Open menu

ตัวอย่างหรือวิธีการพยากรณ์ลายมือและคำพยากรณ์เต็มรูปแบบที่ท่านจะได้รับ

วิธีพยากรณ์ลายมือ
 

การพยากรณ์ลายมือคืออีกหนึ่งศาสตร์พยากรณ์ที่มีความแม่นยำสูงและแตกต่างจากการพยากรณ์แบบอื่น ๆ เพราะการพยากรณ์ลายมือหรือการดูลายมือเป็นเรื่องเฉพาะตัวของบุคคลนั้น ๆ แม้แต่คู่แฝดที่เกิดห่างกันไม่กี่ นาทีก็ย่อมมีคำพยากรณ์ที่แตกต่างกันได้ หากเส้นสายลายมือของเขาทั้งสองแตกต่างกัน และนั่นคือข้อเท็จจริงที่ยืนยันได้ว่าคนเราแม้จะเกิดวันเวลา เดือนปีเดี่ยวกัน แต่ก็ย่อมจะมีชีวิตแตกต่างกันไปตามกรรม ตามลิขิตหรือแผนที่ชีวิตที่บันทึกไว้ในฝ่ามือของแต่ละคน(คลิกดูตัวอย่างลายมือพี่น้องแตกต่างชีวิตต่างกัน) 

     แบ่งการพยากรณ์ออกเป็น 4 ส่วน คือ   

         1.พยากรณ์ลายมือภาพรวม เช่นความเป็นตัวตนของเจ้าของมือ อาชีพการงานที่เหมาะสม  ข้อดีหรือจุดเด่นของตัวเองที่ควรนำมาใช้   ข้อด้อยของตัวเองที่ควรระมัดระวัง หรือปรับปรุง

      2.พยากรณ์ลายมือล่วงหน้าอนาคจากอายุปัจจุบันถึงอายุ 70 ปี จะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าดีร้ายในช่วงปีใดสมมติ ผู้ขอรับคำพยากรณ์ ปัจจุบันอายุ 30 ปี  ก็จะพยากรณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตั้งแต่อายุ ปัจจุบัน (30 ปี) จนกระทั่งอายุ 70 ปี  ช่วงปีใดมีข้อควรระวังเกี่ยวกับเรื่องอะไร   หน้าที่การงาน  ธุรกิจจะรุ่งเรืองสูงสุดในปีใด  ช่วงใดควรจะระมัดระวังเรื่องอะไร  ควรเตรียมการกับสิ่งที่จะเกิดล่วงหน้าอย่างไร ทั้งดี ทั้งร้าย (อนึ่งการพยากรณ์ย้อนหลังหรือพยากรณ์อดีตที่ผ่านมาก็จะพยากรณ์ประกอบพอสมควร เพื่อตรวจสอบยืนยันความถูกต้องแม่นยำก่อนการพยากรณ์ปัจจุบันและอนาคต เช่นพยากรณ์ช่วงที่มีปัญหา  หรือความสำเร็จที่เกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมา)

      3.พยากรณ์ลายมือ ชีวิตปัจจุบันในรอบปีหรือ 12 เดือน นับจากเดือนปัจจุบัน เช่นส่งคำขอเดือน พ.ค.53 ก็เริ่มพยากรณ์ตั้งแต่ พ.ค.  53 ถึง สิ้นสุด เม.ย.54 เช่นเดือนใดมีโชคมีลาภ เดือนใดมีเคราะห์หรืออุบัติเหตุที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็จะแจ้งเตือนให้ทราบ (เขียนและมอบให้เจ้าของลายมือ)
     
     4.ตอบคำถามลายมือ คำถามพิเศษที่ต้องการทราบ
หรือมีข้อสงสัยใด ๆ  เป็นต้นว่า  จะ แต่งงานปีไหน จะได้บรรจุเข้าทำงานหรือไม่  ..หรือคำถามอื่นไดที่ต้องการทราบเพิ่มเติม หรือเมื่อจบการพยากรณ์ทั้งหมดแล้วไม่เข้าใจในช่วงใด หรือจะสอบถามข้อสงสัยที่ตอบไม่ชัดเจนพอก็ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้


ข้อมูลสำหรับการพยากรณ์ลายมือ

         การแจ้ง วัน เดือน ปีเกิด  (จะตรวจสอบยืนยันวันเดือนปีกับปฏิทิน 100 ปีให้อีกครั้งหนึ่ง)
ข้อมูลส่วนตัวพอสังเขปที่ท่านพอจะบอกได้:เช่นอาชีพ /สถานะภาพการสมรส/(ข้อมูลของท่านทั้งหมดถือเป็นความลับและให้ความสำคัญถึงความเป็นส่วนตัว) 

  วันเดือน ปีเกิด  นำมาเพื่อกำหนดช่วงเวลาเวลาประกอบในการพยากรณ์ช่วงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต  จำเป็นต้องใช้วันเดือนปีเพื่อความแม่นยำ  ในกรณีที่จะได้ทราบว่าปัจจุบันในมือท่านกับอายุจะต้องสัมพันธ์กัน  ช่วงปี ช่วงเดือน หรือช่วงวันที่ ที่จะเกิดเหตุการณ์  ในการพยากรณ์ล่วงหน้า

