ว

ประชาสัมพันธ์ผ่านรายการเรื่องเล่าเช้านี้

คลิปประชาสัมพันธ์งานพาราไดซ์พาร์คเฉลิมฉลองครบรอบ1 ปี

 


           บรรยากาศเริ่มต้นที่ห้างพาราไดส์ปาร์ค ก่อนเริ่มให้คำพยากรณ์อย่างเป็นทางการ  ก็มีผู้คนสนใจเข้ารับคำพยากรณ์แล้ว
 

ดูลายมือและพยากรณ์อื่น ๆ เพื่อรับบริจาค

 


 

นักพยากรณ์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้คำพยากรณ์ ในวันนี้ มี 3 ท่านคือ

อ.ธนพงศ์ 
ดูลายมือรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย

อ.ธนพงศ์  หลักนครพล  -ลายมือพยากรณ์ "แผนที่ชีวิต บันทึกไว้ในฝ่ามือ"

อ.คเนพร  พิทักษ์พงศ์  
พยากรณ์เลขที่บ้าน บัตรประชาชน

 

อ.คเนพร  พิทักษ์พงศ์-พยากรณ์ เลขที่บ้าน เลขที่บัตรประชาชน

 


 

 

อ.มอแกน พยากรณ์ ไพ่พรหมยาน

อ.มอแกน -ศาสตร์พยากรณ์ "ไพ่พรหมยาน"

 


 

 

ปิดให้คำพยากรณ์ ตอน 2 ทุ่ม (10.00-20.00 น.) ของวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2554

เปิดตู้รับบริจาคที่ผู้รับคำพยากรณ์บริจาคให้

รวมเงินได้ทั้ง 3 ท่านเป็นเงิน  12,632 บาท

ตรวจนับและสรุปรายได้จากการรับบริจาค

รายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่าย มอบให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์

 

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

   ผมก็รู้สึกดีใจและภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วน หนึ่งในการรวมน้ำใจเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  แม้จำนวนเงินจะไม่มากแต่ก็มากมายและเปี่ยมเต็มไปด้วยน้ำใจไมตรีของคนไทยที่ แสดงถึงความห่วงใยต่อเพื่อนมนุษย์ผู้ที่ตกอยู่ในสภาวะทุกข์ยาก จึงขอ อนุโมทนาสาธุบุญกับท่านที่ได้สละทรัพย์เพื่อการช่วยเหลือผู้อื่น และสังคม ด้วยพลังศรัทธา และบุญกุศลที่ท่านได้ทำกระทำในครั้งนี้  ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย  คือพระพุทธ  พระธรรม  พระสงค์  จงดลบันดาลและคุ้มครองให้ท่านและครอบครัว จงปลอดภัยจากภัยพิบัติต่าง ๆ และเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย 4 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุข พละ  ทุกประการเทอญ.

 

 


 

อ.ธนพงศ์ 
ดูลายมือรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยอ.ธนพงศ์ 
ดูลายมือรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยอ.ธนพงศ์ 
ดูลายมือรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย

        บรรยากาศการดูลายมือที่ชั้น3 ห้่างพาราได์ปารค์ ถ.ศรีนครินทร์  ตั้งแต่ 10 โมงเช้ายัน 2 ทุ่มของวันนี้  มีผู้คนสนใจมาเข้าคิวรอเป็นจำนวนมาก  ผมพยายามดูลายมือให้เร็วและกระชับที่สุดแต่ก็ไม่ขาดสาระคำคัญที่ควรจะดู ให้   ตามความตั้งใจเดิมที่ประมาณการไว้คือผมกะให้เวลาคนละ 20 นาที่ เวลาที่มีทั้งหมดประมาร 8 - 9 ชั่วโมง (10 โมงเช้าถึง 1 ทุ่ม )   คาดไว้ว่าจะได้ประมาณ  3 คนต่อชั่วโง รวมตามเวลาคร่าว ๆ ก็คงได้สัก  27-30 คน  แต่พอถึงเวลาจริง  คนสนใจมากและมาจองคิวกันมากมาย  เลยต้องดูให้แบบกระชับขึ้นกว่าเดิมอีก  และวันนั้นนั่งจาก 10 โมงถึง 3 โมงเย็น ไม่ได้ขยับไปไหนเพราะเห็นว่าบางคนคอยมานานหลายชั่วโมงเช่นกัน  สุดท้ายก็เลยจำต้องขอตัวไปเข้าห้องน้ำ  และรับประท่านอาหารกลางวัน(ตอนบ่าย 3 โมงครึ่ง)  ทานนิดหน่อย  แล้วกลับมาดูลายมือต่อ  พร้อมกับตัดคิวที่จะมารอเพื่อจะขอดูลายมือเพิ่มเติม  ทั้งนี้เพราะทางคณะที่มาด้วยกันตกลงว่าขยายเวลาให้ได้ไม่เกิน 2 ทุ่ม ก็ต้องขออภัยสำหรับท่่่านที่ตั้งใจแล้วแต่พลาดโอกาสในครั้งนี้ ไว้ ณที่นี้ด้วย  มีโอกาสแล้วจะเปิดพยกรณ์อีกครั้งหนึ่ง

