Articles

ลายมือนักเล่นหุ้นรวย

ลายมือนักเล่นหุ้นรวย ลายมือเสี่ยงแล้วรวย

มีคำถามที่พบบ่อยมากในการดูลายมือว่า ลายมือนี้เล่นหุ้นรวยหรือไม่ ในยุคที่ตลาดเงินตลาดทุนเข้ามามีบทบาทกับความร่ำรวย หรือเป็นดัชนีชี้วัดความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงทั่วโลก  มีตัวอย่างมากมายว่ามีคนประกอบอาชีพเล่นหุ้นรวยก็มาก แต่คนเล่นหุ้นแล้วจนหรือถึงขนาดว่าสิ้นเนื้อประดาตัวก็คงมีมากกว่าแต่ไม่ เป็นที่เปิดเผย  ลายมือบอกได้หรือไม่ว่าเล่นหุ้นหรือทำธุรกิจการงานที่มี่ความเสี่ยงเกี่ยว กับเงิน ๆ ทอง ๆ จะประสบผลสำเร็จดีหรือไม่ เช่นเป็นเจ้ามือหวย เล่นหวย หรือเป็นเจ้ามือพนัน เล่นพนันต่างๆ

จะตอบตรงแบบ ยืนยัน ฟันธงหรือคอนเฟิร์มเลยก็ได้ว่าลายมือบอกได้แน่นอนครับ ลายมือบอกได้ว่าเล่นหุ้นรวยหรือจน มี คุณหมอ-นายแพทย์ท่านหนึ่งท่านประกอบอาชีพเปิดคลีนิกรักษาตามปกติทั่วไปควบ คู่กับเป็นหมอประจำโรงพยาบาล  แต่ท่านก็ประกอบอาชีพเล่นหุ้นไปด้วยและในที่สุดท่านก็เลิกอาชีพเป็นหมอ หันไปดำเนินชีวิตเป็นผู้ลงทุนในหุ้น(ตลาดหนักทรัพย์)จนประสบผลสำเร็จร่ำรวย มีเงินหลายร้อยล้านจากการเริ่มต้นเพียงหลักแสนบาท ผมจะได้นำลายมือมาให้ท่านดูเป็นตัวอย่าง และอีกหลาย ๆ มือที่เล่นหุ้นแล้วรวย รวมถึงลายมือที่เล่นหุ้นแล้วเจ้ง


 

ขออภัย อยู่หว่างเพิ่มเติมข้อมูล 

 

หนังสือคู่มือเรียนลายมือจากมือจริง

พร้อม DVD ประกอบการเรียนการสอน

โดย อ.ธนพงศ์  หลักนครพล

*******************************************************************************

ลายมือบอกอะไรได้บ้าง    

      

         ลายมือคือแผนที่ชีวิตที่บันทึกไว้ในฝ่ามือ จะเปรียบเทียบได้กับลายแทงที่บันทึกรายละเอียดเพื่อการเดินทางหรือการค้นหาทรัพย์สมบัติที่บันทึกไว้  มีสัญลักษณ์มากมายบันทึกไว้ในลายมือ เพื่อบอกเตือนให้เจ้าของมือได้ทราบถึงเส้นทางเดินหรือแผนที่ชีวิตที่จะ ดำเนินไปในอนาคต   รูปลักษณ์ของมือ นิ้วมือ ขนาดของมือ ความแข็งหรือนุ่มของมือ เนินในมือ เส้นและเครื่องหมายต่าง ๆ ในมือ ทั้งหลายเหล่านี้รวมเป็นแผนที่ผืนใหญ่ที่บันทึกทางเดินชีวิตของเจ้าของมือ ไว้ เพื่อให้เจ้าของได้เดินทางไปตามเส้นทาง ซึ่งจะมีทั้งดี หรือไม่ดี ในช่วงชีวิตหนึ่ง ๆ เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่บันทึกไว้จะปรากฏขึ้นตามช่วงอายุ   ซึ่งหาก เจ้าของมือสามารถอ่านแผนที่หรือสัญลักษณ์เหล่านั้นได้  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือร้าย  ก็สามารถจัดการหรือแก้ไขได้ล่วงหน้า 