         หมอดูลายมือต้องทราบประวัติส่วนตัวด้วยหรือไม่ คือ อย่างนี้ครับ การดูดวงใด ๆ ก็จะดูอยู่อย่างน้อย 2 อย่างเป็นหลัก คือดวงลิขิตคือติดมากับตัวท่านหนึ่ง  อีกหนึ่งคือการกระทำของเจ้าของดวงลายมือคือสิ่งที่ปฏิบัติอยู่หรืออาชีพการงานที่ ทำอยู่ในปัจจุบัน ทั้งสองอย่างนี้จะเกื้อกูลกันครับ ถ้าคนดวงดีแล้วได้อยู่ในพื้นที่หรือทำเลที่ดี ได้ประกอบอาชีพการงาน ในภพภูมิที่ดีก็จะได้ผลดีมาก เปรียบพืชพันธุ์ดีได้ปลูกในที่ดินอุดม มีน้ำท่าอากาศที่เหมาะสมย่อมเจริญงอกงามได้ผลดี แต่หากไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อหรือเลือกอาชีพที่ไม่เหมาะก็จะได้ผลที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง  ทั้งนี้ถ้าได้ทราบอาชีพหรือหน้าที่การงานแล้วผมก็บอกได้ว่าท่านจะก้าวไปถึงระดับใดของชีวิตในอาชีพการงานนั้น เช่นเป็นตำรวจหรือทหาร ดูดวงในมือก็จะบอกได้ว่าท่านจะได้ยศถึงขั้นนายพัน.. หรือนายพล ... ถ้าอาชีพค้าขายก็จะบอกท่านได้ว่าสิ่งที่ค้าขายอยู่นั้นดีแล้วเหมาะแล้วหรือไม่ และจะร่ำรวยหรือประสบผลสำเร็จมากน้อยเพียงใดในช่วงปีใดคือช่วงที่เหมาะกับ การลงทุนเพิ่ม จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือขยายกิจการในช่วงใด  หรือช่วงปีใดควรชะลอไว้ก่อน มีอะไรที่ต้องทำเพิ่มเสริม...หรือระมัดระวังเป็นพิเศษ..

    หากท่านจะไม่บอกอะไรเกี่ยวกับส่วนตัวเลยก็ได้ครับ และ ก็ไม่มีปัญหาอะไรเช่นกัน เพราะสามารถพยากรณ์ไปได้ เช่นกรณีดูว่าลายมือท่านบอกว่าท่านจะร่ำรวย หรือขึ้นสู่จุดสูงสุดของชีวิตในช่วงปีใดก็จะบอกไป  ท่านก็จงดูว่าท่านประกอบอาชีพอะไรอยู่แล้วก็วางแผนให้เกิดผลสำเร็จตามนั้น เปรียบเทียบหรือยกสมมติว่าเจ้าของลายมือปลูกต้นไม้เพื่อขายลูกขายผล ส่วนมากก็จะใช้เวลา 3- 5 ปี ในระหว่างนั้นท่านก็บำรุงรักษาให้ดีให้ลงตัวตามช่วงเวลาที่เหมาะสมแล้วผลก็ จะได้ตามนั้นสำหรับคนดวงดี  แต่คนดวงลายมือไม่ดี ทำให้ดีอย่างไรก็อาจได้ตามนั้นไม่ทั้งหมดหรืออาจได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็น แต่ก็ยังดีนะครับเพราะเรารู้ล่วงหน้าว่าช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่ไม่ดี เป็นช่วงที่มีอุปสรรคปัญหา  ก็จะได้ไม่ประมาท ไม่ชะล่าใจ ไม่ปล่อยปะละเลยให้เสียหายมากว่าที่ควรจะเป็น  

    สำหรับบางคนลายมือบอกว่าจะได้ลาภลอยเมื่อปีใด เดือนใด ถ้ามีอยู่ในมือผมก็จะบอกให้นะครับ แล้วช่วงนั้นก็อย่าลืมลงทุนหรือทำอะไรเพื่อให้ผลออกมาในช่วงเดือนหรือปีนั้น ๆ   จะได้มากได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับบุญกุศลที่เคยสร้างสมไว้ครับ อุปมาได้เหมือนคนดีย่อมทำดีได้ง่าย คนมีบุญเข้าถึงมรรคผลอันอุดมได้ด้วยเหตุของกรรมดี .

 ตัวอย่างการพยากรณ์ลายมือสำหรับ 1 ท่าน

 การพยากรณ์ลายมือมี 2 แบบ คือ

พยากรณ์แบบพบกัน เฉพาะพฤหัส กับอาทิตย์

 

พยากรณ์ทางไลน์ เพิ่มไอดีไลน์ @handhoro

 

ภาพมือที่นำมาพยากรณ์ลายมือที่สมบูรณ์ครบถ้วนจะต้องมีทั้งสองมือ จำนวน 8 ภาพ

 

(คลิกอ่าน ดูตัวอย่างภาพที่จะต้องส่งทั้ง 8 ภาพเพื่อพยากรณ์)

 

ภาพหลังมือซ้าย-ขวา (2ภาพ)

ดูลายมือ 349 บาท

ภาพฝ่ามือซ้าย-ขวา (2ภาพ)

ดูลายมือ 349 บาท

ภาพแบบขยายฝ่ามือซ้าย-ขวา (2ภาพ)

ดูลายมือ 349 บาท

 ภาพที่ 7 คือความหนาของมือ


 

ดูลายมือได้อย่างไรบ้าง

ดูลายมือทางเนท (อินเตอร์เนท)-ไลน์ line

 

ดูลายมือโดยพบกัน

 

           