 


 

มีเกล็ดความรู้วิชาลา่ยมือที่ได้จากลายมือจริง

อ.ธนพงศ์ 
ดูลายมือรับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย

จากการออกงาน การกุศลครั้งนี้  ได้พบลายมือที่มีลักษณะพิเศษต่าง  ๆ จำนวนมากอยู่ และในคราวนี้ จะนำลายมือมาฝากท่านที่สนใจในศาสตร์พยากรณ์ลายมือสัก 2 กรณีก่อนก็แล้วกัน

เส้นชีวิตเดินทาง 

ลายมือนักเดินทาง 
ลายมือย้ายแล้วดีขึ้น

เส้นชีิวิตมีิทศทางเข้าไปยังเนินจันทร์ ชีวิตมีการเดินทางหรือมีอาชีพการงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับการเดินทางอยู่ เสมอ 

เส้นวาสนาเกิดกลางมือแล้วมีเส้นเดินทางจาก เนินศุกร์เข้ามาชน การย้ายถิ่นฐาน  ชีวิตต้องมีการย้ายหรือเปลี่ยนแปลงที่อยู่บ่อย  (เส้นเร่ร่อน) แต่ถ้าเป็นข้าราชการ  การย้ายแต่ละครั้งกลับเป็นผลดีกับชีวิตและหน้าทีการงาน 

มีเส้นจากเส้นวาสนาออกไปเนินจันทร์หรือจาก มองว่ามีเส้นจากจันทร์เข้ามาหาเส้นวาสนาก็ได้   ลักษณะแบบนี้เส้นวาสนาเดินทางหรือมีชีวิตเดินทางทั้งในและต่างประเทศ การทำธุรกิจหรือการดำเนินชีวิตจะเกี่ยวข้องกับการเดินทาง  จะเกี่ยวข้องกับน้ำ   หากทำธุรกิจก็ควรจะเกี่ยวข้องกับการเดินทาง  การท่องเที่ยว  หรือเ้กี่ยวข้องกับอาหารการกิน

มือนี้ผมดู ทั้งสองมือแล้ว และถ่ายภาพไว้แล้วทั้งสองมือมีลักษณะเส้นลายมือเหมือนกันทั้งสองมือ  ผมก็ได้พยากรณ์ไปหลักใหญ่ใจความตามที่กล่าวมาแล้ว

เจ้าของมือถามว่าชีวิตมีแต่เดินทาง  ย้ายไปโน่นมานี้  จนเบื่อแล้ว  เมื่อไหร่จะหยุดเดินทางหรือไม่ต้องย้ายต้องเดินทางเสียที 

คำตอบสุดท้าย  คือมีโอกาสที่จะเป็นย่างนั้น  แต่ก็หลังอายุ 45 ปีไปแล้ว  แต่ที่แน่ ๆ  ชีวิตในบั้นปลายมั่นคง  มีที่ดินทรัพย์ิสนเงินทองมั่นคง  รวมถึงมีชีวิตความรักและครอบครัวที่ดี  คนที่เรียนรู้เรื่องลายมือจนชำนาญแล้ว จะมองเห็นลักษณะที่กล่าวนี้แล้วปรากฎให้เห็นในลายมือของผู้ที่เข้ามารับคำ พยากรณ์