อ.ธนพงศ์  หลักนครพล

ลายมือมีแฟน-ทำงานต่างประเทศ

ลายมือมีแฟนต่างประเทศ ลายมือแต่งงานกับต่างชาติ

มีคนไทยไปเรียน ไปทำงานหรือมีโอกาสได้พบคู่ครองและได้แต่งงานกับชาวต่างประเทศ  ไม่ว่าจะเป็นประเทศแถบยุโรปหรืออเมริกาก็ ผมค่อนข้างจะโชคดีที่ได้รับประสบการจริงจากลายมือที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ ทั้งนี้เพราะผมเปิดดูลายมือทางเนท ทางไลน์ และมีคนไทยที่ใช้ชีวิตในต่างประเทศเข้ามาดูลายมือเป็นจำนวนมาก  หลากหลายอาชีพหน้าที่การงาน  ลายมือต่างประเทศเหล่านั้นส่งมาทางไลน์หรือทางเนท ซึ่งผมได้รวบรวมไว้ย่อมเป็นหลักฐานในการยื่นยันได้เป็นอย่างดีว่า คนที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศตั้งแต่การไปเรียน  ไปทำธุรกิจการงาน หรือการได้ใช้ชีวิตในต่างประเทศ  รวมถึงการแต่งงานกับชาวต่างประเทศ ลายมือมีข้อบ่งชี้ได้ว่าเส้นต่างประเทศที่เกี่ยวข้องดังกล่าวนั้นมีเส้นใดบ้าง  ผมจะได้นำตัวอย่างลายมือและเส้นที่มีในแต่ละมื่อที่เหมือนกันและสัมพันธ์ กับต่างประเทศมาให้ได้ศึกษาเรียนรู้กัน รวมถึงท่านที่กำลังวางแผนหรือยากเข้าไปเกี่ยวข้องกับต่างประเทศไม่ว่าด้าน ใดๆ   มีเส้นลายมือที่บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้หรือไม่ ลายมือมีโอกาสดีเกี่ยวกับด้านต่างประเทศหรือไม่  เช่นการจะไปทำงาน การที่จะมีคู่ครองต่างประะเทศ หรือความเกี่ยวข้องใดๆ กับต่างประเทศ  โปรดติดตาม

 

 

ขออภัย อยู่หว่างเพิ่มเติมข้อมูล 

 

หนังสือคู่มือเรียนลายมือจากมือจริง

พร้อม DVD ประกอบการเรียนการสอน

โดย อ.ธนพงศ์  หลักนครพล

*******************************************************************************

ลายมือบอกอะไรได้บ้าง    

      

         ลายมือคือแผนที่ชีวิตที่บันทึกไว้ในฝ่ามือ จะเปรียบเทียบได้กับลายแทงที่บันทึกรายละเอียดเพื่อการเดินทางหรือการค้นหาทรัพย์สมบัติที่บันทึกไว้  มีสัญลักษณ์มากมายบันทึกไว้ในลายมือ เพื่อบอกเตือนให้เจ้าของมือได้ทราบถึงเส้นทางเดินหรือแผนที่ชีวิตที่จะ ดำเนินไปในอนาคต   รูปลักษณ์ของมือ นิ้วมือ ขนาดของมือ ความแข็งหรือนุ่มของมือ เนินในมือ เส้นและเครื่องหมายต่าง ๆ ในมือ ทั้งหลายเหล่านี้รวมเป็นแผนที่ผืนใหญ่ที่บันทึกทางเดินชีวิตของเจ้าของมือ ไว้ เพื่อให้เจ้าของได้เดินทางไปตามเส้นทาง ซึ่งจะมีทั้งดี หรือไม่ดี ในช่วงชีวิตหนึ่ง ๆ เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่บันทึกไว้จะปรากฏขึ้นตามช่วงอายุ   ซึ่งหาก เจ้าของมือสามารถอ่านแผนที่หรือสัญลักษณ์เหล่านั้นได้  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือร้าย  ก็สามารถจัดการหรือแก้ไขได้ล่วงหน้า 