คำพยากรณ์ของคุณ เรียนวิชา  มาหาทรัพย์
วันเดือนปีเกิด ที่แจ้งมาอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2515  แรม 10 ค่ำเดือน 7 ปีชวด
ทำการยืนยันกับวันเดือนปีใน ปฏิทิน 100 ปี แล้ว
1.    พยากรณ์ภาพรวม  ที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล เช่น ข้อดี ข้อด้อย ตัวตนเจ้าของมือ  โดยดูจาก
     ลักษณะรูปมือ
     ลักษณะของนิ้วมือ / ข้อนิ้วมือ
     ลักษณะของเนินในมือ  เส้นลายมือที่ปรากฏในมือบ่งบอกถึง โชค วาสนา อุปสรรค…..
ขอ ขอบคุณท่าน ในความไว้วางใจ ให้พยากรณ์หรืออ่านแผนที่ชีวิต เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้มีความรอบคอบและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น   โปรดพิจาณาเลือกส่วนที่เห็นว่าดี และเหมาะสมกับท่านไปปรับปรุงใช้  ซึ่งจะเป็นผลดีและเป็นประโยชน์กับตัวท่านเอง  ถ้าจะเปรียบไปแล้วผมก็เหมือนผู้รู้ถนนหนทางหรือแผนที่เส้นทาง  รู้ตำแหน่งที่ตั้งต่าง ๆ ของสถานที่หนึ่ง  ที่ท่านกำลังเดินทางเข้ามาแล้วไม่รู้ถนนหนทาง หรือตำแหน่งไม่ชัดเจน  ผมก็จะแนะนำให้ถึงตำแหน่งที่ตั้งต่าง ๆ ที่ท่านกำลังเดินทางไป  ย่อมทำให้ง่ายขึ้น ไปถึงได้เร็ว และไม่เสียเวลา รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเดินทางมากเกินความจำเป็น
 บุคลิก นิสัยใจคอความเป็นตัวตน จุดเด่น จุดด้อยของตัวท่าน
จุด แข็ง ท่านเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง  ยึดมั่นในความคิดความเชื่อของตนเองแต่ก็ผ่อนปรนพอสมควร กล้าคิด กล้าตัดสินใจ เป็นนักวางแผนที่ดีและก็ลงมือทำตามแผน รู้วิธีหรือแนวทางในการคิด วิธีการตรวจสอบและประเมินผลความสำเร็จด้วยวิธีของตัวเอง มีความมุ่งมั่นสูง จะกระทำการใด ๆแล้วจะมีเป้าหมายชัดเจน มีข้อมูลมากพอและเป็นนักสะสมข้อมูลการตัดสินใจทั้งหมดจึงมีเหตุผลอย่างเพียง พอเสมอ  รักความยุติธรรม มีใจเมตตากรุณา  มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำหรือรักที่จะทำตัวเป็นแบบอย่างในการนำให้กับคนอื่น ๆ
จุดอ่อน บางคนหรือส่วนใหญ่คนเราจุดที่แข็งหรือจุดเด่นกลายเป็นจุดอ่อนหรือจุดด้อยของ ตัวเองไป กรณีที่มีความเชื่อมั่นในความคิดความเชื่อของตัวเองมากเกินไป ก็จะกลายเป็นจุดอ่อน ที่ขาดแนวร่วมในทางความคิด หรือขาดความคิดในมุมของคนอื่น ๆ มาประกอบการพิจารณาหัวข้อดีข้อด้อย  กว่าจะเห็นจุดอ่อนของตัวเอง ก็อาจเสียเพื่อนร่วมงาน หรือลูกน้องไปพอสมควร แต่สำหรับคุณแล้วไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง  จะมีอยู่บ้างก็ตรงที่ความตั้งใจสูงถ้าไม่ได้ตามนั้นอาจรู้สึกผิดหวังค่อน ข้างมาก มากจนรู้สึกผิดและคิดว่าตัวเองผิดและเสียใจมากเกินความพอควร  ซึ่งความจริงแล้วการที่เราไม่ได้ตามเป้าหมายเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนต้อง ประสบพบเจอ  การที่จะทำอะไรสำเร็จได้ในโลกของความจริง บางครั้งบางคนก็ล้มลุก คลุกคลานไม่รู้กี่ครั้งกี่หน  ความสำเร็จที่จริงคือการรู้จักแพ้และเริ่มต้นปรับปรุงข้อด้อยของที่ผ่านมา แล้วเริ่มต้นกับมันใหม่
2. การงาน อาชีพที่เหมาะกับชะตาชีวิต ความเจริญก้าวหน้า
คุณ เป็นคนที่มีสมองพิเศษที่มีความจดจำเรื่องราวต่าง ๆ ได้ดี ประกอบกับเป็นนักวางแผนในได้หลายชั้นเพื่อที่จะเอาชนะคู่แข่ง  มือสี่เหลี่ยมผืนผ้านิ้วยาวรูปทรงมือออกยาว มีเส้นพรสวรรค์แห่งความสำเร็จและจินตนาการดี  มีโอกาสสร้างความสำเร็จมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป  ประกอบกับมีเส้นอาทิตย์คู่ เนินพฤหัสก็เด่น มีเส้นความสำเร็จเกิดขึ้นจากอาชีพการงานอย่างชัดเจน นั้นหมายความว่าหากคุณได้ประกอบอาชีพจากสิ่งที่คุณรักและชอบกับมันแล้วคุณจะ ทุ่มเทอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยจนกว่าจะไปถึงเป้าหมาย  และผลจาการทุ่มนั้นจะส่งผลให้คุณเป็นคนหนึ่งที่ยื่นอยู่ตรงจุดที่ทุกคนมอง เห็นความสำเร็จความสามารถของคุณได้  งานที่เหมาะกับคุณจะเกี่ยวข้องกับศิลปะ  กวีนิพนธ์  การแสดง การออกแบบ หรืองานใด ๆ ที่ต้องใช้ความรู้ความสารมารถหลาย ๆมิติประกอบกัน