สิ่งที่ต้อง ระมัดระวังเป็นพิเศษสำหรับมือนี้คือเป็นคนมีศัตรูทั้งทางตรงและทางอ้อม  ดังนั้นการคิดการกระทำใด ๆ  ต้องรอบคอบ  เรื่องที่ควรปิดก็ปิด  อะไรเปิดเผยได้ก็จึงเปิด  เพราะไม่อย่างนั้นเรื่องที่ควรจะได้กลับเสียหาย  หรือมีคนนำไปใช้ประโยชน์ก่อนที่เราจะได้เริ่มลงมือ พูดง่าย ๆ ก็คือถูกขโมยผลงาน หรือความคิดไปใช้  คิดและทำแทบตายแต่ผลงานเป็นของคนอื่น

 


 

 

ลักษณะเนินในมือที่สืื่อถึ่งความอ่อนแรง ของแขนขา

ลายมือแสดงการเคลื่อนไหวไม่ปกติ

ภาพที่ 1

จะสังเหตุเห็นเนินอังคารสูงยุบลงไปค่อน ข้างมาก เนินอังคารต่ำก็แฟบลงอย่างเห็นได้ชัด

ดูภาพตำแหน่งเนินและเนินตามปกติของภาพที่ 2

เนินในมือ

 

ภาพที่ 2

มาดูความผิดปกติและสิ่งที่เกิดขึ้นกับคน ที่เป็นเ้จ้าของลายมือตามภาพที่ 1 นำมาชี้แจงเพิ่มเติมในภาพที่ 3

เนินอังคารสูงยุบควบคุมการเคลื่อนไหวไม่ได้

ภาพที่ 3

      จากตำแหน่งเนินอังคารสูง จะแยกย่อยออกไปเป็น 2 ส่วน  ตำแหน่งเหนือเส้นแดงแบ่งเนินอังคารสูงขึ้นไปทางนิ้วก้อย สิ้นสุดใต้เส้นใจเรียกว่าเนินพิฆาต(เด็ดขาด)   ส่วนล่างใต้เส้นแบ่งครี่งเนินอังคารสูงลงมาถึงเส้นแบ่งเนินจันทร์เรียกเนิน รวดเร็ว จากลักษณะมือที่ปรากฏนี้พอเห็นมือที่มีรอยบุบหรือยุบลงตรงตำแหน่งเนินอังคาร สูงนี้ "ผมก็สอบถาม ทันที่ว่ารอยยุบหรือรอยบุ๋มนี้เกิดจากอะไร  เป็นมานานแล้วหรือยัง  ตอนนี้ยังเดินเหิรได้สสะดวกอยู่หรือไม่ " (ผมไม่ได้มองนะครับว่าใครเดินมาอย่างไร  เพราะพอดูลายมือเสร็จคนหนึ่งก็ต้องเตรียมเอกสารเพื่อคนต่อไป และเตรียมอุปกรณ์ถ่ายภาพและเครื่องมือที่จำเป็นให้เรียบร้อยอยู่ในตำแหน่ง ที่หยิบใช้ได้สะดวก เป็นต้นว่าไม้บรรทัดแบบนุ่มหักเข้ามุมโค้งได้เพื่อวัดมือ  เครื่องคิดเลขเพื่อคำนวณสัดส่วนต่าง ๆ  ที่วัดได้  กล้องถ่ายรูป   กระดาษแบบฟอร์มสำหรับตารางพยากรณ์ ..ก็เลยไม่ได้สังเกตว่าใครเดินเข้ามาอย่างไร  จะเห็นกันก็ต่อเมื่อนังเก้าอี้ต่อหน้า และวางมือบนแผ่นฐานรองมือเพื่อรับการพยากรณ์ ผมจะแนะนำให้กดเจลแอลลกอฮอล์เหลวล้างมือก่อน  ช่วงระหว่างที่รอแอลก็ฮอล์ในมือแห้งก็จะสัมภาษณ์พูดคุยกันเล็กน้อย เพื่อทำความคุ้นเคยกัน  ให้ผู้รับคำพยากรณ์ได้รู้สึกเป็นกันเองและผ่อนคลาย   จากนั้นก็จึงเข้าสู่ขั้นตอนการพยากรณ์