อ.ธนพงศ์  หลักนครพล

สมผุสในฝ่ามือ

สมผุสในฝ่ามือ

 สมผุสแดง-สมผุสดำ คำว่าสมผุส คือจุดหรือขี้แมลงวันในภาษาพูดทั่วไป หมายถึงจุดสีดำ หรือสีแดง หรือสีใดๆ ก็ตามที่ผุดหรือปรากฏขึ้นในฝ่ามือและรวมถึงนิ้วมือด้วย 

สมผุสสีแดงให้คุณ ให้โชคลาภ สมผุสสีดำให้ทุกข์ให้โทษ จำไว้เป็นหลักการใหญ่ ๆ แต่ก็มีข้อยกเว้นอยู่ที่ว่าสมผุสแดงจะให้โทษถ้าไปเบียดชิดเส้นหรืออยู่ในเส้น(ทับบนเส้น) ส่วนการให้คุณให้โทษก็ให้นำความหมายของเนินหรือความหมายของเส้นบวกเข้ากับความหมายของสมผุสดำหรือแดงดังที่กล่าวมาแล้ว อาจมีสมผุสสีน้ำตาลหรือออกไปทางขาวขุน แบบนั้นก็ไม่ให้โทษหรือให้คุณมากนักคือถ้าอยู่ตำแหน่งเป็นโทษก็ได้รับพอปานกลางไม่หนักหนามากหรือแก้ไขได้ แต่ถ้าให้คุณก็ได้รับพอสมควรเช่นถูกรางวัลแทนที่จะเป็นรางวัลใหญ่ ๆ ก็เป็นเพียงพอให้ได้ชื่นใจ
สมผุสในมือ
ตัวอย่างที่ 1 สมผุสดำอยู่บนเนินจันทร์ ให้นำความหมายของเนินจันทร์เข้ามาตั้งไว้ก่อนแล้วก็บวกสิ่งที่ไม่ดีเข้าไป เนินจันทร์ที่เป็นนามธรรมก็เกี่ยวกับความฝันความหวัง จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ การเริ่มต้น การเกิดใหม่ ความเย็น ความอ่อนโยน การดูแลรักษาพยาบาล ความสุขความสบาย ส่วนที่เป็นรูปธรรมก็เกี่ยวน้ำ การเดินทาง การท่องเที่ยว การค้าขาย การติดต่อต่างประเทศ
ในมือนี้เจ้าของมือบอกว่าได้รับผลไม่ดีกับตัวเองคือเคยถูกน้ำร้อนลวกแต่เป็นน้าร้อนทั้งหม้อก๋วยเตี๋ยวคว่ำลงมาราด ต้องรักษาตัวนานพอดูจากอาการพุพองของพิษน้ำร้อน
สมผุสในมือ
ตัวอย่างที่ 2 สมผุสดำอยู่บนเนินจันทร์ และเนินอังคารสูง เนินจันทร์ทราบความหมายไปแล้ว ให้เพิ่มเติมของเนินอังคารสูงคือการวางแผน การแข่งขัน กาตัดสินใจ การเสี่ยงโชค เป็นตำแหน่งการเกิดของเส้นมรดก ลาภลอย
มาดูผลกระทบจากสมผุสดำ 2 ตำแหน่งนี้จากเจ้าของมือน้องเขามาดูลายมือกับคุณแม่ เกี่ยวกับเนินจันทร์ผมสอบถามไปว่าเคยได้รับอุบัติเหตุทางน้ำหรือความเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บเกี่ยวกับน้ำหรือไม่ เขาตอบปฏิเสธทันที่ว่าไม่เคย แต่สักพักหนึ่งก็นึกขึ้นได้แล้วก็เล่าให้ฟังว่าสมัยเป็นเด็กเคยจมน้ำแล้วพี่ชายเข้ามาช่วยก็จมน้ำไปด้วยกัน