3. โชคลาภ วาสนา นำพาชีวิตให้สุขสบายในบั้นปลาย
จะ สังเกตได้ว่าไม่มีอะไรง่ายสำหรับคุณที่จะได้มา  แต่บางเรื่องก็ได้มาอย่างไม่น่าเชื่อทั้งที่เป็นเรื่องใหญ่ แต่เรื่องเล็ก  ๆ น้อย ๆ คิดว่าง่ายแต่กลับไม่ได้ทั้งที่ตั้งใจว่าได้และมองว่าง่าย  ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าไม่มีอะไรแน่นอนในชีวิตของคุณ  แต่สิ่งที่แน่นอนก็คือสิ่งที่อยากได้และเป็นเรื่องจำเป็นเกี่ยวกับชื่อเสียง การงาน อาชีพ คุณทำได้แต่ต้องอย่าคาดหวังว่าจะได้ในเวลานั้น ปีนั้น  เพราะจะทำให้เสียอารมณ์  จงทำให้ดีที่สุดเมื่อจบงานแล้วหรือส่งมอบไปแล้วจงลืมมันเสีย อย่าไปจดจ่อหรือคาดหวัง แล้วมันจะได้เอง
4. ชีวิตคู่  ความรัก อุปสรรค รักสามเส้า รักคนมีเจ้าของ
คุณ เป็นคนมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้าม ช่วงเวลาแห่งความรักหรือช่วงอายุ ที่อยู่ในช่วงนั้นมักจะมีโอกาสได้เลือกหรือมีมาให้เลือกจนตัดสินใจลำบากอัน ที่หนึ่ง  อันที่สองมักจะมีอุปสรรคหรือถูกขัดขวางจากญาติหรือคนในครอบครัว  แต่ถ้าคุณตัดสินใจด้วยตัวเองทุกอย่างก็จะดีเองครับ   (ผมมีบทความเพื่อประกอบกับการตัดสินใจฝากมาให้ศึกษา ชีวิตคู่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดของการใช้ชีวิตหรือการมีชีวิตอยู่บนโลกนี้)
5. การเงิน ความร่ำรวย  ชื่อเสียง
คน เรามีความสุขเกี่ยวกับความร่ำรวยได้ด้วยความรู้จักพอ แต่บางคนรวยมากมายไม่รู้จักพอก็ยังจนอยู่อย่างนั้น  เกี่ยวกับความร่ำรวยหรือชื่อเสียงเงินทองของคุณจะกล่าวได้ว่าเป็นไปตามความ คิดความฝันคุณคงยังพอจำได้ในช่วงอายุ30-31 ปีความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับชิตคุณคราวนั้นมันยังคงต่อเนื่องสืบต่อมา  และเมื่ออายุ 45 -46 ปี
ความสำเร็จต่าง ๆ ที่คุณวาดหวังไว้จะไหลมารวม เกียรติยศ  ชื่อเสียง เงินทอง
6. โอกาสที่จะเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อทำงาน/ท่องเที่ยว/ศึกษาต่อ
ปกติก็มักจะมีดวงเดินทางหรืออยู่กับที่ไม่ค่อยจะได้อยู่แล้ว จะเกี่ยวกับอาชีพ หน้าที่การงาน หรือความจำเป็นบางอย่างก็ตาม

7. ปัญหาสุขภาพ โรคประจำตัว เหตุการณ์ที่ต้องระวัง
โดย รวมแล้วก็ไม่มีอะไรที่น่าห่วง  ที่จะต้องใส่ใจมากขึ้นคือเรื่องสายตาและความเครียด  เพราะคุณมักจะคิดอะไรและวางแผนงานต่าง ๆ พร้อมกับความมุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จตามนั้น   จนลืมเรื่องการพักผ่อนหรือให้ความสำคัญกับสุขภาพ  คนเราช่วงมีกำลังทั้งกาย ใจ สมอง  ก็จะลืมไปว่าทุกอย่างมีอายุการใช้งาน และทุกอย่างก็ต้องการบำรุงรักษาระหว่างการใช้งาน