     "หนูเดินไม่ค่อยไหวแล้ว  เพราะขาไม่มีแรง  และมืออีกข้างหนึ่งก็เริ่มไม่มีแรง  ลักษณะเหมือนเป็นอัมพฤกษ์" นี่คือคำตอบเมือผมสอบถามเบื้องต้นเกี่ยวกับการเดิน  

ตรงตำแหน่ง เนินนี้  ก็อย่างที่ชื่อเรียกนั้นแหละครับ คือเนินรวดเร็ว  คือเกี่ยวกับการควบคุมการเคลื่อนไหว  ทั้งทางร่างกายและทางสมอง   คนที่มีเนินนี้สูงเด่นจะเป็นคนที่มีกำลังกายที่แข็งแรง  เคลื่อนไหวได้รวดเร็ว  รวมถึงเป็นคนที่มีความเด็ดขาด รวดเร็วในการคิด  การทำ และการตัดสินใจแก้ปัญหาหรือเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้รวดเร็ว  แต่ถ้าใครเนินนี้ไม่สมบูรณ์ก็จะมีลักษณะที่เฉื่อยชา  ขาดพลังในการขับเคลื่อนชีวิต ทั้งทางร่างกายและสมอง  แต่ถ้ายุบหรือบุ๋มลงไป จะทำให้ร่างกายผิดปกติไปได้  โดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับกับการเคลื่อนไหว  เ่ช่นแขนขา  และรวมถึงการคิด การตัดสินใจต่าง ๆ ก็จะขาดประสิทธิภาพไปด้วย

วันนี้ก็ได้ เรียนรู้สัก 2 กรณีนี้ไปก่อน  วันหน้าจะมีตัวอย่างเพิ่มเติม  และจะได้เรียนรู้ลายมือจากลายมือจริง ในโอกาสต่อ ๆ ไป

อ.ธนพงศ์  หลักนครพล

26 ก.ย.2554

 


 
 

ดูลายมือ งาน Event ต่างๆ

ผมมักจะได้รับโอกาสเชิญเข้าร่วมงานไม่ ว่าจะเป็นงานการกุศลหรืองาน Event ก็ดี  มีบ้างบางงาน Event ที่ต้องดูลายมือให้กับชาวต่างชาติ แรก ๆ มีข้อขัดข้องในการสือสารเรื่องภาษาอยู่บ้างแต่ก็ไม่ถึงกับติดขัด หลัง ๆ ผมได้ฝึกฝนเรื่องภาษาให้แข็งแีรงยิ่ง ๆ ขึ้น  จึงขอเรียนไว้ ณ ที่นี้เลยว่างาน Event จะดูลายมือให้คนไทยหรือคนต่างชาติ(ภาษาอังกฤษ) ก็ไม่ขัดข้องครับ  ส่วนงานการกุศลก็ยินดีเข้าร่วมงานเช่นกันครับ

จังหวัดที่ได้รับผลกระทบอุทกภัยในภาคเหนือและ อีสาน 2554

สรุปความเสียหายจาก อุทกภัย

 

เสียชีวิต 140 ราย กระทบ 57 จังหวัด 517 อําเภอ 3,609 ตําบล
ประชาชนเดือดร้อน 2,009,742 ครัวเรือน 7,073,080 คน

 

ข้อมูลจาก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - 23 ก.ย. 54

ข้อมูลจะเปลี่ยนแปลงทุกวัน 

คิลกดูข้อมูล ล่าสุดได้ที่

 

http://www.thaiflood.com/

 

  คลิกอ่าน สัจธรรมเมื่อน้ำท่วมปี 2554


กิจกรรมดูลายมือเพื่อสนับสนุนการกุศลสาธารณะต่างๆ  ได้ดำเนินการตลอดมาทุกปีอย่างต่อเนื่องมากตั้งแต่ปี พ.ศ.2554-ปัจจุบัน

5 ธันวามคม 2558 ดูลายมือมอบรายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายให้กับสถาบันแม่ชีไทย เพื่อสมทบทุนสร้างรัตนปราสาท  www.thainun.com

27 ธันวาคม 2558  ดูลายมือการกุศล  มอบรายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายให้กับให้กับสถานีวิทยุ วพช. เพื่อส่งเสริมกิจการการเผยแผ่พระพุทธศาสนา http://www.fm10425buddhamonthon.com/