พอดีว่ามีคนเห็นเลยช่วยเหลือขึ้นมาได้ แต่ก็นอนโรงพยาบาลรักษาตัวด้วยอาการปวดบวม และเป็นที่น่าแปลกใจว่าพี่ชายที่มาด้วยกันมีตำแหน่งสมผุสดำเกิดบนเนินจันทร์เช่นกัน ส่วนตำแหน่งเนินอังคารสูงที่มีไฝดำเกิดขึ้นก็สอบถามน้องเขาไปว่าเคยรู้สึกไหมว่าเวลาจะทำอะไรแล้วหรือวางแผนอะไรไว้ก็มักจะไม่เป็นไปตามแผน แม้บางทีเป็นเรื่องง่าย ๆ หรือดูว่าได้แน่ ๆ แต่พอถึงเวลาแล้วกลับไม่ได้ตามนั้น ยิ่งเป็นการเสี่ยงโชคหรือการพนันก็มักเสียหายอย่างเดียวเลย อาจเป็นเพราะว่าน้องเขายังเด็กก็เลยไม่ค่อยได้ประสบการณ์แบบนี้สักเท่าไหร่ แต่มีเรื่องที่จำได้ขึ้นใจก็คือว่าเคยไม่อ่านหนังสือไปสอบวิชาหนึ่งอ่านแล้วรู้สึกไม่คุ้นข้อสอบเลยเหมือนไม่เคยได้เรียนมาประมาณนั้น ก็เลยสอบแบบเดา กาเครื่องหมาย เลือกคำตอบไปเกือบจะทุกข้อก็ว่าได้ ผลสอบปรากฏว่า สอบได้ 0 (ศูนย์) คะแนน คือเดาผิดหมดทุกข้อ อย่างที่ไม่น่าจะเป็นไปได้  ทีนี้เรากลับมองต่างถ้าสมมุติว่าตำแหน่งทั้งสองนี้เป็นสมผุสแดง ตรงเนินจันทร์ก็มักจะโชคดี ได้อะไรแบบพิเศษ มีโอกาสดีในการที่จะได้เดินทางต่างประเทศ การเดินทาง การท่องเที่ยว หรือตรงตำแหน่งเนินอังคารสูงก็มักจะโชคดี มีลาภลอย หรือได้อะไรแบบเกินคาด(ฟลุ๊ค)อยู่บ่อย ๆ
สมผุสในมือ
ตัวอย่างที่ 3 สมผุสดำบนเนินอาทิตย์ ความหมายของเนินอาทิตย์ก็คือเกี่ยวกับความสำเร็จ ความสำคัญ ชื่อเสียง เงินทอง ความสุขทางใจ รวมถึงเรื่องที่เกี่ยวกับความรักคู่ครอง มือนี้สังเกตว่าเส้นอาทิตย์มีเส้นตัดขวาง จุดดำทับเส้นที่ตัดเส้นอาทิตย์แสดงว่าเจ้าของมือมีเหตุของความเสียหายเกี่ยวกับความรักคู่ครองรวมถึงทรัพย์สินเงินทองที่ต้องเสียหายหรือเป็นปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องความรักด้วย แล้วจะสรุปว่าอย่างไร การฟ้องร้องหย่าร้างกันและก็มีเรื่องทรัพย์สินเงินทองที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับการหย่าร้าง หรืออาจทำธุรกิจร่วมกันแล้วต้องเลิกราหย่าร้างด้วยเหตุผลทางธุรกิจ

 

เล็บมือ 3 แบบ

เล็บมือ 3 แบบ สื่อถึงกระบวนการทางความคิด เชื่อมโยงเข้ากับลักษณะนิ้วมือ

 