โปรดดูตารางพยากรณ์และคำถามพิเศษในหน้าถัดไป


คำ พยากรณ์ในรอบ 12 เดือน  (เริ่มจากเดือน 1 ไทย-เดือนอ้าย นับวันเกิดตามวันทางจันทรคติคือขึ้นแรม ซึ่งจะตรงกับเดือนสากลตามช่วงวันที่ที่กำหนดไว้  วันที่จะมีช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวระหว่างเดือน)
เดือนไทย    ช่วงเดือนสากล    เริ่มวันที่    ถึงวันที่    คำพยากรณ์
1      ม.ค.53    10 ม.ค.    8 ก.พ.    มีเรื่องยุ่ง ๆ เกี่ยวกับเงินทอง ระวังการใช้จ่ายการลงทุน คิดให้รอบคอบแล้วจะได้มากว่าเสีย  ช่วงนี้มีอะไรดี ๆ เข้ามาในชีวิตค่อนข้างมาก  ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่ดี  พูดง่าย ๆ ว่าดี 3 ไม่ดี 1  อย่าลืมทำตามแผนที่คิดที่หวังไว้
2     ก.พ.53    9 ก.พ.    9 มี.ค.    ทุกอย่างค่อนข้างจะลงตัว คิดจะทำอะไร
อะไรต่อมิอะไรก็ได้ตามนั้น   บางอย่างไม่ได้หวังก็ยังได้อีกต่างหาก
3     มี.ค.53    10 มี.ค.    8 เม.ย.    ทุกอย่างอยู่ในการควบคุม สบายใจได้ จะหาเวลาพักผ่อนหรือเดินทางไกล  ๆ ก็ราบรื่นดี
4    เม.ย.53    9 เม.ย.    7 พ.ค.    เรื่องความรัก เรื่องอุปสรรค หน้าที่การงานดูเหมือนจะทำให้ปวดหัว ไม่รู้แน่ชัดว่ามากจากสาเหตุอะไรกันแน่  แต่ไม่ต้องกังวล รวบรวมสมาธิ  แก้ปัญหาที่ละขั้นทีละเรื่อง  ทุกยอย่างผ่านพ้นไปด้วยดี
5     พ.ค.53    8 พ.ค.    6 มิ.ย.    มีหลายอย่างหลายงานที่คุณคิดและทำ จัดลำดับความสำคัญให้ดี  แล้วทุกอย่างก็จะสำเร็จตามนั้น  อีกอย่างเช่วงเวลานี้ก็ถือว่าดีมากอีกเดือนหนึ่ง
6     มิ.ย.53    7 มิ.ย.    5.ก.ค.    เป็นช่วงเดือนที่เกิด ไม่มีอะไรให้กังวลทุกข์ใจ ทุกอย่างสบาย ๆ  คิดไว้ฝันไว้ รอรับข่าวดี
7     ก.ค.53    6 ก.ค.    4 ส.ค.     จะได้รับความสำเร็จแต่อาจไม่ตรงเป้าหรือเต็มตามเป้าหมายนัก แต่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีตามที่คุณหวังไว้
8     ส.ค.53    5 ส.ค.    3 ก.ย.    ชีวิตแจ่มใส ทุกอย่างค่อนข้างลงตัวและเป็นตามความคาดหวัง มีอะไรใหม่ ๆ เข้ามาในชีวิต  จงฉกฉวยหรือเก็บเกี่ยวให้ได้มากที่สุด  นี่คือโอกาสสำคัญทีเดียว
9     ก.ย.53    4 ก.ย.    2 ต.ค.    เป็นช่วงเวลาที่คุณอยากพักผ่อนแต่ไม่ได้พักผ่อน เพราะมีเรื่องปวดหัววุ่นวายภายในครอบครัว ญาติพี่น้องคุณเอง  แต่ก็ไม่มีอะไรเลวร้าย ใช้เวลาเป็นตัวแก้ปัญหาครับ ไม่จำเป็นใด ๆ ที่ต้องตัดสินใจ
10     ต.ค.53    3 ต.ค.    1 พ.ย.    มีเรื่องดี ๆ เข้ามาความสำเร็จ  เงินทอง
ความรัก  บริหารจัดการให้ดี  ทุกอย่างจะราบรื่นเรียบร้อย
11     พ.ย.53    2 พ.ย.    1 ธ.ค.    งานเข้าเงินเข้า  ผมไม่ทราบว่าคุณทำงานอะไรแต่เดือนนี้ ช่วงเวลานี้ งานเข้า เงินเข้าตั้งแต่ต้นเดือน  แต่ปลายเดือนรายจ่ายสูง ต้องรอบรอบในการตัดสินใจและการลงทุน
12     ธ.ค.53    1 ธ.ค.    31 ธ.ค.    อาจต้องเดินทางไกล หรือต้องเคลื่อนย้ายปรับปรุงที่ทำงาน หรือทำอะไรให้เหมาะสมลงตัวมากขึ้น แต่เป็นเรื่องที่ดีครับ
                

8. คำถามที่ต้องการทราบเป็นกรณีพิเศษ
1.คำถามพิเศษ รอผลประกวดงานเขียนนวนิยายเดือนกรกฎาได้รางวัลไหม จะยึดเป็นอาชีพรุ่งไหม
   ตามที่เห็นในลายมือบอกว่าจะสำเร็จ แต่ดูเหมือนว่าปีนี้วันเกิดของคุณไปตรงกับวันจันทร์ แรม 10 ค่ำ ทำให้มีพลังน้อย มีความไม่แน่ไม่นอน พลังความโชคดีถูกตัดทอนให้กลายเป็นความไม่แน่นอนโดยอิทธิพลของดาวจันทร์ และซ้ำเติมไปอีกตรงที่เป็นช่วงเดือนมืดคือแรม 10 ค่ำ  จึงพยากรณ์ได้ว่าได้รางวัลแต่ไม่ใช่รางวัลที่ 1 หรือรางวัลใหญ่
2.อีกข้อที่กังวลตอนนี้ ความรักคู่ครอง โดนทางบ้านเร่งรัด ถ้าไม่ถูกใจ ไม่เอาดีกว่า ช่วยละเอียดข้อนี้ด้วยครับ รึจะตัดรำคาญดี
    ที่จริงปีนี้ก็เป็นปีที่อะไรก็ไม่แน่นักในชีวิตคุณ  สิ่งที่จะได้ก็จะถูกลดทอน  ด้วยอิทธิพลตามที่ผมกล่าวแล้วในข้อ 1   ดังนั้นอย่าตัดสินใจแบบส่ง ๆ หรือตัดความรำคาญ  โดยเฉพาะเรื่องความรัก ที่เป็นเรื่องสำคัญยิ่งของชีวิต
ผมฝากบทความมาให้ เพื่อประกอบการพิจารณาประกอบเรื่องความรักกับการใช้ชีวิตคู่

  จบคำพยากรณ์ .. ขอความสุข สวัสดี จงบังเกิดแด่ท่าน และครอบครัวตลอดไป.

