Open menu

ลายมือมีเครดิต ลายมือสร้างหนี้สิน ลายมือนักลงทุน

ลายมือมีเครดิต ลายมือสร้างหนี้สิน ลายมือนักลงทุน

ลายมือนี้สามารถสร้างหนี้ได้ครั้งละเป็นหลัก 100 ล้าน(ร้อยล้านบาท)

      เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม.54 ผู้ชายท่านหนึ่งรูปร่างสันทัดผิดขาว  มาพบตามเวลาที่ได้นัดหมายกันไว้แล้ว

ขออนุญาตถ่ายภาพมือ(แทนพิมพ์มือแบบโบราณ)  จากนั้นก็เริ่มต้นดูลายมือตามขั้นตอนคือ

     1.วัดหลังมือเพื่อดูความยาวของนิ้วมือกับฝ่ามือว่าสั้นยาวต่างกันอย่างไร ในขณะเดียวกันก็ดูลักษณะนิ้วไปด้วยว่ามีลักษณะแบบใด ขั้นตอนนี้จะทราบถึงลักษณะนิสัยและการตัดสินใจของเจ้าของมือได้

 

     2.หงายมือเพื่อดูฝ่ามือทั้งหมด  เริ่มจากดูเนินในมือโดยภาพรวม  ดูเส้นหลัก เส้นรอง และเส้นอิทธิพลต่างๆ รวมถึงเครื่องหมายดีร้ายทั้งหมดในมือ

 

     3.ตรวจสอบช่วงอายุที่จะประสบผลดีหรือประสบผลสำเร็จ และตรวจสอบบั้นปลายชีวิตว่ามีอะไรที่ต้องระวังทั้งสุขภาพ และเรื่องทรัพย์สินเงินทอง


      ลายมือนี้เป็นลายมือที่มีเส้นครบและสมบูรณ์ที่สุดลายมือหนึ่ง  เส้นหลัก เส้นรอง เส้นอิทธิพลแสดงให้เห็นมากที่สุดในมือเท่าที่เคยพบเห็นมา  เอาไว้ผมจะแยกให้เห็นว่ามีเส้นอะไรบ้าง (กำลังจัดทำ - เรียนรู้ลายมือด้วยลายมือจริง)  วันนี้ จะชี้ให้เห็นเส้น เครดิต  หรือเส้นลงทุน  หรือเส้นสร้างหนี้สิน ก็แล้วแต่จะเรียกกัน  แต่ความหมายคือการได้โอกาสที่่จะได้ลงทุนสร้างกิจการ หรือขยายธุรกิจ  ส่วนจะสำเร็จหรือไม่(คืนหนี้สินได้หมด) ต้องดูเส้นอื่น ๆ ประกอบ ไม่ว่าจะเป็นเส้นวาสนา เส้นอาทิตย์ เส้นหลักในมือ รวมถึงเนินหลักทรัพย์ และต่าง ๆในมือโดยภาพรวม  จะบอกได้ว่า สำเร็จหรือไม่

ลายมือมีเครดิต ลายมือสร้างหนี้สิน ลายมือนักลงทุน

จากภาพมือขวาที่เห็นนี้  ผมทำกรอบสี่เหลี่ยใไว้ ให้เห็นถึงเส้นที่แยกออกจากเส้นชีวิต ถึง 3 เส้น ตรงจุดแดง ๆ มี สองเส้น  สังเกตมองเลื่อนถัดไปทางฐานมือ(ซ่นมือ)จะมองเห็น อีก 1 เส้นที่แยกออกจากเส้นชีวิต และเส้นสุดท้ายนี้แหละคือเส้นลักทรัพย์ เส้นที่แยกออกไปหยุดที่เนินหลักทรัพย์ แสดงถึงบั้นปลายชีวิตมีหลักทรัพย์มั่นคง

ลายมือมีเครดิต ลายมือสร้างหนี้สิน ลายมือนักลงทุน

ส่วนในมือซ้ายนี้ จะสังเกตเห็นเส้นแยกออกมาจากเส้นชีัวิต 3 เส้น และมีเส้นแยกขึ้นไปทางเนินอาทิตย์อีก 1 เส้นด้วย  หากสังเกตเปรียบเทียบทั้งสองมือก็จะเห็นว่ามือซ้ายและมือขวามีเส้นที่แยกออกจากเส้นชีวิตในลักษณะและตำแหน่งเดียวกัน  นั้นแสดงว่าต้องเกิดเหตุการณ์ขึ้นอย่างแนะนอน 100 %  

 แล้วเหตุการณ์ที่จะเกิดนี้คืออะไร  มาติดตามกันนะครับ  ชายที่มาพบผมอายุ 47 ปี ตั้งแต่ตำแหน่้งอายุ 46 ปี ผมสังเกตุเห็นเส้นวาสนาตรงเหนือเส้นสมองในมือขวา มีเส้นแยกไปสัมผัสกับเส้นอาทิตย์  นั่นหมายถึงการตัดสินใจขายกิจการ หรือตัดสินใจอะไรสักอย่างเพื่อการสร้างชื่อเสียงและเงินทอง ดูประกอบกับเส้นที่แยกออกจากเส้นชีวิตทั้งสามเส้น ตำแหน่งอายุก็คือช่วงประมาณนี้เช่นกัน และเส้นที่แยกออกเส้นแรกคืออายุ 46-47 ปี ก็เลยถามท่านไปว่า  ท่าน ได้ตัดสินใจลงทุนเพิ่มเติม ซึ่งท่านมีเครดิตมากกู้เท่าไหร่เขาก็ให้นะ  เป็นช่วงเวลานี้แหละกำลังอยู่ในช่วงอายุ นี้ ได้ทำอะไรไปแล้วหรือยัง   ท่านก็ตอบก่อนที่ผมจะพูดต่อไปว่า  ผมกู้ได้แล้ว กู้เพื่อขยายโรงงาน ก็ได้วงเงิน 100 กว่าล้าน  เป็นการยืนยันคำทำนายที่ผมพูดออกไป

   หลัง จากนั้นก็คุยกันและตอบปัญหาให้ท่านหลาย ๆ เรื่องที่อยากทราบ  ทั้งดีและไม่ดี  อะไรควรระวังในการดำเนินชีวิตและธุรกิจที่กำลังดำเนินไป  ก็พยากรณ๋์ไปตามสิ่งที่เห็นปรากฎในมือ  อย่างไรก็ตาม  เจ้าของลายมือนี้มีเส้นวาสนา เส้นอาทิตย ์ และเส้นอื่น ๆ ที่มีลักษณะให้คุณอยู่ในมือสมบูรณ์ดี  รวมถึงเส้นหลักทรัพย์ก็ดี   หากสังเกตเนินในมือจะเห็นว่าไม่นูนเด่นขึ้นมากนัก  ประกอบกับมือไม่หนามาก  จึงเป็นคนที่มีความสุขในกาำรดำเนินชีวิต  (มีความพอเหมาะ ไม่โลภ  ใช้ชีัวิตถูกต้อง)  วันนี้ก็วิเคราะห์ไว้เบื้องต้นประมาณนี้ก่อนนะครับ.

อ.ธนพงศ์  หลักนครพล