เล็บมือแบ่งลักษณะตามรูปลักษณ์ที่ปรากฎจะได้ประมาณ 3 กลุ่มคือ

1.เล็บสามเหลี่ยม

 

เล็บสามเหลี่ยมหรือเล็บใบพาย จะจัดอยู่ในกลุ่มที่มีความคิดสร้างสรรค์  ชอบประดิษฐ์คิดค้น ทดลอง  ประสาทสัมผัสไว  ถ้าเล็บมีขนาดเล็กไปจะไม่ดีจะขาดสมาธิ

2.เล็บสี่เหลี่ยม

เล็บสี่เหลี่ยมจะมีสมาธิและมั่นคงกับสิ่งใดๆ มากกว่า  คิดแบบเป็นรูปธรรมชัดเจน ตรงไปตรงมา  มีแนวโน้มไปทางอนุรักษ์หรือเปลี่ยนแปลงได้ช้า

3.เล็บกลม

 เล็บกลมจะมีรูปแบบผสมระหว่างสี่เหลี่ยมกับสามเหลี่ยม แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี  มีความผสมผสานระหว่างความคิดสร้างสรรรค์กับอนุรักษ์


สีเล็บบอกโรค

เคยสังเกตเล็บของตนเองบ้างไหม...ว่ามีสีอย่างไร หากสังเกตดูดีๆ บางคนมีเล็บขนาดสั้น ลักษณะบานแบบกาบหอย บางคนมีเล็บขนาดยาว ลักษณะเรียวแบบกาบอ้อย แล้วยังมีสีเล็บที่หลากหลายต่างกันไปด้วย บ้างมีสีชมพูอ่อน บ้างก็มีเล็บสีเหลือง และบ้างก็มีเล็บสีขาวซีด อาการเล็บป่วย
เล็บอาจเกิดอาการบาดเจ็บต่างๆ ได้ง่าย เช่น เล็บแตก ขอบเล็บลอก เล็บเปลี่ยนสี เล็บขบ และการติดเชื้อต่างๆ
ซึ่งที่พบบ่อยคือ เชื้อราที่เล็บ อาการสำคัญที่บ่งบอกว่าเริ่มเป็นเชื้อราที่เล็บ คือ ปลายเล็บหนาตัวขึ้นและมีผิวขรุขระ เมื่อมีอาการลามมากขึ้นเรื่อยๆ จะเข้าสู่ในเล็บ ถ้าปล่อยทิ้งไว้อาจก่อให้เกิดโรคได้ทุกเล็บ สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อราจากดิน สัตว์เลี้ยงตามบ้าน เช่น สุนัข แมว หรือไก่ ดังนั้นเมื่อสัมผัสกับสิ่งเหล่านี้ควรทำความสะอาดเล็บให้ดี หรือป้องกันโดยการสวมถุงมือ