อ.ธนพงศ์
คำพยากรณ์ของคุณ เรียนวิชา  มาหาทรัพย์
วันเดือนปีเกิด ที่แจ้งมาอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2515  แรม 10 ค่ำเดือน 7 ปีชวด
ทำการยืนยันกับวันเดือนปีใน ปฏิทิน 100 ปี แล้ว
1.    พยากรณ์ภาพรวม  ที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล เช่น ข้อดี ข้อด้อย ตัวตนเจ้าของมือ  โดยดูจาก
     ลักษณะรูปมือ
     ลักษณะของนิ้วมือ / ข้อนิ้วมือ
     ลักษณะของเนินในมือ  เส้นลายมือที่ปรากฏในมือบ่งบอกถึง โชค วาสนา อุปสรรค…..
ขอ ขอบคุณท่าน ในความไว้วางใจ ให้พยากรณ์หรืออ่านแผนที่ชีวิต เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้มีความรอบคอบและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น   โปรดพิจาณาเลือกส่วนที่เห็นว่าดี และเหมาะสมกับท่านไปปรับปรุงใช้  ซึ่งจะเป็นผลดีและเป็นประโยชน์กับตัวท่านเอง  ถ้าจะเปรียบไปแล้วผมก็เหมือนผู้รู้ถนนหนทางหรือแผนที่เส้นทาง  รู้ตำแหน่งที่ตั้งต่าง ๆ ของสถานที่หนึ่ง  ที่ท่านกำลังเดินทางเข้ามาแล้วไม่รู้ถนนหนทาง หรือตำแหน่งไม่ชัดเจน  ผมก็จะแนะนำให้ถึงตำแหน่งที่ตั้งต่าง ๆ ที่ท่านกำลังเดินทางไป  ย่อมทำให้ง่ายขึ้น ไปถึงได้เร็ว และไม่เสียเวลา รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเดินทางมากเกินความจำเป็น
 บุคลิก นิสัยใจคอความเป็นตัวตน จุดเด่น จุดด้อยของตัวท่าน
จุด แข็ง ท่านเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง  ยึดมั่นในความคิดความเชื่อของตนเองแต่ก็ผ่อนปรนพอสมควร กล้าคิด กล้าตัดสินใจ เป็นนักวางแผนที่ดีและก็ลงมือทำตามแผน รู้วิธีหรือแนวทางในการคิด วิธีการตรวจสอบและประเมินผลความสำเร็จด้วยวิธีของตัวเอง มีความมุ่งมั่นสูง จะกระทำการใด ๆแล้วจะมีเป้าหมายชัดเจน มีข้อมูลมากพอและเป็นนักสะสมข้อมูลการตัดสินใจทั้งหมดจึงมีเหตุผลอย่างเพียง พอเสมอ  รักความยุติธรรม มีใจเมตตากรุณา  มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำหรือรักที่จะทำตัวเป็นแบบอย่างในการนำให้กับคนอื่น ๆ
จุดอ่อน บางคนหรือส่วนใหญ่คนเราจุดที่แข็งหรือจุดเด่นกลายเป็นจุดอ่อนหรือจุดด้อยของ ตัวเองไป กรณีที่มีความเชื่อมั่นในความคิดความเชื่อของตัวเองมากเกินไป ก็จะกลายเป็นจุดอ่อน ที่ขาดแนวร่วมในทางความคิด หรือขาดความคิดในมุมของคนอื่น ๆ มาประกอบการพิจารณาหัวข้อดีข้อด้อย  กว่าจะเห็นจุดอ่อนของตัวเอง ก็อาจเสียเพื่อนร่วมงาน หรือลูกน้องไปพอสมควร แต่สำหรับคุณแล้วไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง  จะมีอยู่บ้างก็ตรงที่ความตั้งใจสูงถ้าไม่ได้ตามนั้นอาจรู้สึกผิดหวังค่อน ข้างมาก มากจนรู้สึกผิดและคิดว่าตัวเองผิดและเสียใจมากเกินความพอควร  ซึ่งความจริงแล้วการที่เราไม่ได้ตามเป้าหมายเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนต้อง ประสบพบเจอ  การที่จะทำอะไรสำเร็จได้ในโลกของความจริง บางครั้งบางคนก็ล้มลุก คลุกคลานไม่รู้กี่ครั้งกี่หน  ความสำเร็จที่จริงคือการรู้จักแพ้และเริ่มต้นปรับปรุงข้อด้อยของที่ผ่านมา แล้วเริ่มต้นกับมันใหม่
2. การงาน อาชีพที่เหมาะกับชะตาชีวิต ความเจริญก้าวหน้า
คุณ เป็นคนที่มีสมองพิเศษที่มีความจดจำเรื่องราวต่าง ๆ ได้ดี ประกอบกับเป็นนักวางแผนในได้หลายชั้นเพื่อที่จะเอาชนะคู่แข่ง  มือสี่เหลี่ยมผืนผ้านิ้วยาวรูปทรงมือออกยาว มีเส้นพรสวรรค์แห่งความสำเร็จและจินตนาการดี  มีโอกาสสร้างความสำเร็จมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป  ประกอบกับมีเส้นอาทิตย์คู่ เนินพฤหัสก็เด่น มีเส้นความสำเร็จเกิดขึ้นจากอาชีพการงานอย่างชัดเจน นั้นหมายความว่าหากคุณได้ประกอบอาชีพจากสิ่งที่คุณรักและชอบกับมันแล้วคุณจะ ทุ่มเทอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยจนกว่าจะไปถึงเป้าหมาย  และผลจาการทุ่มนั้นจะส่งผลให้คุณเป็นคนหนึ่งที่ยื่นอยู่ตรงจุดที่ทุกคนมอง เห็นความสำเร็จความสามารถของคุณได้  งานที่เหมาะกับคุณจะเกี่ยวข้องกับศิลปะ  กวีนิพนธ์  การแสดง การออกแบบ หรืองานใด ๆ ที่ต้องใช้ความรู้ความสารมารถหลาย ๆมิติประกอบกัน

3. โชคลาภ วาสนา นำพาชีวิตให้สุขสบายในบั้นปลาย
จะ สังเกตได้ว่าไม่มีอะไรง่ายสำหรับคุณที่จะได้มา  แต่บางเรื่องก็ได้มาอย่างไม่น่าเชื่อทั้งที่เป็นเรื่องใหญ่ แต่เรื่องเล็ก  ๆ น้อย ๆ คิดว่าง่ายแต่กลับไม่ได้ทั้งที่ตั้งใจว่าได้และมองว่าง่าย  ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าไม่มีอะไรแน่นอนในชีวิตของคุณ  แต่สิ่งที่แน่นอนก็คือสิ่งที่อยากได้และเป็นเรื่องจำเป็นเกี่ยวกับชื่อเสียง การงาน อาชีพ คุณทำได้แต่ต้องอย่าคาดหวังว่าจะได้ในเวลานั้น ปีนั้น  เพราะจะทำให้เสียอารมณ์  จงทำให้ดีที่สุดเมื่อจบงานแล้วหรือส่งมอบไปแล้วจงลืมมันเสีย อย่าไปจดจ่อหรือคาดหวัง แล้วมันจะได้เอง
4. ชีวิตคู่  ความรัก อุปสรรค รักสามเส้า รักคนมีเจ้าของ
คุณ เป็นคนมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้าม ช่วงเวลาแห่งความรักหรือช่วงอายุ ที่อยู่ในช่วงนั้นมักจะมีโอกาสได้เลือกหรือมีมาให้เลือกจนตัดสินใจลำบากอัน ที่หนึ่ง  อันที่สองมักจะมีอุปสรรคหรือถูกขัดขวางจากญาติหรือคนในครอบครัว  แต่ถ้าคุณตัดสินใจด้วยตัวเองทุกอย่างก็จะดีเองครับ   (ผมมีบทความเพื่อประกอบกับการตัดสินใจฝากมาให้ศึกษา ชีวิตคู่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดของการใช้ชีวิตหรือการมีชีวิตอยู่บนโลกนี้)
5. การเงิน ความร่ำรวย  ชื่อเสียง
คน เรามีความสุขเกี่ยวกับความร่ำรวยได้ด้วยความรู้จักพอ แต่บางคนรวยมากมายไม่รู้จักพอก็ยังจนอยู่อย่างนั้น  เกี่ยวกับความร่ำรวยหรือชื่อเสียงเงินทองของคุณจะกล่าวได้ว่าเป็นไปตามความ คิดความฝันคุณคงยังพอจำได้ในช่วงอายุ30-31 ปีความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับชิตคุณคราวนั้นมันยังคงต่อเนื่องสืบต่อมา  และเมื่ออายุ 45 -46 ปี
ความสำเร็จต่าง ๆ ที่คุณวาดหวังไว้จะไหลมารวม เกียรติยศ  ชื่อเสียง เงินทอง
6. โอกาสที่จะเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อทำงาน/ท่องเที่ยว/ศึกษาต่อ
ปกติก็มักจะมีดวงเดินทางหรืออยู่กับที่ไม่ค่อยจะได้อยู่แล้ว จะเกี่ยวกับอาชีพ หน้าที่การงาน หรือความจำเป็นบางอย่างก็ตาม

7. ปัญหาสุขภาพ โรคประจำตัว เหตุการณ์ที่ต้องระวัง
โดย รวมแล้วก็ไม่มีอะไรที่น่าห่วง  ที่จะต้องใส่ใจมากขึ้นคือเรื่องสายตาและความเครียด  เพราะคุณมักจะคิดอะไรและวางแผนงานต่าง ๆ พร้อมกับความมุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จตามนั้น   จนลืมเรื่องการพักผ่อนหรือให้ความสำคัญกับสุขภาพ  คนเราช่วงมีกำลังทั้งกาย ใจ สมอง  ก็จะลืมไปว่าทุกอย่างมีอายุการใช้งาน และทุกอย่างก็ต้องการบำรุงรักษาระหว่างการใช้งาน