 
1. ลักษณะเล็บบอกโรค
คือบริเวณเล็บที่รูปร่างผิดแปลกไปจากเดิม มีหลายลักษณะ ได้แก่
- เล็บที่มีรอยบุ๋ม มักพบในผู้ป่วยโรคเรื้อนกวาง ผู้ที่ผมร่วงเป็นหย่อม หรือผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ผิวหนัง
- เล็บเป็นร่อง หรือเป็นสันยาว อาจบอกให้ทราบถึงความผิดปกติของไต การเจริญเติบโตที่ชะงักงัน ซึ่งอาจเกิดจากการเจ็บป่วยได้
 - เล็บหนา อาจบ่งชี้ว่าระบบหลอดเลือดในร่างกายอ่อนแอ และโลหิตไม่สามารถไหลเวียนได้อย่างปกติ
- เล็บแบน อาจบอกให้ทราบว่ากำลังเป็นโรคมือเย็นเท้าเย็น เพราะการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงส่วนนั้นไม่เพียงพอ
- เล็บบาง อาจเป็นสัญญาณของโรคผิวหนังที่มีอาการคัน
- เล็บกว้างสีเหลี่ยม แสดงว่ามีความผิดปกติของฮอร์โมน
- เล็บเป็นลอนตามขวาง อาจเป็นผลมาจากโรคร้ายแรง การขาดสารอาหารหรือฮอร์โมนผิดปกติ-เล็บเป็นเส้น หากมีลักษณะเป็นเส้นแดงตามยาวอาจเกิดโรคสะเก็ดเงิน โรคข้ออักเสบรูมาทอยด์ หรือความดันโลหิตสูง และถ้าเกิดเส้นขาวตามขวางอาจเกิดจากโรคโลหิตจางแบบซิกเคิลเซลล์ โรคหัวใจ โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง โรคฮอดจ์กินส์ หรือไตวาย
- เล็บรูปกลม เล็บที่ขึ้นตรงแล้วม้วนรอบปลายนิ้วเป็นสัญญาณของโรคปอด โรคลำไส้ หรือโรคหัวใจ
- ปลายเล็บงอน ส่อถึงอาการของโรคเกี่ยวกับปอด หัวใจ หรือตับ และแม้กระทั่งมะเร็งบางอย่างได้  

2. สีเล็บบอกโรค
คือ สีที่มีลักษณะผิดไปจากสีปกติของเล็บ อาจบอกให้ทราบถึงโรคที่กำลังป่วย ได้แก่
- เล็บสีเขียวคล้ำ อาจกำลังป่วยเป็นโรคหืดรุนแรง โรคหัวใจ ถุงลมโป่งพอง หรือโรคหลอดลมอักเสบ
- เล็บเหลือง อาจบอกถึงอาการของโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคปอด โรควัณโรค หรือโรคหืด โรคตับ โรคไต หรือต่อมน้ำเหลือง หรือร่างกายขาดวิตามินอี - เล็บสีน้ำเงิน หากกดบริเวณเล็บแล้วปล่อย เล็บยังคงเป็นสีน้ำเงินซีด อาจมีโอกาสเป็นโรคโลหิตจาง โรคหัวใจ หรือโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินโลหิต
- เล็บสีเทคนิค หากปลายเล็บเป็นสีน้ำตาลชมพู แต่โคนมีสีขาวอาจบอกอาการของโรคไตเสื่อม
- เล็บสีดำ พบในผู้ป่วยโรคลำไส้ผิดปกติ ซึ่งมีจุดดำๆ ตามเนื้อเยื่อของลำไส้ เยื่อบุปาก ริมฝีปาก
- เล็บสีเทา หรือดำคล้ำ พบในคนที่ได้รับยาบางชนิด เช่น Phenolphthalein ในยาระบายและยารักษาโรคมาลาเรีย
- เล็บสีขาว บ่งชี้ถึงความผิดปกติของตับและไตหรือโลหิตจาง และถ้าเป็นสีขาวซีด ควรระวังโรคตับอักเสบเรื้อรัง
                                           