โปรดดูตารางพยากรณ์และคำถามพิเศษในหน้าถัดไป


คำ พยากรณ์ในรอบ 12 เดือน  (เริ่มจากเดือน 1 ไทย-เดือนอ้าย นับวันเกิดตามวันทางจันทรคติคือขึ้นแรม ซึ่งจะตรงกับเดือนสากลตามช่วงวันที่ที่กำหนดไว้  วันที่จะมีช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวระหว่างเดือน)
เดือนไทย    ช่วงเดือนสากล    เริ่มวันที่    ถึงวันที่    คำพยากรณ์
1      ม.ค.53    10 ม.ค.    8 ก.พ.    มีเรื่องยุ่ง ๆ เกี่ยวกับเงินทอง ระวังการใช้จ่ายการลงทุน คิดให้รอบคอบแล้วจะได้มากว่าเสีย  ช่วงนี้มีอะไรดี ๆ เข้ามาในชีวิตค่อนข้างมาก  ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่ดี  พูดง่าย ๆ ว่าดี 3 ไม่ดี 1  อย่าลืมทำตามแผนที่คิดที่หวังไว้
2     ก.พ.53    9 ก.พ.    9 มี.ค.    ทุกอย่างค่อนข้างจะลงตัว คิดจะทำอะไร
อะไรต่อมิอะไรก็ได้ตามนั้น   บางอย่างไม่ได้หวังก็ยังได้อีกต่างหาก
3     มี.ค.53    10 มี.ค.    8 เม.ย.    ทุกอย่างอยู่ในการควบคุม สบายใจได้ จะหาเวลาพักผ่อนหรือเดินทางไกล  ๆ ก็ราบรื่นดี
4    เม.ย.53    9 เม.ย.    7 พ.ค.    เรื่องความรัก เรื่องอุปสรรค หน้าที่การงานดูเหมือนจะทำให้ปวดหัว ไม่รู้แน่ชัดว่ามากจากสาเหตุอะไรกันแน่  แต่ไม่ต้องกังวล รวบรวมสมาธิ  แก้ปัญหาที่ละขั้นทีละเรื่อง  ทุกยอย่างผ่านพ้นไปด้วยดี
5     พ.ค.53    8 พ.ค.    6 มิ.ย.    มีหลายอย่างหลายงานที่คุณคิดและทำ จัดลำดับความสำคัญให้ดี  แล้วทุกอย่างก็จะสำเร็จตามนั้น  อีกอย่างเช่วงเวลานี้ก็ถือว่าดีมากอีกเดือนหนึ่ง
6     มิ.ย.53    7 มิ.ย.    5.ก.ค.    เป็นช่วงเดือนที่เกิด ไม่มีอะไรให้กังวลทุกข์ใจ ทุกอย่างสบาย ๆ  คิดไว้ฝันไว้ รอรับข่าวดี
7     ก.ค.53    6 ก.ค.    4 ส.ค.     จะได้รับความสำเร็จแต่อาจไม่ตรงเป้าหรือเต็มตามเป้าหมายนัก แต่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีตามที่คุณหวังไว้
8     ส.ค.53    5 ส.ค.    3 ก.ย.    ชีวิตแจ่มใส ทุกอย่างค่อนข้างลงตัวและเป็นตามความคาดหวัง มีอะไรใหม่ ๆ เข้ามาในชีวิต  จงฉกฉวยหรือเก็บเกี่ยวให้ได้มากที่สุด  นี่คือโอกาสสำคัญทีเดียว
9     ก.ย.53    4 ก.ย.    2 ต.ค.    เป็นช่วงเวลาที่คุณอยากพักผ่อนแต่ไม่ได้พักผ่อน เพราะมีเรื่องปวดหัววุ่นวายภายในครอบครัว ญาติพี่น้องคุณเอง  แต่ก็ไม่มีอะไรเลวร้าย ใช้เวลาเป็นตัวแก้ปัญหาครับ ไม่จำเป็นใด ๆ ที่ต้องตัดสินใจ
10     ต.ค.53    3 ต.ค.    1 พ.ย.    มีเรื่องดี ๆ เข้ามาความสำเร็จ  เงินทอง
ความรัก  บริหารจัดการให้ดี  ทุกอย่างจะราบรื่นเรียบร้อย
11     พ.ย.53    2 พ.ย.    1 ธ.ค.    งานเข้าเงินเข้า  ผมไม่ทราบว่าคุณทำงานอะไรแต่เดือนนี้ ช่วงเวลานี้ งานเข้า เงินเข้าตั้งแต่ต้นเดือน  แต่ปลายเดือนรายจ่ายสูง ต้องรอบรอบในการตัดสินใจและการลงทุน
12     ธ.ค.53    1 ธ.ค.    31 ธ.ค.    อาจต้องเดินทางไกล หรือต้องเคลื่อนย้ายปรับปรุงที่ทำงาน หรือทำอะไรให้เหมาะสมลงตัวมากขึ้น แต่เป็นเรื่องที่ดีครับ
                

8. คำถามที่ต้องการทราบเป็นกรณีพิเศษ
1.คำถามพิเศษ รอผลประกวดงานเขียนนวนิยายเดือนกรกฎาได้รางวัลไหม จะยึดเป็นอาชีพรุ่งไหม
   ตามที่เห็นในลายมือบอกว่าจะสำเร็จ แต่ดูเหมือนว่าปีนี้วันเกิดของคุณไปตรงกับวันจันทร์ แรม 10 ค่ำ ทำให้มีพลังน้อย มีความไม่แน่ไม่นอน พลังความโชคดีถูกตัดทอนให้กลายเป็นความไม่แน่นอนโดยอิทธิพลของดาวจันทร์ และซ้ำเติมไปอีกตรงที่เป็นช่วงเดือนมืดคือแรม 10 ค่ำ  จึงพยากรณ์ได้ว่าได้รางวัลแต่ไม่ใช่รางวัลที่ 1 หรือรางวัลใหญ่
2.อีกข้อที่กังวลตอนนี้ ความรักคู่ครอง โดนทางบ้านเร่งรัด ถ้าไม่ถูกใจ ไม่เอาดีกว่า ช่วยละเอียดข้อนี้ด้วยครับ รึจะตัดรำคาญดี
    ที่จริงปีนี้ก็เป็นปีที่อะไรก็ไม่แน่นักในชีวิตคุณ  สิ่งที่จะได้ก็จะถูกลดทอน  ด้วยอิทธิพลตามที่ผมกล่าวแล้วในข้อ 1   ดังนั้นอย่าตัดสินใจแบบส่ง ๆ หรือตัดความรำคาญ  โดยเฉพาะเรื่องความรัก ที่เป็นเรื่องสำคัญยิ่งของชีวิต
ผมฝากบทความมาให้ เพื่อประกอบการพิจารณาประกอบเรื่องความรักกับการใช้ชีวิตคู่

  จบคำพยากรณ์ .. ขอความสุข สวัสดี จงบังเกิดแด่ท่าน และครอบครัวตลอดไป.

อ.ธนพงศ์