3. อาการผิดปกติของเล็บบอกโรค
คือลักษณะอาการที่มีความผิดปกติของเล็บ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้หลายอย่างในเวลาเดียวกัน ได้แก่
- เล็บเป็นดอกขาว หากมีขึ้นติดต่อกันเป็นแนวตามขวางอาจส่อถึงอันตรายของโรคตับ ร่างกายขาดธาตุสังกะสี หรืออาการถูกสารพิษ เช่น สารหนู
- เล็บล่อน อาจบอกให้รู้ถึงอาการของโรคต่อมไทรอยด์ โรคเรื้อนกวาง หรือการอักเสบจากเชื้อรา
- เล็บขาวซีด อ่อน แบน และบุ๋มเหมือนช้อน มักพบในคนที่เป็นโรคโลหิตจางซึ่งอาจมาจากการขาดธาตุเหล็ก
- เล็บหนากว้าง โค้งมนตามลักษณะของปลายนิ้วที่โตขึ้น และสีออกม่วงคล้ำ พบในผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคตับ และโรคท้องเสียเรื้อรัง
- เล็บเป็นจุดหรือเส้นสีม่วง เกิดจากเส้นเลือดฝอยแตก พบในผู้ป่วยลิ้นหัวใจอักเสบ โรคลิ้นหัวใจตีบ โรคหลอดเลือดอักเสบ โรคตับ โรคลักปิดลักเปิด
- โคนเล็บเปลี่ยนสีจากสีขาวเป็นสีแดง อาจชี้ให้ทราบว่ามีปัญหาของหัวใจ ถ้าเปลี่ยนเป็นสีคล้ำ (pale blue) อาจได้รับพิษจากสารเงิน หรือมีปัญหาที่ปอด
- เล็บที่ขึ้นหลุดจากฐานเล็บ พร้อมกับมีจุดขาวปลายเล็บ บ่งบอกว่ามีความผิดปกติของระบบการหายใจ เช่น ถุงลมโป่งพองหรือหลอดลมอักเสบ

4. เล็บบอกอาการขาดสารอาหาร
การขาดสารอาหารอาจแสดงออกมาให้เห็นจากเล็บ ได้แก่   
- เล็บมีสีซีด บางลง เปราะ เป็นสัน ทำให้ฉีกขาดและบิ่นง่าย คืออาการของคนที่ขาดธาตุเหล็ก
- เล็บสีซีดขาว อาจขาดโปรตีนอย่างรุนแรง
- เล็บฉีกลอกเป็นสะเก็ด คือ อาการของคนที่ขาดกรดไลโนลิอิก (linoleic acid) ซึ่งเป็นกรดไขมันจำเป็น

ขอบคุณข้อมูล จาก http://www.healththai.com/content_detail.php?id=173


 

 ลักษณะ เล็บมือ บอกอะไรในตัวคุณ

1.เล็บสั้น มักเป็นคนที่หัวดื้อ บางครั้ง คิดสิ่งใดซ้ำซากจำเจ ไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองไม่ยอมร่วมมือกับใครเอาแต่ใจตัวเอง เรียนน้อย ไม่ใฝ่หาความรู้ ต้องคอยมีคนดันให้รู้สึกขยัน นี่คือนิสัยของคนเล็บสั้น

2.เล็บยาว มักเป็นคนไม่ชอบเหน็ดเหนื่อย ไม่ชอบความลำบาก ไม่ชอบงานกรรมกร ไม่ชอบงานหนัก ส่วนมากอาชีพของเขา จะเป็นพนักงานต้อนรับ หรือนักร้อง ดารานักแสดง และงานเข้าสังคม เป็นต้น

3.เล็บกลม มักเป็นคนชอบแสดงออกในเรื่องของความคิดเห็นของตนเอง ชอบแสดงความโดดเด่นของตัวเองให้คนได้รู้ พยายามให้คนอื่นได้เห็นทุกๆครั้ง ชอบทำตัวเหนือกว่าใครๆ หลงใหลในตัวเอง แต่เป็นคนจิตใจดีงาม

4.เล็บเหลี่ยม มักเป็นคนอมโรค มีความท้อแท้ ชอบแสดง ถึงความเบื่อหน่ายให้คนเห็น ลักษณะเล็บนี้เป็นคนค่อนข้างใจแข็ง ไม่เอาใจใคร

5.เล็บผสม เป็นคนวางตัวได้ทุกสถานการณ์ ทำงาน หลายๆตำแหน่ง เปลี่ยนงานบ่อย ทำงานไม่คงทน ไม่คงที่ ไม่ชำนาญการใดๆทั้งสิ้น นี่คืออุปนิสัยของคนเล็บผสม

ดอกเล็บ ลักษณะเป็นตาขาวๆขุ่นๆ ที่เกิดในเล็บ บางตำราเขาว่าขาดสารอาหาร

1.หากเกิดที่นิ้วก้อย จะได้เริ่มชีวิตเริ่มจุดหมายปลายทางในทางที่ดีขึ้น

2.ถ้าเกิดในนิ้วนาง คุณกำลังมีโชคและข่าวดีทุกด้าน

3.เกิดที่นิ้วกลางคุณจะมีการอกหัก เคราะห์ร้ายตามมาบั่นทอนให้เป็นกังวล

4.เกิดขึ้นในนิ้วชี้ จะมีงานชิ้นใหม่มีชื่อเสียงซึ่งไม่มักเกิดขึ้นได้ง่ายๆ

5.เกิดขึ้นที่หัวแม่โป้ง คุณกำลังมีจุดหมายปลายทาง สู่เป้าหมายที่สำเร็จในงานครั้งต่อไปเป็นสิ่งที่มีความหมาย

ขอบคุณข้อมูลจาก Thaitv3


 

 

 

ปลายนิ้วบอกนิสัย


ปลายนิ้วบอกนิสัย 

เรื่องของการทำนายดวงชะตาที่ทุกคนคุ้นเคยก็มีหลากหลายวิธีตามศาสตร์ที่ได้ศึกษามา เช่น ลายมือ โหงวเฮ้ง รวมทั้งลักษณะของปลายนิ้ว ที่สามารถบ่งบอกถึงบุคลิกและนิสัยใจคอได้เช่นกัน

ทำนายนิสัยจากลักษณะของปลายนิ้ว 

ลองยกมือข้างใดข้างหนึ่งขึ้นมาดู แล้วสังเกตนิ้วมือตัวเองว่า มีลักษณะอย่างไร ดังต่อไปนี้

  • ปลายนิ้วเหลี่ยม มักจะเป็นคนเจ้าระเบียบ ทุกอย่างอยู่ในกรอบ ในกฎเกณฑ์  มีความระมัดระวัง และสามารถเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆได้ดี

 

  • ปลายนิ้วโค้งมน ส่วนใหญ่จะเป็นของผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย เป็นคนไม่ชอบความขัดแย้ง และปรับตัวตามกระแสสังคมได้ง่าย ไม่ค่อยคิดแบบขวางโลก

 

  • ปลายนิ้วค่อนข้างแหลม บ่งบอกว่าเป็นนิ้วของศิลปิน มีจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มเปี่ยม มีพลัง ร่าเริง ชอบใช้อารมณ์ในการตัดสินใจ

 

  • ปลายนิ้วแบนเหมือนพาย เป็นคนจริงจังกับชีวิต มีแนวคิดอยู่กับความจริง แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก่ง รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่างๆได้ดี มีภาวะทางอารมณ์ที่ดีมาก

เพิ่มเติมอีกนิดกับลักษณะนิสัยจากความห่างของมือ ลองกางมือข้างใดข้างหนึ่งดูแบบไม่เกร็ง ถ้านิ้วห่างกันมาก บ่งบอกว่า เป็นคนมีนิสัยเปิดเผย ง่ายๆ สบายๆ  ชอบการผจญภัย แต่ถ้านิ้วค่อนข้างชิดติดกัน คือ มีนิสัยละเอียด รอบคอบ มีระเบียบ และไม่ชอบความเสี่ยงสักเท่าไหร่

อ่านแล้วตรงหรือไม่ตรง อย่างไร ก็คงต้องแล้วแต่เจ้าของนิ้วมือแต่ละคน แต่ที่แน่ๆคือ นิ้วมือมีประโยชน์มาก โดยเฉพาะกับคนติดโทรศัพท์และชอบเล่นเกม

OPE Sports มือถือ เกมออนไลน์ เล่นโซเชียล เกมออนไลน์ เล่นโซเชียล  

-------------

 OPE Sports มือถือ เกมออนไลน์ เล่นโซเชียล